• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Hur tänker Putin?

putin1

Wolfgang Hansson på Aftonbladet har ju aktualiserat frågan hur Rysslands ledare, Vladimir Putin, tänker.

Hur där få kunskap?

En början kan vara att ta del av sådant som Putin själv säger.

Låt mig först citera John Pilger:

”Vad som förenar gammal och ny fascism är dyrkan av överlägsenhet. ’Jag tror på amerikansk exceptionalism med varje uns av min varelse’, sa Obama…”

Oavsett man kallar fenomenet ”fascism” eller ej så fångar det en utgångspunkt för supermakten USA:s agerande:

1. USA har en militäröverlägsenhet

2. Landets ledning gör i kraft av detta anspråk på även en moralisk överlägsenhet

3. Med denna särställning tar man sig handlingsutrymme och rättigheter som inga andra länder.

President Obama:

”USA kommer att använda militär makt, i nödfall unilateralt, när våra centrala intressen så kräver.  Den internationella opinionen är av betydelse, men USA kommer aldrig att be om tillstånd.”

Av antalet amerikanska drönarattacker att döma är det ofta som centrala amerikanska intressen står på spel, enligt USA-presidenten.

dronedream

Redan innan tekniken med drönare fanns att tillgå har Washington dock fört en ”aktiv utrikespolitik”. Pilger:

”…framgår att USA sedan 1945 har försökt störta över 50 regeringar (varav många demokratiskt valda), på grovt sätt blandat sig i valen i 30 länder, bombat civilbefolkningen i 30 länder, använt kemiska och biologiska vapen och försökt mörda utländska ledare.”


Den 12 september 2013 hade Vladimir Putin en artikel i New York Times. Några citat:

Syria is not witnessing a battle for democracy, but an armed conflict between government and opposition in a multireligious country. There are few champions of democracy in Syria.”

”Mercenaries from Arab countries fighting there, and hundreds of militants from Western countries and even Russia, are an issue of our deep concern. Might they not return to our countries with experience acquired in Syria? After all, after fighting in Libya, extremists moved on to Mali. This threatens us all.

From the outset, Rusia has advocated peaceful dialogue enabling Syrians to develop a compromise plan for their own future. We are not protecting the Syrian government, but international law. We need to use the United Nations Security Council and believe that preserving law and order in today’s complex and turbulent world is one of the few ways to keep international relations from sliding into chaos. The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not. Under current international law, force is permitted only in self-defense or by the decision of the Security Council. Anything else is unacceptable under the United Nations Charter and would constitute an act of aggression.”

”It is alarming that military intervention in internal conflicts in foreign countries has become commonplace for the United States. Is it in America’s long-term interest? I doubt it. Millions around the world increasingly see America not as a model of democracy but as relying solely on brute force, cobbling coalitions together under the slogan ’you’re either with us or against us’.”

bush

”No matter how targeted the strikes or how sophisticated the weapons, civilian casualties are inevitable, including the elderly and children, whom the strikes are meant to protect.

The world reacts by asking: if you cannot count on international law, then you must find other ways to ensure your security. Thus a growing number of countries seek to acquire weapons of mass destruction. This is logical: if you have the bomb, no one will touch you. We are left with talk of the need to strengthen nonproliferation, when in reality this is being eroded.

We must stop using the language of force and return to the path of civilized diplomatic and political settlement.”

”My working and personal relationship with President Obama is marked by growing trust. I appreciate this. I carefully studied his address to the nation on Tuesday. And I would rather disagree with a case he made on American exceptionalism, stating that the United States’ policy is ’what makes America different. It’s what makes us exceptional.’ It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.”


valdai1

Putins viktiga tal på  Valdaikonferensen den 24/10 2014 finns översatt till svenska och tillgängligt på Fria Tider. Några citat:

”Här träffas vi för att tala klarspråk. Vi måste vara rättframma och tydliga idag, inte för att förolämpa varandra, utan för att försöka gå till botten med vad som faktiskt pågår i världen. Vi måste försöka förstå varför världen blir allt mer osäker och oförutsägbar och varför riskerna ökar överallt omkring oss.

Dagens diskussion hölls på temat: ’Nya regler eller ett spel utan regler.’ Jag tycker detta tema på ett bra sätt beskriver det historiska vägskäl vi står inför idag och det val vi alla måste göra.”

”Det är min övertygelse att man inte över en natt kan överge dagens säkerhetssystem, som med bitvis stora ansträngningar har byggts under de senaste decennierna, utan att ha något att ersätta det med. Annars kommer det enbart vara den starkes lag som gäller.”

”Kalla kriget tog slut, men det avslutades inte genom att ett fredsavtal med klara och transparenta överenskommelser om att följa existerande regler eller om att skapa nya regler och standarder. Istället valde kalla krigets ’segrare’ att genomdriva en agenda och omforma världen för att passa deras egna behov och intressen. Om något i det befintliga systemet för internationell säkerhet hamnade i konflikt med dessa intressen, deklarerade man att denna del av systemet var värdelös, föråldrad och i behov av att omedelbart ersättas.”

”Internationell rätt har tvingats till reträtt upprepade gånger på grund av attacker från juridisk nihilism. Objektivitet och rättvisa har offrats och ersatts med politisk opportunism.

Godtyckliga tolkningar och vinklade bedömningar har ersatt juridiska normer. På samma gång har global kontroll över massmedia gjort det möjligt att, när man så önskar, framställa vitt som svart och svart som vitt.”

vapenbroder

”Vi har fått en situation där ett enda land och dess allierade, eller snarare dess lydstater, dominerar. Det resulterar i att man sällan söker globala lösningar utan istället utövar påtryckningar för att implementera sina egna recept utomlands. Denna maktgruppering har nu vuxit till sådana proportioner att den börjat presentera sin politik – som man själv knåpat ihop i den egna maktens korridorer – som vore den hela det internationella samfundets politik. Men så är inte fallet.

Själva meningen med nationell suveränitet har blivit ett relativt begrepp för de flesta länder. Den allmängiltiga formel som nu för det mesta dominerar länders politik är: Ju mer lojalitet ett lands ledarskap visar mot världens enda maktcentrum, desto större legitimitet får landets regim.”

”Åtgärderna som vidtas mot de som vägrar underkasta sig makten är välkända och har prövats åtskilliga gånger. Åtgärderna inkluderar våld, ekonomiska och propagandistiska påtryckningar, inblandning i interna angelägenheter och referenser till någon sorts högre rättslig legitimitet när de känner behov av att genomföra en intervention i den ena eller andra konflikten för avsätta en obekväm regim. Det senaste är att vi får mer och mer bevis för att ren utpressning använts mot ett antal ledare. Det är inte för inte som storebror spenderar miljarder dollar på att övervaka hela världen – inklusive sina egna närmsta allierade.”

”Under mina samtal med amerikanska och europeiska ledare har jag alltid betonat behovet av att tillsammans bekämpa terrorismen, som den globala utmaning den är. Vi kan inte resignera och acceptera detta hot. Vi kan inte dela upp det i olika fraktioner och mäta dess farlighet med dubbel måttstock. Våra vänner gav först uttryck för samförstånd, men efter kort tid var vi tillbaka på ruta ett. Vi fick ett krig i Irak, sedan Libyen. Krigen drev dessa länder till gränsen för total kollaps. Varför drevs Libyen in i denna situation? Idag riskerar landet att falla sönder och bli en fristad för framtida terrorism.”

”I Syrien har USA och dess allierade direkt finansierat och beväpnat rebeller och låtit dem rekrytera legosoldater från ett antal länder. Låt mig fråga: Varifrån har rebellerna fått sina pengar, vapen och militära specialister? Var kommer allt detta från? Hur lyckades det ökända Isis bli en så stark grupp att de nu i praktiken har en egen militär?”

”Ibland får vi intrycket att våra vänner konstant kämpar mot konsekvenserna av sin egen politik. Att de satsar allt krut på att komma åt problemen som de själva skapat, och att de betalar det evigt ökande priset.”

baser

”Kollegor, denna period av unipolär global dominans har tydligt visat att det faktum att vi bara har ett maktcentra i världen inte har gjort det lättare att hantera globala processer. Tvärtom har denna instabila konstruktion demonstrerat sin oförmåga att hantera verkliga hot, såsom regionala konflikter, terrorism, droghandel, religiös fanatism, chauvinism och nynazism. Samtidigt har den öppnat dörren på vid gavel för en upplåst nationell attityd, manipulation av den allmänna opinionen och en ordning där den starkes ord är lag.”

”Anklagelser om att Ryssland försöker etablera någon sorts imperium som inkräktar på suveräniteten hos våra grannar är grundlösa. Ryssland har inget behov av att ha någon exklusiv position i världen – detta vill jag betona. Men vi respekterar andras intressen och vi vill att våra egna intressen beaktas och respekteras.”


 SONY DSC

Låt mig också påminna om denna text ur ”The War against Putin”:

”What could  Vladimir Putin possibly have done to merit such disrespect and enmity from Americas ruling class? 

• Has Russia bombed sovereign states into submission? 

– No, that was the US that did that (Iraq, Afghanistan, Libya).

• Has Russia set up torture camps for prisoners of war?

– No, that was the US that did that (Guantanamo, Abu Grai).

• Has Russia killed woman, elderly and children with Predator Drones?

– No, that was the US that did that (Pakistan, Yemen, Sudan, Somalia).

• Has Russia used subversion to foment ’spontaneous’  protests and internal coups of  foreign governments?

– No, that was the US that did that (Georgia, Ukraine (twice!) Egypt, Tunisia and many more).

• Is Russia threatening to attack any other country?

– No, that is the US doing that (N.Korea, Iran, Lebanon, Syria).”


Avslutningsvis, amerikanen William Engdahls kommentar till segerparaden i Moskva den 9 maj 2015:

”In an atmosphere of reverence and quiet, some three hundred thousand Russians, most carrying photos or portraits of family members who never returned from the war, walked on the beautiful, sunny spring day through downtown Moscow into Red Square where the Presidents  residence, the famous Kremlin, is also located.

To see the faces of thousands and thousands of ordinary Russians walking, optimism about their future beaming from their faces, young and the very old, including surviving veterans of the Great Patriotic War as it is known to Russians, moved this writer to quietly weep. What was conveyed in the smiles and eyes of the thousands of marchers was not a looking back in the sense of sorrow at the horrors of that war. Rather what came across so clearly was that the parade was a gesture of loving respect and gratitude to those who gave their lives that todays Russia might be born, a new, future-looking Russia that is at the heart of building the only viable alternative to a one-world dictatorship under a Pentagon Full Spectrum Dominance and a dollar system choking on debt and fraud. The entire Russian nation exuded a feeling of being good and of being victorious. Few peoples have that in todays world. 

When the television cameras zoomed in on President Vladimir Putin who was also marching, he was walking freely and open amid the thousands of citizens, holding a picture of his deceased father who had served in the war and was severely wounded in 1942. Putin was surrounded not by bulletproof limousines that any US President since the assassination of Kennedy in 1963 would have, were he even to dare to get close to a crowd. There were three or four presidential security people near Putin, but there were thousands of ordinary Russians within armâs length of one of the most influential world leaders of the present time. There was no climate of fear visible anywhere.”

”My tears at seeing the silent marchers and at seeing Putin amid them was an unconscious reaction to what, on reflection, I realized was my very personal sense of recognition how remote from anything comparable in my own country, the United States of America, such a memorial march in peace and serenity would be today. There were no ‘victory’ marches after US troops destroyed Iraq; no victory marches after Afghanistan; no victory marches after Libya. Americans today have nothing other than wars of death and destruction to commemorate and veterans coming home with traumas and radiation poisonings that are ignored by their own government.

That transformation in America has come about in those same 70 years since the end of the war, a war when we Americans and Russians, then the Soviet Union of course had fought side-by-side to defeat Hitler and the Third Reich. Today the Government of the United States is siding with and backing neo-nazis in Ukraine to provoke Russia.

I reflected how much my countrymen have changed over those few decades. From the worlds most prosperous nation, the center of invention, innovation, technology, prosperity, in the space of seven decades we have managed to let our country be ruined by a gaggle of stupid and very rich oligarchs with names like Rockefeller, Gates, Buffett and their acolytes in the Bush dynasty. Those narcissistic oligarchs cared not a whit for the greatness of the American people, but saw us as a mere platform to realize their sick dream of world dominion.

We let that happen.

Ill let you in on a secret that I recently discovered. The American oligarchs aint all-powerful; they aint some new Illuminati or gods as some try to convince us. They aint omniscient. They get away with murder because we allow them. We are hypnotized by their aura of power.

Yet were we to stand tall and clear in the open and say, These silly would-be Emperors have no clothes!,’ their power would evaporate like cotton candy in hot water.”

”…Russians today, amid brutal Western economic and financial warfare sanctions; amid a NATO war in Ukraine that has led more than one million Russian-speaking Ukrainians to flee to Russia for safety, despite the demonization in the western media of their country, exude a new optimism about their future. What makes Vladimir Putin so extraordinarily popular, with over 83% approval, is that he acts out that growing sense of representing that Russian soul, the people who are good, being just, being right, the sense that the vast majority of Russians today have.”


5 svar

 1. Hur ska Sverige åter bli ett fritt och oberoende land? Uppenbart är att svenska politiker är USA:s knähundar och det visar man genom den politik som man för. USA startar krig och skapar flyktingströmmar och Sverige ska föregå som exempel på den ”humanitära stormakten” på oss skattebetalares bekostnad, anser tydligen ”våra” politiker. Själv höjer dem sina löner och bor i sina stängda områden frånskilda från problemen de skapat i landet. Putins modell med fria och självständiga länder som samarbetar enligt internationella lagar verkar vara betydligt bättre för oss än den kaospolitik som USA bedriver. USA är en parasit som måste skapa krig och oroligheter annars kollapsar dollarn som valuta, men dollarns kollaps är oundviklig och det gäller för Sverige att börja jobba för att minska effekterna av detta kommande sammanbrott.

 2. William F. Engdal har skrivit intressanta böcker om USA’s mål att fullständigt dominera världen. I hans bok ”Gods of Money” får vi ta del av hur en liten grupp oligarker med hänsynslösa maffialiknande metoder först tog makten i USA för att sedan använda den till att tjäna enorma pengar och förändra hela världspolitiken genom två planerade världskrig. Det är ingenting han påstår utan det finns källhänvisningar och dokumentation och citat som tydligt visar att både första och andra världskrigen var en del i att rita om den geopolitiska kartan från att ha dominerats av Storbritannien att gå över till USA och ett totalt utplånande av Tyskland som stod som den största utmanaren och delvis hade ett annat finansiellt system.

  Jag ser stora likheter mellan hur man behandlar Putin och hur man behandlar Hitler. Jag har grävt lite och då hittar man de mest otroliga texter och tal som Hitler framfört. De är ofta vädjande och balanserade, logiska och talar om vänskap mellan broderfolk, den gemensamma historien och rätten till självbestämmande för alla folk. Ändå får vi aldrig höra om dessa tal och texter. Vi får bara se bilder på en fradgande agitator som mer eller mindre är en dåre som bara drömmer om att utrota judar. Man utmålar Hitler som ond. Man utmålar nazisterna som propagandamonster och omoraliska. Ingenting är bra. Allt ont begicks av Hitler och tyskarna och alla andra var oskyldiga. Allt för ingen orsak annat än deras obeskrivliga ondska.

  M.S. King har skrivit ett intressant häfte där han grävt fram alla dessa för oss dolda tal bara för att få fram den andra sidan av vad som låg bakom kriget. Den heter ”Mien Side of the Story”.

  Det är väldigt lätt att koppla ihop det William F. Engdal skriver i sina böcker och det Hitler berättar om i sina tal. Båda beskriver dessa oligarker som redan långt innan bestämt sig för vad som ska ske och för vilka liv inte betyder någonting. Kanske behöver jag inte berätta att min bild av 1900-talet och inte minst de båda världskrigen idag är fullständigt förändrad mot tidigare.

  Därför är det mycket lätt att se att också Putin är utsatt för samma propaganda och lögner. Han är som enda president i världen beredd att sitta i 4 timmar och svara på kritiska frågor från journalister. Putin talar också ofta om vänskap och försoning. Han talar om varje folks rätt till självbestämmande och om historiska band. Han talar om vikten av en multipolär värld istället för den av USA önskade enpolära världen där USA helt dominerar. Putin utmålas som en ny Hitler, som ond och falsk. Han är en krigshetsare och även han utmålas att vara en propagandans mästare.

  Det som är mest slående är att både Hitler och Putin men även deras medarbetare ofta använder sig av logiska resonemang medan USA och dess allierade då och nu nästan bara använder känslor. När Putin skriver 4 sidor om Kosovo-prejudikatet kontrar oligarkerna i USA med en bild på Putin som Hitler på första sidan i Time Magazine. När Hitler skrev fyrsidiga brev och vädjade till Storbritanniens ledning om besinning så svarade man med att i pressen komma med ytterligare helt bisarra påståenden om hans och tyskarnas grymhet.

  Situationen är faktiskt exakt lika i den svenska invandringsdebatten. Åkesson försöker använda logiska argument byggda på förnuft och så balanserat som går men bemöts av proffstyckarna, media och politiker alltid med några få ord och meningar som bara handlar om känslor.

  Varför får jag rysningar när jag tydligt ser mönstret upprepas som man använde mot Hitler och Tyskland då man bestämt sig för att ett andra världskrig var det man ville ha? Känslan är att man håller på att igen bygga upp just detta hat och sedan väntar man bara på ”skotten i Sarajevo” eller Tysklands återförenande med Danzig och Preussen att utlösa kriget.

  Här vill jag påpeka något viktigt. Genom att acceptera den bild av andra världskriget vi blivit matade med blir lärdomen att en sådan som Putin är en mycket farlig man. Han måste motarbetas och ryska folket stävjas. Väljer du istället att se andra världskriget som ett resultat av dessa ofantligt förmögna oligarkers psykopatiska strävan efter makt och världsherravälde blir istället slutsatsen att Putin är den enda motkraften mot dessa krigshetsare. Det är därför man är så otroligt mån om att till varje pris kontrollera bilden av vår historia. T.o.m med lagstiftning.

  Den som kontrollerar historien bestämmer också vilka lärdomar vi ska dra från den. Därför är det så viktigt att den sanna berättelsen i alla historiska händelser kommer fram och lika viktigt att vi ser igenom dagens propaganda för att inte gå i samma fällor som tidigare.

  • Bra Kalle!
   Av egen erfarenhet då jag som grabb bilade genom Europa med mina föräldrar i slutet på 50 talet iakttog jag hur vänliga och hjälpsamma tyskarna var i jämförelse med Fransmän. När man tänker tillbaka på det hade det bara gått knapp 15 år sedan kriget slutade och hur får man ett blodtörstande ont folk att förändras på 15 år?

   Tyska folket har givetvis aldrig varit onda eller djävulska utan det är bara propaganda från galenpannorna i vinnarmakten. Det som slår en när man studerar Nürnbergrättegången efter kriget att endast 20 minuter ägnades åt det som sedermera skulle bli förintelsen.

   USA och Israel borde avväpnas omgående innan de ställer till så stor skada på mänskligheten att den blir irreparabel. Jag har också noterat likheterna ,ellan demoniseringen av Hitler och försöken att demonisera Putin. Precis som Kalle beskriver finns det många tal av Hitler som pekar på raka motsatsen mot vad dagens propagandister försöker slå i oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: