• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Svenska Krigs

dobro1

Om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har jag skrivit tidigare här på bloggen. Den bildades redan på 1800-talet har bedrivit ett seriöst fredsarbete, t ex under ordförandeskap av författaren Per- Anders Fogelström på 60- och 70-talen och med Bertil Svahström som redaktör för tidningen Freden på 60-talet.

Nu heter ordföranden Anna Ek, filosofie magister i mänskliga rättigheter, och Svenska Freds har förvandlats till ett dåligt skämt.

I en värld där

• USA låter vidriga angreppskrig avlösa varandra

• NATO expanderar

• risken för ett totalt kärnvapenkrig är större än någonsin

har Svenska Freds ägnat sig åt att missionera ”demokrati” i Ryssland.

dobro2

Det senaste ”freds”-initiativet  utgör en ny markering mot Ryssland.

Ur pressmeddelande den 11 maj 2015:

Svenska Freds sjösätter välkomnande försvarssystem

Den 27 april sänktes ’The Singing Sailor Underwater Defense System’ ner i havet i skärgården utanför Stockholm. Systemet är alternativt försvarssystem för att stoppa eventuella ubåtsattacker.

Den sjungande sjömannen sänder i morsekod ut ’This way if you are gay’. För ubåtar som passerar i närheten är den även utrustad med en blinkande neonskylt med texten ’Welcome to Sweden. Gay since 1944.’ (året då Sverige legaliserade homosexualitet).

Den sjungande sjömannen som kostar en bråkdel av vad den svenska militärens resultatlösa ubåtsjakter kostat är också ett bidrag till debatten om att vi år 2015 borde flytta militära resurser till utveckling och nytänkande.”

Initiativet kombinerar alltså två moment:

– påstådda ryska ubåtskränkningar

– en påstådd rysk homofobi.

Båda baserar sig på fördomar, dvs förutfattade meningar med svag verklighetsförankring.

u206

• Som nyligen konstaterats här på bloggen genom två TV-program från Uppdrag Granskning, 2007 och 2008, har inga ryska intrång på svenska territorialvatten kunna konstateras , och man bortser från U137 i Karlskrona skärgård 1981 (men det var knappast en metod att spionera). Indikationer finns däremot om att NATO-ubåtar kränkt svenska farvatten.

• Vad gäller homosexualitet så är denna olaglig i många av världens länder. Dit hör dock inte Ryssland.

Den ryska positionen är att försöka skydda sina barn mot propaganda för homosexualitet. Om jag inte missförstått saken motsätter sig Ryssland också

– homoäktenskap, på samma sätt som äktenskap mellan par som (åtminstone i princip) kan alstra barn tillsammans

– barnadoptioner för homosexuella par.

Åtminstone intill nyligen har detta legat i linje med en självklar folkopinion även här i Sverige. Exakt hur läget är idag – efter år av en intensiv centraldirigerad propaganda – har jag dock ingen uppfattning om.

pride


Den f.d. fredsorganisationens nya initiativ är utslag av något som tyvärr blivit mycket svenskt.

Jag vill kalla det för GF-syndromet”. GODHETS-och-FÖRTRÄFFLIGHETS-syndromet.

Inte bara ser man sig som moraliskt överlägsna andra folk, det är också så att att man vet bäst. Detta gör att man inte behöver ta till sig andras uppfattningar eller söka nya fakta – man har ju redan själv alla nödvändiga svar.

Med en något mer öppen och ödmjuk hållning skulle annars inte saknas möjligheter att närmare ta del av den ryska positionen kring homosexuella. Redan en snabb sökning på webben gjorde att jag hittade denna korta och koncisa film, där Vladimir Putin intervjuas i ämnet:


 

Är det ett fredsarbete som ”Svenska Freds” nu bedriver?

Nej. Jag vill påstå att det snarast slagit över i sin motsats.

Ett iofs inte unikt fenomen, att organisationer byter inriktning ”under resans gång”…

Centralt i ett verkligt fredsarbete måste, menar jag, vara att försöka skapa bättre internationell förståelse, vilket betyder att man försöker sätta sig in i varandras perspektiv, har en attityd av att själv vilja  lyssna och lära.

Det är bakgrunden till att jag nu vill döpa om ”Svenska Freds” till ”Svenska Krigs”.

stormakten

Svenska Krigs aktuella djupdykning må vara kränkande, men den räcker knappast för att provocera ryssarna. Krig och fred är för dem ingen lek.  De förlorade mer än 20 miljoner liv under det senaste världskriget. Dessa krigets fasor vill de inte behöva uppleva än en gång.

Snarare kan SK-dykningen riskera bli kontraproduktiv ur fredssynpunkt på så vis att den bidrar till att ytterligare hetsa okunniga svenskar och till nya nivåer trissa upp deras fientlighet mot ryssar.


Framförallt kan den få effekten att göra oss svenskar till än mer av åtlöje internationellt.

Det får mig att minnas ett tillfälle när jag reste i Jugoslavien på 60-talet och stötte på en ung amerikan. Han var från New York, men presenterade sig som kanadensare, medveten om att amerikaners anseende inte alltid var så högt.

Går vi nu mot en utveckling, där man som resande svensk hellre vill gälla för att vara t ex norrman eller schweizare?

schweizare

Sverige behöver en verklig fredsrörelse!


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2011/10/31/fredsarbetare/

https://janmilld.wordpress.com/2012/03/29/rott-kort-for-tolgfors/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/15/ryskt-hotbrev-2/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/26/blockopinion/

http://www.svenskafreds.se/singingsailor/sv.html

http://blueshift.nu/stockholms-nya-ubatsskydd-homosex-propaganda/

http://www.expressen.se/nyheter/svenska-freds-fracka-blinkning-till-ryssland/

http://www.bgf.nu/nr/98/1/int2.html

Annonser

13 svar

 1. ”…hellre vill gälla för att vara t ex norrman eller schweizare?”
  Det vore att hoppa från en galen tunna till en annan.
  http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52129.htm
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/nazis/readings/sinister.html

 2. Hela samhället har smittats ner av Frankfurtskolans kulturmarxistiska idéer. Det finns snart ingen avkrok, plats eller organisation där man kan känna någon gemenskap utan kulturmarxistisk pk-ism (utom Janne Milds blogg då). I princip varje vrå av samhället genomsyras nu av detta gift som gör folk berusade av någon sorts godhetssyndrom som leder till raka motsatsen.

  Svenska freds gör sig till ett åtlöje i världen tillsammans med våra politiker som uttrycker sig sämre än de efterblivna och mentalt handikappade. Om man inbillar sig att man ska åtnjuta något förtroende från andra länder så kommer man att bli gruveligt besviken. Dessa pinsamma pajaserier måste upphöra innan detta land fullständigt sjunkit ner i respektlöshetens träsk.

 3. Brukar i regel inte ha några problem med att följa och förstå dina tankegångar och ståndpunkter. Men i frågan om NATO:s östutvidgning tycker jag att du tappar bort de baltiska folkens och övriga f.d. öststaters perspektiv. Med de historiska erfarenheter de hade av ryskt och sovjetiskt maktutövande är det inte på minsta sätt underligt att medlemskap i NATO var en prioriterad fråga efter Sovjetunionens fall och den turbulenta period som följde därefter. Skulle då det gamla Nato ha vägrat medlemskap för dessa stater? Det tycker jag hade varit djupt oetiskt och kortsiktigt med tanke på att det inte gick att förutse Rysslands framtida utveckling och vilka personer som skulle få makten där i framtiden.
  Du nämnde vid ett tillfälle att du brukar titta på Russia Today. Jag tycker mig märka att det börjat färga av sig i dina artiklar alltefter som tiden går. Visserligen ska man inte vara russofob utan även försöka sätta sig in i hur de tänker och resonerar. Då får man samtidigt passa sig så man inte blir ensidigt russofil! Det kan även vara nyttigt att försöka se saker ur esters, letters, litauers och polackers perspektiv!

  • Det kan också vara nyttigt att skilja på den etniske ryssen Putin och bolsjevikernas skräckvälde som styrdes av ”the Suprime Race”.

  • Låt mig här medvetet spetsa till och bli polemisk.

   Du skriver: ”Skulle då det gamla Nato ha vägrat medlemskap för dessa stater?”

   Svar: ”ja”!

   Och mer än så. NATO borde ha lagts ned 1991, efter att Warszawapakten lagts ned. Man skulle ha tagit vara på detta gyllene tillfälle för avspänning och nedrustning.

   Du skriver att jag ”tappar bort de baltiska folkens och övriga f.d. öststaters perspektiv”.

   Ja, det stämmer. Och varför gör jag det?

   Jo, därför att jag finner deras perspektiv i sammanhanget av underordnad betydelse, det blir helt fel att låta detta styra geopolitiken. Vi står nu inför risken av ett tredje världskrig med massiv användning av kärnvapen. Det handlar därmed om något mer än de baltiska folkens intresse – f.ö. kan det inte ligga heller i deras intresse att mänskligheten utplånas.

   Med detta inte sagt att jag skulle moralisera över deras hållning, den är fullt förklaring mot bakgrund av hemska historiska erfarenheter, som vi svenskar varit förskonade från.

   Vad sedan gäller RT har jag efterhand upptäckt mycket i deras sändningar som jag är kritisk till, särskilt kring massinvandring och mångkultur, men det har legat utanför ämnet för detta blogginlägg. Man kan inte alltid säga samtidigt allt om allt. Och jag känner inget behov av att be om ursäkt för att jag reagerar mot rusofobin i Sverige!

   Samtidigt menar jag precis vad jag just skrev i mitt blogginlägg om Wolfgang Hansson:

   ”För att ingen ska kunna missförstå mig:
   • Det är inte ’rusofobi’ att kunna vara sakligt kritisk mot ryskt agerande, där detta är motiverat.
   • Självfallet är det heller inte ’rusofobi’ att sätta svenska intressen framför ryska, där dessa kan skilja sig.”

   Min ambition är alltså att inte slå över i att bli ”russofil” och att inte på ett överdrivet/felaktigt sätt låta mig färgas av RT.

   Jag vill sätta svenska intressen främst och jag vill vara kritisk mot ryskt agerande – inte som något självändamål, men däremot när det kan vara sakligt motiverat.

   Här får du gärna bli mer konkret i din kritik, Blot-Sven, annars kan jag inte bedöma om den kan vara berättigad!

   • Det är naturligtvis extremt svårt att bedöma hur utvecklingen blivit om NATO lagts ner 1991. Här finns det en rad scenarier som man kan tänka sig. Ett är att kärnvapenkriget redan kunde ha ägt rum efter att Ryssland åter införlivat de baltiska staterna och lämnat ett amerikanskt ultimatum om tillbakadragande obesvarat. Vi hamnar i s.k. kontrafaktisk historieskrivning.
    Hotet om kärnvapenkrig har vi haft hängande över oss i över femtio års tid. Vid vissa tillfällen har det varit nära men när det kommit till kritan så har man avhållit sig från att trycka på knappen. Det är bara att hoppas att det förblir på det sättet.
    Avslutningsvis vill jag bara säga att när det gäller sovjetiska u-båtars kränkning av svenskt territorialvatten så finns det en hel del indicier. Handfasta bevis saknas, förmodligen därför att svenska politiker inte velat ha dem. Här frestas jag att referera till Alexander Solsjenitsyn, han sa något i still med att sextio års samlad erfarenhet av kommunismen gör att jag inte behöver några bevis!

  • Jag vet inte vad du känner till om Jade Helm. Men det är inte bara en angelägenhet för USA, utan involverar samtliga NATO-medlemmar. Även dom som är allierade med sagda organisation. Med andra ord så gäller det dårhuset Sverige också, vilket olika militärövningar tyder på. Vad värre är att det tydligen också är början på NWO. Så nu är vi där på riktigt.

   Ep. 289 – Jade Helm: Something wicked this way comes, we dive into this topic with writer and media analyst Nathan Leal for a truly informative and riveting conversation every American needs to hear.

   Håll utkik på hans YouTube-kanal dom närmaste dagarna för han lovade att programmet skulle komma upp där efter att medlemmarna hade fått sitt.

 4. Sverige ingår sedan decennier tillbaka i US-ISRAEL-Imperiet.
  Denna artikel bekräftar helheten i olika händelser:
  http://www.globalresearch.ca/the-untold-story-of-unholy-alliance-between-the-vatican-the-cia-and-the-mafia/5449288

 5. Det finns legitima intressen hos många länder som gränsar till forna Sovjetunionen. Framför allt Sovjet agerade vidrigt och systematiskt där också stora folkomflyttningar ingick i metoderna. Det är helt förståeligt att de kastade sig i NATO’s armar efter Sovjetunionens upplösning. De har stora etniska motsättningar. Precis som slaveriet gjorde USA till en delad kontinent och massinvandringen till Europa idag helt förstör våra tidigare homogena länder är de forna sovjetländerna drabbade.

  Det är lätta att glömma bort det och gärna inta en ytterkantsposition. Detta tror jag JM är medveten om. Det är väl ungefär som med massinvandringen. Man behöver inte alltid i varje text påpeka att det också finns bra invandring. Det handlar mer om att inta en motbild. Att det finns en vikt också på den andra sidan gungbrädan.

  Samtidigt är den stora bilden att USA expanderar militärt, politiskt, kulturellt och finansiellt ut över världen helt ohämmat efter andra världskriget. Man skyr inga medel och använder gärna hot, sanktioner, spioner, NGO’s, krig, IMF, lån, rena avrättningar, false flags, o.s.v. Allt är också enligt de planer man gjorde under tidigt 1900-tal, där ingick också de två världskrigen. Allt finns dokumenterat. Denna expansionism pågår varje dag än idag. Iran står troligen på tur att bombas.

  1990 upplöstes Sovjetunionen. USA och världens media hyllade Jeltsins privatiseringar. Världsbankens Chef Larry Summers, senare Finansminister i USA var en av chefsarkitekterna bakom privatiseringarna. Jag hittade lite snabbt länken nedan. Ryska staten fick 8 miljarder dollar för alla företag man privatiserade 1990-1998. Det kan jämföras med värdet av ett enda bolag Lukoil som 2013 var 267 miljarder dollar. Det var således historiens kanske största rån. Ett 10-tal oligarker uppbackade av kapital från Israel och Wall Street hade således tillskansat sig värden som var 1000 ggr högre än de betalat och lurat det ryska folket. Västvärlden gillade vad de såg. Media var tysta.

  http://www.cepr.net/blogs/beat-the-press/can-we-blame-larry-summers-for-the-collapse-of-russia

  Sedan Putin tillträdde har dock kritiken inte varit nådig. Han har kritiserats för sina försök att få tillbaka det som stulits. Oligarkerna flydde till säkra länder som USA, Storbritannien och Israel. Ryssland har stämts inför internationella domstolar och västmedia utmålar Putin som en skurk. Nej, en ny Hitler. Det pågår ett lågintensivt krig mot Putin och Ryssland idag. Man hävdar att privatiseringen var lagliga och för mig är detta ett skämt. Det var en ren stöld och den styrande makten i västvärlden var med på det. Att man är så upprörd över detta och att man gillade stölden beror så klart på att med de 10 Oligarkerna hade västvärlden och USA lojala medlöpare. Landet skulle aldrig kunna sätta sig emot det som USA dikterade och alltid leverera råvaror på USA’s villkor. T.ex. angreppet mot Syrien. Det handlade inte om någonting annat. Skäms.

  Vad så gäller utvidgningen av NATO är det så klart förståeligt att många länder som tidigare varit utsatta för Sovjet att man vill krypa in under det täcket. Dock är det inte bara deras hänsyn som ska få gälla. Med tanke på en mer eller mindre obefintliga militära kapaciteten efter kollapsen 1990 och den lika obefintliga expansionen som Ryssland har haft efter 1990 förefaller utvidgningen som i mina ögon inget annat än ett sätt för USA att expandera enligt de planer man drog upp tidigt 1900-tal.

  Så här har NATO’s (läs USA’s) utvidgning ägt rum.

  2 March 1999
  Czech Republic, Hungary, Poland

  29 March 2004
  Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia

  1 April 2009
  Albania, Croatia

  • Mycket bra inlägg, Kalle!
   Kan här bara instämma.

  • Inbördeskriget handlade i verkligheten inte alls om slaveriet eller nord och syd. Även om vi nu har blivit itutade detta under hela våra liv. Vad det verkligen handlade om var ett försök av Rothschilds att grunda en centralbank i den ännu rätt unga nationen. Försök som hade inletts redan i början av 1800-talet. Som vi nu vet lyckades inte deras ambitioner förrän 1913. Här fanns också kopplingar till Ryssland eftersom tsaren stödde amerikanerna ekonomiskt. Vilket kanske inte heller är särskilt känt bland allmänheten.

   Sedan har vi WWi där vi har blivit itutade att allt började med att terroristen Princip sköt ärkehertigen och hans äkta hälft. Vilket iofs verkligen hände men ack så är det inte så enkelt. Enligt somliga källor lär även Princip ha varit jude (khazar) men det kan jag inte konfirmera än. Vilket kanske inte är helt otänkbart med tanke på att syftet med hela kriget var att med hjälp av Balfour-deklarationen försöka annektera hela det dåvarande brittiska protektoriatet Palestina, något som slutgiltigt genomfördes efter nästa världskrig. Vi har blivit itutade en massa goja som inte verkar riktigt stämma. Ett korn av sanning kan alltid finnas här och var som exemplet med Gavrilo Princip visar.

 6. Jade Helm-avsnittet har kommit upp nu. Ett par väl spenderade timmar om man säger så.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: