• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Hur viktig är världsfreden?


stopmissil

En bekant till mig gjorde nyligen reflexionen att det nu känns som det kunde ha varit på sensommaren 1939, innan andra världskriget bröt ut. Hittillsvarande världskrig har ju börjat på höstkanten.

Jag tänker också på 1914. Det var tydligen med glädje och tillförsikt som man gick ut i världskriget. Förvissade om att snabbt ge motståndaren ”på moppo”, och övertygade om att vederbörande förtjänade detta.  Fiendens ondska var det inte svårt att övertyga människor om – även den grövsta propaganda om detta gick hem hos många.

Tag fp-ledaren Jan Björklunds aktuella anklagelser mot ryssarna. Är det så att han där gör en riktigt bedömning? Jag menar då inte sakfrågan, att Ryssland är aggressivt, utan taktiskt.

Är det vad som ”går hem i stugorna”, är det vad många svenskar vill höra? Hatar de själva ”ryssen” och uppskattar budskap som kan förstärka denna motvilja? Känns det gott att få hata ännu litet mer?

rfmarke

Låt mig utan omsvep erkänna, att jag betraktar mig själv som ryssvän.

Inte så att jag med automatik gillar allt som kommer från Moskva. Tvärtom, jag retar mig t ex alltmer på hur TV-kanalen Russia Today nu tröskar samma budskap om migration, flyktingar och ”extremhöger”,  som vi redan dränks av i vår egen svenska television.

Men jag har en särskild aktning för ryssar, därför att de vet vad krig är. De har gått igenom helveten.  Av samma skäl hyser jag en särskild aktning för bl.a. tyskar.

Till detta kommer att jag är vän av amerikaner, fransmän, kineser, japaner, m.fl.  Ja, vän av i princip alla folk på jorden – i den bemärkelsen att de bör slippa att drabbas av krig.

putinpek

Nu till min ”punch-line” i denna bloggtext:

Våra intressen är gemensamma.  Svenskar och ryssar har i grunden samma intresse!

• Vi har alla intresse av att undgå ett nytt världskrig. En insikt som egentligen borde vara självklar – det är ju ofrånkomligt att ett sådant krig skulle bli ett kärnvapenkrig och därför drabba oss alla.

• Vi har dessutom ett gemensamt intresse av avspänning och nedrustning. Inte bara därför att rustningarna slukar resurser, som kunde användas till andra och bättre ändamål.

Det är också så att det inte gagnar oss svenskar om ryssarna känner sig otrygga (vilket NATO:s expansion österut och kuppen i Kiev är ägnade att bidraga till). Otrygga grannar kan vara farliga grannar.  Vi har ett ömsesidigt intresse av att andra sidan inte ska känna sig hotad. Säkerhet är något att bygga tillsammans.


Vilket leder över till en artikel av Wolfgang Hansson i Aftonbladet i oktober 2014 – en nyhetsförmedling på  barnkammarnivå!

putinsur

Ämnet var NATO:s utvidgning österut och vinklingen blev dubbel. Det handlade om:

– bara en person, Putin, inte om det ryska folket och Ryssland som nation.

– Putins personliga känslor, inte om vad som kan vara en rimlig reaktion.

I själva verket finns naturligtvis saklig grund att reagera mot NATO:s expansion, och det gäller då alla ryssar.

NATO-expansionen, nya västmissiler i Polen och Tjeckien, offensiven i Ukraina och uppsägandet av ABM-avtalet – allt går i samma riktning, nämligen bort från terrorbalansen med dess ömsesidiga kärnvapenavskräckning.

USA har redan två gånger visat, att man varit beredd att använda i kärnvapen i verkligheten, mot människor. Det skedde i Japan 1945 – över Hiroshima den 6 augusti och över Nagasaki den 9 augusti.

Vad är förklaringen till att man ännu inte använt kärnvapen även i Ryssland och mot Moskva?

Den amerikanske författaren William Engdahl skriver i sin bok ”Full Spectrum Dominance”, att att den sovjetiska atombomben 1949 kanske räddade Moskva från att utsättas för en amerikansk kärnvapenattack.  Engdahl skriver:

”The first Pentagon war plan for nuclear first strike was never implemented.  The Soviet Unions detonation of its own atomic bomb in Augusti 1949 caught the United States planners completely by surprise.  The swift development of the Russian atomic bomb changed the calculus of a first strike for the coming decades, and what would have been a hot war came to be the Cold War.

Världspolitiken får inte betraktas som en gigantisk idrottstävling, där man har att ”hålla på” det ena laget. Det handlar om allas vår existens! Då gäller det att kunna se situationen ur även motsidans perspektiv och att finna handlingslinjer som kan vara ändamålsenliga för att minska spänningen.

nidbild

”Ryssland är aggressivt”.

Detta aggressiva budskap förmedlas av både Jan Björklund och andra partiledare, det förmedlas också av svenska massmedia.

Därvid uteblir två frågor:

A.  Vilken är bakgrunden till Rysslands agerande?

B. Hur blir jämförelsen med USA:s agerande? Hur ser hela bilden ut?

baser
– USA:s militärutgifter är 10 gånger så höga som Rysslands och USA har militärbaser över hela världen.

– Under de senaste hundra åren har USA befunnit sig i krig nästan konstant, alltid någonstans på klotet.

– Hur många människor dödades bara i det senaste Irakkriget, år 2003 och framåt?

– Hur många drone-attacker har president Obama beordrat?

irak

– I hur många grannländer till USA finns det rysk militär och ryska baser?


expansion


 

Mer

Filmer av Erik Johansson

Björklund och säkerheten

Krims sorti

12 svar

 1. Du har poänger i vad du skriver!

 2. Excellent analys!

  Man får en tår i ögat och håren på benen reser sig av lycka – en sanningsägare.

 3. Reblogga detta på Dag Selander: Om MXp och kommenterade:
  Jan Millds bloggpost om Västs Putinfobi och Natos/USA:s världsomfattande ageranden inte minst från 1989 är monumentalt viktig med tanke på den rådande propagandan.

  • Läsvärd artikel!

   ”Looking back to the Arab Spring, this series of uprisings did not just happen. They were planned, carried out, and supported for the purposes of thrusting the Arab world into chaos. The scheme was typical for any hegemony to achieve any kind of rapid paradigm shift in control.”

 4. Tack för en bra text. Här kommer mina reflektioner.

  George Bush sade en gång att USA måste hjälpa världen att bli fri från länder som inta har demokrati. Hans skäl: Länder som har demokrati startar inte krig!

  USA har som du påpekar krigat under 222 av sin 239 år långa existens. Det är ett bra exempel på att det George Bush säger är en lögn. Han ljög inte bara om 9/11 och Saddam utom också om detta.

  Tar vi första världskriget som var 80% emot att USA skulle gå med men efter år av propagandalögner där man framställde Tyskland som det största hotet mot jorden och att ett krig mot dem var ”Make the world safe for democracy”. Istället för som Tyskland föreslog 1916, en fred där alla parter återgick till ursprungliga gränser blev det istället två förödande krig och däremellan och efter massvält, mångkultur, massinvandring och mer krig än någonsin.

  Demokrati är säkert ett bra system men det kräver rätt mycket för att inte bara vara en illusion om folkstyre. De jag tänker på nu är:

  -Ärliga politiker som talar sanning – ljuger om t.ex. invandringen
  -Politiker som har folkets bästa i sina tankar – tänker mer på utlänningar
  -Politiker som inte styrs av företag, intresseorganisationer utan folket – media styr enormt mycket, även påtryckargrupper
  -En oberoende, kritisk och granskande media – 80% ägs av Agendajudar, det kan inte anses vara oberoende
  -En relativt intelligent och upplyst befolkning – ja kanske, men på väg ner
  -En ständigt förbättrad utbildning och pågående folkbildning – som ovan
  -Lokal och direkt demokrati som skapar engagemang – finns inte, alla beslut tas idag i EU eller på högre nivå
  -Makten och besluten så nära människan som möjligt – nej, tvärtom idag
  -Samarbeten och delegering av makt och lagar endast i varje fall om det gynnar majoriteten som bor i landet – EU är ett skrämmande exempel
  -En starkt konstitution/grundlag som skyddar mot majoritetens förtryck av minoriteten (t.ex. hutlös beskattning) – saknar Sverige helt, var tidigare starkare men idag rätt så urholkad

  Således är det vad man stoppar in i demokratin som avgör om den är bra eller dålig. I Sverige har vi inget av de ovanstående. Inte i USA heller och kanske inte i de flesta länder.

  • Slutsatsen av ovanstående är att USA inte krigar och har sina baser i världen för att min ge folket makten tillbaka från despoter utan för att man vill utöka sin egen makt. Demokratin är ett utmärkt sätt för dem att göra det eftersom, vilket jag ville visa ovan, deras demokrati, helt saknar de ingredienser som skulle kunna göra demokratin till en bra styrelseform.

 5. Världsfreden är viktigare än någonsin. För att stärka den krävs omfattande ändringar i Europas politik och ekonomi. EU måste upplösas och läggas ned i dess nuvarande form, euron likaså. Att försöka göra EU till något av Europas Förenta stater kommer aldrig att lyckas. Vi ser redan nu slitningar på den ekonomiska sidan och där nästan ingen utav EU länderna i dag skulle klara konvergenskraven för medlemskap i eurosamarbetet.

  Vi har de senast 20-25 åren sett ett allt mer aggresivt USA som slår slår sönder land efter land i sin jakt på makt och inflytande. Ett otäckt krigande ofta med hjälp av diverse underentreprenörer, proxies. Det räcker med att som George Bush d.y. uttrycke det ”den som inte är med oss, är emot oss” vilket i praktiken betyder att den som önskar stå utanför, vara neutral per automatik är emot USA och dess intressen.

  USA har vidare aldrig gjort någon hemlighet av att man vill kuva Iran och dess folk precis som med övriga som har mage att ha en annan världsbild än den USA målar upp. Man har krigat mot Tyskland flera ggr, ett Tyskland som utsetts som djävulens hemvist av de utvalda och man menar på fullt allvar att Tyskland skall utraderas som nation och som folk. Man är på god väg att lyckas genom den massiva massimporten av underbegåvade menaiter som skall överta Europas länder och en gång för alla utrota den vita rasen från planetens yta.

  Efter Tyskland, Korea, Vietnam, diverse attacker i Sydamerika, Serbien, Irak, Egypten, Libyen, Syrien, Libanon, Ukraina och nu Ryssland. Enda orsaken att man gjort sig till vän med Kuba är för att hindra Ryssland och Kina att skaffa mer inflytande nära USA:s kust. Så vem står på tur? Ytterligare någon i BRICS-länderna eller? Ungern kanske som är i full färd med att stänga gränserna för att förhindra inflödet av illegala emigranter.

  Island som lät sina två privata banker krascha 2008 till England och Hollands stora förtret där man räknade med att Islänningarna skulle ta dyra lån från ECB och IMF för att rädda sina privata banker. Det gjorde man inte. Hela banksektorn drog efter andan och undrade va som var på gång. IMF och andra räknade kallt med att få låna ut många miljarder som Islänningarna skulle få betala av på i många generationer framåt. Man avstod det lät bankerna gå omkull och nu är man 7-8 år senare på grön kvist igen. Grekland skulle gjort samma sak men grekiska politiker och tjänstemän är lättare att muta än Isländska diton.

  Freden är det viktigaste vi har och att kalla EU för ett fredsbygge klingar falskt när man attackerar Ryssland både verbalt och med ekonomiska sanktioner. Sanktioner som drabbar våra bönder, skärskilt hårt i Spanien och här hemma. EU är en förklädd Sovjetstat som ingen europé har någon som helst nytta av, tvärtom EU blir vår egen död med hjälp av kvävning. Vår ekonomi kvävs, vår boendemiljö kvävs, likaså sjukvården, skolan, socialtjänsten, Försäkringskassan, polis & rättsväsendet likaså. Hela samhället kvävs av denna mångkultur som dödar land efter land sakta men säkert i Allas lika Värdets namn.

  EU borgar för ofred tillsammans med USA, NATO, Israel och Japan. Freden byggs hemma lokalt inom varje nation för att sedan globalt förakras mellan fria oberoende stater tillsammans. Avslutar med lite poesi.

  If there is light in the soul,
  There is beauty in the person.
  If there is beauty in the person,
  There will be harmony in the house.
  If there is harmony in the house,
  There will be order in the nation,
  If there is order in the nation,
  There will be peace in the world.

 6. Om man går djupare in i historien kan man konstatera att vissa maktgrupperingar är ständigt i krig.
  När jag lyssnade på denna kunniga historiker kom jag att tänka på att ha sådana som t.ex. en viss maoist med baseballträ i Sverige är ett hot mot oss svenskar.
  http://www.ancreport.com/podcast/wwii-myths-debunked/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: