• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Replik om Ryssland

skrack

”Ryssland sätter skräck i världen”, deklarerar en rubrik på webbsidan  Nyheter Idag”, utifrån det faktum att Ryssland rustar och utvecklar nya vapen.

Tveklöst gör sig Chang Frick här till tolk för en massivt bred opinion i Sverige.

Det är en helt självklar svensk reaktion att tolka verkligheten på det viset:

A. Ryssland rustar upp militärt.

B. Detta sker oprovocerat.

C. Det utgör ett hot mot Sverige.

Bakom denna tolkning står samtliga riksdagspartier, alla massmedia och även ”mannen/kvinnan på gatan”.

Jag vill ändå – eller kanske just därför – replikera.

Man skulle, möjligen tillspetsat, kunna helt vända på resonemanget i Nyheter-Idag-rubriken ovan:

1. Ryssland önskar fred, men fruktar ett angrepp från NATO.

2. För att kunna avskräcka NATO från att angripa behövs ett militärt starkt Ryssland.

3. Blir Ryssland bara tillräckligt starkt för att klara detta, då kan freden räddas.

Det resonemanget utgår alltså ifrån att NATO utgör den aggressiva parten. Finns det någon saklig grund för den tesen?

Jag menar att så är fallet!


SONY DSC

Jag har just läst färdigt boken ”The War against PUTIN”, av M.S.King. (212 kr på Bokus).

Den rekommenderas, som motvikt till den ensidiga anti-Putin-propaganda som vi i väst ständigt bombarderas med!

Låt mig citera:

”What could  Vladimir Putin possibly have done to merit such disrespect and enmity from Americas ruling class? 

Has Russia bombed sovereign states into submission? 

– No, that was the US that did that (Iraq, Afghanistan, Libya).

Has Russia set up torture camps for prisoners of war?

– No, that was the US that did that (Guantanamo, Abu Grai).

Has Russia killed woman, elderly and children with Predator Drones?

– No, that was the US that did that (Pakistan, Yemen, Sudan, Somalia).

Has Russia used subversion to foment ’spontaneous’  protests and internal coups of  foreign governments?

– No, that was the US that did that (Georgia, Ukraine (twice!) Egypt, Tunisia and many more).

Is Russia threatening to attack any other country?

– No, that is the US doing that (N.Korea, Iran, Lebanon, Syria).”

Med andra ord: om Ryssland gjort sig skyldigt till bara en bråkdel av vad USA gjort alltsedan Sovjetunionens kollaps och upplösningen av Warszawapakten 1991, och särskilt efter WTC-dådet 2001, då kunde möjligen finnas saklig grund att känna skräck inför ryska rustningar…


utur

Därmed inte sagt annat än att Sverige militärt skulle bli en måltavla för Ryssland i händelse av ett storkrig.

Men det är ju självvalt från svensk sida!

Genom värdlandsavtal och nära samarbete med NATO betraktas Sverige nu av Ryssland som en defacto-medlem i NATO. Det gör att vi inte kommer att kunna stå utanför ett kommande krig när det bryter ut. Några ytterligare svenska ubåtar eller ej kommer då inte att göra någon skillnad. Vårt samhälle är extremt sårbart, skulle kunna slås ut på ett ögonblick bara genom en kraftig EMP-puls, gissar jag.


Hela denna situation är självförvållad från västs sida!

Man missade ju tillfället 1991, att lägga ned NATO. Då hade vi fått en fortsatt avspänning. Ett ömsesidigt förtroende hade kunnat byggas upp och en långtgående nedrustning genomföras på båda sidor.

Inte bara försummade man att skrota NATO. Denna ”försvarsorganisation” byggdes istället ut, fick 12 nya medlemmar och kom närmare Moskva med sina missiler.

Jag upphör aldrig att förundras över att detta så elementära, så uppenbara och så viktiga faktum inte rönt större uppmärksamhet i Sverige!

natoexpansion2

PS

Av Kings bok framgår att Putin gjort Alexander Solsjenitsins bok Gulagarkipelagen till obligatorisk läsning för ryska gymnasieelever.


Mer

http://www.janmilld.se/nato/index.html

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/27/osakerhetspolitik/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/21/sverige-och-nato/

28 svar

 1. Has Russia bombed sovereign states into submission?
  – No, that was the US that did that (Iraq, Afghanistan, Libya).

  + Serbia

  • Sant! NATO:s mer än månadslånga bombkrig mot Serbien.

   De serbiska trupperna på slagfältet i Kosovo lyckades USA aldrig besegra. Serbisk underkastelse framtvingades istället genom ett utdraget krig mot infrastrukturen i Serbien, med civilbefolkningen som gisslan.

 2. Du har så rätt, slagsidan i debatten är uppenbar då man tar ett steg tillbaka och får lite perspektiv.
  Förmodligen handlar det till en del om en ryggmärgsreaktion av oro då rysskräcken kittlas. Men framförallt är det en agenda som presenteras med tillrättalagd information i syfte att på sikt få Sverige att bli fullvärdig medlem i NATO. Kan eliten bara skrämma oss fotfolk tillräckligt för ryssen så kommer det snart en debatt om inträde i NATO, ett förbund vi borde hålla oss mycket långt ifrån. Som du skriver så blir Sverige med automatik en måltavla om vi går med, tror någon förnuftig människa att NATO ser Sverige som något annat än en militärstrategisk position?
  Det finns förmodligen ingen, för Sverige, farligare politik än att flörta med NATO, vår politik i dag tvingar ryssarna att se oss som presumtiva fiender och därför kommer de att förbereda sig för ett krig mot Sverige, de har inget val.
  Vår gamla neutralitetspolitik, hur falsk den än var, utgjorde för Sovjet en lugn front, de behövde där inte oroa sig nämnvärt för ett NATO-angrepp.
  Vi får hoppas Ryssland har tålamod med oss, tills vi tar vårt förnuft tillfånga och slutar skrika i kör med USA, krig, krig, nu! Vanvettet är förfärligt att se, sina grannar skall man hålla sams med och inte i onödan skapa osämja. USA är INTE vår granne, och vi ska inte agera uppmarschyta för dem. Vi ska tillsammans med Finland och de övriga Nordiska länderna försöka skapa ett krigsfritt område på Nordkalotten, utan bindningar till NATO.

 3. Det jag skrivit ovan är egentligen så självklart att det är en plattityd, varje normal människa med tillgång till rak, ärlig information inser det självklara i att man håller sams med sina grannar och tillsammans bygger trygghet.

  Vår fiende är inte vare sig NATO eller USA eller Ryssland utan vår svenska elit, det är den som fjäskar mot USA och bjäbbar mot Ryssland och på det sättet utsätter oss för fara.

  • Jovisst. Många av de skarpaste kritikerna av USA:s politik är ju själva amerikaner, och krigspolitiken ligger minst av allt i vanliga amerikaners intresse.

   Begreppet ”svensk elit” känns dock aningen passé nu, med dessa lövenministrar…

   • Elit har utvecklats till att bli ett ord med ett stort mått av ironi i sig. Givetvis skäms jag för de ledare vi nu har, att kalla dem elit är som att kalla Obama en värdig Nobelpristagare, absurt.

   • Ordet – etablissemang – , är förmodligen ett mer relevant ord.

    Om ett – etablissemang – sedan verkligen är någon – elit – , i det ordets betydelse är kanske en annan sak.

    Men att få bli utvald till att verka i ett s.k. etablissemang, eller en form av ledning i en nation, kräver nog just en viss vilja till underordnande och följsamhet…

    S.k. trogna, lydiga eller pålitliga – undersåtar – , behöver kanske inte alls vara några s,k. eliter, utan kan kanske vara tvärtom? För enkelhetens skull? Huvudsaken är ändå kanske att de just är trogna, underordnade och följsamma till de makteliter som har resurser och förmågor att kunna genomdriva sina viljor?…

    Den makten innehas nog främst i kraft av just ekonomiska resurser?

    Politiska funktionärer, politiska poster och andra poster inom t ex massmedieindustri kan tillsättas genom påtryckningar från dessa ekonomiskt resursstarka eliter? Där genomdrivs då – ägarnas- viljor, både med hjälp av propaganda, skrämsel, hot och undervisning, osv,

    På en fotbollsplan finns det ju både höger- och vänsteryttrar, centrar och backar. På ett likartat vis kan det finnas politiska aktörer på en nations hela – spelplan – , både högerytter, vänsterytter, centrar och backar osv? Alltså inom en nations politiska och massmediala liv, kan det tillsättas pålitliga – spelare – , som agerar i en maktelits intressen, önskningar och viljor? Allt för att då kunna forma nationen till lydnad, lyhördhet, underordnande och följsamhet?…..

    Vem vet….

    Ps.

    Det hela kan nog liknas vid det budskap som också vill förmedlas genom tv-programmet The Dog Wisperer? Där vill man lära hussar och mattar att kontrollera sina hundar till att bli lugna, lyhörda, lyssnande och lydiga till vad husse och matte, dvs.,deras ägare och ledare, säger och vill.

    Hundarna får inte visa någon olydnad i form av ett oppositionellt eller uppstudsigt beteende. Det tyder på obalans. De får inte försöka göra motstånd. Uppstudsighet mot hundarnas ledare tolkas alltså som ett aggressivt, obalanserat och ohälsosamt beteende. Det beteendet måste läras om och dresseras till ett underordnat lugn, där lydnad, lyssnande och följsamhet, samt inväntande av husses eller mattes order kan ske.

    Världens hussar och mattar, alltså världens multinationella makthavarna inom ett multinationellt näringsliv, önskar sig nog just underordnade, lugna, lydiga, lyssnande och följsamma hundar, dvs., nationer? Nationer som just följsamt och troget lyssnar till vad hussarna och mattarna säger, önskar sig och vill? Detta då för att inte riskera att bli åthutade, stämplade eller bestraffade på det ena eller det andra sättet, för sin obalanserade stil? Kanske de rent av då behöver bli bestraffade, (dvs., bestraffade med antingen bomber eller andra, ekonomiska, sanktioner av olika slag?), fram till lydnad, underordnande, lyhördhet och följsamhet?… Som sagt var…

    Vem vet….

    Ds.

 4. Var har vår intelligentsia tagit vägen? Varför står de inte upp för landets försvar och säkerhet? De har faktiskt en skyldighet att informera och i möjligaste mån stoppa vansinnigheterna. Är man född med gott huvud och fått möjlighet att bilda sig har man därmed ett ansvar utöver det vanliga, man är skyldig att stå upp för sanningen och förnuftet, det duger inte att gömma sig på fakulteterna. Det är vår intelligentias viktigaste uppgift att gå före i återställandet av en sann, konsekvent politik baserad på folkets bästa! Stå upp och ta ifrån kulturmarxisterna tolkningsrätten av skeendet!

 5. Se överlöperskan Lis Wahl svika sin fd arbetsgivare:

  http://wearechange.org/bloggers-compared-to-isis-and-the-war-on-alternative-news/

 6. Finns det nån som vet om den förste generalsekreteraren Lord Ismay har någon släktskap med Bruce Ismay? Efternamnet förefaller trots allt rätt ovanligt.

  https://en.wikipedia.org/wiki/J._Bruce_Ismay

  FACT: The Federal Reserve was formed the very next year.
  FACT: The Astor Family was one of the richest families in the world and John Astor III opposed the Federal Reserve.
  John Jacob Astor IV, the richest man in the world at the time, a friend of Nikola Tesla, and an outspoken opponent of the creation of the Federal Reserve. Astor gained his wealth, in part, as a real estate builder, investor, and inventor. Other prominent Federal Reserve detractors, such as Benjamin Guggenheim and Isa Strauss, also died on board.

  Även J P Morgan och hans vän Milton Hersey avbokade resan i sista minuten.

  En annan intressant koppling är att systerfartyget Olympic blev svårt skadad i en olycka men sjönk inte, utan lotsades in till varvet i Dublin där dom tre fartygen byggdes. Fartyget lappades ihop så gott det gick och målades om för att likna det mer berömda systerfartyget. Detta för att ett försäkringsbedrägeri var mer lönsamt och vid tidpunkten kunde ingen dyka så djupt för att undersöka saken. Inkriminerande bevis i saken är dels ett serienummer på propellern som överensstämmer med Olympic. Under decennierna har även färgen flagnat och där namnet står kan man numera även se ett L och ett M. Den sista spiken i kistan lär vara att mosaikmönstret i Bruce Ismays hytt exakt överensstämmer med det på Olympic. Även skadorna är så omfattande att det inte kan förklaras med ett isberg. Bara en torped kan ha nått så långt in i fartyget. Att casha in försäkringspengarna och samtidigt bli av med dom tre enda personer som skulle ha kunnat stoppa Rothschildbanken Federal Reserve torde vara motiv nog för personer som dessa som verkligen saknar skrupler.

  http://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/1xni4f/did_jp_morgan_build_the_titanic_to_kill_off_the/

  • Mycket underhållande film! Har funderat på att köpa boken tidigare, det blev mer intressant nu. Hans slutsatser runt 1:30 är helt korrekta!

   • Apropå moderna ”olyckor” så har vi ju det försvunna planet från Malaysia. Ombord fanns ett antal vetenskapsmän med patent på ett nytt vaccin. Ett patent som numera innehas av verklighetens ” Mr Burns”.

  • Intressant föredrag om Titanic/Olympic. Tack för länken..

   När det ändå pågår historiska genomgångar här, så kan man ju läsa lite om själva det Amerikanska s.k. – Frihetskriget – om man vill. En genomgång av de steg och handlingar som tydligen ansågs krävas för att kunna driva fram det kriget, som också kan framstå som en aning märkliga….

   Amerikas – s.k. ”frihet” – , vunnen genom lögner, falska anklagelser, (mot England), falsk propaganda och pöbeluppvigling med fysiskt attackerande, berusade och köpta våldsverkare mot ”oppositionella”, (dvs. mot moderata amerikaner som inte ville ha något krig mot England)…?

   …”By 1768, under Samuel Adams’s tutelage, Boston had become a bedlam of mob rule and violence. Freedom of speech, freedom of the press, and justice were perishing. At this juncture, British troops were sent to Boston to restore order. One Captain Evelyn would later write to his father, a clergyman in England: “Our arrival has in a great degree restored that liberty they [loyalists] have been so long deprived of, even liberty of speech and security to their persons and property, which has for years past been at the mercy of a most villainous mob.”7”…

   …”Samuel Adams immediately sought to expel these troops. He began circulating to other colonies a “Journal of Events” which alleged that British soldiers were regularly beating small boys and raping the city’s virtuous maidens. Adams did not publish the “Journal” in Massachusetts, where its contents were known to be untrue; but other parts of the continent were easy prey for his atrocity tales. Francis Bernard, governor of Massachusetts, said of Adams’s journal that, even “if the Devil himself” had taken a hand, “there would not have been got together a greater collection of impudent virulent & Seditious Lies, Perversions of Truth & Misrepresentations than are to be found in this Publication.”…”….

   …”Samuel Adams’s “Sons of Liberty” began picking fights with redcoats in Boston taverns. One of the trademark quotes of Sam Adams’s career was: “Put your enemy in the wrong, and keep him so, is a wise maxim in politics, as well as in war.” With this principle in mind, Adams sought to generate a catalytic incident – one that would be prelude to Lexington Green.”….

   …”In April 1775, the Second Continental Congress – at which Hancock would preside as president – was due to begin the following month. Sam Adams desperately needed a “British fired first” incident to bring before the Congress. Otherwise, the passion for revolution might wane, the moderates would prevail, and there would be no war.”…

   ..” The Hannah Adams/Whittemore incidents were inflated by the Massachusetts Spy into countless assaults upon the gentler sex and elderly. People reading the broadsides in other colonies had no way of knowing these tales were false. This helped establish a pattern – for the last two centuries, Americans have been provoked to war by fabricated atrocity stories spun in the press. In the Spanish-American War, it was Spaniards throwing Cubans to sharks and roasting Cuban priests; in World War I it was German soldiers bayoneting Belgian babies; in the 1991 Gulf War it was Iraqi soldiers throwing Kuwaiti babies out of incubators. Small wonder that Thomas Jefferson, himself later victimized by newspaper smears, wrote:
   Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle. The real extent of this state of misinformation is known only to those who are in situations to confront facts within their knowledge with the lies of the day.23…”….

   Läs mer om genomgången här:

   http://jamesperloff.com/2014/12/09/the-american-revolution-part-i-the-secrets-buried-at-lexington-green/

   .

 7. Jag delar din uppfattning helt. Idag råkade jag se på rubrikerna i Expressen på nätet. Fick en chock. Det var en ohämmad propaganda mot ”Al-Assad” (Expressen skrev Al-Assad, inte Assad) och hans lögner och mot Putin.

  Judiska Expressen stödjer så klart Israel eftersom Assad inte accepterar att Israel har ockuperat Golanhöjderna som är Syriskt territorium. Israel har ensidigt förklarat det som sitt. Ryssland stödjer Assad som då också blir Israels fiende och därmed USA’s fiende, eftersom Israel styr över USA.

  Alla bitar faller på plats.

  Jag gillar M.S King mycket. Hans pdf är guld värda. Kan man enkelt få tillgång till genom en marginell donation. Inte minst hans pdf om Obama är guld värd. Oj, Obama är handplockad av dessa dolda makthavare och placerad där som en frontfigur. Men vem är han? Vad har han gjort innan? Vad döljs för oss?

  Rekommenderas varmt för den som är öppen.

  http://www.tomatobubble.com/

  Typ 100:- ger dig tillgång till allt, vilket är en ”stöld”.

  • Bara en sådan skrift som ”The Bad War” fullständigt krossar alla lögner vi dagligen matas med om varför det var så bra att USA och Storbritannien stödde Stalin mot Hitler. Dagens berättelse är så fullständigt skev så det behövs motvikter. ”The Bad War” är en sådan motvikt precis som ”The War Against Putin” är det.

   Var och en som är lite osäker måste ändå fundera på om nu ”rätt” sida vann varför vi nu befinner oss i det ”helvete” med massinvandring, mångkultur, gängvåldtäkter, o.s.v. Borde vi inte leva i paradiset nu?

   Vi kan inte förstå eller lära oss om vi inte får fler bilder än den som dagens makthavare finner nödvändigt att ge oss. Vad som är sant måste sedan vara föremål för ständig debatt. Det är det som är demokrati, inte att tvingas att internalisera vissa av makten påbjudna sanningar.

 8. Tvingar man in en råtta i ett hörn, då attackerar den. Så enkelt är det. Det är just detta Nato håller på med. Man omringar Rysslands gränser, man sätter upp robotsystem i offensivt syfte. Finns det någon som tror att Ryssland inte skulle reagera med aggresivitet på dessa provokationer? Att alliansens partier vill ansluta Sverige till Nato, är inget att förundra sig över. Det ingår i deras plan att integrera Sverige i det mångkulturistiska projekt, som USA vill demobilisera Europa inuti i. Vi skall bli en mottagare av alla dessa flyktingar som flyr från mellanöstern, tack vare USA’s destabiliserande politik i dessa områden.Allt är uttänkt i minsta detalj. Ett typiskt sionistiskt tänkesätt. Men som vanligt har man inte tänkt tillräckligt långt. Det kan slå tillbaks och det snabbare än man i sin dumhet glömde att tänka på.

 9. Mer intressant läsning om KM (Khazar-Maffian). Dock kanske inte helt optimalt för blodtrycket (min anm.)

  http://politicalvelcraft.org/2015/04/14/america-khazarian-mafia-rothschilds-vassal-state-israeli-occupied-territory/

 10. Mycket av det som skrivs i artikeln är klokt och tänkvärt, men ett par saker bör läggas till:
  1. För att bygga upp ett alternativ till Nato behöver Europas länder rusta upp och inleda ett samarbete. Det innebär att Sverige samarbetar med länder som idag är Natomedlemmar. Ett sådant samarbete kan inte inledas den dag USA inte kan eller vill bry sig om Europa, utan då måste det redan finnas på plats, stadigt. Annars skapas ett säkerhetspolitiskt vakuum i Europa. Beröringsskräck inför Natoländer och en tro på att ett starkt svenskt försvar är tillräckligt duger inte.
  2. De länder som gått med i Nato efter 1991 har fattat detta beslut för sin egen nationella säkerhetspolitiks skull. Det är inte fråga om något ingenmansland som Nato ockuperat. Det är inte bara Nato och Ryssland som är subjekt, utan dessutom alla nationer tagna var för sig.

 11. Mycket glädjande att Putin gjort läsning av Alexander Solsjenitsyns Gulagarkipelagen obligatorisk för ryska gymnasieelever, en nyhet för mig.

 12. Ett försvar för Natos utvidgning presenterar Finlands tidigare Nato ambassadör, Leif Blomqvist, i en debattartikel i finländska Hbl, 3.4.

  Bl.a. hävdar han att utvidgningen är ett försök att mildra den otrygghet som Rysslands grannländer känner för Rysslands långsiktiga avsikter och initierades av de östeuropeiska folken själva.

  Han hävdar att endast motvilligt och efter långt övervägande tog Nato in nya medlemmar.

 13. Om Öststaterna vill gå med i NATO så får de väl göra det. Och vill även Georgien och Ukraina göra det så står det dom fritt, det ursäktar inte Rysslands invasioner.

  • Som aktiv i den svenska fredsrörelsen på 1960-talet och framåt tillhörde jag dem som pläderade för att Moskva skulle släppa de östeuropeiska länderna fria. Vi argumenterade att ryssarna av säkerhetsskäl inte behövde ockupera dem.

   Hade vi fel?

   När Warszawapakten upplöstes 1991 visade det sig att NATO inte följde detta exempel, tvärtom! NATO behölls, och dess ledning såg till att organisationen expanderade österut.

   • Eftersom det inte finns något hot mot Ryssland så finns det ingen anledning till Rysslands krig. Ryssland hotar regelbundet sina ännu icke ockuperade grannländer, med inget land har hotat Ryssland.

  • USA drev ju igenom ett regimskifte i Kiev 2014.
   Nu arbetar man för detsamma i Moskva.

   • Senaste valet i Ukraina gav ett tydligt stöd för sittande regering. Tycker man att artikeln du länkade till innehåller verklighetsnära information så finns det inte mycket att göra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: