• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

(P)olitik (1)

3rid

Fortsatta tankar kring ett sverigevänligt parti (P):

Vad gäller politik och budskap kan jag se följande områden att lyfta fram:

1.  Svenskhet och migration

2.  Välfärd och trygghet

3.  Fred och geopolitik

4.  Ekonomi och penningsystem 

5.  Beredskap och infrastruktur

6. Demokrati – författningsfrågor, massmedia

7. Folkhälsa


svland

”Sverige är svenskarnas land” måste vara en självklar utgångspunkt för (P).

Det rymmer dock en oklarhet!  Avses med ”svenskarnas” bara etniska svenskar eller innefattas även naturaliserade svenskar?

Bådadera, vill jag hävda. Men med tyngdpunkt på det förra.  Vad som nu pågår i Sverige är ju ett folkutbyte.

Ordet ”folkmord” är starkt laddat, men är inte det just vad som sker på etniska svenskar? Det behöver inte handla om fysiska avrättningar. Så här definieras ”folkmord” i FN:s folkmordskonvention:

…envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;

b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;

c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;

d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Här blir både punkterna b, c och d relevanta för Sverige idag.

Se även dessa två filmer: 

Vi svenskar måste värna vår fortsatta existens som folk!

Vi måste ha en plats på jorden som är vår, där vi kan känna oss hemma.

Ett eget land, ett hemland.


Den förda migrationspolitiken bedrivs inte för svenskars skull.

Den bedrivs inte ens för utlänningars skull.

Den bedrivs därför att makthavarna har ett projekt, om att avskaffa nationell sammanhållning.


Det pågår nu en offensiv mot oss svenskar och den tar sig många uttryck utöver de öppna gränserna och massinvandringen:

• bostadsbrist och privat skuldsättning – prioritering av ”nyanlända svenskar” 

• arbetslöshet – prioritering av ”nyanlända svenskar”

• ekonomisk otrygghet, genom höjda skatter

• sämre social service

• fysisk otrygghet 

• skola i fritt fall, historielöshet

• skuldbeläggande av svenskar, förlöjligande av svenskhet.

Mycket av ovanstående drabbar även invandrade svenskar.

De som kommit till Sverige för flera decennier sedan, lärt sig svenska, skaffat arbete och som överhuvudtaget lever som andra svenskar har alla förutsättningar att se vad som händer i vårt land, och reagera.

De som kommit hit för att stanna permanent. Också de har intresse av ett fungerande svenskt samhälle.

(P) ska värna intressen för såväl etniska som naturaliserade svenskar.

Det blir därför naturligt att partiets arbete bärs upp av båda kategorierna.


P:s linje kring invandringen måste innefatta:

• stopp för ytterligare probleminvandring 

• repatriering av redan probleminvandrade

• beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap får fattas endast av etniska svenskar.

Partiet måste också fokusera på orsaker till flyktingströmmar – dvs geopolitiken och det permanenta krigandet från USA:s och dess lierades sida.


Fortsättning följer.

herreMer

https://www.youtube.com/watch?v=PwNcvugL0H0

http://www.friatider.se/norskt-forslag-skicka-tillbaka-invandrarna-till-afrika

https://janmilld.wordpress.com/2014/02/27/folkmord/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/23/kiev-2014-geopolitik/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

http://www.vitbok.se

Annonser

18 svar

 1. Spännande. Ser lovande ut. En viktigt bit som för mig är helt central är ökad direktdemokrati.

 2. För att tanka klarhet och kämpaglöd se Kunskapskanalen – UR Samtiden – ”Olika nyanser av Civilsamhället”.

  Ett gäng stroppar med ”judiskt” utseende proklamerar att nationalstaterna ska dödas.

   • Mycket läsvärt! Många intressanta tankar:

    ”En rotlös människa som föraktar det egna är lätt att manipulera. Ett sådant folk går dit överheten pekar utan att ifrågasätta eller protestera.”

    ”Några som inte älskar er har tagit makten över er. Vakna och ta tillbaka makten medan tid är.”

    ”Det är hög tid för ett uppror, svenska medborgare. …
    Låt er inte offras en och en. Gå samman och rusta till ett fredligt krig.”

   • Intressant text av Nasrin Sjögren.

    Dock, ibland kan man undra…

    Konsten för en dominerande makt, som vill utöva kontroll att kunna utöva makt och kontroll över hela folk, eller kanske över hela befolkningar och hela länder, ja, kanske över en hel värld, handlar nog om att kunna styra genom att kunna skapa underdånighet, lydnad och följsamhet, vilket nog i grunden handlar om att ha resurser och förmågor att kunna smäda, att kunna anklaga, att kunna håna, förolämpa, besudla, orena, missleda, förvirra, misskreditera, förlöjliga, beljuga, förföra, förleda och kränka samt också att kunna stämpla med epitet det folk skulle vilja försöka försvara sig självt eller det folk som skulle vilja försöka beskydda sig självt och sin egenart genom olika former av självhävdelser, alltså olika försök att göra motstånd, motstånd som då effektivt och snarast då måste slås ned, alltså bankas ned just genom en sådan verbal smädelsekonst eller genom en lika smädande bildkonst eller filmkonst, reklamkonst eller teaterkonst osv.…. (En sådan kontrollmetodik och förtryckarmetod föregår då oftast en fysisk metodik, där en mer fysisk metodik kan innehålla en mer skarp ekonomisk sanktion mot en hel nation. Det i sin tur kan till slut kanske leda fram till en ännu mer direkt bombning mot någon uppstudsig eller trilskande nation, som då inte vill underordna sig, eller underkasta sig i följsamhet och lydnad mot en kontrollerande eller dominerande makt, osv.,)…

    Denna teknik, konst eller metodik, skulle kunna liknas vid en slags leksak som finns (eller fanns?), för barn, där olika figurer hoppar upp ur olika hål på ett bräde, där figurerna ibland är i form av olika yrkesgubbar, en polis, en målare, en konstnär osv. Ett barn kan då leka med leksaken genom att banka ned figurerna i sina förhandsborrade hål. Så fort en figur på brädan sticker upp, så skall den slås ned, varpå en annan figur hoppar upp ur sitt hål, som då också så snabbt som möjligt skall slås ned, osv., osv…..
    ….
    Som sagt var….
    Osv., osv., osv…..

    ..

 3. Svensk etnicitet

  Ska jag kommentera något om punkt 1.Svenskhet och Migration så blir det följande. Jag delar din syn het och fullt.

  Rent krasst finns det någon miljard afrikaner, någon miljard kineser, och kanske 500 miljoner vita med europeiskt ursprung. Idén om att ett land är någon sort juridisk struktur med gränser inom vilken du kan stoppa vilka grupper som helst tycks bara gälla vita länder.

  Intressant är att speciellt judiska professorer på ledande Universitet öppet talar om att man ska utrota den vita rasen. Ska vi inte ens vakna upp då vi hör ett sådant uttalande då kan man undra vad som krävs.

  Det pågår ett krig mot vita sedan andra världskrigets slut. Det är en medveten plan att ta bort etniskt homogena länder och det gäller enbart vita länder. Än så länge har inga sådana krav riktats mot Israel. Där kör araber med gula nummerskyltar och judar med vita. Där har man också steriliserat judar som haft sitt ursprung i Etiopien för att de inte ska föröka sig. Men vita länder ska inte längre finnas.

  Svenska folket är ett ursprungsfolk. Vi är minst lika skyddsvärda som judar, zigenare och samer och har en hävdvunnen rätt till vårt land och att dominera här. Sverige är svenskarnas land och det finns svenskar.

  För att bevara det svenska folket bör migration främst ske från Norden och Nordeuropa och Europa. Undantag kan ges vid giftemål då strikt försörjningsplikt ska råda i minst 10 år. Adoption bör ske av svenska barn eller det geografiska närområdet.

  Geopolitik

  Jag tycker ett P ska arbeta för att så långt det är möjligt bör varje folk ha självbestämmande. Hellre att man splittrar ett territorium om det är tveksamt än att man har det kvar. Självklart ska hänsyn tas till historien och andra omständigheter men för mig är ett nytt P inte meningsfullt om P inte i alla fibrer arbetar för decentraliserat beslutsfattande, direktdemokrati, en liten övergripande stat o.s.v. Då blir det naturligt att också arbeta för varje folks eget land.

  P bör vara ett anti-krigsparti. USAs och Israels krig i världen bör omedelbart upphöra. Deras sponsring av ISIS och liknande bör motarbetas.

  I övrigt bör inblandning i andra folks angelägenheter vara så liten som möjligt. Om afrikaner skaffar fler barn är den kan försörja är det inte vårt problem om det skapar svält. De måste själva se till att de bygger fungerande samhällen. Det är ingen mänsklig rättighet att sätta barn till världen för att sedan inte kunna försörja dem eller ha ett samhälle som gör att barnen överlever. Endast inom Sverige kan man lasta andra att bära sina egna bördor. Därför kan inte heller vem som helst bli svensk.

  Flyktingpolitik

  Flykt bör ske i närområdet och så länge som vi inte har en flyktingkatastrof i vårt närområde behövs ingen statlig flyktingpolitik. Staten ska inte ha ett migrationsverk. Ingen ska beviljas asyl som inte har flytt från ett närområde. Vi har främst ett ansvar för de som är våra grannländer. Vi har inget ansvar för konflikter långt bort.

  De svenskar som vill skänka till U-hjälp ska få göra det. Varför ska staten ha det mandatet? Först ta skatt från folket sedan dela ut det som politikerna vill. Bättre då att folket själva får bestämma hur mycket och till vad de vill ge.

  Repartiering

  Vad gäller repatriering är det givet att om man fått medborgarskap eller PUT på felaktiga grunder ska det dras tillbaka. Det leder fullständigt fel om man enkelt kan missbruka asylrätten. Den är viktig att den finns kvar och måste därför vårdas och får inte missbrukas.

  De som kommit hit från länder där konflikten upphört inom säg 10 år bör resa hem. Rätten bör dock finnas att söka som arbetskraft

  De som reser till de länder de flytt ifrån innan 10 år har gått bör omedelbart utvisas.

  De som är aktiva inom en utländsk militär styrka som ISIS eller någon styrka i t.ex. Israel eller Palestina bör omedelbart utvisas.

  Medborgarskap

  Svenska folket har under årtusenden plöjt ner enorma summor i samhället i form av know-how och infrastruktur. Detta har stora världen som en invandrare inte kan få gratis. Ett medborgarskap bör kosta, säg 2 miljoner. Finns inte pengarna eller någon bank ställer upp kan borgen från 4 kreditvärdiga medborgare godtas.

  Samarbetsländer

  Sverige bör ha avtal med 3 länder på olika kontinenter dit vi kan skicka tveksamma fall och där man kan få skydd och tak över huvudet under tiden utredning sker och på sikt också erbjudas skydd där om man inte behövs som arbetskraft i Sverige.

  Raka puckar Jan. Jag orkar inte vara det minsta politiskt korrekt längre.

  • Samarbetsländer på andra kontinenter – en intressant tanke!

   Delar din åsikt att vårt ansvar beträffande flyktingmottagning ska gälla vår egen världsdel. Detta var också innebörden av FN:s flyktingkonvention fram till antagandet av New-York-protokollet 1967.

   Som framgår av filmen ”Avskaffad homogenitet” är etablissemangets mål för flyktingpolitiken inte att hjälpa flyktingar. Målet är något helt annat, nämligen att förstöra den nationella sammanhållningen.

   • Det är flera skäl till detta som jag ser det.

    1.Man kan inte påstå att någon flyr för sitt liv som åker över 15 länder för att komma till Sverige.

    2. Tar du bort alla flyktingar till helt andra platser tar du också bort trycket att lösa konflikten. Gaza är väl ett bra exempel. Hade vi tagit alla därifrån till oss hade inget sett Israels etniska rensningar och terror. nu är Gaza där som ett öppet sår och påminnelse som aldrig försvinner. Då kan alla länder göra som Israel och etniskt rensa närområdet från folk man inte vill ha där och sedan kräva att andra länder ska ta hand om flyktingarna.

    3. Som du påpekar är målet avskaffad homogenitet och ett sätt att skapa flyktingströmmar är genom olika katastrofer och krig.

    Vill också lägga till en punkt ovan.

    Den som startar ett krig ska ta ansvar för de flyktingströmmar som kan uppstå. I USA och Israels fall samtliga flyktingar från Irak, Syrien, Libyen, Egypten, o.s.v.

    Det stora moraliska argumentet är att vi har en skyldighet att gå in om människor riskerar att dö. Men då måste vi också ta konsekvensen av nästa steg. Att för alltid upprätthålla säkerheten och att blanda oss i lokalpolitiken för andra folk. Vi hade själva stora konflikter här uppe i norr som fick med tiden lösa sig. Hade vi uppskattat om kineserna hade bombat oss och skickat hit militärer och sedan tog över landet och införde kommunismen för att vi låg i krig med Danmark?

 4. OFATTBART ABSURT!
  Nationalstatens högste representant delade ut Nordstjärneorden till den som arbetar för nationalstaternas avskaffande!
  http://www.friatider.se/konto/ff2012

  skrolla ned till ff2012.11 aug till ”Kungahuset……..”

 5. Vi har under de senaste hundra åren skådat diverse olika kommunistiska och socialistiska experiment världen över. Inget av dem vill jag påstå har fungerat enligt de rosenröda teorierna och skrifterna. Som vi tidigare avhandlat på denna blogg är de kommunistiska och socialistiska rent judiska uppfinningar för att kontrollera massorna.

  I västvärlden är vi uppfostrade demokrater vi anser att demokrati är det bästa samhällsskicket av dem alla så även jag. Men även de demokratiska teorierna är i ett roserött skimmer som inte alls stämmer överens med verkligheten, tyvärr.

  Det som Jan Milld eftersökt många ggr här på sin blogg är rent spel och ärliga debatter utan invektiv, påklistrade etiketter, fördömmanden och rent våld mot oliktänkare. Dessa självklarheter diskuteras överhuvudtaget inte i offentligheten därför att man är helt förblindad av sin egen förträfflighet.

  Demokratin som tillämpades i antikens Grekland har föga gemensamt med västvärldens nuvarande system. Då var alla vuxna och fria män skyldiga att ställa upp och delta i det offentliga arbetet under viss tid(er). Idag har vi politiska broilers som sällan eller aldrig haft ett normalt avlönat arbete och som saknar insikt i hur vanligt folk her det.

  Den moderna demokratin är precis som sin spegelbild kommunismen också uppfunnen av juden i syfte att precis som kommunismen styra över folket. Dessa båda system släpptes lös nästan samtidigt med några få undantag för att ha två system med en kontrollerande makt.

  Denna ”centralmakt” har funnits i lite olika konstellationer sedan Franska Revolutionen 1789. Dessförinnan har denna centralmakt enbart kontrollerat det judiska samfundets göranden och låtanden. Genom att kontrollera både höger och vänster samt öst och väst i politiken har man flyttat fram sina positioner för att även kontrollera Mellanöstern och Afrika.

  För att lyckas med att få något genombrott i sina strävanden i att uppnå världsherravälde kom man till insikt under Tredje Rikets tid att det man hittils gjort inte räckt till. Så efter kriget,1954, med inrättandet av bl.a. Bilderberggruppen påbörjdes arbetet på allvar med slakten på de europeiska folken och undermineringen av Mellanöstern. Drygt 20 år före det startade Franfurtskolan, som vi också tidigare avhandlat här, som en tankesmedja och födelseplats för den kulturmarxistiska läran som vi nu svettas under.

  Allt är uträknat i minsta detalj. När USA angriper land efter land då gör man det efter en nogrant uppgjord plan som syftar till att kasta landet in i kaos och generera stora flyktingströmmar som ska invadera Europa för att i sin tur underminera vår motståndskraft och makt. USA gör detta gemensamt med Israel och Saudi Arabien, detta triumvirat är djävulens triangel.

  Denna lilla Centralmakt strävar efter världsherravälde och de flesta som har något lite högre bildning förstår dessa samanhang. Ju längre från Sverige man reser desto fler vanliga människor känner till detta.

  Ukraina tar man med våld från Ryssland utan vidare spisning därför att man vet att Ryssland saknar den makt som erfordras för att sätta hårt mot hårt. Dock kommer det snart att ändras och då kanske Triumviratets aggressivitet minskar. Planen är att underminera Ryssland ekonomiskt så att medelryssen blir förbannad och orsakar storstrejker och palaver så att en ny västvänlig ledning kan installeras. Vilket iofs inte kommer att bli lätt.

  Därefter står enbart Iran och Kina på menyn, om man inte lyckats med att få igång lite samhällsomstörtande verksamhet som nu senast i Hong Kong. Då hoppas man att det ska rulla vidare och växa av sig självt så har man hjälp på traven med en inre revolution.

  Demokrati är i sin konstruktion uppbyggd för att kontrolleras. Det sker genom våra opinionsbildande medier. Det är där Bilderbergarnas vilja tromboneras ut om vad vi ska tycka och hur vi ska rösta. Genom opionsbildning kan man lätt styra vad folk ska rösta på så block vänster eller höger ska vinna.

  Jamen invänder någon SD växer trots alla skandaler. Ja precis det är meningen med skandaler det ger publicitet och partiet behandlas bryskt av media så att fler som är sverigevänner ska tycka att va f-n vad taskiga de är nu ska rösta på dem. På så vis suger man upp motståndet mot invandringen i ett parti sen vid avgörande ögonblick kan partiet rösta rakt motsatt det man lovat väljarna. Ja lite fint förstås så det inte märks till en början och då behöver man göra sig av med diverse nationalister som stör utvecklingen.

  När den stora massan SD väljar har vaknat och fattat att de är blåsta precis som alla kvarvarande väljare i sjupartiet inte har fattat att de är blåsta då lär det vara för sent att få igång ett riktigt nationalistparti då har nog tåget redan gått.

  Det (P) måste göra som absolut första åtgärd det är att hitta ett system så att partiet aldrig kan bli kapat av Centralmakten så som skett med SD och övriga sjupartier. Därefter förbud mot judiska intressen att verka inom landet oavsett verksamhet. Nästa steg är att snarast möjligt sy ihop ett program för att lämmna EU och stänga gränserna. Försvaret behöver upprustas och moderniseras. Sedan kan repatineringen påbörjas under ordnade former men utan daltande.

  Det vore önskvärt om detta kunde ske samtidigt i ett par tre större länder inom EU så hela kolossen havererar. Ska vi fortsätta ha demokrati då måste den frikopplas från Centralmakten annars återstår bara någon form av diktatur eller en enpartistat.

 6. Denna länk till Fria tider kanske kan få ytterligare någon att förstå vad jag menar i min förra post. Jag har ju fått kritik för mitt tjat om judar och deras makt.

  http://www.friatider.se/m-ngkultur-moralisk-plikt-f-r-tyskar

  Detta mår jag illa av.

  • Tack för den länken.

   Om någon inte redan har sett – här ytterligare en länk i det ämnet judiskt deltagande i arbetet för Projektet: http://www.bgf.nu/aj/

  • Tack för en klok text. Ja Svitjod2000. Exakt den länken mår jag också illa av. Tänkte på den hela dagen igår och hur viktig den officiella historieberättelsen är för dagens ytterst prekära situation för vita människor i Europa.

   Den officiella historieberättelsen skapar denna världsbild av att de onda människorna är de som värnar om sin nation, sitt land, sitt folk, sin ras, sin familj, o.s.v. Eftersom Hitler talade om dessa ting så måste de var onda. Då blir allt som är tvärtom det goda. Inga nationer, inga gränser, inga folk eller raser utan endast en enda global humanitet. Så dagens koppling är således att den som talar om just sin nation, sitt land, sitt folk, sin ras, sin familj klassas som extrem och smygnazist.

   Problemet är att det gäller bara vita länder. Varför?

   Det är därför det är helt centralt att den officiella versionen av vad som hänt under andra världskriget måste omkullkastas då den är i stora delar felaktig. Eftersom de flesta inte vill ens tänka på att något kan vara felaktigt med denna historieberättelse så kommer vi inte ur detta grepp. Det är därför SD numera utesluter medlemmar som talar i dessa termer.

   Det ska inte vara förbehållet nazister att undersöka och ifrågasätta den officiella versionen. Det är för viktigt att bara en grupp ska få göra det. Det berör oss alla oavsett politisk inriktning.

   Ett annat problem är att i princip ingenting stämmer av den officiella versionen och de flesta har svårt att ta in att så skulle kunna vara fallet.

   Det kanske inte är någon valvinnare men ett parti som i sitt utrikespolitiska program hade som punkt t.ex.

   -en ny oberoende utredning av 9/11
   -en uppmuntran att syna hela vår historia ur andra än segrarens perspektiv för hur ska vi annars kunna lära oss av den?
   -inga tabubelagda områden ska finnas som inte kritiskt får granskas. Sanningen kräver inte tabu eller lagar för att skyddas.
   -förespråkande av ett öppet vetenskapligt förhållningssätt där historien och vetenskapen ständigt undersöks och granskas och tillåts förändras när ny information och bevis kommer fram och att inga heliga områden får finnas.

   Kanske ingen valvinnare men….skulle få min röst.

   • Med tillräckligt mycket upplysning kombinerat med ett bra program i övrigt så kan det visst bli en valvinnare. Det viktiga är att försöka få fram sanningen och för att det ska göra någon nytta måste man alltid vara beredd på att ompröva sina åsikter. Jag upplever att de flesta människor i västvärlden inte är beredda på att göra det därför att det känns otryggt.

    Vi har blivit matade med propaganda sedan WWII slut i sådan omfattning att vi, de flesta av oss, inte kan ta till oss nya fakta. Det blir helt enkelt för jobbigt att se sanningen i vitögat och inse att våra folkvalda inte vill oss väl. De som styr över det hela, av mig kallad Centralmakten, vet mycket väl om detta. Man har forskat kring dessa ting sedan slutet på tjugotalet genom införandet av Frankfurtskolan.

    Hela Hollywoodapparaten ägd och styrd av judar är ett gigantiskt propaganda ministerium som öser ut filmer och historier som ska appellera till våra instinkter för att på så sätt styra oss i en önskvärd riktning. Det i kombination med msm snyfthistorier, lögner, mörkningar och rena falsarier så vrider man huvudet av gemene man till att tro på tomtar och troll.

    Som jag ser det är nationalism i dess olika former globalisternas raka motsats. Därför demoniseras den till max, och då blir Hitler givetvis den värste av de värsta. Nationalism och nationalsocialismen blir, som vi nu ser, en symbol för ondskan. Det beror på att Hitler avslöjade hela deras strategi och vilja.

 7. 2 påtända svarta sitter och pokulerar i en av dina filmer att alla vita ska jagas iväg. Och sen då??

  Varifrån ska de då få sina välfärdskuponger som håller dem vid liv???

 8. Min åsikt är att Ras / religionskriget närmar sig. De som vinner bestämmer vad som skall gälla på en överbefolkad planeten.

 9. Om nu nån tänkt engagera sig i SD. Nu har SD-sionister gått ut och förespråkat etnisk rensning av Gaza och säger att en häst vore bättre som ordförande än Kasselstrand:

  http://nationell.nu/2015/05/05/sd-sionister-liknar-gustav-kasselstrand-vid-korkad-hast/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: