• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Psykopatstyre

frdecember

Många har väl sett filminslaget från 1993, där MUF:aren Fredrik Reinfeldt förklarade sin skrift ”DET SOVANDE FOLKET”. ”Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion”, deklarerade han, och fortsatte:  ”Tro inte på bidrag i framtiden, tro inte politikerna!”

Samma tongångar som drygt 20 år senare alltså, då från statsministern Fredrik Reinfeldt. I sitt tal i augusti 2014 talade han om Sverige som en ”humanitär stormakt”, där folket ska ”öppna sina hjärtan” : 4.40 och 7.10 i denna film.

Var det reinfeldska uttalandet om välfärdsstaten från 1993 deskriptivt eller normativt? Var det

a) beskrivning av en verklighet, ett neutralt konstaterande av fakta?

eller var det

b) uttryck för en önskan och en målinriktning, en programförklaring?

Såg Reinfeldt redan då välfärdsstaten som något icke önskvärt och som borde aktivt motverkas, om möjligt helt avskaffas?

Facit fick vi om inte förr år 2006, med tillträdet av den moderatledda regeringen och de påföljande åren av revolution uppifrån. Nedmonteringen av välfärden illustreras kanske tydligast i kurvan över den dramatiskt ökande utomeuropeiska bidragsinvandringen:

invkurva


Den socialdemokratiske ideologen och skribenten Daniel Suhonen hade nyligen en artikel i Dagens Samhälle (tidigare ”Kommun-Aktuellt”) om åren av trygghetsavveckling 2006-2014. Rubrik: Reinfeldt har kommit för billigt undan”.

Artikeln inleds:

”Under de åtta år som Fredrik Reinfeldt regerade Sverige var det med ett närmast sociopatiskt falskspel som inte har några jämlikar. Han är den farligaste ledaren vi har haft sedan demokratin infördes. Och resultatet av hans söndringspolitik får vi leva länge med.”

Som Daniel Suhonen ser saken var/är Fredrik Reinfeldt en skicklig politiker, men har inte använt denna skicklighet till Sveriges bästa. Tvärtom!

”Fredrik Reinfeldt förstörde Sverige och jag tycker han har kommit alldeles för billigt undan kritik… Med sitt döljande av den egna politikens inriktning förstörde han det politiska samtalet.”

Ett exempel på detta samtalsklimat är ju hatet mot Sverigedemokraterna, vilket gick så långt att Reinfeldt närmast hyllade politiskt våld! En illustration till detta utgör framträdandet på Publicistklubben efter valet 2010: 6.30 in i denna film.

”Fredrik Reinfeldts mål med den politik han förde genom hela sitt decennium som partiledare handlade om en sak: Att för alltid krossa det socialdemokratiska samhällets grundvalar. Sossesverige,… skulle krossas och malas på ett sådant sätt att det inte gick att reparera enligt de gamla ritningarna även om vi skulle få en socialdemokrati som ville bygga upp sitt samhällsbygge igen (vilket den tyvärr inte verkar klara).”

nye

Även Daniel Suhonen ser kopplingen  mellan Reinfeldts deklarationer från MUF-tiden och hans tänkande i ställningen som svensk regeringschef:

”Detta var anledningen till det närmast parodiska försvinnandet av samtliga existerande exemplar av hans bok ’Det sovande folket’.

Om han ändrat sig hade han bara kunnat förklara boken som en ungdomssynd. I själva verket hade han bara blivit mer strategisk över tid. Att bryta socialdemokratins hegemoni – genomfördes bättre genom högerreformism än med bildtsk revolutionsretorik som på 1990-talet.”

sylt

Det reinfeldska regerandet har – utifrån hans värderingar och ambitioner – varit framgångsrikt. Det har givit påtagliga resultat:

”…Produktiviteten faller. Skolan är skit. Han bröt slutligt ner de strukturer som skapat ett fungerande samhälle. Skatterna sänktes med 140 miljarder per år. Värnplikten skrotades, som den yttersta symbolen för en jämlikhetsambition han ogillade.  Försvaret lades i praktiken ner…”

”Socialförsäkringssystemet krossade han och i andra änden började de mer välbeställda hamstra privat trygghet. Vi är på ett sluttande plan mot ojämlikhet. Han vältrade över kostnader på kommunerna utan att höja statsbidragen – med det glada beskedet att kommunpolitikerna gärna fick höja kommunalskatten som är den mest ojämlika.”

rotten

Det var efter fyra år med denna politik som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Detta inträde var ingen slump, menar Suhonen:

”När Reinfeldt insåg att valet 2014 var förlorat satsade han på att förstöra för motståndaren och bädda för kaos

Han höll sitt kallhamrade tal om att vi skulle öppna våra hjärtan för fler flyktingar men att detta skulle sluka alla förbättringar för dem längst ner. Reinfeldt visste exakt hur han spelade upp invandringsfrågan.”

”Fredrik Reinfeldt är nu fri entreprenör och återigen författare. Han är den farligaste ledaren vi har haft sedan demokratin infördes.”

ljugarbank

Möjligen dock överträffad av sin efterföljare – feministen Stefan Löfven – skulle jag kunna tillägga.

frut

Anmärkningsvärt är också hur Fredrik Reinfeldt kunde bara försvinna, gå under jorden, så tvärt som skedde efter valnederlaget i september 2014. Han lämnade inte bara in sin avskedsansökan som regeringschef – vilket kanske var rimligt – han avgick dessutom som partiledare. Omedelbart. I praktiken lämnades Moderaterna utan ledning ända in på år 2015.  För Decemberöverenskommelsen fick Anna Kinberg Batra svara utåt från moderat sida.

Denna plötsliga och nästan totala frånvaro kontrasterar bjärt mot hur auktoritärt Reinfeldt tidigare agerat som partiledare. Interiörer om detta från riksdagsgruppen har förmedlats av Anne-Marie Pålsson i boken ”Knapptryckarkompaniet”.

frjorden


Helt avhöll sig Reinfeldt dock inte från politik efter sitt frånträde. I en intervju för den danska tidningen Politiken i början av december 2014 deklarerade han att det finns gott om plats i Norden för fler människor. Detta hade han kunnat konstatera efter en flygtur över området:

Vad betyder ordet ‘nog’? Är Sverige fullt? Är Norden fullt? Är vi för många människor? Vi är 25 miljoner människor som bor i Norden. Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt.”

Saharaöknen rymmer ju än större ytor. Frågan om överbefolkning eller ej rymmer naturligtvis ett områdes kapacitet att livnära och ge en bra tillvaro för människor.

Det är alltså möjligt att ha varit svensk statsminister och inte ha klart för sig ens något så helt elementärt!!!

frnorden1


I juldagarna mediauttalade sig den f.d. statsministern i igen, denna gång i TV4:

”För mig är det en grundläggande fråga, vad är Sverige för land; ägs det här landet av dem som bott här i fyra generationer eller dom som hittat på en gräns eller är det ett öppet land som består av dem som kommit hit mitt i livet, kanske födda i ett annat land, och det är vad dom gör av Sverige som är Sverige. Och för mig är det givet att det är det senare.

Och det måste få konsekvenser, jag måste stå upp mot dom som hävdar att det här är ett land som stängdes för tre generationer sedan och ingen annan är välkommen och kommer dom hit måste dom anpassa sig, aldrig räcka upp handen, aldrig säga något som är avvikande. För mig är det ett ohållbart samhälle.”

Fel alltså, att kräva anpassning av utlänningar som kommer till Sverige för att bo permanent.

Kan ett hat mot oss svenskar uttalas tydligare än vad Reinfeldt här gjorde, julen 2014?

Jan Tullberg kommenterar träffande:

”… i motsats till ‘öppna hjärtat’-talet är detta ingen vädjan om generositet. Det är inte den hjälplöse flyktingen utan den driftige nykolonialisten som bejakas. Det centrala är ett förnekande av den nationella rätten till det egna landet. I ett tidigare inlägg har Reinfeldt betonat den svenska kulturens oduglighet och att allt av värde är importerat: ‘Inhemskt är bara barbariet’. Svenskarna duger inte, ..”

”Svenskarna är ett infödingsfolk som står i vägen för de nya invånarna som kommer att ta över. Unga nymoderater talar om ‘vinnare och förlorare’ i en globaliserad värld och är övertygade om att vinnarna blir de som är kosmopoliter. Det gäller bara att ha råd att flytta upp socialt, så att man undviker att inkluderas i växande ghetton. Vad mer kan man säga till dem som inte lyckas flytta undan än: sorry, du hör till förlorarna.”

revolution

 


Här kommer fredagsbio 9, ”När ska (M) landa?”:


 

lok

Denna veckas film – fredagsbio 28 – kommer också att handla om Moderaterna, nu under ledning av Anna Kinberg Batra: ”Bryt tabut om VOLYMER!”


Mer

http://www.sydsvenskan.se/malmo/statsministerns-avsky-mot-sd/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/08/partiledaren-som-forsvann/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/03/ytligt/

https://janmilld.wordpress.com/2010/09/15/ovardig-statsminister/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/07/m-bekymmer/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/08/stormaktshaveri/

https://janmilld.wordpress.com/2014/10/06/ministrar-som-fick-ga/

https://janmilld.wordpress.com/2014/05/24/reinfeldt-och-pengarna/

http://www.janmilld.se/mm/fr.pdf

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/reinfeldt-har-kommit-foer-billigt-undan-16713

12 svar

 1. Ryser! Reinfeldt har verkligen kommit för billigt undan. Vilken otäck människa! Men! Han är rumsren och gör som makten vill! Han har sålt ut oss. Gjort sitt jobb. Tänkte inte på sitt svenska folk. No way! Tänkte bara på sig själv. Annat med Putin som gör så gott han kan för sitt ryska folk. Heja Putin!

 2. Kan inte komma på något annat ord än landsförräderi, det är den dolda agenda som går som en röd tråd genom hela hans politiska gärning. Det finns även inslag av rent hat mot det egna folket och ett bottenlöst självförakt i några av hans uttalanden.
  Med detta sagt så måste jag lägga till att det är svårt att ta kritik från socialdemokrater i denna fråga på allvar. Mycket var redan förberett och klart när Alliansen inledde sitt förstörelsearbete. Skolan är väl ett tydligt exempel på det. Där decennier av kravlöshet och missriktat jämlikhetstänkande bäddat för den katastrofala situation vi har i dag.
  Möjligen skulle man kunna förklara S handlande med naivitet och ideologisk förblindelse vilket är något mindre komprometterande än den kallhamrade cynism som drivit Reinfeldt och de nya Moderaterna!

 3. Reinfeldt är och förblir 32:an för många svenskar..d.v.s han är inte svensk överhuvudtaget..att en utlänning som han har fått styra nationalstaten Sverige är ett hån mot det svenska folket.

  Att jag röstade på Moderaterna 2006 får mig att rysa av skam och blind okunskap..sedan dess har mitt uppvaknande varit abrupt först som SD:are för att sedan inse att det partiet inte heller kommer att lösa alla Sveriges problem..det enda alternativet som jag ser det är ett rakt av nationalistiskt parti med förmåga att ta de svåra och kostsamma besluten…d.v.s att repatriera de som redan ockuperat vårt land och som vi dumsvenskar fortfarande betalar för..! De ska ut..och om de kunde betala tillbaka det de stulit av svenskarna borde de få göra det i arbetsläger…! Men eftersom svenska folket sagt ja till denna stöld gång efter annan får man väl bara vara glad över om vi kan bli av med dem så billigt som möjligt..!

  Jag skulle vilja att SD arbetar tillsammans med andra nationalistiska partier..”riktiga nationalistiska partier” som inte kompromissar med sin ”tillhörighet”…OCH som vägrar att låta sig köpas..svenskar måste börja öppna sin plånbok för partistöd till sådana partier så att de har råd att genomföra sina valkampanjer..vi är helt enkelt för snåla i vår hjälp till dem som slåss för våra rättigheter till vårt land..VÅRT LAND..!

  • Jag kan trösta dig med att du inte är ensam om att ha röstat åt fanders 2006 och tidigare med för den delen. Jag håller med om att vi behöver ett riktigt nationalistparti som kan ta itu med den viktiga repatineringsfrågan, bland annat. Att (SD) skulle samarbeta med ett äkta nationalistparti kommer aldrig att inträffa så länge som (SD) är kapat av sionister.

   (SD) har gått från att ha varit ett nationalistparti till ett scialkonservativt parti. Och vad menas då med socialkonservativt kan man undra? Antagligen vill man återgå till Erlander-eran i gamla folkhemsspår alá 50-60talet med ett (S) parti som kopierade och utvecklade social ingenjörskap hämtat direkt från nazityskland. Dock har (S) och övriga partier gått för långt i sin iver att förstöra en nations naturliga dynamik genom ett alltför djupgående jämställdhet, jämlikhet där allt ska likriktas till max. Inga könsskillnader är längre tillåtna, flicka är inte längre flicka och pojke är inte längre pojke utan alla är någon sorts hen. Så härmed kan Sveriges Riksdag döpas om till likriktarstationen (LS)

   Överdrifterna gör att skolan rasar(t) massinvandringen får mottagandet att kollapsa, vården går på knäna, försäkringskassan och övriga offentliga utbetalningsanstalter luras på mångmiljon eller mångmiljardbelopp per år i diverse mygel med intyg och annat. Påfrestningarna är mycket stora på polis & rättsväsende, brand och ambulansverksamheten. Fusk och tjyvåkning med allmänna kommunikationsmedel ökar. Snart sagt varje vrå av samhällskroppen lider av politikernas vansinne att förstöra allt som våra förfäder med blod svett och uppoffringar (tårar) byggt åt oss.

   Landsförrädare är de i hela politikerskrået och måste ställas till svars för sitt lättsinne. SD har aldrig setat längst fram vid köttgrytorna så det är svårt att ge något betyg men mitt tips är att SD aldrig kommer att genomföra några reella inskränkningar i massinvandringen, möjligtvis endast med någon liten åtgärd som saknar betydelse i det stora hela.

   Judar hatar nationalister och nationalistpartier därför att de har klätt av sionisterna in på bara skinnet och vet vilka uslingar de är och vilken agenda de för. Därför är Adolf Hitler och nationalsocialismen så nersablad av de som skriver historia, de som gör filmer, de som sprider sin propaganda om vad som hände under 30 och 40 talen i Tyskland. Hatet är så stort att man kan göra vad som helst för att förinta det, atomvapen skulle man absolut använda om man kände sig tvungen att vidta åtgärder. Putin är en nagel i ögat på sionisterna då han inte går med på deras krav på kontroll av rysk ekonomi och politik.

   Åter till Sverige, Fredrik Reinfeldt har sedan länge sålt sig till den internationella storfinansen precis som Carl Bildt har gjort. CB och FR är de största landsförrädarna Sverige någonsin haft, olika spioner gjorde småsaker i jämförelse med dessa två maffiagangstrar. Gangsterfasonerna fortsätter med Löfvén & Compani men han är för korkad för att fatta någonting det är därför han mal på som en papegoja som lärt sig en ny mening utan att förstå innebörden.

   SD är inget för Sverige vi behöver ett hårdfört nationalistparti som håller leden rena från inblandning av främmande makt och som skaffar sig en egen underättelsetjänst som kan mäta sig med de bästa i världen. Det kommer att krävas mycket hårda nypor framöver och en strategi som övergänser motståndarna. Dessvärre är vi långt borta från det som det ser ut just nu. Framöver har vi att förlita oss på högaffelkompanierna eller………? Vårt land är snart någon annans land!

   • Jorrå tack jag vet att SD är ett kapat parti..men det som är kapat kan kapas tillbaka om tillräckligt många kan förmås att förstå av vilka SD kapats..!

    Det skulle vara intressant att veta vilka förhållningsorder som gäller i Ryssland efter ett lyckat attentat på Putin..judarna har ju försökt mörda honom ett antal gånger men av någon outgrundlig anledning har dom misslyckats med det.

    Putin känner till ALLT om hur judar mördade ryssar efter revolutionen..han vet att om det skulle komma till det ryska folkets och hela världens kännedom då skulle judarna få uppleva det första riktiga förintelseförsöket från arga européer. Det är därför tror jag som han förbjudit folket att överhuvudtaget nämna judarnas del i massavrättningarna av ryssar..och kallar den som ändå gör det för ”antisemit” och kastar dem i fängelse..!

    Jag skulle inte ha något emot om en dag ett nationalistiskt gatans parlament fick tag på Reinfeldt och dömer honom för landsförräderi..tillsammans med en hel hög med andra politiker och journalister. Vi ska inte heller glömma ägarna av banker och media…dessa måste också betala för sitt förräderi och sina lögner samt sin delaktighet i att förslava det svenska folket genom räntor och skattebördor.

   • Tack för ett nytt starkt inlägg, Svitjod2000.

    Vår nuvarande statsminister gör ett alltmer imbecillt intryck.
    Landet saknar ledning!

 4. […] Källa: Jan Millds blog […]

 5. Reinfeldt slår alla rekord som jag ser det är han psykopat.

  Han har dessutom visat prov på enorm okunskap. Det som här pekas ut slår nog alla rekord då Reinfeldt pekar på sin flygning över den svenska skogarna som hänvisning till att han kommit till insikt att fler kan bo här.

  Det tycks helt ha gått honom förbi att Sverige genomgått en helt omvälvande intern folkomflyttning från landsbygd till städerna. Skälet är naturligtvis att jordbruk och skogsbruk industrialiserats, små industrier har slagits samma till större och vi har gått från jordbruksnation till industrination under hela 1900-talet. Det är det som kallas urbanisering och avfolkning av landsbygden. Något som tycks helt ha gått förbi Professor Reinfeldt.

  Det blir inte fler jobb inom varken jordbruket, skogsbruket eller industrin för att man placerar tusentals asylsökande i tomma hus på bygden. Visserligen kanske det ger några ytterligare arbetstillfällen och skattekronor de första åren men det är pengar som man därmed dragit in köpkraft någon annan stans ifrån genom beskattning som i sin tur minskat efterfrågan på andra ställen.

  Det intressanta är att det finns inga arbeten för de asylsökanden där de placeras. De bidrar inte till produktionen. Skogen och ytorna finns, vidderna, de oändliga, men inga jobb.

  Reinfeldt har också visat prov på enorm okunskap om vår historia. Han menar att allt bra kommer utifrån, kvar finns bara barbariet. Detta är inte bara felaktigt utan visar också upp på ett inställsamt politiskt korrekt självhat mot det svenska. Samma kaliber som Mona Sahlin som menade att hon beundrade turkarna för att de hade så fin kultur men att vi svenskar bara hade midsommar och sådana töntiga saker. Även här ett bevis på politiskt korrekt nedvärderande av det egna, det svenska och Sverige.

  Det är lika idiotiskt som att påstå att svenska folket behöver invandring för att klara sina pensioner. Jodå, viss invandring stärker säkert befintliga svenskars pensioner, men den asylinvandring vi har idag är snarast det som gör att vi inte kommer att få några pensioner att tala om i framtiden. Inget tyder på att majoriteten av de som idag kommer hit kommer tillhöra de 30% av svenska folket som betalar in mer än de får ut ur systemet. Vi får vara glada för alla som går plus minus noll. Allt tyder på att de allra flesta hamnar i kategorin nettotagare från systemet och därmed urholkar de bl.a. pensionerna.

  Anders Sundström (ordförande Swedbank och KF) visade upp sitt fula rasistiska tryne när han menade att det är obehagligt att hans hemstad Piteå är bestående av överväldigande delen vita människor. Det är höjden av rasism. Duger det inte med vita människor? I så fall varför inte?

  Anders Sundström om Piteå

  ”Riktigt obehagligt att det inte finns folk med annan hudfärg i Piteå”

  http://www.friatider.se/riktigt-obehagligt-att-det-inte-finns-folk-med-annan-hudfarg-i-pitea

  Ander Sundström, Ordförande Swedbank, KF, f.d. Socialdemokratisk minister

  Min favorit är nog ändå denna video för den säger allt om vad detta handlar om och det pågår varje dag i hela västvärlden. Bara hoppas att fler inser faran och fienden i tid. Denna blogg gör sitt för att kanske uppmärksamma någon

  Noel Ignatiev, Professor Harvard

 6. Mmmm vad gott att äta pannkakor utan sylt och grädde…!! Våra pensionärer behandlas verkligen med respekt…..i det nya ”spännande” multikulturella landet Sverige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: