• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Muslimers roll i WTC-dåd (2)

jumper

Vad gäller  WTC 2001, «nineeleven», finns först den officiella konspirationsteorin:

• fyra passagerarplan kapades av muslimska terrorister.

• två av dessa flögs in i de två högsta WTC-tornen.

• detta gjorde att båda dessa torn rasade ihop, nästintill bara försvann, blev till damm.

• detsamma gäller ett tredje torn,  WTC7, trots att inget flygplan träffat detta.


Rent allmänt menar jag att

A. Det finns ett stort antal mycket märkliga omständigheter kring nineeleven, vilket ger låg trovärdighet åt den officiella konspirationsteorin.

B. Redan konstaterad lögnaktighet på några viktiga punkter gör det rimligt att ifrågasätta teorin i sin helhet.


bbc

Till märkliga omständigheter räknar jag att:

• BBC kände till WTC7:s kollaps innan den inträffade

• Fox News nämnde redan efter 45 sekunder Osama bin Laden som misstänkt

• hela kapningen uppgavs ha dirigerats från grottor i Afghanistan

• där skulle finnas flera högteknologiskt utrustade grottor

• kapares pass påträffades i bråten efter de raserade tornen

• några israeler stod på ett hustak och filmade händelserna, de visste i förväg att något skulle hända

• den officiella utredningen hade så uppenbara brister.


sljw

Vid sidan av den officiella konspirationsteorin finns i huvudsak två alternativa förklaringar.

1.  Det var fråga om organiserade demoleringar, genom att byggnaderna i förväg hade preparerats med sprängmedel. Denna teori företräds av en ”whistleblower” som  Susan Lindauer.

2.  Tornen bara försvann, blev till damm. Detta skedde genom en hittills okänd teknik, av «energivapen». Denna teori företräds av den meriterade forskaren Judy Wood. (mer här)

jwbok

evidence

Gemensamt för de båda teorierna är att flygplan inte orsakade rasen. Flygplan kan ha eller inte ha träffat tornen, men det fungerade då bara som avledningsmanöver.

På  Youtube finns många filmer som driver tesen att de bilder som i TV-nyheterna visat hur flygplan flög in i tornen är fabricerade. Man hävdar att det är fysiskt omöjligt att få ett plan med långa vingar att likt en pil penetrera husfasaderna så som bilderna visar.

wtc2plan

En svårighet med denna förklaring blir naturligtvis: vad hände med de fyra flygplanen och de passagerare som fanns ombord? Lever de eller är de döda? Om de är döda, hur dog de?

Det har också förekommit uppgifter/teorier om att planen kanske hade fjärrstyrts, ungefär som drönare styrs. I så fall skulle ju inte ha behövts några kapare, och passagerarnas öde skulle ha varit klarlagt.

En förklaring som å andra sidan faller om de plan som fjärrstyrdes var några andra än passagerarplanen.

fragor


Enligt den officiella konspirationsteorin skulle antalet kapare uppgå till sammanlagt 19. Samtliga var araber, de flesta saudier. Ledare var Mohammed Atta, egyptier.

Det gällde dessa fyra flyg:

American Airlines Flight 11, med avgång Boston mot Los Angeles, ska ha flugits in i norra tornet,  WTC1, kl. 8.46.

Kapare:

Mohammed Atta

Abdul Aziz al Omari 

Wail al Shehri 

Waleed al Shehri  

Satam al Suqami

United Airlines Flight 175, också med avgång Boston mot Los Angeles, ska flugits in i södra tornet,  WTC2, kl. 9.03.

Kapare:

Fayez Banihammad 

Ahmed al Ghamdi 

Hamza al Ghamdi –

Marwan al Shehhi 

Mohand al Shehri 

American Airlines Flight 77, med avgång Washington mot Los Angeles, ska ha flugits in i Pentagonbyggnaden.

Kapare:

Hani Hanjour 

Nawaf al Hazmi 

Salem al Hazmi 

Khalid al Mihdhar 

Majed Moqed 

United Airlines Flight 93, med avgång Newark mot San Fransisco. Målet för denna kapning var oklart. Detta plan ska ha störtat i Pennsylvania, genom ingripande från passagerarna.

Kapare:

Saeed al Ghamdi 

Ahmad al Haznawi 

Ziad Jarrah 

Ahmed al-Nami

hijackers


Till märkligheterna hör att:

• inga arabiska namn förekom på passagerarlistorna

• inga bilder från övervakningskameror har visat kapare vid in-checkning

• planen gick halvtomma

• ledande kapare stod under övervakning av FBI före dådet (”able danger”, 1.02 in i denna film)

• flera av kaparna fortfarande lever

Webbsidan What really happened? ger mycket information kring detta.

Dessa sju «kapare» uppges alltjämt vara i livet:

Abdul Aziz al Omari 

Wail al Shehri 

Waleed al Shehri 

Mohand al Shehri 

Salem al Hazmi 

Saeed al Ghamdi 

Ahmed al-Nami

ma

Uppgifter finns om att även kaparnas påstådda ledare – Mohammed Atta – var i livet efter nineeleven.

Attas far hävdade ett år efteråt – återgivet i The Guardian – att Mohammed Atta blivit felaktigt utpekad. Han sade sig ha talat med sin son i telefon två dagar efter 11 september.

Se vidare här, här och här.


fragor

Olika tolkningar blir möjliga kring «kaparnas» roll: 

• Susan Lindauer har hävdat att deras komplott var verklig, men att amerikanska/israeliska myndigheter kände till den i förväg. Istället för att försöka hindra den tog man det som att tillfälle att genomföra en verklig terroraktion, där kaparna kunde tjäna som dimridå.

• En annan möjlig tolkning är att «kaparna» från början arbetade i regi av CIA/Mossad, men inte visste vilka deras verkliga uppdragsgivare var.

• Det kan också vara så att de själva bara var en pusselbit, med en begränsad uppgift, utan att vara klara över den helhet i vilka de ingick. Deras roll var syndabockens.

Dessa tolkningar kan ge utrymme för att det rörde sig om islamister som ville skada USA, men i ingetdera fallet kunde de ha lyckas utan en stor «hjälpande hand». I grunden var nineeleven hursomhelst fråga om ett «inside job».


binladen

Osama bin Laden och Alkajda pekades omedelbart ut i USA-media, men till saken hör att bin Laden själv från första början förnekade inblandning i WTC-dåden.

Om bin Laden verkligen var så fanatisk och faktiskt hade regisserat alltihop, då borde han inte ha tvekat att s.a.s. ta åt sig äran.

Osama bin Laden sägs nu vara avrättad av USA-militär.

Döda män talar inte.

dancerMer

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/24/usas-911/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/03/muslimers-roll-i-wtc-dad-1/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

Hard facts

Want to know

9/11 was an inside job

Loose Change 2

Ken O´Keefe