• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Europeiskt 9/11?

911

Vargjakten har alltså stoppats, i både Dalarna och Värmland. I Dalarna hade länsstyrelsen givit klartecken, men Naturvårdsverket stoppade. I  Värmland hade regeringen givit klartecken, men en förvaltningsrätt kunde tills vidare stoppa den – hänvisande till att frågan skulle avgöras  på EU-nivå.

Beträffande svensk rovdjurspolitik har EU sista ordet.

eumandat

Detsamma kan komma att bli fallet beträffande svensk yttrandefrihet och användning av internet.


När makthavarna vill driva igenom någonting så förekommer ett mycket enkelt koncept:

A. Skapa ett problem

B. Erbjuda en lösning

WTC-dådet i New York den 11 september 2001 har ju gjorts till strängt tabu, en politisk «no-go-zone», som V-riksdagsmannen Egon Frid fick erfara genom ett  TV4-förhör.

För den som andas minsta ifrågasättande kring WTC väntar stigmatisering och utfrysning. Istället för argument i sak blir det stämplingar, typ «konspirationsteoretiker», «foliehatt», osv.

Redan detta ger väl anledning att misstänka, att här finns något som inte stämmer.

tankebrottsling

Oavsett vilken teori man vill ansluta sig till beträffande WTC-dådet  – vilka som låg bakom, hur det genomfördes osv – står en sak klar: det tillhandahöll politiskt handlingsutrymme, hjälpte regimen i USA att få sin vilja igenom.

Vad som följde – i kampen mot «terrorismen» – var ju:

Patriot Act. Mer övervakning av amerikaner, större möjligheter att på lösa grunder och för lång tid  frihetsberöva egna medborgare.

Krig.  Angrepp på Afghanistan 2001 och Irak 2003.

Tortyrcentraler. Förutom i Bagram, Abugrai och Guantanamo har CIA tortyrfilialer i  europeiska länder.  Till de metoder som amerikanska domare godkänt hör vattentortyr.

guantanamo

Vid terrordåd ingår «coverup», mörkläggning och desinformation, som en viktig ingrediens. Det kan därför vara svårt att nå klarhet, för den som ifrågasätter den officiella förklaringen. En genomgående grundfråga i sådana sammanhang är dock: Cui bono? – vem drog fördel av det inträffade?


Min bild av WTC-dåden är att

a) de tre skyskraporna inte föll ihop som de gjorde pga något flygplan

b) de flygplan som träffade WTC1 och WTC2 inte nödvändigtvis manövrerades från cockpit, de kan ha fjärrstyrts.

WTC7 träffades inte av något flygplan och bilder visar hur det sjönk ihop som vid en perfekt demolering. Den förklaring som givits är att bråte från det högre WTC1 skulle ha fallit på WTC7 och fått denna effekt. Avståndet mellan dem var dock som en fotbollsplan och där emellan stod flera mindre byggnader – dessa skadades av bråte, men ingen sjönk ihop som vid demolering. (se 6 min in på denna film!)

wtcoverblick

Den officiella förklaringen är alltså, för att uttrycka sig återhållsamt, krystad. Är det  inte anmärkningsvärt – för att inte säga alarmerande – att så många människor kan tro på den?!

När makthavarna t.o.m. gjorde gällande att passet till en av de föregivna flygplanskaparna, Mohammad Atta, återfunnits i bråten efter de raserade tornen i New York, då kan man undra om det rörde sig om en sociologisk test: skulle man lyckas förmå människor i allmänhet att svälja t.o.m. den uppgiften?

cave

I så fall fick man ett klart svar: ja, även en sådan rövarhistoria kan bli trodd! Oavsett vilka tokigheter makthavarna lanserar så är det möjligt – genom kontroll av media och en enkelriktad propaganda – att gå i land med det.

En viss kategori fritänkare och sanningssökare finns alltid, men de når knappast över 50% och kommer hursomhelst inte i maktposition. De behöver därför inte fruktas.

Vilket leder över till det aktuella Parisdådet, den 7 januari. Också där återfanns ju en id-handling, i attentatsmännens första flyktbil.

pass2


En parallell mellan dåden 2001 och 2015 kan finnas också i möjliga effekter.

Många moment kring Parisdådet gör att frågetecken kan/bör/måste sättas för i vilken utsträckning som den officiella versionen går ihop.

En del framgår av bloggtexten «VAD har hänt?» med sina 50-tal kommentarer. Mer ska komma i veckans fredagsbio.

Klart är att på dådet följde en jättedemonstration i Paris. Den uppgavs – på Kärrtorpsmanér – vara till försvar för yttrandefrihet. Den skulle också ge uttryck för en nationell enighet mot terrorism.

Ingetdera stämde.

Charlie Hebdo representerade yttrandefrihet för sig själva och likasinnade på vänsterkanten, däremot inte för dissidenter. Front National ville man förbjuda.

Front National var inte inbjuden att deltaga i Parisdemonstrationen, trots att partiet tar avstånd från terrorism och dessutom (till skillnad från demonstrationens arrangörer) förespråkar en politik som skulle kunna minska terrorismen.

rasism

Oavsett vilka de maskerade mördarna i Paris den 7 januari var, oavsett vilka som var deras uppdragsgivare, oavsett motiven, så medför dådet olika faktiska konsekvenser eller förhöjda risker:

1. mer självcensur i återgivande av islamkritiska teckningar eller texter

2. provokationer i omvänd riktning (t ex Expressens publiceringar)

3. uppmuntran till fler terrordåd från islamister

4. mer ovilja mot muslimer 

5. ökat stöd för invandringskritiska partier

6. incitament till dåd mot moskéer osv

7. ökad övervakning och minskad yttrandefrihet.

Vad som spontant mest har oroat PK-etablissemanget i Sverige är ju punkterna 4-6. Moskéer och synagogor ska få utökat skydd.

I förlängningen ligger nu – som jag kan bedöma – det stora hotet i punkt 7. Med kampen mot terrorism som förevändning genomförs en utökad övervakning och inskränkt yttrandefrihet på Internet. Och då inte främst för islamister och potentiella terrorister, utan för demokratiska kritiker.

Det är ju ett spår som till stor del redan är uppkört, genom att man likställer kritik av en usel invandringspolitik med att medverka till hat mot utlänningar och därigenom även till hot och våld. Detta har skett under medverkan av bl.a. vår nuvarande justitieminister, Morgan Johansson.

barosso

Som EU-ledaren Manuel Barosso deklarerat: «en kris är ett unikt tillfälle för reformer».

Levi-Prodi-akten kan komma att få ny aktualitet.


Låt mig avslutningsvis citera från bloggen Mises.

Under «Hyckleriets utmarker» skriver han:

«Den största marschen genom Frankrike under den löjliga parollen ‘Je suis Charlie’ måste ses som det värsta hyckleriet i modern politisk historia. Där gick en Allende och en Merkel i täten för  andra politiska ledare vilkas främsta gemensamma nämnare är att de hatar frihet och i synnerhet yttrandefrihet.

De har en sak till gemensamt: de har alla varit med om att skapa det samhälle som varit förutsättningen för att massakern på Charlie Hebdo skulle kunna äga rum. 

Höjden av hyckleri kom emellertid med den flamberade politiska efterrätten:  att använda attacken mot yttrandefriheten för att inskränka samma yttrandefrihet

dubbelt


Mer

American Free Press

19 svar

 1. Ja snart är alternativa nyheter på nätet ett minne blott! Det kommer att bli som innan internet, förfärliga tanke!

 2. 9/11 hände i USA och 7/7 attentaten hände i UK, och nu denna i Frankrike. Det länderna har gemensamt är att dom har ovanligt stor judisk befolkning Och judar är de enda som har något att tjäna på dessa attentat (om dom är zionister och vill stödja Israel).

  Madrid attentaten 2004 aviker dock från mönstret, spanien har en ganska lite judisk befolkning.

  • De ockulta ska tydligen vara mycket för numerologi och ha någon förkärlek till nr 7 då alla dåden innehåller just 7.
   9/11 kan bilda 7
   7/7 måste ju dubbelt så bra 😅
   Madrid-attentaten ägde ju rum 911 dagar efter 11 sept. Enligt wikipedia….
   Dåden i Paris var den 1/8 va?

 3. Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz hade dragit upp en plan om att USA skulle störta 7 länder. Detta berättade förre NATO-Generalen Wesley Clark. Detta hade man bestämt redan INNAN attacken 2001.

  George Bush d.ä. lär ha ångrat att man inte slog ut Irak redan då man deltog i Kuwait-kriget. George Bush d.y. fullföljde detta och långt innan 2001 hade man sanktioner mot Irak, vilket är att betrakta som ekonomisk krigföring och inte sällan är ett första steg till ett fullskaligt krig.

  Irak var utsatt för sanktioner. Irak hade en mycket utvecklad sjukvård men p.g.a. sanktionerna dog 500 000 barn (minst) och USA’s utrikesminister M Albright sade i en intervju att hon tyckte det var värt priset.

  1998 skrev Bill Clinton på ett dokument som sade att det vara USA skyldighet att arbeta för att avlägsna Saddam Hussein. Senare bombade man landet i 4 dagar i något som kallas Desert Fox.

  Irak tillät inspektörer men hävdade att USA hade hemliga agenter bland dem, något som visade sig stämma. USA insisterade på inspektioner men Tyskland, Frankrike, Ryssland och Kina var emot den hårda linjen mot Irak som var exceptionell.

  USA höll på att förlora stödet internt och internationellt. Man behövde ett nytt ”Pearl Harbour” som skrev i ett dokument från PNAC, PNAC konstaterade själva att stödet för en aktiv politik från USA’s sida skulle vara mycket svagt vid avsaknaden av ett nytt ”Pearl Harbour”.

  Efter 9/11 fick kriget mot terrorn ökat stöd. USA fick med sig omvärlden och gick in i Afghanistan, Irak och i flera andra länder.

  Kriget har kostat 1,6 Triljoner amerikanska dollar och lett till miljoner människors död och lidanden.

  Själv är jag helt övertygad om att de psykopater som styr bakom kulisserna i USA tycker att 4 tusen liv var ett litet pris att betala för att åstadkomma allt detta. Liv betyder inget för dem.

 4. @ Jan Milld:

  Jan, känner du till denna uppgift om att flera av klasskamraterna till en av de påstådda gärningsmännen i Paris uppger att han var på en lektion tillsammans med dem när attentatet ägde rum. Ytterligare en uppgift som klart stärker misstankarna om en false falg.

  The Guardian: Charlie Hebdo shooting suspect defended by classmates on Twitter.

 5. En kul karikatyrbild som visar deltagarna på Hycklarnas marknad i Paris är denna som även visar några meritlistor. Orättvist nog fick inte Löfvén vara med. Under hans regim döms de franska tecknarnas motsvarighet i Sverige Dan Park till fängelse. Park har även fått stryk av regimens springpojkar: http://www.theoccidentalobserver.net/2015/01/the-cultural-narrative-in-europe-falls-apart/

  Henrik Alexandersson med signaturen HAX berättar att inrikesminister Ygeman åkte till Paris och skrev på ett dokument vars syfte är att göra internetleverantörerna skyldiga att städa nätet i HMF-lagens anda: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/01/natcensur-i-eu-fattar-ygeman-inte-eller.html I spåren av 9/11 fick USA Patriot Act https://sv.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act och nu lär också vi få se våra rättigheter och vår integritet kränkas ytterligare.

  Rätt utnyttjad kan morden tjäna motståndet mot invandringen. Farage i UKIP anger krigen i Mellanöstern och massinvandringen som orsaker och Marine Le Pen i Front National likaså. Om den känsla av att vara attackerad som folk känner idag samlas av en politisk ledning, kan den vara en kraftig hävstång för att stoppa ffa den utomeuropeiska huvudsakligen muslimska invandringen.

  • Tack för länken till TOO. Brukar läsa men artiklarna är ibland lite för långa och ingående. Dock alltid mycket bra.

 6. Fantastisk bra arikel i TOO och hyckleriet i Charlie Hedbo. Nästan ALLA de statschefer som åkte till Paris har själva stävjat yttrandefriheten.

  http://www.theoccidentalobserver.net/2015/01/the-cultural-narrative-in-europe-falls-apart/

 7. Ja i princip ett EU 9/11. Ökade spänningar mellan muslimer och väst är visst önskvärt för de som planerat och utfört dåden. Det är sannolikt inga muslimer som ligger bakom utan någon skicklig och väl fungerande säkerhetstjänst som ligger bakom. Som kuriosa kan jag påminna om att Hollande ansåg att, 2 dagar före attacken, sanktionerna mot Ryssland borde omprövas eller börja minska.

  En av anledningarna kan exempelvis vara den Lövenska regeringens fel, som det första man gjorde innan man provsuttit taburetterna erkände arabernas Palestina som egen stat. Lövén vet det och ville därför inte resa till manifestationen i Paris i förstone men ändrade sig sedan.

  Utrikesminister Margot Wallström är persona non grata i Israel och regeringen gjorde gällande att hon inte reste pga en kalenderteknisk orsak, vilket var lögn och ljug igen från Lövén. Sossepartiet har stora trovärdighetsproblem. Mona Tobleronas ljug och undanglidningar minns vi, för att inte tala om ljugmaskinen själv Håkan Juholt som ljög fortare än hjärnan tänkte. Hur många lögner skall regeringen Lövén ståta med innan han åker ut med badvattnet.

  Nu kommer det att komma förslag på utökad övervakning för att som man säger skydda oss. I själva verket vill man skruva åt tumskruvarna ytterligare på vanliga människor. Övervakning är oerhört viktig när det kommer till skarpt läge och vi kanske är där inomen 10-20 årsperiod.

  När världens folk inser vad som håller på att ske ska och kommer det vara försent att reagera. Med all installerad övervakning kommer man med lätthet att slå ner varje försök till motstånd. Och det som kommer att ske det är när en liten elit tar makten över hela världen, alla folk och alla resurser. Vi är inte där än men när det rullar igång på allvar då kommer det att gå mycket fort, förmodligen så snabbt att Hitlers blitzkrieg framstår som ett snigelrace.

  Att vi kommer att se mer av övervakning efter detta attentat kan vi nog vara säkra på.

 8. Fredagsbio 12, om terrorismen och Frankrike:

  Särskild fredagstext på bloggen kommer.

 9. Jan: Apropå seriestrippen med karikatyrteckningar av judar respektive muslimer – missa inte det här klippet på YouTube:

  Tydligare än så kan den dubbla standarden inte bli.

 10. 11 september 2001 nästan bortglömt – ändrade världssituationen!

  Lyssna – fundera!

  NEW 2015! Solving 9/11 Christopher Bollyn Live in Dallas TX Feb 12, 2015

  Christopher Bollyn on Zionists behind Garland, Texas shooting (and 9/11) _ on Kevin Barrett’s Truth Jihad Radio
  http://noliesradio.org/archives/99134

  Vad sägs om det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: