• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

”Godhet” som kostar

700doda

700 människor drunknade i Medelhavet – den hittills värsta katastrofen i sitt slag. Förra veckan var det 400. Under förra året drunknade sammanlagt över 3.000 människor.

Till Sicilien har bara under den senaste veckan tagit sig över 12.000 asylanter. I Libyen väntar nu uppåt en halv miljon ytterligare på att kunna ta sig över till Italien.

SVT:s Brysselkorrespondent Ulrika Bergsten konstaterade:

”…det finns ingen gemensam linje, det finns ingen gemensam EU-politik när det gäller migrationsfrågor, utan det finns 28 länders egna olika politik…”

Så skulle det ju inte behöva vara!


tbbrev

Det är nu 12 år sedan Tony Blair som brittisk premiärminister lanserade sitt förslag ”Safe Haven” inom EU beträffande hanteringen av strömmen med asylsökande från framförallt  Afrika och Asien.

Kärnan i det förslaget är att  mottagningscentra ska upprättas i Nordafrika och Turkiet, där asylansökan får lämnas och där de sökande får vänta under den tid ansökan behandlas. På så vis skulle de farliga resorna över Medelhavet kunna undvikas.

Detta förslag år 2003 stoppades, inte minst genom insatser från svenska representanter i EU-parlamentet.


Hearing of Cecilia Malmström

Om detta skrev jag år 2007 ett brev till dåvarande invandringsministern, Tobias Billström.

Han svarade inte själv, utan genom en tjänsteman på Justitiedepartementet. Och svaret var mest snömos:

”… pågår inom EU arbetet med en fortsatt harmonisering på asylområdet.”

”En harmoniserad asylpolitik i EU kommer att öka Europas kapacitet att ge skydd åt dem som behöver det…”.

Från februari 2010 till oktober 2014 var den svenska folkpartisten Cecilia Malmström EU-kommissionär med ansvar för asylfrågor. Om målet för hennes arbete varit att samordna (”harmonisera”) de olika ländernas asylhanteringen kan konstateras att hon misslyckades.

rinnerover

Kring Safe-Haven-idén har jag sedan skrivit igen, senast under rubriken ”Karthago”.  

Där anfördes fem fördelar:

• SÄKERHET
de farliga sjöresorna kan undvikas

• OMEDELBART SKYDD
de sökande får omedelbart skydd undan förföljelse

• RÄTTSSÄKERHET
det kan ske en rättssäker asylprocess, genom tillgång till juridisk expertis samlad på en plats

• LIKVÄRDIGHET
asylprocessen kan göras likvärdig, inte längre ett lotteri beroende i vilket land ansökan inlämnas

• HÄLSOVÅRD
asylsökande som bär på sjukdomar kan tidigt komma under vård.

Ämnet togs även upp i denna film, 4 minuter in. Där anförs inte mindre än 12 fördelar, varav flera relateras till en bättre måluppfyllelse utifrån intentionerna med FN:s flyktingkonvention.


ctg

Häromdagen framfördes ett nytt förslag inom detta område, från Norge. Förslagsställare är stortingsledamot Christian Tybring-Gjedde från Fremskrittspartiet (Frp):

”- Vi bør avslutte den nasjonale behandlingen av asylsøknader og opprette ett felles FN finansiert europeisk asylmottak, fortrinnsvis i Tyrkia, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen. 

– Mottaket må kunne ta hånd om dem som til enhver tid søker om beskyttelse og antallet vil derfor variere avhengig av behovet som melder seg. Med bakgrunn i det svært høye antallet flyktninger vi i dag opplever, er det ikke unaturlig å legge til rette for en mottaksstruktur som kan håndtere og huse en til to millioner asylsøkere, sier Tybring-Gjedde.

Frp-politikeren mener det er nødvendig å redusere tempoet i asylinnvandringen til Norge og Europa.

– Dagens asylpolitikk har ført til en kollektiv masseforflytning av mennesker fra sør til nord. Det vil på sikt undergrave mottakerlandenes økonomiske og kulturelle bærekraft, sier Tybring-Gjedde. 

– I Sverige er asylinnvandringen i ferd med å knekke de offentlige finansene. I ’Folkhemmet’ reduseres pensjonene, offentlige velferdsordninger strammes inn og låneopptakene øker. Videre ser vi tydelige tegn på segregering og utvikling av parallellsamfunn, fortsetter han.”

• En skillnad gentemot det brittiska förslaget från 2003 är alltså att med de norska förslaget 2015 skulle FN stå som ansvarigt för verksamheten.

• Och medan mitt Karthagoförslag syftar på Tunisien talar Tybring-Gjedde om Turkiet som plats för mottagningscentret.

Oavsett ett Safe Haven skulle förläggas i Turkiet, Tunisien eller Libyen, så utgör det en lösning på ett väldigt stort, och för hela EU gemensamt problem. Ett Safe Haven är ett Alexsanderhugg på den gordiska knut som asylsökandet över Medelhavet utgör.

sh2

När jag satte ”godhet” inom citattecken i rubriken så syftar det naturligtvis på att den förmenta godheten från de politiskt korrekta inget har med godhet att göra. Dess konsekvenser blir ju fruktansvärda.

Många tusen drunknade människor i Medelhavet är ett högt pris, men utgör ändå bara en bråkdel av det totala priset för den havererade asylpolitiken.

Annonser

18 svar

 1. Många brottslingar och mördare som blir hajföda.
  Ett 5-minutershat för dem som lämnar sina hemländer och börjar dia på Europas snart tomma spenar.

 2. Att skapa ordning och reda i asylindustrin är helt otänkbart för våra självsvådliga politiker i Sverige och EU. Syftet med en ohämmad införsel av asylanter är att bringa kaos och rädsla i våra samhällen. Olyckorna på havet tjänar ett visst syfte varför dessa inte får stoppas. Syftet är att bibringa oss saftiga bilder och mustiga gråthistorier för att våra hårda rasistiska hjärtan ska mjukna till oigenkännlighet och låta strömmen av ”skyddsbehövande” öka ytterligare.

  Att anordna ett antal safeheaven som Jan Milld tidigare propagerat för skulle skapa ordning och reda i asylprocesserna in till hela EU. Ingen skulle längre kunna passera in utan att identifikationen var styrkt och inga brottslingar skulle längre kunna hålla sig under rättsradarn. Ett sådant system är inte intressat för de styrande, deras mål är att slå sönder de nationella särarterna inom EU och skapa ett stort gäng fattiga och underpriviligierade i syfte att sänka vanligt folks motståndskraft mot införandet av antidemokratiska lagar som försvagar den enskildes rättigheter.

  Den massiva invandringen skall försvaga oss så pass att införandet av den kommande världsregeringen ska ske med så lite motstånd som möjligt. Det motstånd som eventuellt finns kvar kommer man att slå ner på med stor brutalitet. Som vapen i den kampen kommer FRA och andra övervakningssystem att användas flitigt.

  Safe heaven kommer att införas när man anser att syftet med nuvarande oordning är uppfyllt då kan man gå in med åtgärder för att visa hur god och tillmötesgående man är. Det som sker nu och och kommer att ske igen med åtskillit flera tusentals dödsfall är en nödvändig ingrediens för att påverka opinionen åt rätt håll. Det är ett hyckleri och ett människoförakt som knappt känner några gränser.

  • Ju fer som kommer till Sverige desto mer ökar belåningen både privat och nationellt. Det tjänar de på som trycker våra pengar iom att pengar är skapta med ränta till privata banker. Tillslut så börjar utförsäljningen av våra resurser och välfärd.

   Är det kanske så att vi blir bestraffade för att vi inte gick med i Euron!?

 3. Lika illa är väl bombliberalernas (ibland maskerade som annat) demokratikrig i Libyen, Irak, Somalia, Syrien, Afghanistan m.m.

 4. Att blanda in muslimska Turkiet som Safe Heaven-lösning är inte rekommendabelt. EU och Turkiet glider alltmer isär, och har väldigt skilda värderingar, inom en mängd områden. EU måste ha 100% egenkontroll, omöjligt i Turkiet.

  Jag föreslår att EU tar upp en förhandling med Grekland, som har rikligt med öar, både nära Turkiets västkust, men annorstädes också. EU tar förvaltningsansvaret på av Grekland tillhandahållen, säkerhetsmässigt inrättad ö, med minimerad flyktmöjlighet, liknande Australiens redan fungerande modell. Ersättningen till Grekland kan med fördel beslutas i en kombinerad paketlösning, som innefattar grekernas finansproblem, ”Grexit” kallat. En variant av gordisk knut, väl i bruk skall ALLA s k båt-”migranter” tas omhand i Medelhavet, forslas till förvaringsön, noll chans till Europa-inträde, hemresa enda erbjudandet.

  Det borde räcka för att krossa människosmugglingen sjövägen, i Australien blev det följden. Inkl minimum 10 års ovillkorlig fängelsedom, saftiga böter och beslagtaganden, för de människosmugglare som kan gripas.

  • Intressant förslag – grekiska övärlden.
   ”Kruxet” är förstås att Grekland är medlem i EU.

  • Ett safe heaven i Turkiet innebär inte att Turkiska myndigheter på något vis ska ha inflytande över de beslut som fattas. Turkiet ska enbart upplåta ett landomrråde för att härbärgera personer som önskar få sin rätt till inresa prövad. För övrigt är även resten av de länder i Nordafrika som föreslås öppna sådana förläggningar muslimska.

   Att härbärgera flyktingar i Grekland eller annat EU-land är fel metod då de redan ankommit EU och då gäller andra regler. Ingen infart till EU förrän fallet är prövat i förväg. De som får avslag kommer givetvis att försöka komma in illegalt ändå och det kommer att behövas en klar förstärkning av gränsskyddet för att förhindra det. Då behövs inget moraliserande över hanteringen då alla får en fair chans. Sen är det faktiskt så att alla som vill komma hit inte kan det av det enkla skälet att det inte finns plats. Här i Sverige finns inte längre några bostäder att tillhandahålla än mindre några arbeten för egen försörjning och vi har inte råd att försörja fullt friska människor utan krav på egenförsörjning. Vi har ju inte råd med anständiga pensioner och resurser saknas till en värdig äldrevård redan nu. Skolan är i fritt fall och inom mycket kort tid kommer hela civilsamhället att haverera helt då gängkriminalitet rån och mord helt tagit över våra samhällen. Som vi kan läsa om i stort varje dag i msm men ingen reagerar på vart det ska sluta.

   Huvudpoängen är att ge människor en fair chans till att söka sig till EU och att ansökan behandlas innan det blir aktuellt med infart över huvdtaget. Sen att trycket är stort är inte vårt problem egentligen utan här ligger ansvaret på USA i första hand på deras aggresiva krigföring i ett flertal länder och fler står på tur. EU måste ställa långt gående krav på USA att upphöra med sina angreppskrig på inbillade fiender. Vi kan och ska även kräva ekonomisk ersättning för de extra kostader som åsamkats oss genom USA:s misslyckade Wilda Western politik.

   Eftersom våra EU parlamentariker saknar intresse i dessa spörsmål måste vår ingång i problemet vara att vi helt enkelt går ur EU och alla dess avtal och regelverk. Att vi fortsättningsvis själva sätter agendan för vår utveckling. Avskaffandet av fractional banking för att förhindra utländsk ekonomisk press på oss och ge staten monopol på ekonomisk styrning och inriktning. Att vi åter upprättar vår gränskontroll med flygövervakning och ändamålsenliga fartyg. Att införa ett totalstopp för invandring tills vidare. Att utvisa de som ägnar sig åt brottslighet på livstid och punktmarkera dessa gängbildningar som förekommer. Slut på daltande och dialogtrams om inte de inblandade verkligen vill göra upp med sitt gamla liv och göra bot och bättring.

   • Viktigt:

    ”…här ligger ansvaret på USA i första hand på deras aggressiva krigföring i ett flertal länder och fler står på tur. EU måste ställa långt gående krav på USA att upphöra med sina angreppskrig på inbillade fiender. Vi kan och ska även kräva ekonomisk ersättning för de extra kostnader som åsamkats oss genom USA:s misslyckade Wilda Western politik.”

  • På en grekisk ö kan man leva angenämt länge. Dom kommer ljuga dag ut och dag in om sin identited till hela ön är sprängfylld med flykningar. Det finns bättre öar i Nordatlanten!

   Men å andra sidan så tycker jag inte att man ska finansiera flyktingar med skattemedel.

 5. Det finns många aspekter på detta. Första åtgärden om det läcker vatten i ett hus måste vara att stoppa läckan. Här krävs ett medvetet långsiktigt arbete.

  a) begränsa barnafödandet i Afrika och arabländerna så att man kan ge var och en en vettig levnadsstandard.

  b) Sluta stötta alla Israels krig och sluta kriga av imperialistiska skäl. Vi har lärt oss nu att USA genom åren varit inblandade i olika hemliga operationer som syftat till att destablisera p.g.a. finansiella eller geopolitiska intressen.

  80% av alla krig inklusive de muslimska kommer av att CIA/Mosad och liknande ger pengar till och stöttar splittrande politik i eget syfte.

  Eftersom båda a) och b) ovan är politiskt omöjligt. Kritik mot USA lär straffa svenska intressen. Begränsat barnafödande anses väl rasistiskt om det är i Afrika. Återstår endast att arbeta med själva asylmottagningen.

  Principen här bör vara närhetsprincipen. Du ska söka asyl i det närmsta landet. Det är viktigt av flera skäl. Dels bör problem inte enkelt kunna lösas genom att bara skicka iväg människor. Dels är kulturen och förhållanden mest lika hemlandet i länder som är nära.
  Närhetsprincipen gör också att jag inte anser att det ska gå att söka asyl i annat land än i Sverige, på plats.

  Vi har dock ingen moralisk skyldighet att ge alla som kommer hit rätten att stanna. Istället bör vi upprätta samarbete med 3 länder dit vi konsekvent skickar alla som sökt asyl. Någon prövning behöver inte ske. Alla beviljas tillfällig asyl men Sverige fullföljer sitt åtagande om skydd genom samarbete med andra länder.

  Länder kan vara i Afrika, Asien och Sydamerika. Dessa länder ska vara ”säkra” och inte förfölja religiöst oliktänkande eller sexuellt avvikande. Den asylsökande får själva välja till vilken världsdel de vill komma. Den asylsökande avgör själv hur långe den har behov av tillfälligt skydd.

  Boendet erbjudes lämpligast i olika former av tältläger eller liknande. Där det också finns lokalutbildade läkare och lokal sjukvård.

  Så länge som det behövs betalar vi svenskar för detta. När den asylsökande inte längre stämplar in sig i tältlägret, upphör så, vårt betalningsansvar.

  Jag ser två fördelar med ett sådant system.

  1) Endast de som verkligen måste fly för sina liv kommer att fly till Sverige

  2) Sverige kan fullfölja sin självpåtagna roll som världens största humanitära stormakt som ger skydd till alla som så önskar.

  • Det första man gör är det läcker är att stänga av vattnet, sen kan man laga läckan. Vattnet som måste stängas av (som göder dessa strömmar av flyktingar) är svenska folkets skattepengar som regnar ner över dem. Sluta stjäla pengar av folk och ge dem till ett bottenlöst hål i MENA! Statliga välfärdsprojekt måste åtminstone begränsas till nationens invånare.

   Politiker jobbar åt bankirerna som producerar pengarna med ränta! Politiker göder krig och sen slänger dom mer pengar som konfetti till de flyktingar som produceras. Ju mer kaos dom skapar ju mer pengar tjänar dom.

   Adam Kokesh har en ganska radikal form av Libertarianism, men hans budskap är värt att lyssna på:

   http://www.thefreedomline.com/freedom-.html

 6. Det är bara att konstatera att de politiker som motarbetade och stoppade Tony Blairs förslag 2003 är medansvariga för tusentals människors död i Medelhavet!
  Systemet kunde i dag ha varit fullt utbyggt och skulle förmodligen haft en dämpande inverkan på migranters vilja att lämna sina hemländer för att erhålla en högre levnadsstandard och möjligheten till livstids arbetsfri försörjning på europeiska skattebetalares bekostnad.
  Byråkratens snömossvar på ditt brev om Blairs idéer väcker minnen till liv om tiden för inbördeskriget i forna Jugoslavien. När kritiken mot de enorma flyktingströmmarna till Sverige växte vill jag minnas att Birgit Friggebo och Bildtregeringen kom med någon form av utspel, förmodligen för att lugna opinionen, om att bördorna skulle fördelas jämnare i Europa med någon form av harmonisering. Detta haussades upp till enorma proportioner och svenska folket invaggades i uppfattningen att det bara var en tidsfråga innan flyktingvågen från Jugoslavien skulle fördelas jämt över Europa. Bildtregeringen lyckades också få i genom någon urvattnad skrivning som var till intet förpliktande i någon internationell organisation (Europarådet, EU eller UNHCR minns inte vilken). Det beskrevs som en stor framgång men resulterade förmodligen inte i något substantiellt överhuvudtaget. Det var förmodligen inte heller syftet, utan det var att föra det svenska folket bakom ljuset så att de skulle sluta bry sig om denna fråga!
  Minns du Jan något mer om detta? Du var ju inne i ”branschen” redan på den tiden!

 7. Lyssna på vad Australien har att säga i frågan. Inget mesande som i
  Sverige. Ändå är Australien ett mycket STORT land med stor kapacitet –
  mycket större än Sverige

  Det är mycket orättvist att det är Sverige och Tyskland som tar emot flest invandrare i förhållande till sin folkmängd.De länder som vägrar ta emot flyktingar skall bearbetas.

  Det är mycket tragiskt det som sker men dessa människor borde hålla
  sig hemma och försöka kämpa – det gjorde många svenskar en gång i tiden men men många emigrerade förstås till USA men där var livet inte så lätt så många återvände tillbaka till Sverige och KÄMPADE.

  http://10news.dk/?p=1192

  Heima

  • Diskuterade invandring med folk där nere för nått år sedan och dom hävdade att Australien led av svår vattenbrist och at kontinenten var överbefolkad.

   • Att det var vattenbrist i Australien visste jag inte. På VISSA ställen kanske men landet är definitivt inte ÖVERBEFOLKAT.
    ————————–

    Australien är ett i-land. Det beror på att det är en hög levnadsstandard, deras system på barnbidrag&pensionen m.m är bra konstruerat. Det är ett land som inte är överbefolkat och alla barn går i skolan från 6 års ålder till 15 års ålder. Australien har väldigt mycket industrier, och landet har också mycket tillgångar som exempelvis mineral. I Australien så finns det många företag som utvinner&exporterar exempelvis olja och stenkol.
    Ett i-land är ett land som har bra ekonomi, levnadsstandarden är hög exempelvis och det finns inte så mycket fattigdom i landet. I ett i-land så är det inte heller överbefolkat, utan det är tillräckligt med folk för att landet ska kunna försörja de invånare landet har. I-land betyder industriland, ett i-land har mycket industrier.
    Ett U-land är ett land som har sämre ekonomi, så mycket invånare att landet blir överbefolkat. När landet blir överbefolkat så kan inte landet försörja alla, alltså det blir några jobb och lönen är inte så särskilt hög. I ett u-land finns det många hemlösa, när landet blir överbefolkat finns det inte bostäder åt alla. U-land står för utvecklingsland. I u-land så är jobben oftast jordbruk och annat som man inte tjänar så mycket pengar på.
    källor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: