• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

(An)svarslöst parti

mscj

Socialdemokraterna fortsätter att dyka i opinionsmätningarna, medan SD fortsätter att öka.

Hur kan då en kommentar låta, från partisekreterare Carin Jämtin (s)?

Jo, att partiet ”saknar svar” på de politiska frågorna.

Inte hennes eget parti alltså, utan Sverigedemokraterna.


Löfvenregeringens tillkortakommanden ursäktar hon med att den tagit över efter åtta år av alliansregerande samt att dess budget underkändes av riksdagen i höstas.

”Egentligen” sitter (s) på lösningarna till alla viktiga politiska problem, enligt Jämtin (fast hon använder inte begreppet ”problem” – i hennes pk-värld finns bara ”utmaningar”).

I varje fall har Socialdemokraterna goda intentioner… (politik handlar om vilket parti som säger sig mena mest väl).

intentioner

Ur Stefan Löfvens mun kom det, i samband med att han tillträdde som s-ledare i januari 2012 (1.10 in i denna film):

”Sverige behöver en stark socialdemokrati – vi har de framtida lösningarna på de framtida problemen”.


Löfven och Jämtin bygger vidare på vad som blivit en socialdemokratisk tradition i Sverige, nämligen en uppblåst självbild.

Jag var inne på detta i en av mina filmer, ”Tal till s-kongressen” från 2010. Socialdemokraterna har länge gjort anspråk på att mer än andra partier sitta inne med en politisk ”helhetssyn” och särskilt fina grundvärderingar (3.10 in i filmen).

hss

I själva verket har (s) bara ett recept, som ständigt återkommer, nämligen höjda skatter.

Istället för att se till problemens orsaker och vad som kan göras för att minska utgifterna.

Det säger sig ju självt, att för att kunna ha några ”svar” att erbjuda måste man själv först förmå att se problemen. Det gör som bekant inte Stefan Löfven, Carin Jämtin och Socialdemokraterna.

En viktig ingrediens i deras förment förträffliga värderingar består just i att sticka huvudet i sanden och blunda för allt som kan upplevas ”obehagligt”.

s-strutsar


• Ekonomi/integration

När invandringspolitiken redan bidragit till en havererad skola, akut bostadsbrist, långa vårdköer, eskalerande brottslighet och svåra ekonomiska problem för kommunerna skickar den svenska regeringen ned ett fartyg till Medelhavet för att hjälpa fler asylanter att ta sig till Italien, varifrån de sedan kan fortsätta norrut.


• ISIS

När vi redan har ett säkerhetsproblem med ISIS och terrorismhot medverkar (S) i Stockholm till att särskilt belöna återvändande ISIS-krigare, genom förtur till arbete och bostad.

Samtidigt sänds svenska soldater till Irak för att strida mot ISIS, varigenom motiv för attentat i Sverige kan skapas.

Till detta kommer att bland de asylanter man bärgar i Medelhavet kan finnas ISIS-krigare.


• Tiggare

När romska tiggare från Balkan invaderar vårt land,  förstör våra utemiljöer och skapar otrygghet, då blir svaret från olika löfvenministrar att man ”inte kan lagstifta mot fattigdom”.

tiggbonde

• Mjölkbönder

När antalet mjölkbönder minskar snabbt pga ökat gap mellan kostnader och inkomster, när en mjölkbonde om dagen går i konkurs, ofta med personliga skulder på flera miljoner kronor – då föreslår s-regeringen större möjligheter för mjölkbönder att ta lån.


• Säkerhet

När NATO expanderar och USA bedriver en allt aggressivare utrikespolitik, då går s-regeringen in i ett närmare samarbete med USA och NATO.

När Kievregimen krigar mot civilbefolkningen i östra Ukraina, då förser den svenska regeringen denna regim med ett lån på 100 miljoner dollar.


pah

Socialdemokratin i Sverige har under hela 1900-talet och under sitt långa maktinnehav 1932-76 haft män i ledningen (tveklöst med vit hudfärg, förmodligen även heterosexuella, ofta medelålders).

icssu

Under Ingvar Carlssons tid som SSU-ordförande – 1961-67 – kampanjade SSU mot ”gubbväldet” inom politiken. Kön och ålder på partiföreträdare lyftes fram som viktigare än vad de representerade åsiktsmässigt. Som regeringsbildare blev det sedan en viktig ambition för Carlsson att nå en hög andel kvinnor bland ministrarna.

I Carlsson II – år 1994 – gjordes Mona Sahlin till vice statsminister.

När hon 13 år senare – år 2007 – blev partiledare sammanföll detta med en påtaglig kvinnodominans i ledningen för den svenska arbetarrörelsen:

– partisekreterare Marita Ulvskog

– SSU-ordförande Jytte Guteland

– LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin.

När sedan Stefan Löfven tillträdde 2012 avgav han denna trohetsdeklaration: ”Jag är övertygad feminist.punkt.slut!”

barbietrio

Något säger mig att det kan finnas ett samband mellan denna pk-utveckling och socialdemokratins utförsbacke.


Låt mig avslutningsvis citera ur Karl-Olof Arnsbergs text  ”Min plan för att förstöra Sverige”:

”Jag skulle verka för att medborgarna blev mycket vaksamma på sina rättigheter och fokuserade på jämlikhet och rättvisa, i synnerhet mellan kvinnor och män. Jag skulle hävda att det var dags att förpassa det patriarkala samhället till historien. Med starka och självständiga kvinnors hjälp skulle jag se till att Sverige i samhällsbygget satsade på känslor istället för förstånd. Ambitionen skulle vara att göra Sverige gränslöst empatiskt.

Eftersom medelålders män snarare litar till sitt intellekt än till sina känslor, gällde det att åstadkomma ett paradigmskifte. Kärntruppen i samhällets uppbyggnad och vidmakthållande måste tvingas bort från sina maktpositioner och vilka skulle kunna genomföra det om inte de orättvist hanterade och förtryckta kvinnorna? Det skulle därför vara nödvändigt med turbofeminism.

Den skulle saluföras så hårt och effektivt att alla landets ledande politiker oavsett kön kallade sig för feminister. Jag skulle förklara att det för ett bättre och rättvisare samhälle var nödvändigt att de mer empatiska kvinnorna fick makten. Männen skulle tystas, alternativt skulle deras protester lämnas utan åtgärd. Jag skulle också införa kvotering i landets bolagsstyrelser. Bolaget som inte hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen skulle försättas i konkurs.”

sredo2


Mer

https://janmilld.wordpress.com/floskel-herren/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/10/rasismandets-offer/ 

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/08/karringar-som-forstor/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/30/obehagligt-sa-borgstrom/

https://janmilld.wordpress.com/2013/08/14/avsnitt-15-genuseri/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/27/avpolitiserad-politik/

11 svar

 1. Scialdemokratin har förlorat sin inre kompass och irrar nu planlöst på det politiska havet. Man har en som Jan Milld mycket riktigt påpekar, en uppblåst självbild som inte harmoniserar med vad medelsvensson tycker. Hela (S) toppen lever inte i samma verklighet som vi, deras potentiella väljare lever i. (S) och (V) har övergivit oss arbetare till förmån för invandrare och medelklassen och uppåt.

  Vi arbetare betecknas numera som white trash och ligger näst längst ner på på skalan. Längst ner finner vi våra pensionärer som (S) och andra skiter högaktningsfullt i, vilket man visade på 90-talet när Göran Perssons (S) regering plockade ut 258 miljarder ur pensionssytemet. Nu får vi fler och fler fattigpensionärer år efter år medan nyadeln, invandrarna skär guld med täljkniv. Utöver försörjningsstöd (socbidrag) och hyresbidrag, barnbidrag så får man etableringsbidrag (tillägg) på runt 8000:- i månaden. Bidrag som etniska svenskar kan titta sig i månen efter. Det kallas på PK-språk ”Allas lika värde”.

  (S) har spårat ur, det vittnar inte minst opinionsiffrorna om men det förstår inte partiledningen. Man kör ett race som folket inte vill och så länge man gör det så kommer siffrorna att dala i takte med att gamlingarna dör ut så attraheras inte de yngre av den förda politiken. Det beror på att ungdomarna lever mitt i den smet politikerna har blandat och den smeten gillas inte, därför växer (SD) på (S) och de andras bekostnad.

  Nu tror jag iofs inte att (SD) kommer att lösa våra problem utan snarare binda upp missnöjet för att neutralisera den till ofarligt gnäll.

  Om (S) ska tillbaka till toppen då måste man återgå till att värna Sverigie och svenskarna före allt annat. Ut ur EU och skrota allt sammarbete med NATO. Bygg åter upp värpliktsarmén och bygg ut både flottan och antalet flygflottiljer och andra förband så vi kan försvara oss åtminstone ett år än en vecka. Då har vi avsättning för vår egen vapenindustri och export ska ske undantagsvis.

  Stäng gränserna för ytterligare invandring och starta ett program med repatinering. De som krigar för IS ska stoppas vid gränsen och skickas tillbaka. De som till äventyrs är etniska svenskar som krigat, livstids fängelse utan pardon. De första att repatinera är fängelsekunder och de ”flyktingar” som reser hem på semester, de har bevisligen inget skyddsbehov.

  Ge pensionärerna en anständig pension och de svenska ungdomarna bra utbildning med studiero (MENA-fria) i klassrummen.
  Bygg bostäder till svenskar och avveckla mångkultursamhället till förmån för svensk kultur, musik och film.
  Skrota feministsnacket. Och släng ut (MP) ur regeringen, ett värre bojsänke kan knappast finnas. (Mhemet Kaplan då).

  1. Sverige ut ur EU.
  2. Sverige avbryter allt samröre med NATO.
  3. Stäng gränserna.
  4. Program för repatinering
  5. Minskninga av bidrag till invandrare.
  6. Förbättrade pensioner.
  7. Förbättrad åldringsvård.
  8. Hårdare straff för terrorism.
  9. Inför värnplikten.
  10. Skrota samarbetet med (MP) & (V)

  Dessa tio punkter skulle ge (S) en rejäl skjuts uppåt i opinionen och garantera eget regeringsinnehav för lång tid framöver. Så kör hårt nu hr Statsminister Lövén.

  • Bra punkter – kan i huvudsak ställa mig bakom samtliga.

  • Jag förstår inte att ni tror på socialdemokratin överhuvudtaget.

   Arbetsrätt och socialförsäkringar borde vara helt frikopplat från lojaliteter åt något håll.

   • Jag kanske var lite otydlig i mitt inlägg, nej jag tror inte på att (S) vill eller kan leva upp till ett parti som verkar för Sverige och svenskarna. Det var länge sedan (S) hade de ambitionerna. Jag konstaterar bara vad som skulle krävas för att (S) åter skulle kunna ta täten i svensk politik. (S) har i likhet med resten av vår Riksdag abdikerat under främmande makts krav på lojaliteter, (SD) inräknat fast man gör sken av annat.

    Exempelvis har Sverige med Lövén i spetsen blivt inbjuden till krigsövningar av USA, över Skåne och vårt eget innanhav Östersjön. Det talar sitt tydliga språk för sig självt. (S) är förlamat och har målat in sig i PK-hörnan och det kommer att bli mycket smärtsamt att ta sig därifrån.

    Arbetsrätten och socialförsäkringarna är inskrivet i svensk lagstiftning och har alltså inga lojaliteter åt något håll utan är neutralt. (delar av arbetsrättslagarna är förvisso dispositiva och förhandlingsbara mellan arbetsmarknadens parter)

 2. ISIS
  Länken till Merith Wager är mycket läsvärd och även Julia Ceasar:
  http://snaphanen.dk/2015/05/23/sondagskronika-landsforradarna-i-stadshuset/

 3. Jag misstänker starkt att S-ledningen inte vet vad man vill och lider av svår beslutsångest eftersom kraftfulla åtgärder kan innebära obehagligheter och att man stöter sig med någon av alla de särintressen och minoriteter som man vill hålla sig väl med!
  Den uppblåsta självbilden och den obehagliga självgodheten lever dock kvar sen fornstora dar. Frågan är hur länge till? Smitvägar, tom retorik, godhetsposering, symbolhandlingar och kommissioner och nationella samordnare kan man inte hålla på med hur länge som helst. Till slut måste man ta itu med verkligheten och fatta mycket obehagliga beslut! Den stunden närmar sig med stormsteg!

 4. Det finns så många fantasier och myter runt socialdemokratin. Den som har studerat Jüri Linas böcker och filmer vet att ursprunget med kopplingarna mellan frimureriet, revolutionär kommunism, Agendajudar och socialismen är mycket starka. Vi vet det genom olika dokument, symboler, slagord, o.s.v

  När Löfven och Sahlin går där på första maj och sjunger Internationalen och knyter sin näve känns det som en illusion. De har antagligen ingen aning om dessa kopplingar till Rothchild, Wall Street, Bolsjevismen, 1 maj, den röda fanan, den knutna näven, hammaren och skäran, frimurarsymboler, o.s.v.

  Då kan någon hävda att jo, kanske men Socialdemokraterna är något annat, mer demokratiskt. Då vill jag påminna om att den arbetsmoral och pliktkänsla som fanns då, inte har något alls att göra med socialdemokratin eller något annat politiskt parti heller. Den fanns ingjutet i svenska folket och det var antagligen därför som inte samhället föll samma trots socialdemokratins idoga försök att bryta sönder samhället.

  Ingvar Karlsson som var nära knuten till Erlander har själv skrivit att regimen i Sovjet var nog inte så farlig och att kommunisterna och socialisterna mest skiljde sig i metod men att målet var detsamma. Alla ledande sossar hyllade Sovjet eller var tysta. Birgitta Dahl hyllade Röda Khmererna. Fidel Castro var en hjälte men också Che Guevara och kommunisten och terroristen Nelson Mandela (fick senare Leninpriset).

  Lenin hänger väl på väggarna lite varstans och har säkert en plats i många lite äldre socialisters hjärtan.

  Kulmen kom väl med Palme ( men riktningen var klart utstakad långt innan) med socialiseringen av svensk näringsliv genom löntagarfonderna. Tusentals företagare lämnade Sverige och då var måttet rågat även för Wallenberg som sedan plundringen av Krügerimperiet haft ett nära samarbete med Stenbeck, Bonnier och just Socialdemokratin som länge hållit varandra bakom ryggen..

  Socialismen i dess ursprungliga form var självklart absurd redan från början då man såg människor som fiender mot varandra istället som samarbetspartners. Idag är det istället mannen som förtrycker kvinnan och de vita som förtrycker de färgade (men principen är densamma).
  Patetiskt nog upprepar man som en papegoja att det inte handlar om ”vi mot dem”. Hela socialismen som idé bygger ju på exakt denna grund ”klass mot klass”.

  Karl Marx var son till en Rabbin och hans lärofader juden Moses Hess. Han hade själv ingen arbetarbakgrund utan levde på Rothchilds pengar (troligen) och hade vårtor, tvättade sig sällan och anlitade prostituerade. Precis som Trosky är myten att de var arbetarnas vänner men de levde i själva verket lyxliv på judiska finansiärers pengar.

  Arbetarna mot företagarna är ju en patetisk lögn. Ingen klarade sig utan den andre. Men värre är ändå att man gick i frontlinjen för att slå bort alla sunda normer som bar upp vårt samhälle. Man bytte arbetsmoral mot rättigheter. Det fanns inte att man inte gick till jobbet om man inte var dödssjuk. Det var dock istället rättigheter som gällde och därmed kunde man gott ta en sovmorgon, efter helgens fylla, och dessutom få betalt för det. Andra betalade.

  Ordning i klasserna byttes snart ut mot elevdemokrati. Ingen fick vara bättre än någon annan. De duktiga skulle hjälpa de svaga. Plugghästen blev tönt. I hela samhället började man hylla det fula och dekadenta.

  Socialdemokraternas grund är byggd på en myt. Deras egen bild av sin historia är byggd på denna myt. De har sedan helt kört i diket.

  Nu står man där och hittar inte sin roll. De enda som röstar på dem är utdöende pensionärer och invandrare. Partiet är fullständig förstört av PK-ism, precis som alla andra partier.

  Det hela är mycket enkelt. Vi behöver varken socialism, liberalism eller kapitalism. Det är lika illa vilket vi väljer. Istället är det bara att jobba tillsammans för att svenskarna ska få det lite bättre varje år. Vi kan ha som mål att ingen ska betala inkomstskatt om 50 år. Detta samtidigt som vi har som mål att alla äldre ska få leva lyxliv på gamla dagar i sina äldreboenden. Det är inte svårare än så. Vi behöver bara kasta ut den makt som ligger som ett dödligt kvävande täcke över Sverige och hela västvärlden och tillsätta hederliga och kunniga människor att representera oss.

 5. Allt som har en början har ett slut !

 6. Det var en intressant läsning minsann, kolla gärna min blogg http://nationaldemokraterna.se/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

<span>%d</span> bloggare gillar detta: