• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Muslimers roll i WTC-dåd (2)

jumper

Vad gäller  WTC 2001, «nineeleven», finns först den officiella konspirationsteorin:

• fyra passagerarplan kapades av muslimska terrorister.

• två av dessa flögs in i de två högsta WTC-tornen.

• detta gjorde att båda dessa torn rasade ihop, nästintill bara försvann, blev till damm.

• detsamma gäller ett tredje torn,  WTC7, trots att inget flygplan träffat detta.


Rent allmänt menar jag att

A. Det finns ett stort antal mycket märkliga omständigheter kring nineeleven, vilket ger låg trovärdighet åt den officiella konspirationsteorin.

B. Redan konstaterad lögnaktighet på några viktiga punkter gör det rimligt att ifrågasätta teorin i sin helhet.


bbc

Till märkliga omständigheter räknar jag att:

• BBC kände till WTC7:s kollaps innan den inträffade

• Fox News nämnde redan efter 45 sekunder Osama bin Laden som misstänkt

• hela kapningen uppgavs ha dirigerats från grottor i Afghanistan

• där skulle finnas flera högteknologiskt utrustade grottor

• kapares pass påträffades i bråten efter de raserade tornen

• några israeler stod på ett hustak och filmade händelserna, de visste i förväg att något skulle hända

• den officiella utredningen hade så uppenbara brister.


sljw

Vid sidan av den officiella konspirationsteorin finns i huvudsak två alternativa förklaringar.

1.  Det var fråga om organiserade demoleringar, genom att byggnaderna i förväg hade preparerats med sprängmedel. Denna teori företräds av en ”whistleblower” som  Susan Lindauer.

2.  Tornen bara försvann, blev till damm. Detta skedde genom en hittills okänd teknik, av «energivapen». Denna teori företräds av den meriterade forskaren Judy Wood. (mer här)

jwbok

evidence

Gemensamt för de båda teorierna är att flygplan inte orsakade rasen. Flygplan kan ha eller inte ha träffat tornen, men det fungerade då bara som avledningsmanöver.

På  Youtube finns många filmer som driver tesen att de bilder som i TV-nyheterna visat hur flygplan flög in i tornen är fabricerade. Man hävdar att det är fysiskt omöjligt att få ett plan med långa vingar att likt en pil penetrera husfasaderna så som bilderna visar.

wtc2plan

En svårighet med denna förklaring blir naturligtvis: vad hände med de fyra flygplanen och de passagerare som fanns ombord? Lever de eller är de döda? Om de är döda, hur dog de?

Det har också förekommit uppgifter/teorier om att planen kanske hade fjärrstyrts, ungefär som drönare styrs. I så fall skulle ju inte ha behövts några kapare, och passagerarnas öde skulle ha varit klarlagt.

En förklaring som å andra sidan faller om de plan som fjärrstyrdes var några andra än passagerarplanen.

fragor


Enligt den officiella konspirationsteorin skulle antalet kapare uppgå till sammanlagt 19. Samtliga var araber, de flesta saudier. Ledare var Mohammed Atta, egyptier.

Det gällde dessa fyra flyg:

American Airlines Flight 11, med avgång Boston mot Los Angeles, ska ha flugits in i norra tornet,  WTC1, kl. 8.46.

Kapare:

Mohammed Atta

Abdul Aziz al Omari 

Wail al Shehri 

Waleed al Shehri  

Satam al Suqami

United Airlines Flight 175, också med avgång Boston mot Los Angeles, ska flugits in i södra tornet,  WTC2, kl. 9.03.

Kapare:

Fayez Banihammad 

Ahmed al Ghamdi 

Hamza al Ghamdi –

Marwan al Shehhi 

Mohand al Shehri 

American Airlines Flight 77, med avgång Washington mot Los Angeles, ska ha flugits in i Pentagonbyggnaden.

Kapare:

Hani Hanjour 

Nawaf al Hazmi 

Salem al Hazmi 

Khalid al Mihdhar 

Majed Moqed 

United Airlines Flight 93, med avgång Newark mot San Fransisco. Målet för denna kapning var oklart. Detta plan ska ha störtat i Pennsylvania, genom ingripande från passagerarna.

Kapare:

Saeed al Ghamdi 

Ahmad al Haznawi 

Ziad Jarrah 

Ahmed al-Nami

hijackers


Till märkligheterna hör att:

• inga arabiska namn förekom på passagerarlistorna

• inga bilder från övervakningskameror har visat kapare vid in-checkning

• planen gick halvtomma

• ledande kapare stod under övervakning av FBI före dådet (”able danger”, 1.02 in i denna film)

• flera av kaparna fortfarande lever

Webbsidan What really happened? ger mycket information kring detta.

Dessa sju «kapare» uppges alltjämt vara i livet:

Abdul Aziz al Omari 

Wail al Shehri 

Waleed al Shehri 

Mohand al Shehri 

Salem al Hazmi 

Saeed al Ghamdi 

Ahmed al-Nami

ma

Uppgifter finns om att även kaparnas påstådda ledare – Mohammed Atta – var i livet efter nineeleven.

Attas far hävdade ett år efteråt – återgivet i The Guardian – att Mohammed Atta blivit felaktigt utpekad. Han sade sig ha talat med sin son i telefon två dagar efter 11 september.

Se vidare här, här och här.


fragor

Olika tolkningar blir möjliga kring «kaparnas» roll: 

• Susan Lindauer har hävdat att deras komplott var verklig, men att amerikanska/israeliska myndigheter kände till den i förväg. Istället för att försöka hindra den tog man det som att tillfälle att genomföra en verklig terroraktion, där kaparna kunde tjäna som dimridå.

• En annan möjlig tolkning är att «kaparna» från början arbetade i regi av CIA/Mossad, men inte visste vilka deras verkliga uppdragsgivare var.

• Det kan också vara så att de själva bara var en pusselbit, med en begränsad uppgift, utan att vara klara över den helhet i vilka de ingick. Deras roll var syndabockens.

Dessa tolkningar kan ge utrymme för att det rörde sig om islamister som ville skada USA, men i ingetdera fallet kunde de ha lyckas utan en stor «hjälpande hand». I grunden var nineeleven hursomhelst fråga om ett «inside job».


binladen

Osama bin Laden och Alkajda pekades omedelbart ut i USA-media, men till saken hör att bin Laden själv från första början förnekade inblandning i WTC-dåden.

Om bin Laden verkligen var så fanatisk och faktiskt hade regisserat alltihop, då borde han inte ha tvekat att s.a.s. ta åt sig äran.

Osama bin Laden sägs nu vara avrättad av USA-militär.

Döda män talar inte.

dancerMer

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/24/usas-911/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/03/muslimers-roll-i-wtc-dad-1/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

Hard facts

Want to know

9/11 was an inside job

Loose Change 2

Ken O´Keefe

28 svar

 1. Jag tycker det är oansvarigt att sprida sådana här konspirationsteorier och splittra svenska nationalister från mycket viktigare saker. Dessutom gör sånt här rörelsen mer sekteristisk och ökar avståndet till de vi måste nå ut till. Det är verkligen ledsamt att se hur en hjälte som Jan Mild trillar dit på sånt här.

  • Det finns väl två möjliga koncept att arbeta efter:

   A. Som invandringskritiker kan man inte offentligt ha åsikter om något annat än invandringen.

   B. Som invandringskritiker kan man intressera sig även för andra frågor, och där ge öppet uttryck för ståndpunkter.

   Skulle det första konceptet gälla, då måste det väl gälla över hela linjen. Dvs då måste man väl reagera över SD:s knytning till sionismen?

   Jag vill hålla mig till det andra konceptet. Det måste vara möjligt att samverka kring en fråga även om deltagarna i denna samverkan i andra frågor kan ha olika uppfattningar.

   Tag manifestationen i Kärrtorp den 22 december 2013 som exempel. Den skulle ha gällt mötesfrihet, men stängde ute dem som hade ”fel” åsikter kring en annan fråga, nämligen invandringen. Helt fel!
   Samma typ av fel som man gjorde i Paris i januari 2015.

   De insikter jag tycker mig nu ha kommit fram till beträffande muslimers begränsade roll i nineeleven påverkar f.ö. inte min syn på den muslimska invandringen till Sverige. Denna måste stoppas!

  • Som invandringskritiker måste man gå till botten med orsakerna till att vi har den invandring vi har. Vi är utsatta för en avancerad konspiration och har varit det under hela 1900 talet. Denna konspiration är riktad mot oss vanliga människor i hela världen, och syftet är, att de som ligger bakom dessa dåd ska utöva makt över hela jorden. Sedan Sovjets fall har USA (Israel) blivit alltmer aggressivt mot framförallt vissa arabstater i mellanöstern.

   Vi har idag en invandring från MENA av episka proportioner. För att förstå varför den är så, måste man undersöka de orsakssamband som ligger till grund för det. 9/11 gav USA rätt att gå till attack på Afghanistan som i sin tur ledde fram till attackerna på Irak som gav den arabiska våren som fick NATO att attackera Libyen som fortskred till hjälp till inbördeskrig i Syrien som kopierades i Ukraina.

   Orsaken till att nationalism är fult, att nationalism alltid kopplas till Hitler, är att nationalism till sin natur är motsatsen till globalism. Vi har mycket starka krafter som verkar för att genomdriva globaliseringen medan motståndet är och har varit förhålladevis svagt. Våra motståndare har lagt beslag på ekonomisk makt, medial makt och makt över skolböcker och kultur, Västlig filmindustri icke att förglömma allt för att styra och kontrollera sin propaganda.

   Vi blir ständigt påpiskade både verbalt över internet och fysiskt av våra välorganiserade motståndare. Deras organisation bygger på samma stil som hemliga ordnar. De längst ner (läs AFA m.fl.) vet inte allt som de högre upp (läs EXPO mf.l.) som inte vet det Robert Aschberg vet, som inte vet det Carl Bildt vet, som inte vet det ledarna i Israel vet osv.

   Alla dessa konflikter genererar flyktingströmmar och stort lidande. Europa tar emot flyktingar från dessa oroshärdar flyktingar som samtidigt är potentiella terrorister. Den osäkerheten ska få oss att hålla låg profil för att inte riskera något. Att risken ska vara hög visade man med ytterligare en false flag op i Paris med attacken mot Hebdos redaktion.

   De attacker som sker mot judar är också koordinerade av Mossad i syfte att få hem fler till Israel. Precis som förr, i princip all jakt på judar står judarna för själva. Man behöver öka sin befolkning markant för att iscensätta nästa fas som kommer att generera än fler muslimska flyktingar och det är operation lebensraum. När utropandet av Storisrael blir ett faktum.

   Jag har studerat en mängd haveriutredningar inom flyg, båt, tåg och vägtrafik de senaste 40 åren och jag kan med säkerhet se om en påstådd flyghaveriplats verkligen är det. När det gäller Pentagon och åkern i Pennsylvania säger min erfarenhet att två stora trafikflygplan ska ha havererat där är ren lögn.

   Att söka sanningen är inte lätt.
   ”Men man ska aldrig låta det man vet stå i vägen för sanningen.”
   Var alltid beredd på att det dyker upp nya pusselbitar som gör att ens tidigare uppfattning måste revideras. Är man inte beredd på att revidera sina uppfattningar kommer man aldrig framåt.

   • ”Vi har idag en invandring från MENA av episka proportioner. För att förstå varför den är så, måste man undersöka de orsakssamband som ligger till grund för det.”

    Just så!


  • ”He who sacrifices freedom for security deserves neither. (and will lose both)

 2. Högst intressant att ta del av de olika presenterade konspirationsteorierna, eller som Carl Bildt skulle uttryckt se: ”Monumentalt intressant”.

  Tack Jan Milld för ditt gedigna arbete!

  // Dag Selander
  Utgivare av bloggen MXp som gått och fått ny adress: http://mxp.blogg.se/

 3. Jan, något eller ett par år efter, 2003, talades det om att tornen var byggda för att kunna rasa rakt ner – om man nu ville skrota dem. I betongen – eller balkarna, jag minns inte – fanns något ämne som skulle underlätta raset. Inte heller här minns jag namnet på ämnet men tänker på ‘termiter’. Någon vet kanske mer.

  Det tredje tornet (sades det då) var inte rammat, men det brann på några ställen, var evakuerat. ‘Vakter’ ringde till ägaren och frågade vad de skulle göra. Riv det, sa ägaren, som hade judiskt namn, vilket jag inte heller minns. Och jag ids inte kolla i mina arkiv … (I huvudet samlar jag bara helheten, resten på USB.)

 4. Det är mer trovärdigt med Israels inblandning än muslimers …
  Dansande israeler, israelisk företag som ansvarade för säkerheten på flygplatserna, penninggirige Silverstein som leasase WTC, skåpbilar med sprängämnen, vapen och rekryterade MOSSAD agenter m m.
  Que bono?
  Åsså då Premiärministern Barak med denna intervju samma dag, 9/11

  • Lyssna ca 6:40 min in, när Ehud Barak säger att de kommer veta vilka som utfört 911 inom 6 månader – men sen glömmer han av sig och pratar om bin Laden i Afghanistan (7:00) !!

  • Mycket viktig film! Särskilt Arafats reaktion i början, Baraks duckande kring underrättelsetjänsters vetskap i förväg 1.40 och framförallt Barkas nämnande av bin Laden 7.00.

   • Ja, lägligt att Ehud Barak ”råkade” befinna sig i London och kunde ta sig tid att åka till BBC studion …
    Arafat var i chock, hade knappt ord att beskriva 9/11 men Ehud Barak hade saken klar för sig och visste hur han skulle svara’ hur ”terrorn” måste besvaras med kraft för att vår demokrati och civilisation ska kunna ”överleva”.
    ”CIA, MI6 och Mossad vet vilka länder som främjar terrorn”.
    ”Prevent conflicts BEFORE they happen”

    Många är okunniga om att judar väntar på sin messias som ska förlösa dem och göra dem som herrar över andra folk. Han ska komma som en fredsfurste.
    Många tror att judar bara läser Gamla Testamentet, Torah. Men de flesta läser Talmud som består av flera skrifter som präster (rabbis) har klottrat ner. Där finns hat mot ickejudar som beskrivs som djur utan själ, och Jesus får sin beskärda andel av hat. En skrift ägnas åt hur man bör ha sex med barn, från bebisåldern fram till puberteten.
    Sen har vi Bayloniska Kabbalan som är mystisk ockultism.
    Troende judar menar själv att de kan få deras messias att komma, antingen genom att göra världen god (vilken de ansåg vara för svårt) eller provocera fram så att messias måste dyka upp för att rädda världen – genom att göra den ond och destruktiv …. Hallå!!
    Och kolla vad detta folkslag har sysslat med de sedan franska och ryska revolutionen, genom bl a frimurare, ända fram till dagens krig, propaganda, kulturmarxism, folkmord, massinvandring, terror, fakse flags, söndrandet av moral, kärnfamiljer, nationer, Hollywood, porr, sex, feminism, HBTQ, osv osv.

    Kristna väntar också på att Jesus ska återvända, men först ska satan låtsas vara Honom, vilket lär vara troende judars ”fredsfurste”.
    Agendajudar har hjärntvätta många, även inom det kristna ledet, att hylla staten Israel. De har lurats att tolka Jesus genom Gamla Testamentet, vilket gör att de tror att judar är det utvalda folket och att inte hålla med judar ger dem en förbannelse. Men Jesus säger tydligt; vägen till Gud går via Honom, den som inte tror, är inte frälst, utan är en antikrist, och kommer inte få se Guds rike.

    Jan, du bör kika närmare på chippet som börjar propageras för nu av hjärnttvättsmedia. Den som tar det chippet för identifikation och som betalningsmetod – kommer vara förlorad!
    Jesus sa för två tusen år sedan, att vi kommer erbjudas ett märke i pannan eller i handen – och UTAN märket kan du inte köpa eller sälja.
    Detta står i Johannes Uppenbarelseboken 13.

    Vi kommer inte från apan. Vi har en kropp av kött & blod SAMT en SJÄL som lever vidare. Tar du detta märket är du själsligen förlorad.

   • Lyssna noga 7:5o Barak, han säger att Iran, Iraq, Libyen och Nordkorea är gangsterstater, rough states som måste slås ut.

    Läs PNAC, hela krigsscenariet är hugget i sten innan det ens har hänt. PNAC + Neo-Con = Judar.

 5. Från juli 2000 till juni 2001 skickades jaktflyg upp att kolla civila plan 67 ggr. Trasig radio eller felande navigationsutrustning var orsaken till de flesta ingripandena. Det tog i snitt 10 min. från det ATC (Air Trafic Control flygtrafikledningen) larmat till dess man från jaktflyget hade visuell kontakt med det felande flyget.

  Den 9/11-01 kallades inga jaktflyg ut pga en stor förvirring rådde huruvida det var multipla kapningar som var för handen eller om det var den övning man höll på med samtidigt. Man övade just det scenariot som samtidigt skedde vilket fick de civila ATC personalen att mer eller mindre tappa fattningen.

  I alla länder finns det områden där radartäckningen är bristfällig eller rent av saknas så ock i USA. Transpondrarna på de flygen som krockade tornen kopplades ur precis i sådana områden vilket innebar att de fick göra en omväg på många mil för att komma till en sådan radarskuggeplats. (Hur nu kaparna kunde känna till dessa områden).

  När transpondrarna kopplas bort försvann planen från den civila ATC:s radarskärmar. Endast en liten omärkt blipp syns när planet kommit ur skuggan. Det var här det civila planet byttes ut mot en militär variant av samma typ av plan en Boeing 757 och en 767 ungefär lika stora med i stort samma vikt. De riktiga planen landade på vissa utvalda platser där plan och pass togs om hand. De nya fjärrstyrda missilplanen var nu på väg mot sina mål.

  De är inställda på att flyga på en viss höjd ca 3000 m fram till en viss punkt där nerstigning sker till 1000 m därefter någon minut senare på 5000 m avstånd får autopiloten kontakt med en utplacerad sändare som leder planet till rätt traffpunkt och rätt våning. Som man kan se på filmbilder när plan två kraschar in i WTC2 så håller faktiskt planet på att missa. Det blåser rätt kraftigt från vänster och automatiken gör allt den kan för att styra planet rätt med en hård vänster gir i sista sekunderna.

  Hade planet flugits av amatörer vilket dessa kapare var, hade de inte kunna träffa tornen i den sidvind som förelåg. Ingen av dem hade certifikat på tyngre flyg ingen av dem hade någon som helst vana att flyga. Att träffa dessa torn i sidvind i 750-850 km/h på exakt rätt höjd är nog svårt även för en tränad pilot. Och att en otränad amatör skulle kunna vara kapabel till en 270 graders gir i brant dykning för att krascha in i Pentagon är uteslutet. Inte ens en tränad pilot kan göra det som den officiella utredningen påstår. Det ligger utanför plantypens prestanda.

  De påstådda krascherna i Pentagon och på åkern i Pennsylvania är inga flygplanskrascher i vart fall. Det finns inga vrakdelar över huvudtaget bortsett från resterna av en turbin till en mindre jetmotor. Alla vet hur det brukar se ut på en plats där ett plan karaschat. Det är större och mindre vrakdelar utspridda, som regel över ett större område. Delar av vingar hjulställ bagage stolar motorer stjärtfenan och inte minst döda människor. Inget utav detta fanns att se på dessa två platser.

  Att byggnaderna rasade ihop som de gjorde är något helt unikt i världen. Det har aldrig hänt vare sig före eller efter 9/11 att skyskrapor rasat av sig själva pga brand. Förvisso träffades två av skraporna av flygplan men det var de konstruerade att tåla. Det har varit många skyskrapebränder där det brunnit mycket mer intensivt utan att byggnaderna rasat. Att man hittar dokument som pass och id-handlingar påpassligt när man inte hittar något annant. Som exempelvis de svarta lådorna från de kraschade planen. Men det är klart planen som kraschade wtc1 och 2 saknade svarta lådor då de var omgjorda militärplan till missiler.

  En blandning av aluminumpulver och järnpulver som antänds brinner med mycket het låga och metoden används för att svetsa ihop balkar och räler med speciella formar. I det här fallet har man blandat in ytterligare ämnen som även kryddat receptet med sprängverkan. Detonationerna har lagts i sekvens och sprängt våning för våning.

  WTC7 har apterats som vanligt husets barande delar sprängs nerifrån och huset rasar rakt ner. WCT1 o 2 sprängs våning för våning uppifrån och ner med runt tio våningar i sekunden. Så här ser stålbalkar ut som skurits med termit och rasat i kontrollerad rivning.

  Ca 45 graders lutning på snittet så att det rasar direkt.

  Usama bin Ladin led av njursvikt och var i behov av dialys. Sannolikt dog han pga det än den teaterföreställning visade upp. Dessutom råkade ju de som deltog i ”dödandet” av Usama ut för en helikopterolycka straxt därefter. Ingen obuktion inga bilder ingentin mer än att vi slängde han i havet. Han dog av njursvikt och återlämnad till släkten som begravt honom på sedvanligt vis.

  Resultat:

  3000 döda direkt. Flera 100 i efter verkningar.3-4000 döda
  Krig i Afghanistan…………………………………….. 33 000 döda
  Krig i Irak…………………………………550 000-1 000 000 döda
  Krig i Libyen ………………………………….20 000-30 000 döda
  Krig i Syrien…………………………………………….233 000 döda
  Krig i Ukraina……………………………………………………………???
  Flyg MH370 försunnit………………………………………239 döda ?
  Flyg MH17 nedskjutet……………………………………..298 döda
  Demonisering av Ryssland
  Demonisering av Iran
  Paris………………………………………………………………..20 döda?

  Hiittils mer än 1,5 miljoner döda plus flera miljoner skadade plus många miljoner på flykt. Det blir många miljoner tragedier för alla och envar som är drabbade på något sätt. Slutnotan har inte serverats ännu men när de väl kommer då lär det bli dyrt, mycket dyrt. Vi är snart 7000 miljoner människor på jorden och enligt de ledande skiktet vi inte ser ska minst 5500 miljoner bort.

  Samfattningsvis så hade muslimer inget med 9/11 att göra utan får agera syndabock får något man är helt oskyldig till. De skyldiga är de som har makt och medel att kunna iscensätta dylika dåd.

  • Här är varför jag vaknade upp till att 9/11 är en bluff. Innan jag läste denna artikel trodde jag stenhårt på den officiella det är muslimer storyn. Jag avfärdade konsekvent alla konspirationsteorier som hjärnspöken och vägrade att ens undersöka möjligheten att det kunder vara en konspiration.

   Jag minns inte varför jag kom in på sidan, men den sidan förändrade mitt liv. Han förklarar tydligt varför 9/11 bluff.

   Within three hours of the attacks on the World Trade Center and Pentagon, Robin Hordon knew it was an inside job. He had been an Air Traffic Controller (ATC) for eleven years before Reagan fired him and hundreds of his colleagues after they went on strike in the eighties.

   http://www.communitycurrency.org/robin.html

  • Här är det definitiva beviset att 9/11 är en bluff.

   911 and the fatal plan of the Change of protocols

   http://m.youtube.com/watch?v=aWyiLpLX75k

 6. ”vrakdelar inte påträffades från de fyra flygplanen”

  Det är en myt, det fanns vrakdelar, tom i NYC.

  Det här med att spekulera om HUR det gjordes är inte helt intressant tycker jag. Vi kan med våra ögon see ATT det gjordes. Så det viktiga är snarare att haffa DEM som gjorde det. Koncentrera förskningen till motiv och möjlighet samt vem som tjänade på det, Vi VET att tre skyskrapor har sprängts i bitar (delvis ganska stora bitar) efter att flygplan har kapats samts styrts in i dem.

  Det är mycket lätt för de skyldiga att sprida falsk information om teknisk bevisning och avleda den som undersöker 9/11, och det görs i massor. Det finns tonvis med ”turd in the punch bowl” information som Alex Jones kallar det (och han sprider en del själv), som bara är till för att få den som sätter sig in i ämnet att se ut som en tokskalle. Den så kallade ”no planes” teorin är en sådan en annan är tramset om ”energivapen”.

  Metoden är ofta att komma med 90% god information, och sen drämma till med nått som är knasigt som inte är lätt för en normal person att ha begrepp om. eller att helt enkelt skicka fram en knasboll som helt skämmer ut hela 9/11 rörelsen.

  • Jag anser det viktigt att diskutera hur det gjordes även om nu motståndarlaget lägger ut dimridåer. Angående Pentagon som är världens mest hårdbevakade byggnad torde ha mängder med kameraövervakning som med lätthet skulle kunna bevisa att ett flygplan kraschat in i byggnaden, om det gjort det. Någon sådan film har inte visats, mer än det som påstås vara ett flygplan. En explosion och ett eldklot vilket inte bevisar något.

   Det är för många konstigheter som jag nämt i tidigare inlägg. Varför inget jaktflyg gick upp och mötte de kapade planen? Hur tre skyskrapor kan rasa på samma dag vilket aldrig skett vid tidigare eller senare bränder som varit betydligt mer omfattande. Inga vrakdelar bortsett från turbinen från en motor i Pentagon och en motor i Pennsylvania, som för övrigt var av fel sort för att matcha den aktuella plantypen.

   Låt för all del de skyldiga sprida sin desinformation, det finns gott om ingenjörer, arkitekter, piloter, brandmän, poliser, utredare och andra som i detalj kan peka på och förklara det vi sett eller det vi trott att vi sett.
   No planes teorin är rent nonsens. Förklaringar med att ett flygplan gjort i aluminium inte kan braka in genom det stålskeltt som utgjorde skalet på WTC1 & 2 är felaktiga. För det första är ett flygplans nos och vingar mycket motståndskraftiga mot tryck. De ska klara luftmotsånd i 850-900 km/h. De ska klara kollisoner med fåglar utan att det penetrerar flygkroppen eller vingar. Att flygkroppen och vingar plus stjärtfena går igenom är den höga anslagsenergi som frigörs vid kollisionen att stålbalkarna knäcks som tändstickor samtidigt som planet självt strimlas.

   Att haffa de som ligger bakom denna attack låter sig inte göras förrän det amerikanska folket ställer sig upp och återtar kontrollen över sitt land och sin konstitution.

   Östasien

   Och nu över till det vi resonerat om tidigare, inplantering av rädsla hos oss i väst för terroraktioner och paralleller med det som sker i Östasien.

   Japan har haft en bindande konstitution från 1947 som stadgar att landet inte får ha en offensiv militär. Den militär man förfogat över har varit inriktad enbart på försvar. Sedan ett par årtillbaka har de tongångarna ändrats.

   I december 2013 presenterades Shinzo Abe Japans PM en femårsplan i syfte att kraftfullt rusta upp sin militärmakt. Detta drag ses med stark oro i bl.a. Kina och Korea. Under förra året sonderade Shinzo Abe terrängen över var han skulle kunna köpa avancerad ubåtsteknologi. Under ett besök i Australien bad han om ursäkt för Japans terror mot Australien och australiensare under WWII.

   Denna ursäkt vill Abe dock inte ge till Korea eller Kina somm drabbades mycket hårt av Japans ockupation under WWII. Den uteblivna gesten ses som ett slag i ansiktet i Kina och Korea. Där är man mycket misstänksam mot Japans vilja att rusta upp sina militära krafter. Man menar att när Japan tidigare i historien haft en tillräckligt stark militär har man anfallit sina grannländer.

   Man har i dessa anfall varit osedvanligt grymma mot framförallt civilbefolkningen. Detta gör att omgivande länder känner en stark oro över Japans nya militärdoktrin. Nu senast i Irak fick den japanska ledningen vatten på kvarn när två japaner dödades av IS. Man menar att man måste få samma rätt som andra länder att miltärt verka utanför Japans gränser i syfte att försvara sig.

   Japan har angripit både Kina och Korea två ggr Ryssland en gång under de senaste 150 åren. För att inte tala om Japanernas aggression i hela Stilla Havsområdet under WWII. Nu skall Japan åter injaga skräck i sina grannländer nu med USA:s goda minne.

   Kina har även utsatts för flera dödliga attacker från den muslimska delen av landet. Xinjiang i nordvästra Kina befolkas av en stor andel uigurer som härstammar från Östturkestan som kommer från Turkiet. De flesta Uigurer är sunnimuslimer. De har attackerat flygplatser och järnvägsstationer. Några gruppvåldtäkter av hankinesiska flickebarn har också inträffat. Minst en sådan händelse hann inte polisen ingripa innan förövarna bragts om livet.

   Den fruktan vi ska känna i väst, den osäkerhet muslimer och oro i öster ska känna är ett överspännande spel för att enklare erövra de länder som står på tur. Ryssland, Iran, Pakistan, Nordkorea och Kina. Demoniseringen av Ryssland har sin grund i BRICS samarbetet där attackerna mot Putin inte lät vänta på sig när BRICS topp mötet i juli 2014 beslöt att starta sin egen utvecklingsbank. Direkt därefter sköts det Malaysiska flyget ner över östra ukraina för att sedan ge Ryssland skulden.

   Fler false flag op är att vänta.

   Vi kommer att få skåda fler spektakulära false flag ops i framtiden. Kina kommer sannolikt att få skulden för någon spektakulär händels i Japan eller med Japanska intressen med många civila dödade. Pakistan får skulden för en indisk olycka/terroranfall även där med många döda och skadade.

   Vänd blicken mot de som har något att vinna på allt dödande och spridande av olycka.

  • Koncis och informativ kortfilm – också värd att se!
   The Legend of 9/11.

 7. Den frispråkige kemisten John Wheeler mördades:
  JW var högt uppsatt rådgivare som kanske ”visste för mycket”?

  http://monolithik.wordpress.com/2011/05/11/the-mysterious-murder-of-john-p-wheeler-iii-part-one/

 8. CIA fick tillåtelse att använda tortyr för att få fram information. Det fick Ray McGovern att säga upp sig och lämna tillbaka sin medalj. Han har sedan dess ägnat sig åt att informera världen om det militär-industriella komplexet som förstör världen.

  http://www.raymcgovern.com
  http://warisacrime.org

 9. 18:00 och två minuter:
  Missing Links 911 – Israel

  http://m.youtube.com/watch?v=aDrSr_h0A7I

  PNAC. Innan 18 minuter Lavon affären = judisk Mossad false flag op I Egyptian. Sedan judarna attackerar Amerika USS Liberty, sänka skepp 1967.

 10. Är själv byggnadsingenjör och har sedan länge förståt att de raserade husen varit förminerade då deras kollaps helt och fullt genomförts på ett proffisionellt sätt.
  Om man är insatt i hur stålkonstruktioner sprängs så förstår man att demoleringarna av de tre WTC komplexen gjorts av experter då dessa föll helt enligt branschpraxis med en fallhastighet som bara kan uppnås om alla bärande pelare sprängs samtidigt.
  Tyvärr är sånt här omöjligt att yttra offentligt, därtill är vår demokrati rent yttrandemässigt på 1400-tals nivå tyvärr.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: