• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

SD och SDU

sdutrio
Jessica Ohlson valdes i lördags till ny ordförande i SDU – Sverigedemokratisk Ungdom.

SD-ledningen beslöt efter detta att omedelbart bryta med sitt ungdomsförbund och att bilda ett nytt, under namnet SDU.

Jessica Ohlsson menar att detta beslut strider mot partiets stadgar, att hennes organisation har rätten till namnet.  Partiledningen behöver nu bytas ut, blir hennes slutsats.

Vad gäller striden politiskt?

Här hävdas att SDU är mer ”nationalistiskt” än moderpartiet, men jag har inte riktigt förstått vad skillnaden består i mer konkret.

Från SD-ledningen har även riktats anklagelser om att SDU-företrädare haft ”kontakter” med individer, som skulle vara ”extrema”.

Kan det vara så att i botten här ligger lojaliteten med Israel och USA?

sdisrael
Var kommer denna konflikt att sluta?

Om den nya SDU-ledningen inte lyckas få SD-ledningen utbytt pekar det mot två organisationer, båda med samma namn, ”SDU”.

Vad skulle det kunna resultera i?

En ny partibildning?

Behovet av ett nytt invandringskritiskt parti vid sidan av Sverigedemokraterna har länge varit uppenbart, även bortsett från brister hos SD.

Det skulle kunna bli mer slagkraft med två röster istället för en, två partier som båda drar åt i huvudsak samma håll.

Därutöver lämnar SD:s försiktiga linje politiskt utrymme för ett mer radikalt alternativ. Ett sådant skulle kunna få en viktig opinionsbildande och organiserande roll. Det skulle kunna motverka att SD fortsätter att glida iväg i kulturmarxistisk riktning.

Jag kan se åtminstone fyra områden för ett radikalare alternativ:


svforst

1.  Ansvar

Svenska politikers ansvar måste i första hand gälla gentemot det egna folket.

Resurserna är begränsade och de många problemen nu uppenbara.

• Senast framkom i SVT:s ”Uppdrag Granskning” hur stora bristerna är kring hemtjänsten åt äldre. Ständigt ny personal, ingen kontinuitet i hjälpen. Orsak: ont om pengar.

• Tidigare har nyhetsinslag redovisat hur underhållet av våra järnvägslinjer sedan år och decennier är allvarligt eftersatt, slipers i rälsen har fått ruttna. Orsak: ont om pengar.

Probleminvandringen måste helt upphöra!

Högst på den politiska agendan måste stå våra egna behov, här i Sverige. Till det ska begreppet ”ansvar” vara kopplat.

Julia Caesar:

”Var finns din solidaritet? Med ditt eget folk eller med dem som koloniserar ditt land och som du måste försörja medan dina barns skolgång är en katastrof och din gamla mamma som har hemtjänst tvingas äta råa fiskpinnar?”


svland

2. Svenskarnas land

En given paroll ska vara ”Sverige är svenskarnas land”.

Innebörden blir där dubbel:
a) etniska svenskar
b) svenska medborgare.

Diskrimineringen av etniska svenskar i Sverige måste upphöra.
Vi ska inte behandlas som en andra klassens medborgare i vårt eget land!


abugrai

3. Orsaker till flykt

USA:s roll som anstiftare av krig, vilka genererar flyktingströmmar, måste uppmärksammas och med eftertryck fördömas!


vardland

4. NATO och säkerhetspolitik

Sverige ska inte bara avstå från att formellt gå med i NATO, det måste också bli ett nej till värdlandsavtalet.

Sanktionerna mot Ryssland måste hävas.


sdum

PS 1

Joakim Andersen på Motpol:

”…partiet, i synnerhet ledningen, visat sig oförmöget att bygga en folkrörelse och att föra en metapolitisk kamp. Oförmågan att bygga en folkrörelse beror delvis på toppstyrningen och rädslan för lokala initiativ, delvis på en beröringsskräck mot alla som kan antas avvika ideologiskt från partilinjen. Detta har lett till att SD har en parasitär relation till den etablissemangskritiska folkrörelse som idag växer fram, med alternativa medier, tankesmedjor, med mera. Vår verksamhet leder till att SD får fler väljare, men SD-ledningen vill inte ta i oss med tång.

Lika problematisk är oförmågan att verka metapolitiskt. Ett parti som strävar efter långsiktigt inflytande kan inte bara acceptera ett rådande konsensus, utan måste också verka för att förskjuta det. Med initiativ som ‘antirasistiska mittenpartier’, ‘socialkonservatism’ och en ‘nolltolerans’ som bara gäller åt höger visar man emellertid att man inte förstått detta.”


vitmanPS 2

Gunnar Sandelin & Marika Formgren:

”När de breda medierna (dagspress, radio och tv) nuförtiden rapporterar om orättvisor och utsatta och marginaliserade människor så är det i princip aldrig infödda svenskar som skildras. Den som följer Sverige genom våra stora medier får bilden av ett land där inga olyckor eller orättvisor någonsin drabbar de infödda med svensk bakgrund, men där däremot asylsökande, tiggare på mer eller mindre tillfälligt besök samt andra invandrare dagligen utsätts för orättvis och förnedrande behandling från både myndigheter och privatpersoner.

Vi anser att det är en olycklig utveckling att orättvisor som drabbar infödda svenskar i de lägsta socialgrupperna blir osynliggjorda.”

Om vänstern förr såg arbetarklassen som gruppen man kämpade för och ekonomisk utjämning som målet, så slåss dagens vänster för andra underordnade grupper: ‘rasifierade’, invandrare, muslimer, hbtq-personer och kvinnor.

I detta intersektionella myller av förtryckta minoriteter har samtidigt målet för kampen blivit luddigare. Det talas inte så mycket om ekonomisk utjämning som om kvotering, positiv särbehandling, representation samt – kanske mest av allt – språk, ordval och bilder i det offentliga samtalet.”


yankeePS 3

Mikael Styrman:

”Europas verklighet har kommit att bli att vara amerikansk slasktratt i den meningen att Europa förväntas ta emot alla tiotals miljoner människor som amerikansk terror driver från sina hem och hemländer, bland annat genom att vapenbestycka allehanda galningar. De som inte amerikanerna själva driver iväg med slumpmässigt mördande med drönare och ‘false flag-bomber’ på grönsaksmarknader, gator och torg, de drivs iväg av galningar, religiösa fundamentalister såväl som ateister, vilka plötsligt finner sig bada i gratis bomber och granater, vilka bara väntar på att sättas in mot någon – vem som helst.

Och Europas ryggradslösa drägg till politiker, numera med fåntratten Löfven i spetsen, vare sig de är mutade eller amerikanerna har hållhakar på dem efter avlyssning, eller bara har halvt skrämt livet ur dem, ägnar sig åt att försöka tuta i oss att det är en god gärning av oss att inte sätta sätta stopp för Ondskans Imperium, utan istället kasta oss själva in i fattigdom för att trösta en del av de som drabbats av Ondskans Imperiums terror.

Carin Jämtin, Margot Wallström, Stefan Löfven

Men att på detta sätt använda våra resurser till att trösta en del, medan alla andra får fortsätta att drabbas av terrorn, är inte ett verk av godhet – det är ett verk av en kombination av feghet och dumhet.

Europas politiker måste istället konfrontera USA och begära att svinerierna omedelbart ska upphöra.

Om inte USA omedelbart tyglar sin krigsindustri bör Europa – och resten av världens länder  – utan dröjsmål:

•    Bojkotta alla amerikanska varor.

•    Konfiskera alla amerikanska tillgångar – såväl företag som fastigheter och banktillgodohavanden.

•    Be USA ta sina samhällsomstörtande ambassader och fara åt helvete med dem och upplysa dem om att om deras undergrävande terrorister åter sätter sin fot på Europeiska jord kommer de att interneras på obestämd tid – som i Guantanamo med flera koncentrationsläger, där långt oskyldigare människor lider.

•    Belägga alla amerikaner med inreseförbud.

•    Upplysa dem om att alla amerikanska flottenheter som uppehåller sig inom räckhåll för vårt territorium riskerar att sänkas.

•    Utfärda flygförbud för allt amerikanskt flyg i Europeiskt luftrum.

•    Utveckla drönare specialiserade på att sänka amerikanska flottenheter.

•    Finansiera och vapenbestycka allehanda interna amerikanska befrielserörelser.”


Mer

https://www.youtube.com/watch?t=227&v=FqtM81CN1AE

https://janmilld.wordpress.com/2014/10/17/sds-dubbla-funktion/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/05/sd-positioner/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/11/briljant-sd-intervju/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/18/riksdagis/

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/13/tredje-partiet/

15 svar

 1. Sverige som rättstat är snart uppöst. Statens Järnvägar bryter mot lagen helt öppet, polis och myndigheter hejar på. Staten vill ta lån för att ta in fler flyktingar som inte kan få arbete. Dessa lån kommer framtida generation betala räntan på. Jag beskrev min syn på situationen redan efter valet…

  Att hävda att Sverige är svenskarnas land är lite meningslöst iom att landet inte längre finns. Vi lever i landet Mellanmjölk. Slaget om en etniskt stabil kultur är helt förlorat. Det enda som går att göra nu för att rädda oss från diktatur och krig är att förorda mer frihet för individen att forma sin egen tillvaro. Ömsesidig diskriminering, där varje folkgrupp får anordna sina egna samhällen med självstyre. Vi vet nu vart det slutar när man låter staten ha fria händer!

 2. En intressant tråd på Motgift-forum.

  Under lördagen bröt Sverigedemokraterna med Sverigedemokratisk Ungdom. Man gjorde ett stort nummer i både gammel- och nymedia över att man går skilda vägar.

  Väljarna och medlemmarna stirrar upp sig och hat och hets flyger över både forum, Facebook och Twitter. Men vem säger att detta inte är en planlagd separation för att starta en kontrollerad opposition till höger om SD som kan föra fram de impopulära förslagen och ta den massmediala hettan och på det viset ta udden av den värsta hetsen mot SD och ge dem lite arbetsro? Det ligger bra till i tid. Det är lång tid till nästa val, det har gått ett år sedan förra valet och det är allmänt en tid av stor framgång för SD-lägret med rusande opinionssiffror. En separation nu kommer att drunkna i all positiv anda. Det finns tid att starta upp ett alternativt parti och bygga en iscensatt konflikt med det här nya alternativet, få ut budskapet till väljarna att alternativet existerar. Massmedia vet heller inte vilket ben man ska stå på, vem man ska hetsa mot. Nu är det plötsligt två onda partier.

  Låt oss säga att SD har insett att man inte kan gå högerut eftersom man vet att media kommer att hata och hetsa. Låt oss säga att SD inser att det finns en stor tom yta på ”högerflanken” som är outnyttjad. Låt oss säga att man har pratat ihop sig om detta. SD kan inte ta den ytan, men innan något annat SvP-liknande parti gör det så bryter man av nuvarande SDU från SD-organisationen och med Kasselstrand som partiledare så fyller man upp den här luckan på ”högerflanken”. Organisationen finns redan. Medlemmarna finns redan. Partiledningen för det nya alternativet finns redan och är redan rikskända. Mycket av arbetet är redan gjort. Kanske man via olika ekonomiska finter också hjälper det nya alternativet med en finansiell kickstart?

  Om man nu ska ha politisk konkurrens, är det då inte bättre att själva kontrollera denna konkurrens än att sitta och vänta tills något helt nytt alternativ som man inte kan styra dyker upp och stjäl väljare?

  Det finns en hel del människor som är fasligt trötta på den nuvarande situationen men som likväl drar sig för att rösta SD av olika orsaker. Det kan bero på SDs Israelvurmande, SDs öppna svenskhet eller något annat. Den här gruppen ser det som att det finns åtta vänsterpartier i riksdagen och att det inte finns några andra alternativ utanför riksdagen. SvP säckade ihop och då återstår bara blankrösten. Den här gruppen hade tilltalats av ett reaktionärt batonghögerparti under ledning av exempelvis Kasselstrand. Även sådana som jag själv hade gärna läckt över från SD till det nya alternativet och när SD blivit av med oss så hade det öppnat för att ta ännu ett kliv åt vänster och börja tilltala medelklassmänniskor som kanske inte kan se sig själv i samma parti som vi lite mer öppna ”rasister”. Det slipper man på det här viset. De kan tryggt gå över till SD förvissade om att sådana som jag numera finns i det nya alternativet. Vad de inte vet är att Åkesson och Karlsson kontrollerar båda partierna.

  Så, vad säger ni, gott folk? Har jag vikt mig en helt egen liten foliehatt här eller finns det rim och reson i mina tankar?

  https://forum.motgift.nu/t/avdelning-konspirationer-sd-sdu-konflikten-ar-iscensatt/4169

  • Surret om ”nationalism” är väl inget som motsäger din tes, om ytterligare ett parti för kontrollerad opposition.

   Men om det fungerar demokratiskt och har en fri debatt så finns möjligheter för medlemmar att påverka. Skulle partiet ta ställning inom de fyra politiska områden jag tar upp i bloggtexten kan det också ha betydelse.

   Punkt 3, om orsaker till flykt, är helt oundgänglig:

   ”USA:s roll som anstiftare av krig, vilka genererar flyktingströmmar, måste uppmärksammas och med eftertryck fördömas!”

  • När den Evige är involverad någonstans kan man inte utesluta någonting. Din tes är lite långsökt men ingalunda omöjlig. Att täppa till den del av högerflanken som för närvarande gapar tom med en liten elegant konspiration ligger väl i och för sig helt i linje med den Evige:s agenda.

 3. Jag har hört att Hahne och Kasselstrand backas upp av en massa frimurare är det sant?

  • Vet inte, risken är dock att det kommer många rykten i omlopp vid sådana här händelser. Nu när det är färskt får man nog ta allt med en stor nypa salt och avvakta mer information från fler källor.

   Det är inte så lätt att ha någon bestämd uppfattning ännu men det verkar som om SD-ledningen hoppat över vissa moment i beslutsprocessen. Detta sagt utan att känna till SD-stadgar i detalj.

   Rent generellt kan man tycka att partiledningen är lite väl hårdhänt mot oliktänkande inom partiet. Det har varit i princip nolltolerans mot allt som går det minsta emot partiledningen. Det demokratiska underskottet förefaller vara lika stor internt hos SD som i Riksdagen i övrigt. De toleranta saknar tolerans ironiskt nog.

   Sjuklövern håller på att kväva sig själv i sin självpåtagna värdegrundssvält där åsiktsutrymmet är så smalt att ny näring och syre knappt kan komma in. SD följer uppenbarligen samma mönster och strippar sig själva från att bli en riktig folkrörelse.

   Varje parti med självaktning behöver ett ungdomsförbund som faktiskt ÄR radikalare än moderpartiet, de är en förutsättning för att moderpartiet ska kunna utvecklas.

 4. Min personliga känsla hoppas på ett nytt parti med Kasselstrand, Hahne och Ohlson i toppen. Skull själv rösta på dem utan att tveka.
  Hur opinionen skulle ställa sig till ett nytt parti och SD är dock svårt att säga, men på kort sikt skulle de antagligen vara negativt då de som tycker som jag, redan röstar på SD eftersom det inte finns något alternativ. Tror också att det skulle vara jättebra för SD om det fanns ett mer patriotiskt parti så att SD slipper uteslutningar och interna strider. På lång sikt är det win win.

  • Ett nytt parti byggt på missnöjda SD väljare är inget att sträva efter. Tack vare eller på grund av partiets hårda uteslutningspolitik har partiet vuxit. Om man då bryter isär det så kommer SD att få lämna riksdagen. För ute bland väljarna finns inget behov av ett parti till höger om de 8 vänsterpartierna vi har i riksdagen. Det har talats en del om att partitoppen borde bytas ut. Men det vore lika stort självmord som att låta det nationalistiska SDU få fortsätta. Alla minns väl hur det gick för NyD när Ian Wachtmeister lämnade ifrån sig ordförandeskapet. Det SD som växer i undersökning efter undersökning är beroende av Åkesson.

 5. Mycket bra film som länkas av Vauen ovan.

  Hela SDU gör mig stolt. Tänk vilka ungdomar Kasselstrand & Co har samlat och deras budskap är klockrent.

  Det Motpol skriver är enastående analyserat. SD är resultatet av ett Internet som väckt upp allt fler. Före dem fanns eldsjälar som Jan Milld m.fl, som i åratal banade vägen för det som kom sedan.

  SD skördar nu frukten av allt detta arbete så det är helt korrekt att beskriva det som att man ”parasiterar” på andras arbete. Än värre är att man också tar avstånd från de personer och bloggar som gör att man faktiskt idag har 25%.

  Lite underfundigt kunde vi kanske jämföra SD med Hitler. Båda fanns där när folkets vrede över utvecklingen exploderade. Skillnaden är att en av dem just pekade på judarnas ledande roll för Tysklands förfall medan en av dem poserar med Israels flagga på själva valnatten.

  Många bloggar glider också med i folkets panikångest och leder in spåret på att det är muslimerna som är vår fiende. En analys som inte är korrekt då de själva saknar all makt i västerländska länder. De äger inte ens en enda större nyhetskanal eller tidning. Vilka gör det? Ja det är enkelt att svara på. Det är judiska ägare som dominerar fullständigt. Så stackars nyvakna svenskar kommer från en propaganda till en annan. Slöjan blir föremål för ”hatet”, inte de som såg till att den kom hit.

  Barbara Spectre på judiska organisationen Paideia säger ju detta själv. ”Judar kommer stå i centrum för att göra Europa mångkulturellt och därför kommer judarna att föraktas”. Jag precis så. Där har hon helt rätt. Jag föraktar verkligen Barbara Spectre men än mer de ledande personer som gör det möjligt för henne att över huvud taget finnas i Sverige. Paideia är inget annat än en främmande svenskfientlig organisation i Sverige. Den bör stängas ner omgående. Barbara Spectre utvisas. Skulle SD föreslå det? Knappast, men det är exakt det som idag måste ske. Svenska folket måste sätta ner foten. INGEN mer svenskfientlighet får tillåtas. Vi har ingen skyldighet att tolerera det.

  För mig är SD därför ett val i brist på annat. Ett opportunistiskt parti utan hjärta med en ledartrojka som knappas inspirerar. SDU har hjärta. De har en eld inom sig som brinner för Sverige. Denna eld är också en lojalitet. Denna lojalitet är viktigare än om man inte är helt överens i alla frågor. De kan förflytta berg om de kommer ut och får uppmärksamhet på nätet hos t.ex. Fria Tider. De kan också förmedla denna låga – det känns när de talar. Tror de kan bli större än SD på sikt. Vore det bästa som kunde hända för Sverige.

  • Mycket starkt inlägg, Kalle – tack för det!

   Gillar särskilt denna formulering:

   ”…stackars nyvakna svenskar kommer från en propaganda till en annan. Slöjan blir föremål för ‘hatet’, inte de som såg till att den kom hit.”

  • Kalle, problemet är att politikerna ger hatorganisationer likt Paidea pengar (jag hör rykten om 40milj) och det kommer dom fortsätta med. Våra folkvalda är bara mellanchefer i ett system där storbankerna är dem som bestämmer, och dom tjänar på krig samt är ofta ideologiskt motiverade att gynna Israel. Stryp staten!

   Att bli av med ISIS löser vi fortast genom att inte intervenera öht, Assad och Ryssarna sänker denna samling odugliga psykopater på en månad!

   ”Syrian Girl” har fler filmer som är värda att se, tex:

   Ta vara på dessa som kommer till något nyttigt, vi har en gemensam fiende, och dessa personer är inte lika indoktrinerade i ”Rothschildpropaganda”.

   isisconspiracy.com

   Just nu vill staten låna mer pengar för att ta in folk till det skuldbaserade pennningsystmet. ”Sverige” förlorar sin suveränitet och bli allt mer ett feodaldöme till storbanker (precis som jag skrev efter valet). Vad gör SD? Dom talar om för folk hur synd det är om svenskarna för att deras land kommer bli ett islamskt kalifat om inget görs. Vilket jävla skitsnack, det finns inte på kartan! Dessa muslimer som väller in är svepskälet för den världsomspännade diktatur som storbankerna har planerad sedan länge. Ingen kommer tillåta Islam att styr i västerlandet. Dom tillåter inte ens Islam att styra i ME. Islam är emot ALLT som våra storbanker har gett oss (inklusive musikindustrin HBQT, feminism, Pornografi, ränta …).

   Investor skänker pengar för att fler ska komma till deras skuldbaserade penningsystem. Det brinner i knutarna så inihelvete! SD ÄR EN BLUFF! dom talar inte sanning om 911 eller ens bankerna. CJ rörelsen anordnar studiecirklar om Islam så dom kan sprida sin extremistiska tolkning för att fler kan lära sig att tycka synd om Israel. Gör en studiecirkel om penningsystmet eller om 9-11 istället. Bjud in Ry Dawson och James Corbett, det har dom råd med, eller varför inte Chis Bollyn som faktiskt bor i Småland. SD är en Bluff dom saknar HELT intresse att belysa vad som faktiskt förtrycker oss i världen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: