• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

WTC, terrorism och islam

terroristdocka

Ett konstaterande i min WTC-text var ju att det inte är belagt att muslimer skulle stå bakom terrordådet 911.

•  Däremot står helt klart att ett terrorkrig från USA mot muslimska länder följde efter 2001, med 1 miljon dödade i Irak. Detta kan nog förklara en hel del av muslimsk extremism.

•  En sådan effekt tror jag även kan tillskrivas Israels politik av ockupation och förtryck mot palestinier.

Men oavsett orsaker och förklaringar är det ett faktum att en fundamentalistisk och våldsbejakande islam existerar idag. Det är ett verkligt hot, ett allvarligt säkerhetsproblem.

Med massinvandringen av araber kan följa också en omfattande invandring av krigsförbrytare och terrorister. Efter krigande i Syrien tillåts man dessutom återvända till Sverige och andra länder i  Västeuropa. Det är svängdörrar som gäller.

svangdorr


 

 

Med detta sagt är jag redan inne på resonemang som vetter åt flera olika håll:

a)  Vad, mer i detalj, motsäger den officiella WTC-teorin om muslimers roll i detta terrordåd?

b) Vilka större terrordåd i västvärlden förekom före WTC 2001?

c) Vilka har förekommit därefter?

d) Vilken inblandning av muslimer har förekommit i de olika terrordåden före respektive efter WTC 2001?

e)  Vilka olika grupper av våldsbejakande islamism finns? Hur har de uppstått? När inträffade de första självmordsbombningarna?

f) Hur startade Hamas? IS/ISIS?

g) Hur började interventionen  i Syrien?

h) Hur kan vi motverka terrordåd i Sverige?

i) Hur summera resultatet av krig och terror i arabvärlden/Västasien sedan 2001? Vem har där vunnit något?

storisrael


Det här vill jag nu i en serie bloggtexter försöka beta av.

Riskerna är uppenbara, nämligen att hamna på stickspår och att trampa ned sig i en myriad av detaljer och lösa spekulationer i olika riktningar. En utmaning blir att hålla ett fokus och att s.a.s. tukta resonemangen.

Samtidigt är det stora områden att täcka in, där jag kan behöva hjälp att få med många väsentliga moment.

Närmast, dvs i nästa bloggtext, vill jag koncentrera mig på punkten a):

Vad talar för respektive emot att muslimer hade en roll i samband med WTC 911?


Några moment står direkt ganska klara:

1. Osama bin Laden förnekade själv inblandning i dådet,  så snart det hade skett.

2. USA-administrationens har givit yviga uppgifter om teknologiskt välutrustade Alkajda-grottor i Afghanistan – uppenbart lögnaktiga.

3. Talibanregimen i Kabul hade inget med WTC-dådet att göra, ej heller Saddamregimen i Bagdad.

4. Flygplanskaparna. Dessa fanns till att börja med inte upptagna på respektive flygs passagerarlistor.


Här vill jag särskilt intressera mig för den påstådde ledaren, Muhammad Atta. Är han död nu? När och var skedde i så fall det?

Och hur var det med de övriga ”kaparna”? Vilka fanns med ombord på kapade flygplan?

kapare


Mer

Hotet mot Sverige