• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vad är ”FN”?

Denna text ska inte handla om Front National i Frankrike. Nej, «FN» står här för Förenta Nationerna, det som på engelska förkortas UN.

dagfn

Alltsedan starten 1945 och särskilt med svensken Dag Hammarskiöld som FN:s generalsekreterare 1953-1961, har inställningen till FN från svensk sida varit okritiskt positiv. Jo, ibland närmast lyrisk, som i denna filmsnutt med en lövenminister. FN ses som som en inkarnation av godhet och rättvisa.

Om inte förr så i samband med FN:s «flygförbudszon» över Libyen 2011, som möjliggjorde ett halvårslångt bombkrig av NATO, stod dock klart att bilden blir s.a.s. mer sammansatt.

Dessförinnan, från 1990 och fram till USA:s invasion 2003, upprätthöll FN ekonomiska sanktioner mot Irak, med resultat att mer än 1 miljon människor dog.

Ur Inga-Britt Ahlenius bok om FN under Ban Ki-moon:

«När journalisterna frågade om generalsekreterarens syn på frågan om ett amerikanskt tillbakadragande från Irak, svarade han: ‘Det ankommer inte på mig att lägga mig i en diskussion som pågår mellan det amerikanska folket, administrationen och kongressen’

Närvaron av FN-trupper hindrade inte folkmordet i Ruwanda 1994, ej heller massakern i Srebrenica 1995.

libyenbkm

FN-byråkratin har växt från mindre än 2.000 personer vid starten till nu över 60.000. Detta tillsammans med korruptionsproblem har gjort att kostnaderna skjutit i höjden.

Allt detta hindrar inte en hög svansföring och uppskruvat tonläge kring «mänskliga rättigheter», där enskilda länder kan s.a.s. tas i örat.

Just Sverige har flera gånger drabbats av detta.

• På BGF-sidan noterade vi detta år 2000, när någon anställd på UNHCR underkände EU:s flyktingpolitik.  Asyl var enligt vederbörande «en fundamental mänsklig rättighet».

• År 2008 kom nästa salva, direkt riktat mot Sverige.  Avsändare var FN-byråkraten Paul Hunt. Hans krav var mer av svensk vård åt utlänningar som uppehåller sig olagligt i Sverige («papperslösa»).

oro

• Nu är man igång igen. «FN riktar skarp kritik mot Sverige».

Oroande ökning av ”hatbrott”.

’Det är oroande med allt fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige, särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av hatbrott i medierna och på internet’, skriver FN.

I rapporten skriver FN bland annat hur aktiviteten hos rasistiska partier har ökat i Sverige. Organisationen ställer sig kritisk till att hatbrott ökar samtidigt som utredningar och åtal mot dessa minskar. FN skriver bland annat följande:

‘Sverige måste se till att rapporter om främlingsfientliga och rasistiska hatbrott leder till bättre utredningar, åtal och straff. Polis över hela landet bör upprätta särskilda hatbrottsenheter.’

Notera denna formulering:

«hatbrott … särskilt från högerextremistiska politiker»

• Vilka politiker är det då man syftar på? Sverigedemokrater? 

• I så fall: vilka personer? Är det någon i partistyrelsen? Någon riksdagsledamot?

• Och vilken typ av «hatbrott» syftar man på?

• Har någon fysiskt angripit en annan människa? 

• Eller är det bara någon som sagt något, som någon annan har ogillat?

esack

Mikael Styrman kommenterar på sin blogg:

«Och nu har FN tagit ännu ett steg för att demontera vad som trots allt återstår av den USA-styrda potemkinkulissen som denna ädla rättrådiga tanke – Förenta Nationerna – degenererats till. Nu ska även FN blanda sig i svensk inrikespolitik och ställa upp i kampen mot de farliga högerextrema i Sverige. En sådan här sak måste ha varit i säck innan den hamnat i påse

Det är svårt att inte sätta det i samband med att den gamla diplomaten och sossepolitruken Jan Eliasson är FN:s vice generalsekreterare.

Det finns inte på kartan, menar jag, att detta skulle kunna ske utan att Eliasson är inblandad….»

Antag att det skulle vara just som Mikael Styrman misstänker: Sveriges eget FN-sändebud skulle ha varit med och konspirerat mot Sverige, spelat under täcket med utlänningar?

Helt orimligt!

jeglorian

Eller…?

Jag tänker på vad Alice Bah Kuhnke, lövenminister,  skrev i DN två dagar efter terrordådet i Paris:

«I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De senaste årens attentat mot moskéer och synagogor i Sverige är ett exempel. Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp ett annat…»

«Samtidigt med detta ser vi hur extremismen och polariseringen växer sig starkare inom EU. På många håll, även i Sverige, tar främlingsfientliga partier plats i parlament och andra valda församlingar…»

Redan det faktum att SD finns i riksdagen jämförs med fysisk likvidering av människor!  Denna uppfattning finns nu alltså företrädd ända upp på regeringsnivå.

Oavsett vad som hänt, oavsett vem som gjort vad mot dem, oavsett var och när,  så är det förutbestämt i vilken riktning man ska peka finger – nämligen mot ”högerextremisterna” här hemma.

forhor

 Ur SvD den 26/1 -15, rubrik «Svidande FN-kritik mot Sverige» (TT-telegram): 

«På måndagen hamnade Sverige under lupp för andra gången om hur väl landet följer FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. «

– Rapporter om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige är djupt oroande. Diskriminering av romer, muslimer och migranter, hatbrott inklusive bränder mot moskéer samt det hemliga romregistret bör särskilt uppmärksammas, speciellt i ljuset av fler neonazistiska och rasistiska rörelser, sade Essameldin Ahmed, Egyptens representant vid mötet.»

«– Det finns ett stort gap mellan ökningen av hatbrott i Sverige och minskningen av antalet utredningar och straff, sade Brasiliens FN-ambassadör Regina Maria Cordeiro Dunlop.

Andra uttryckte oro för växande högerextremism i Sverige.

– Särskilt oroande är att det ofta görs diskriminerande deklarationer i den politiska debatten i Sverige, särskilt av politiker i högerextrema grupper, sade Pablo Berti Oliva, Kubas representant

«Annika Söder, kabinettssekreterare vid UD och Sveriges representant vid mötet, medgav att ‘det finns en minskning av toleransen i många länder, bland dem Sverige’”·

”– Men vi är fast beslutna att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i Sverige.»

Vilka är dessa personer – Ahmed, Dunlop och Oliva? Är de verkliga företrädare för sina folk? Nej, mest av allt är de nog välbetalda FN-byråkrater, kompisar till Jan Eliasson.

asoder

Mer ur Aftonbladet:

«Men kritiken slutar inte där. FN:s lista över kritik mot svenska förhållanden fortsätter.

FN konstaterar bland annat att ensamkommande flyktingbarn inte är tillräckligt skyddade och att Sverige måste öka skydd och kontroll av personer som tar hand om barnen.»

«Andra punkter på listan gäller bland annat rapporter om polisvåld och övervåld från polisers sida, brister i samernas rättigheter och en diskriminering mot romer.»

Om ankarbarnen har jag skrivit i vitboken, har även gjort en film.

«Ensamkommande flyktingbarn», som propagandabenämningen lyder. «Skäggebarn», som själv hellre säger, eftersom det ofta rör sig om unga män. Eller ”ankarbarn”. Kostnaderna för en sådan utlänning blir mångdubbelt högre än för andra utlänningar. Här ställs särskilt långtgående krav på service och uppassning.

I Nya Tider nr 4-2015 läser jag om en lavinartad ökning av ankarbarn till Sverige. År 2004 ansökte mindre än 400 sådana om asyl i Sverige. Tio år senare är antalet uppe i mer än 7.000!

Detta hindrar alltså inte att Sverige nu får kritik, från «FN». Aldrig är det nog!  ”Otack är världens lön”, kanske man kan summera. Så gick det med ambitionerna att göra Sverige till en ”humanitär stormakt”!

stormakt2

Jan Eliasson borde på ett tidigt stadium varit informerad om denna kritik mot Sverige och haft tillfälle att reda ut begreppen. Själva initiativet kan dock ha härstammat från Aleksander Gabelic och hans «Svenska FN-förbundet».

Bloggen «Fnordspotting», skriver, under rubriken «Att göra sig till en nyttig idiot för dunkla krafter»:

«Gissningsvis var en stor anledning till kritiken en rapport som Svenska FN-förbundet lämnade över till FN förra året, med anledning av det kommande ‘förhör’ i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) som så småningom kom att utmynna i denna kritik.»

«Ännu mer anmärkningsvärt är att Svenska FN-förbundet (som för övrigt är en från FN helt fristående organisation) skrev rapporten … Att Aleksander Gabelic, det vill säga Svenska FN-förbundets ordförande, får komma till tals i artikeln utan att hans roll i kritiken nämns med ett enda ord är också högst anmärkningsvärt. «

ag

Den 23/1 2015 fick Aleksander Gabelic åter komma till tals i Aftonbladet. Ett av hans krav gällde att minska yttrandefriheten på internet:

«Omkring 5 000 hatbrott anmäls varje år och mörkertalet är sannolikt stort. Rasistiska partier och organisationer har ökat sin aktivitet och hatbrottslagstiftningen tillämpas inte i tillräcklig utsträckning. Effektiva åtgärder krävs mot rasistisk propaganda på internet.»

Med sig bakom detta krav hade han företrädare för ett stort antal godhetsorganisationer, där statliga och kommunala bidrag sannolikt spelar en central roll.

Aleksander Gabelic har varit i farten många gånger tidigare – se här, här, här, här och här.

godhet


Låt mig avslutningsvis citera vad webbsidan «Rysslands röst» skriver, under rubriken «FN missnöjda med Sverige»:

«Representanter för den svenska regeringen var i går tvungna att ursäkta sig inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. För andra gången i historien fokuserar FN på hur Sverige följer de mänskliga rättigheterna.

Det fanns en rad allvarliga klagomål mot Sverige.«

«Svenskarna har all anledning att vara sura. Sverige ger ju så gärna asyl till alla som ber om antingen politiskt eller humanitärt skydd. År 2013 tog landet emot 29 000 flyktingar. Till Norge kom då 6 000, till Danmark – 4 000, till Finland – bara 2 000 personer. När det gäller uppehållstillstånd var 2013 ett rekordår – det utfärdades 67 procent fler tillstånd än 2012.

En massa nya medborgare med annorlunda kulturer, mentaliteter, värderingar är egentligen ett allvarligt problem. Det är svårt att integrera så många migranter. Det kräver medel, som vanligen kommer från skattebetalare. Och svenska skattebetalare är missnöjda.

När det inte finns så många migranter i landet påverkas ekonomin inte särskilt starkt, och den infödda befolkningen slipper reagera. Under kriser och vid en stor tillströmning av flyktingar börjar befolkningen uppfatta migranterna som fientliga. Särskilt om migranterna ogärna integreras i samhället.»

«Ur denna synvinkel förtjänar Sverige medkänsla. Landet ville hjälpa flyktingar och lydde internationella organisationers rekommendationer. Nu får Sverige en skarp reprimand från de här organisationerna.»

fndodskalle


Läs mer

http://vitbok.se/10/e.html

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/22/ahlenius-om-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/23/verklighetens-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/24/manskliga-skyldigheter/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/04/sverige-ater-i-krig/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/17/livraddande-insatser/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/08/reflexioner-i-krigstid/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gummeson-farligaste-svenska-operationen-pa-lange_4314383.svd

8 svar

 1. FN är föregångaren till den kommande världsregeringen.
  Hatbrotten har ökat, attacker mot invandrare har ökat, invandrare har sämre levnadsvillkor än svenskar m.m. Anklagelserna haglar, högerextrema politiker begår brott, osv. Jag vill också vet vad man egentligen menar. Vilka politiker menar man? SD, SvP eller SMR? Eller finns det ytterligare partier som vi inte sett ännu?

  Vilka brott har nationalister utfört mot invandrare och vänsterfolk? Hur många brott är utredda av polis och dömts i domstol. Hur många brott kan bevisligen lastas på nationalister jämfört med brott utförda av invandrare mot svenskar, och vänsterfolk mot nationalister?

  Moskébränder är livligt på tapeten efter olyckshändelsen i Eskilstuna på juldagen. Några dagar efter det försökte någon tutta på en moské i Uppsala som dock inte tog sig. Nationalisterna fick omgående skulden för det utan att någon är dömd i domstol såvitt jag vet och inga hållbara bevis är framlagda som kan binda någon gärningsman till detta attentatsförsök.

  När det gäller attacker mot religiösa fastigheter är det vanligaste scenariot att invandrarna attackerar varandra, en vana man tagit med sig hemifrån vill jag hävda. De attacker som sker mot svenska kyrkor berörs överhuvudtaget inte i FN:s utlåtanden ej heller serievåldtäkter av svenska kvinnor ej heller mord och misshandel av svenskar.

  Jag har svårt att ta FN:s kritik på allvar den känns inte beröra mig eller jag tar inte åt mig. De brott de talar om får nog adresseras till andra än det ursvenska folket.

 2. Med lite överblick är det lätt att se hur sammanslutningar som NF och FN inte var/är något annat än verktyg för att skapa global dominans och stärka den internationella storfinansens intressen. Det absurda är hur gemene man kan påstå att det är folken som styr utvecklingen – ”demokrati” – och samtidigt faktiskt inse och artikulera att vi blir överkörda. Jag menar, vilken vit västerländsk folkgrupp vände sig till sina ledare och bad dem skapa strukturer för ett s.k. asylmottagande?
  Ingen, givetvis, det är något som kommer ovanifrån, som alla större samhällsförändringar och attityder.

 3. Vad Eliten vill uppnå med FN:

 4. Svenska medborgare (till åtminstone 99% invandrare från muslimska länder) som reser för att slåss med IS, fördöms, med rätta.
  Men belönas när de kommer tillbaka ”hem”.
  Svenska medborgare (till åtminstone 99% etniska svenskar) som reser för att slåss för den nazistiska Ukrainska regimen (vilken har mycket nära samarbete med det sionistiska Israel) fördöms, med rätta.
  Men belönas inte vad jag vet när de kommer hem.
  Svenska medborgare som reser för att slåss för Den Nya Världsordningen, under förevändningen att de slåss för fred och frihet för förtryckta människor i bland annat Afghanistan och Mali, under ISAF:s och FN:s fanor, de ser sig själva som hjältar, och väntar sig parader när de kommer hem.
  Men de borde fördömas liksom de två andra grupperna.
  Alla går de Lucifers ärenden.
  Här en som som är inne på sin tredje ”mission” i Afghanistan och som vill ha hjälp när han kommer hem. Vi har betalat legosoldatens lön, men hans uppdragsgivare finns i CIA och Pentagon, så det är dit han skall vända när hans missionerande är över. http://www.friatider.se/officer-i-afghanistan-krigare-f-r-jobb-men-vad-f-r-jag-n-r-jag-kommer-hem
  Tack vare honom och hans hussar, så har Sverige översvämmats att bland annat afghaner.
  Sitt land försvarar man hemma, man ”försvarar” inte något annat land, i ett tredje land.

 5. Man blir matt av av denna enögdhet och ovilja att på ett hederligt sätt beskriva situationen i Sverige. Den dolda agendan är uppenbar. Sånt här skit ska det svenska folket alltså tvingas lyssna till och skuldbeläggas med. Det är rent ut sagt för djävligt. Om en person ur en minoritet blir angripen eller ofredad är det tydligen nödvändigt att identifiera gärningspersonen först innan ”de goda” kan bedöma om handlingen är allvarlig eller inte. Tillhör denne en annan minoritet eller en vänsterorganisation är det inte så allvarligt. Nej riktigt allvarligt blir det endast om personen tillhör en högerextrem organisation eller är uttalad rasist. Som sagt var, man blir matt av allt detta pajaseri.
  Dessutom kan man notera att företrädare för internationella organisationer anser sig ha rätt att beordra ytterligare uttaxeringar från västvärldens skattebetalare. Detta oavsett om de redan har världens högsta skattetryck eller inte. Aldrig nog, alltid mer tycks vara fältropet. Även när det gäller korruptionen i den egna organisationen!

 6. Otroligt intressant och tanke väckande. Tack!

  FN grundades 26 juni 1945 och ersatte Nationernas Förbund. Grundarkonferensen hölls i San Francisco och leddes av dess ordförande, kommunisten, Alger Hiss. Alger Hiss var med vid Yalta-konferensen och var FDR’s favorit och därmed given som ordförandes vid FN’s bildande. Läs mer om FDR på tomatobubble.com.) FDR var helt i händerna på New-York bankirerna.

  Vid Yalta lades sig FDR platt för Stalin och större delen av Europa kom under kommunisternas kontroll. På konferensen bestämdes också att miljoner fångar skulle skickas tillbaka till Sovjet. De flesta dog sedan i Gulag.

  Som ett märkligt sammanträffande föreslog sedan FN 1947 att Palestina skulle delas. Detta var helt emot viljan hos arabförbundet och emot de styrande i Palestina. Det var också helt emot folket i Palestina, däribland många Ortodoxa Judar. Trots detta massiva motstånd föreslog FN att man skulle dela landet. Infödda Palestinierna utgjorde först 90% men efter massiv inflyttning av judar blev det 2/3 1947. Judarnas andel motsvarande deras bosättningar skulle bara givit dem 5,8% av landet men FN föreslog, trots detta, att mer än hälften skulle utgöra en ny judisk stat.

  Intressant nog lades de sionistiska förhandlarna fram en plan för ett ännu större område som förkastades men som sedan sionisterna kom att ockupera 1947. Alger Hiss, FDR och deras rådgivare i kulisserna lade grunden för den framtida tragedi vi ser än i vår tid.

  Judarnas inflytande från innan dess bildande till i våra dagar går att läsa om i boken ”The Israel Lobby” av Mearsheimer och Walt. USA röstar helt enkelt ALLTID ner alla förslag som går emot Israels intressen i FN.

  De som studerat detta noga anser att FN är ett instrument att nå det som brukar kallas NWO eller en världsregering.

  Jan Milld lägger nu ytterligare ett exempel till listan då FN nu används för att trycka igenom (och tysta protester emot) den påtvingade mångkulturen och massinvandringen till alla västländer.

  Krypto-juden Rockefeller skänkte marken där FN har sitt högkvarter i New York.

 7. Denna blogg är alltid lika läsvärd. Tack!

  FN:s symbol har sagts utgöras av frimurarsymbolik vars betydelse är att frimureriets 33 grader kontrollerar världen. Nätet i symbolen har 33 fält. Frimurarna vill införa en synlig och totalitär världsregering enligt författaren Jyri Lina.

  Är det en tillfällighet att färgerna i FN:s och statens Israels flaggor verkar snarlika?

  Att det finns en koppling mellan sionism och kommunism visade redan Winston Churchill i en sökbar artikel med titeln: ”Zionism versus bolsjevism: A Struggle for The Soul of The Jewish People” från 1920.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: