• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judisk makt?

filmen

”Har judar för mycket makt?”

Så lät en fråga till skolelever i Sverige i slutet av 90-talet, i en enkät författad av Stephane Bruchfeld.

I frågan låg föreställningen om ett ”rätt” svar, nämligen ”nej”.

Ett jakande svar skulle förmodligen ha kvalificerat vederbörande som ”antisemit”.

kipa

Just denna fråga, med dess självklara förväntan om ett bestämt svar, kan ses som en indikation på att judar just har mycket makt.

Den första delen av frågan – huruvida judar har mycket makt – är i princip en faktafråga, inte en åsiktsfråga. Ser man till mediasituationen i Sverige blir väl svaret där entydigt.

Den andra delen av frågan – huruvida denna makt är alltför stor – kan kopplas till hur den används. Också där blir svaret tydligt.

– Ser man till hur volymer kring invandringen gjorts till tabu, så kan detta spåras tillbaka till ställningstaganden av Göran Rosenberg från 1996.

– När s-ministrar nu nazi-anklagar SD, då blir det som ett eko av Lena Posner Körösi från 2010.

– När m-ledaren Fredrik Reinfeldt på Pressklubbsträff 2010 utvecklade hur han antog att sverigedemokrater älskar att bli misshandlade så var det som eko av vad  Peter Wolodarski sagt i en TV-soffa två år tidigare.

I praktiken rörde det sig i enkäten alltså om en dubbelfråga. För mig säger detta någonting ytterligare: Stephane Bruchfeld visade här prov på bristande intellektuell hederlighet. Hela upplägget var manipulativt!


Låt mig skyndsamt tillägga att jag inte vill betrakta judar i Sverige som en homogen grupp. Inom den ryms rimligtvis olika attityder och åsikter.

Samtidigt är det uppenbart, om man håller sig till ledande judar – sådana som företräder andra judar och/eller ges utrymme i massmedia – att bilden blir entydig. Dessa judar är som regel – eller helt undantagslöst?! – anhängare av det mångkulturella projektet.

Jag tänker på företrädare som:

• Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

• Jacke Jakubowski, Judisk Krönika

• Göran Rosenberg, proffsdebattör

• Barbara Spectre, Paideia

• Willy Silberstein, SKMA

• Lena Posner Körösi, Judiska centralrådet.

I veckans fredagsbio – ”AGENDAJUDAR” – figurerar de alla.

Den fråga som där ställs är: ”Finns det en enda ledande jude i Sverige som är motståndare till den muslimska massinvandringen?”

Här kommer filmen:

 


Mer

http://www.bgf.nu/aj

http://www.janmilld.se/ms00/v32.html

https://janmilld.wordpress.com/2013/10/17/mer-goran-rosenberg/

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/15/rosenberg-co/

http://www.bgf.nu/nr/98/1/int2.html

39 svar

 1. SD och sossarna låtsas vara varandras värsta fiender, och fåren till svenska väljare, går på det. http://www.paideia-eu.org/2012/03/08/paideia-trustee-ambassador-jan-eliasson-appointed-deputy-secretary-general-to-the-un/

  • Mer om Jan Eliasson här:

   • Khaddaffi lär ha haft ett överväldigande stort stöd, med undantag för Benghazi med omnejd, men så var det ju också sätet för Nationella libyska rådet.

    Khaddaffi tog kontroll över Libyens centralbank, vilken grundades 1956 och styrde den istället i statliga intressen med resultatet att Libyen var skuldfritt och landets valutareserv uppgick till över 54 miljarder dollar, vilket var mer än länder som t ex England och Kanada.
    Ökandet av BNP var mellan 2000 – 2010 4.32% årligen.

    Med tanke på de folkvänliga initiativ man tog sig för, då ekonomin alltså styrdes i landets intressen och inte storfinansens, kanske det inte är så konstigt att han hade stort stöd.

    Några av fördelarna med denna ekonomiska politik gav bl a:

    Fri utbildning
    En genomsnittlig lön till studenter
    Husrum, bil och 2. 500 euro /år till utomlands studerande
    Fri elektricitet
    Fri sjukvård
    Möjligheten att skaffa sig bostad utan att belåna sig
    Gåva på 60.000 dinarer (50.000 dollar) till nygifta
    Bilar sålda räntefritt till fabrikspris
    Räntefria privata lån
    En limpa bröd till priset av 15 US cents
    En liter bensin till priset av 12 US cents
    Utbetalad lön till dem som tillfälligt var arbetslösa.

    Det kan låta otroligt, men uppenbarligen går det att åstadkomma dessa ”mirakel” med rätt styrd ekonomisk politik, det har andra stater också bevisat, t ex Ryssland som du tog upp i ett inlägg för ett tag sedan; ett land som hade en skyhög inhemsk produktion, men som krossades genom den ”ryska” revolutionen. De tre axelmakterna under andra världskriget är också exempel på länder som hade frigjort sig från detta ok, och som givetvis var tvungna att nedgöras.

    År 1994 deltog Libyens oppsitionsledare Ali Tarhouni i en paneldiskussion benämnd ”Post-Qaddafi Libya: The Prospect and the Promise”, arrangerad av Washington’s Center for Strategic and International Studies. Hans ord sammanfattar mycket:

    ”Most participants argued for privatisation and a strong private sector economy.
    With privatisation, entrepreneurs will reach out and get involved in regional cooperation by searching for markets.”

    Vad den stora massan beträffar så räcker det med att förklara att Libyen (eller berörda land) efter ingripandet har fått ”demokrati”, ”jämlikhet” och ”mänskliga rättigheter” – en ”vår” har äntligen kommit efter den långa vintern.

   • Jo jag har sett den. Jag är prenumerant på din Youtube-kanal.
    Eliasson är en psykopat i likhet med den judiska sionisten Hillary Clinton (polsk jude vars riktiga mellannamn är Rosenberg), som ju också syns i videon.

 2. Man måste förstå vad syftet med denna typ av undersökningar är. Syftet är att mäta om propagandaverksamheten har varit framgångsrik och på vilka områden propagandan behöver intensifieras.

  Satsningen på ”Forum för levande historia” på 90-talet var en av dessa propagandasatsaningar som drogs igång efter just en sådan undersökning.

  —————————————-
  Citat ur TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ 1997-11-24
  STOCKHOLM (TT) Inför informationssatsningen Levande historia – information kring förintelsen, deltog på måndagen representanter för ett fyrtiotal organisationer och myndigheter i ett lunchmöte med statsrådet Thage G Peterson.
  […]
  Levande historia initierades i somras efter att en undersökning
  visat att många skolungdomar inte sade sig vara helt säkra på
  att förintelsen under andra världskriget ägt rum. Statsminister
  Göran Persson utlovade då en landsomfattande information om
  judeförföljelserna.
  ——————————————
  Frågan som inte besvaras av TT-telegramet är HUR många man menar med MÅNGA.

  Hela vår världsuppfattning och perception är styrda av makthavarnas agenda. Vi tror och tycker saker därför att makthavarna har förmedlat information som syftar till att skapa den världsuppfattning vi som kollektiv har. Varför just denna verklighetsuppfattning som idag populärt kallas för ”värdegrunden” är för att det gynnar makthavarnas egen agenda.

  Kan man tänka sig att man t.o.m. läser om propaganda i skolan, illustrerat med affischer från 1930-talet. När statspropagandan är så nära och så inrotad i våra liv sedan födseln att vi inte ens lägger märke till den.

 3. Bäste Janne!
  Varmt tack för Ditt mod och Din klarsyn som resulterar i viktiga påpekanden och frågeställningar.. Hade Du levt på 1700-talet vore Du sannolikt en av upplysningsfilosoferna. Idag är deras frimodiga och tillåtande budskap satt under censur och vilka som är rättänkande bestäms bl a av herrar Wolodarski och Jakubowski, tätt följda av likasinnade i globaliseringsfacket.
  Sverige är sedan länge ockuperat av fiender till det fria ordet och den svenska kulturen och vi som lider under och förföljta av den effektiva ockupationsmakten ser en och annan ljusglimt på nätet. Du har många vänner!

  Gunnel Wahlström

  • Visst Gunnel, är det så: Sverige är under ockupation av fientliga krafter.

   På mitt skrivbord ligger DSM nr 4/14, med din starka artikel ”Stölden av Irak. Massakern på dess kultur”, i väntan på att komma till användning, när jag åter kommer in på följderna av WTC-dådet.

   Tack för den artikeln!

 4. En följdfråga blir då.
  När Ska Det Sluta Lismas För Judarna?
  http://nationell.nu/2015/07/30/nar-ska-det-slutas-lisma-for-judarna/#comment-6602

 5. Kommer ni ihåg Lars Adelskoghs internetklassiker från 1997; ”Är EU en judegrej?” ? Där namngavs de i Sverige då inflytelserika judar som baxade in vårt land i EU mot folkets vilja. I den andra delen redogjorde Lars för EU:s tre fäder, som även de råkade(?) vara judar.

  EU har också till statsskicket många likheter med forna Sovjetunionen som var en skapelse av frimurar- och extremistjudar. Sveriges medlemsansökan i det som blev EU var även en form av statskupp som kringgick vårt grundlagsskydd som fri stat.
  Här skulle en fungerande rättsstat ha väckt åtal för högförräderi.

  I Sveriges grundlag, Regeringsformen, kapitel 10 §5 står, att ingen får överlåta befogenhet rörande Sverige till främmande organisation utom i begränsad omfattning.

  Ur Brottsbalkens kapitel 19, om brott mot rikets säkerhet §1:

  ”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att en del av riket skall sålunda lösryckas…
  dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid”.

 6. Ang. Barbara Spectres uttalande så verkar hon bekräfta det som Coudenhove-Kalergi skrev redan 1925:

  ”Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda
  försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående
  adelsras.” (Praktischer Idealismus, sidan 50)

 7. Tack för att du vågar lyfta frågan. Den är berättigad.

  Idag lyssnade jag på Radio 3Fourteen på Red Ice och där intervjuades någon som heter Spencer. Slutsatsen var från honom att kulturmarxisterna och de s.k. neokonservativa under mitten av 1900-talet lyckats formulera sig och hitta en bra strategi för annars skulle man inte fått det inflytande man fått. Jag delar inte alls den uppfattningen.

  Betänkt att allt detta började med första världskriget. Befolkningen i USA hade ingen lust alls att delta i något krig. Judarna som kontrollerade redan då all media i USA lyckades med hjälp av massiv propaganda och diverse lögner och fula tricks lura med sig folket. Redan då, långt innan de imaginära gaskamrarna, så talades det om 6 miljoner. Jag vet att man inom hade en central nyhetsbyrå vars enda syfte var att varje dag producera artiklar ut i olika tidningar. Det var tusentals tidningar och alla fick dagligen nya artiklar att föra in. Propagandan framställde tyskarna som bestar som åt barn, våldtog och högg av händer, åt ögonsoppa, m.m. Man överdrev så oerhört att man efter kriget fick be om ursäkt. Inget visade sig stämma när man sedan efter kriget granskade det.

  Jag tror att man insåg där vilken makt man besitter om man kontrollerar all media. På den vägen är det.

  Någon har sagt att så länge som folket får Lets Dance så är de nöjda. Vem som äger media vet man inte. Att USA krigar överallt i världen känner man inte ens till att de gör. Någon agenda att införa mångkultur inser man inte heller att de finns och att judar är inblandade har man ingen aning om. Möjligen blir man irriterad på någon tiggare eller kanske muslim. Lets Dance och kanske någon sport på TV så är allt frid och fröjd.

  Detta utnyttjar så klart de sluga Agendajudarna. De vet att 99% går att lura och resten kallar man för ”konspirationsteoretiker”. Man vill att de 99% ska tro att de andra 1% är ”tokiga” och inte vet vad de talar om.

  Förintelsen är det tydligaste exemplet på judisk makt i hela vårt samhälle. Det finns inte en enda politiker, akademiker, journalist, anställd eller företagare som öppet skulle visa tvivel eller ställa frågor om detta. Då har de inte jobbet eller inkomsten kvar sedan. Judarna kommer slå ner på dig med all sin tyngd på alla sätt. Ekonomiska sanktioner. Skandalisering i media. Påtryckningar. Advokater, o.s.v.

  Som enda historisk händelse får detta inte granskas. Vi MÅSTE köpa allt med hull och hår och 100% gör det i det offentliga rummet.

  En hel västvärld måste varje dag lyssna på och visa medkänsla i dessa ständiga evenemang om den s.k. förintelsen. Barnen i skolan måste läsa om den. Vissa åker på studiebesök. Vi tvingas ständigt att leva med denna propaganda och myten måste kontinuerligt underhållas annars riskerar den att falla i glömska. Det är bara det att det har aldrig funnits några gaskamrar. Hela myten faller som ett korthus vid minsta granskning. Ändå tvingas vi att tro på den – det är ett bevis på den totala judiska makten över USA och Europa.

  Man säger att vi aldrig får glömma och att det aldrig får ske igen. För egen del håller jag med men tänker främst på att vi aldrig får glömma det Agendajudarna gjorde under första och andra världskrigen. Det dom gjorde under ryska revolutionen. Det dom gjorde i Ukraina med massvält. Det dom gör med våra samhällen idag med total normupplösning, massinvandring och ett ledarskap för ett folkmord mot den vita rasen och den Europeiska civilisationen. Vi får aldrig glömma vilka det är som är bakom detta – Agendajudarna – och vi måste se till att vi aldrig igen kommer i deras grepp.

  Jag drar mig också för att i generella ordalag kritisera hela folkslag eller folkgrupper. Samtidig är det nödvändigt att lyfta fram att här finns en judisk dominans som inte går att förklara bort. Judarna har själv inga problem att skuldbelägga ett helt tyskt folk och alla kommande generationer så om vi påpekar Agendajudarnas makt är det en obetydlig generalisering i jämförelse med det judarna gör mot tyska folket.

 8. ”Judarna har själv inga problem att skuldbelägga ett helt tyskt folk och alla kommande generationer…”

  Träffande!

  T.o.m. vi svenskar ska ju skuldbeläggas – både för ”Förintelsen” och för slaveriet.

 9. Det finns inga gränser för denna etnocentrism. Man ska leda hela mänskligheten in i en ny messiansk era; ”ett ljus för folken”, alltså inte (det egna) folket, utan alla människor. ”Nästa år i Jerusalem”, dvs hela världens andliga centrum.

  Lena Posner Körösi hade följande att säga efter Köpenhamsattentaten:

  ”Hatet som finns mot oss är fullständigt blint och skyr inga medel. Det är ett hot mot hela demokratin och mot hela västvärlden. Det är ett krig.”

  Aftonbladet:
  ”I Stockholms judiska församling har alla ungdoms- och kulturaktiviteter ställts in. Polisen har höjt säkerheten kring synagogor och även moskéer.”

  Ingenting om övriga offer, men det kanske inte heller är så viktigt, ty judar är ju enligt Körösi synonymt med den s.k. demokratin och hela västvärlden.

 10. En annan sak som borde debatteras mycket mera är vilka som är judar och vilka som inte är det. Tror det hade blivit en mycket intressant diskussion och framförallt hade kanske polletten långt om länge trillat ner hos en massa bajsnödiga PK-människor som drar diverse olika kort mot sina motståndare. Kanske går det då upp ett talgdank också om varför det är strängeligen förbjudet att forska i förintelsen.

 11. Här lite mer kött på benen om satans synagoga.

  Everything is coming together. DNA Science has torn back the curtains of time and revealed the Serpent and his people. The ones we today call ”Jews” are the very disciples of the evil entity whom the Bible describes as, ”that old serpent, the devil.”

  From the early centuries of the first millennia, the Khazars of Eastern Europe were known as the diabolical ”Serpent People,” and now, the nation of Israel has admitted that its people are indeed, the Khazars.
  The admission by the Israelis that the Jews are not related to ancient Israel but to Khazaria was reported in The Times of Israel (Leaked Report: Israel Acknowledges Jews in fact Khazars; Secret Plan for Reverse Migration to Ukraine, March 18, 2014). That article, by Professor Jim Wald, related that the Israeli leadership in Jerusalem is sending military equipment and settlers from Israel to Ukraine.
  The Jews have taken charge of that ravaged country’s government and finances and intend eventually to make the Ukraine a ”second homeland” for the Jews.

  .
  Their plan, leaked by governmental insiders, came only after Netanyahu and his cabinet reviewed growing DNA genetic evidence that the Jews are not the descendants of Abraham. Instead, they came from Khazaria, of which Kiev, Ukraine is the centerpiece. In fact, the Jews of Israel and the U.S. are of Ukrainian heritage. Ukraine is in the heartland of Khazaria.

  Läs gärna resten också.

  http://www.europeanknightsproject.com/texe-marrs-on-the-serpent-people-returning-to-ukraine-the-bizarre-duke-lie-that-ashkenazi-jews-are-not-khazars/

 12. OT?
  Vi har nu ”officiellt” fått kännedom om att behovet av mänsklig arbetskraft i landet kommer att minska, pga av att robotisering och datorisering tar över allt mer. Industrin flyttar nu till Asien. Det har vi statsminister Löfvens ord på. Sammanfattar man det läge Sverige nu befinner sig i och sjunker allt djupare ner i kan man fråga sig: Vem / vilka har sin försörjning genom kaoset i Sverige? Naturligtvis är det förutom de informations”ansvariga” man kallar agendajudar(oavsett om de är judar eller inte), politiker, präster(!), advokater och de som ”arbetar” inom olika med skatter finansierade ”myndigheter” och institutioner för ändamålet? – Eller rör det sig om de verkligt rika ”i kulisserna” som vill skapa krig mellan fattiga & arbetslösa för att inte de skall mörda de rika, utan gallra varandra i stället? Finns mera att tillägga men jag slutar här för denna gång.
  PS
  En annan typ av ekonomi behövs än den om ständig tillväxt. Begreppet ekonomi betyder ju att hushålla med begränsade resurser? – Minns att Sverige var i stort sett ”färdigbyggt” redan på 70-talet.

  • Jag tror att man kan tänka så här. För att ett land inte ska ha arbetslöshet så måste det finnas arbeten som motsvarar befolkningens kunskap, förmåga, kreativitet, vilja och intelligens.

   Detta synsätt kanske kan göras levande om vi tänker oss att vi skulle utveckla nästa generations dialysapparater. Var gör vi det bäst? I Uganda eller i Japan? Så var och en kan ju fundera på vilka arbeten som behövs i Sverige i framtiden nu med kolonisationen av Sverige av miljoner araber och afrikaner.

   Sverige har inte haft en maktelit som tänkt på vad som är bäst på Sverige på flera generationer. Istället är hela västvärlden kapad av dessa Agendajudar. Makten utgår idag från USA. USA kontrolleras av Agendajudar sedan början av 1900-talet. Storbritannien som tidigare kontrollerade världen är totalt dominerade av dem. London är idag inte längre en stad med brittisk befolkning. Folkutbytet pågår för fullt sedan 50 år. Frankrike likadant. Åk tre stationer utanför citykärnan i Paris och du tror du är i Nordafrika. Tyskland håller på att nu drunkna i asylanter. Hela västvärlden har av Agendajudarna tvingats in på samma väg. I Sverige är takten kanske allra högst.

   Den som kontrollerar media styr över vad folk ska tro och tänka men har också makten att skandalisera och slå ut de som inte följer deras agenda. Ingen vågar gå emot dem. Ingen företagsledare, inga ägare, ingen politiker, ingen forskare, o.s.v. Agendajudarnas makt är förödande för den europeiska västerländska civilisationen som omöjligt kan fortsätta att utvecklas om befolkning byts ut. Det är ju folket som är civilisationens viktigaste grund. Folket och det man gör tillsammans.

   De här onda människorna önskar inget hellre än att se den vita människan marginaliserad eller helst helt utrotad som denna Harvardprofessor föreslår:

   http://redicecreations.com/article.php?id=31555

   Citat fritt översatt ”..gör det omöjligt för vita att reproducera sig…och därmed försvinner rasismen…där det inte finns vithet, finns inte heller rasism….” Det ser ut som att Agendajudarna, inte minst familjen Bonnier, till punkt och pricka följer professorns riktlinjer och tankar.

   Att en Harvardprofessor fritt kan uttala sig så här visar vilken oerhörd makt Agendajudarna har.

   Tips:

   Tro inte på förintelsemyten. När du tror på den ger du också nyckeln till ditt tänkande till Agendajudarna. Gör dig istället fri. Några gaskamrar har aldrig funnits och minsta granskning slår direkt hål på denna myt. Ta reda på själv. Kunskap gör dig fri. Vi behöver inte Agendajudarnas propaganda för att själva kunna komma fram till egna slutsatser. De bara är dimridåer som försvårar vårt sökande efter vad som verkligen hände.

   • Och dem som dom inte kan kontrollera genom mutor eller hot blir avlägsnade på andra sätt. Bara sedan juni har 6-7, kanske 8 läkare som var motståndare till vaccineringshysterin mördats bara i USA. En av de mest kända, en Dr Bradstreet hittades flytande i floden. Officiellt är det avskrivet som ”självmord”. men vilken läkare som har tillgång till sömnmedel skjuter sig själv med hagelgevär. dessutom i magen och inte i huvudet. Dom andra fallen är också suspekta även om de flesta kallas naturliga dödsfall eller självmord.

 13. Israel har väl inte definierat sina gränser riktigt?! Det dom skyddar är det landområde dom till dags dato har ockuperat.

 14. Har inte orkat läsa allt om judar men håller i stort sett med.

  Det jag nog tycker är värre är att vi låter islam breda ut sig.
  Småflickor som ”opereras” dvs klitoris skärs bort utan bedövning.

  Heima

  • Den centrala poängen är att det är Agendajudarna som gör att vi får hit Islam. Islams utbredning är ju ett resultat av att vi ska ha massinvandring och mångkultur. Vem är det då som ständigt har propagerat för detta? Svar: Agendajudarna som JM så föredömligt visar i sin film. Utan Agendajudar ingen utbredning av Islam i Europa.

   • Jag glömde skriva att jag inte FÖRSTÅR VARFÖR DET FINNS religioner.
    Jag är uppväxt i en familj där vi inte hade någon religion – varken på farssidan eller morssidan och ingen religion från mormor. farmor, morfar. farfar och jag har klarat livet galant utan religion.
    Förstår faktiskt inte detta med religion. Har bara tyckt det varit KONSTIGT med religion och som min pappa sade att religion är bara POLITIK för att få fram ett lydigt folk.
    Någon har också sagt att religion är folkets opium.

 15. Man kan inte nog betona den makt tv-monompolet hade under lång tid i Sverige, när det gällde att indoktrinera ett helt folk, nämligen det svenska. Tv4 tv 6 osv. Fullföljde bara hjärntvätten. Tack vare internet, har vi idag alternativa nyhetskällor. Det är detta de politiskt korrekta inte kan kontrollera. Och som de är verkligen rädda för. Detta är begynnelsen på den Svenska våren. Vilket avspeglar sig i politiska opinionsundersökningar bl.a. Man kan inte nog understryka den makt en nyhetsredaktion på Svt har. En kartläggning av dessa personer kunde vara intressant. De sätter agendan för debatter och vad som anses vara viktigt i dagens Sverige. Dessutom finns det ett socialt interagerande mellan dessa personer och den politiska makten. Detta kan vara genom släktskapsförhållanden, vänskap osv. Denna nomenklatura borde vara ett intressant forskninsobjekt för en samhällsvetare att kartlägga. Precis på samma sätt som ett antal familjer ansågs styra Sverige på 70-talet. Om det var 15 familjer eller ett annat antal har jag tappat minnet av. Men dessa familjer ansågs ha ett stort inflytande över svenskt näringsliv i universitetskretsar på den tiden.

 16. Judar använder sin makt genom terrorism (Falsk flagg operationer typ 9/11 och Parisdåden) och kontroll genom media. Nedan är en intervju med Dr Kevin Barrett. Boken ”We are not Charlie Hebdo” är extremt läsvart, varje Svensson som gått på SDs ”counter jihadpolitik” gör klokt i att läsa den och bli en mer informerad människa.

  http://noliesradio.org/archives/101912

 17. Ber om ursäkt för ett tredje inlägg. Lyssnade på Red Ice idag där man intervjuade Frank Salter som är expert på gener. I den andra timmen, för medlemmar, så öppnar han upp och berättar att den judiska Professorn Singer på Princton föreslagit – håll i hatten – att man ska använda modern genteknik för att ta bort etnocentrismen i den vita rasen. En annan judisk forskare uttrycker avsky över det faktum att en moder älskar sitt eget barn mer än vilket som helst och att man kan använda modern genteknik för att bota detta. Frank Salter citerar källorna och han är själv chockad. Min egen fundering är att – -tänk hur långt man idag, om man är jude, kan öppet kräva den vita människans destruktion utan minsta konsekvens. Det är ett bevis på judisk makt.

  Man tror inte att det är sant, vill gärna inte ta in det men vid det här laget förvånar inget längre. Vi är i krig med Agendajudarna. Desto snabbare vi inser det, desto snabbare kommer vi ur strypgreppet.

 18. Tack för alla seriösa och tänkvärda inlägg!

  Efter att ha gjort min film och skrivit min bloggtext slår det mig att vi inte bara utomlands har exempel på judar som tar ställning mot folkfientligheten. Där finns många, jag tänker först på Norman Finkelstein med sin bok ”Förintelseindustrin”, som vi skrivit om på Blågula frågor.

  I Sverige har vi – naturligtvis – Jonathan Friedman, medverkande i boken ”EXIT – Folkhemssverige”. Det faktum att inte mycket hörts mer av honom kan ju bero på det faktum att våra massmedia blivit som en ockupationsmakt.

 19. Ja det finns också de som går emot. Därför är termen Agendajudar bra.

  Låt mig fylla på med svensken Lasse Wilhelmsson. Vi har saxofonisten Giled Azmon med sin utmärkta bok The Wandering Who. En kritiker av Israels etniska rensning i Palestina är Ilan Pappé med sin fantastiska dokumentation i boken Den Etniska Rensningen av Palestina. Det finns fler. Vi har Israel Shahak som skrev Jewish Religion – The Weigh of Thre Thousand Years, också mycket bra. Vi har också Israel Shamir som också koncentrerar sig på Israels agerande i Palestina.

  Jag har läst alla utom Wilhelmsson. Det som är gemensam för dem är att de kritiserar judiskt agerande och framför allt i Palestina. Slutsatsen blir ofta en svidande kritik av rasismen i Israel och det Apartheidsystem som råder där. Det är bra för många väcks upp till den judiska makten genom den avsky man känner för det judiska agerandet mot Palestinierna. Glöm inte heller att Israel stödde Apartheid i Sydafrika och hade avtal om att testa atomvapen där.

  Samtidigt, lyfter aldrig diskussionen med dessa judiska dissidenter. Det kretsar bara om kritik mot Israel och judisk makt där men man kommer aldrig in på andra länders och folks rättigheter. Istället blir det, paradoxalt nog, tvärtom. Deras kritik riktar sig mot att judarna ska ha ett judiskt Israel. En konsekvens blir då, ofrånkomligen, att man då också anser att övriga länder inte heller har någon rätt till att behålla sin etnicitet och kultur. Deras gillande av det mångkulturella mångetniska samhället är basen för deras kritik. Dessa judiska dissidenters kritik är dock bättre än ingenting eftersom de inte kan anklagas för att vara antisemiter. Judarna i Israel fattar ju att om man öppnar sina gränser kommer landet inom 20 år inte längre att vara judiskt, precis som Sverige inte kommer att vara svenskt.

  Istället bör vi hålla fast vid att Israel har rätten att bevara Israel judiskt men att vi då rimligen bör ha samma rätt. Sedan är det en annan fråga om a) Israel över huvud taget har rätt att existera när vi idag vet hur landet kom till och om svaret är ja b) har rätt att behålla de områden man ockuperat och tagit med våld. Jag svarar nej på både a) och b) Det är dock en helt annan fråga och kräver mer utrymme.

  Intervjun på Red Ice igår var mycket givande. Frank tar upp en viktig fråga och ger då exempel på att i Malaysia äger kineserna 95% av näringslivet. I Afrika har många indier tagit kontrollen (de kom dit som arbetare under Brittisk kolonialmakt) och judarna kontrollerar enormt stora delar av näringsliv, bakväsende och media i USA och västvärlden.

  Varför? Man håller samman etniskt i nätverken. Kineserna är notoriska och släpper inte in någon annan. Kanske kan vi jämföra det med två lag som spelar fotboll där det ena laget samarbetar och det andra har spelare som springer för sig själva. Vem vinner?

  Här är det intressant eftersom Kevin MacDonald beskriver detta mycket bra i sina böcker. Vita Européer har kärnfamiljen och basen för samarbete har sedan varit förmåga, meriter och anseende. Vilken familj du tillhörde spelade inte så stor roll. I stora delar av världen gäller inte detta alls utan där är det istället klanen som styr. Du måste tillhöra den. Gör du inte det kan du inte vara med i samarbetet. Det jag tycker mig kunna härleda av det vi sett hittills under 1900-talet är att klan-mentaliteten segrar när de två systemen tillåts inom samma samhälle.

  Vi svenskar bildar naturligt nätverk när vi är utomlands och också gärna med andra nordbor. Vi kan och vet hur vi ska göra men har inte behövt göra det i våra egna länder då vi varit så homogena. Nu när vi snart är i minoritet börjar allt fler att söka sig till varandra och det kan gå fort.

 20. Alla verkar totalt insnöade på judar. Det är alltså judars fel att islam härjar som en djungeleld över Europa och USA.??
  Det har funnits många mycket framstående judar som gjort stora uppfinningar som vi idag inte skulle klara oss utan det vet jag. Men att inte förstå hotet från islam övergår mitt förstånd. Men om 10 år kanske ni står med mössan i handen och ber om hjälp för att sätta stopp för islam. Men ni kanske gillar islam som
  har ett stort kvinnoförakt så att ni som inte är så begåvade blir framhävda och får makt endast pga av att ni är av manligt kön.

  Nämn någon framstående islamist som ni tycker uträttat något för världen.för ni verkar föredra islamister framför judar,
  T.o-m USA;s president är islamist och han blev omvald en andra gång. Just nu orkar jag inte leta efter framstående judar men hoppas på¨morgondagen.

  Så mycket förstår jag att när islam tagit över skulle en sån här blogg öht inte få existera.

  • Låt mig förklara enkelt. Islam hade ALDRIG kommit till Europa utan Agendajudarna. Islam är symptomet på sjukdomen Agendajudar.

   Man kan så klart bli sur på tiggare som sitter utanför affärerna eller på alla tältläger runtom i Sverige som måste saneras. Detta är dock bara ett symptom. Sjukdomen, som orsakar symptomen, är mångkultur och massinvandring och en naiv på gränsen till dumhet tolerans mot allt. Som JM mycket riktigt påpekar i filmen så vurmar de också för Zigenare och någon kallade väl dem kosmopoliter.

   Så Islam är svaret på frågan: Vad?
   Agendajudarna är svaret på frågan: Varför?

  • Den form av Islam som vi är rädda för (Whabi) har närts av Israel och CIA för att göra exakt det som den gör just nu. Det var Israel som begick dåden i Paris inte några islamister. (falskflaggterrorism) Jag ber att du läser Kevin Barretts antologi ”We are not Charlie Hebdo” (Mycket viktig bok i detta läge som kom ut i blixtfart). Den förklarar allt i detalj från flera perspektiv – och ger en annan bild av Islam än den som underrättelsetjänststyrda counterjihadrörelsen (Pam Peller, Gert Wilders, Mona Walter, Dispatch International, et al.) ger. SD är ett lurifaxparti som man inte ska gå i närheten av!

   ISIS får sina vapen och logistiska behov från just israel och övriga västländer, och det är inte ”konspirationsteori” utan går att läsa om i stora tidningar. ISIS är ett projekt för att söndra och härska för Israels intressen.

   Det enda sunda icke ”nationalsocialistiska” parti vi har är Partiet det fria, dom attackerar grundbulten i problemet: Penningpolitiken!

 21. Alla kämpar för SIN åsikt. Så och jag
  .
  Som någon uttryckte sig
  ”Mot dårar kämpar även Gudarna förgäves”.

  Har inte sett dina filmer och orkar inte titta på dem. Skall försöka när jag får tid men tror inte jag kommer ändra min uppfattning
  som tagit mig mågna år att komma fram till.

  • För att se sanningen måste man vara beredd att ändra uppfattning. Sanningen svider många ggr och det gör ofta ont när man inser att det man hållit för sant plötsligt inte längre är det. Man vill heller inte se eller inse att man blivit lurad eftersom det inte kan vara sant. Vi är ofta trygga i att ha en världsbild och när någon presenterar en helt annan bild har man vanligtvis svårt att ta till sig det.

   Jag förstår att du känner obehag över denna information, du är inte ensam ska du veta, men det är viktigt att gå vidare, i jakten på sanningen. Det är till syvende och sist den som tvingar en till att se världen ur ett annat perspektiv. Så gott som alla som skriver här har redan gått igenom den resan du våndas inför.

   Det är ok om du vill stanna kvar i dina föreställningar om verkligheten men fortsätt att studera och läs, det är viktigt för att inte fastna. Det är verkligen synd att du inte orkar se filmerna de ger en hel del svar på frågorna.

 22. Hej Janne!

  Jag läser dina texter med stor behållning, men varje gång som du skickar ut meddelande om filmen, så där du avsluta med *”Här kommer filmen:”* – finns det ingen länk att klicka på!! Det är TOMT!!

  Efter lite letande fann jag den dock:

  *https://janmilld.wordpress.com/2015/07/31/judisk-makt/ *

  Men det hade ju varit bra om den just hade funnits med efter ”Här kommer filmen:”

  Ha det gott Bosse H.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: