• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vad är ”FN”?

Denna text ska inte handla om Front National i Frankrike. Nej, «FN» står här för Förenta Nationerna, det som på engelska förkortas UN.

dagfn

Alltsedan starten 1945 och särskilt med svensken Dag Hammarskiöld som FN:s generalsekreterare 1953-1961, har inställningen till FN från svensk sida varit okritiskt positiv. Jo, ibland närmast lyrisk, som i denna filmsnutt med en lövenminister. FN ses som som en inkarnation av godhet och rättvisa.

Om inte förr så i samband med FN:s «flygförbudszon» över Libyen 2011, som möjliggjorde ett halvårslångt bombkrig av NATO, stod dock klart att bilden blir s.a.s. mer sammansatt.

Dessförinnan, från 1990 och fram till USA:s invasion 2003, upprätthöll FN ekonomiska sanktioner mot Irak, med resultat att mer än 1 miljon människor dog.

Ur Inga-Britt Ahlenius bok om FN under Ban Ki-moon:

«När journalisterna frågade om generalsekreterarens syn på frågan om ett amerikanskt tillbakadragande från Irak, svarade han: ‘Det ankommer inte på mig att lägga mig i en diskussion som pågår mellan det amerikanska folket, administrationen och kongressen’

Närvaron av FN-trupper hindrade inte folkmordet i Ruwanda 1994, ej heller massakern i Srebrenica 1995.

libyenbkm

FN-byråkratin har växt från mindre än 2.000 personer vid starten till nu över 60.000. Detta tillsammans med korruptionsproblem har gjort att kostnaderna skjutit i höjden.

Allt detta hindrar inte en hög svansföring och uppskruvat tonläge kring «mänskliga rättigheter», där enskilda länder kan s.a.s. tas i örat.

Just Sverige har flera gånger drabbats av detta.

• På BGF-sidan noterade vi detta år 2000, när någon anställd på UNHCR underkände EU:s flyktingpolitik.  Asyl var enligt vederbörande «en fundamental mänsklig rättighet».

• År 2008 kom nästa salva, direkt riktat mot Sverige.  Avsändare var FN-byråkraten Paul Hunt. Hans krav var mer av svensk vård åt utlänningar som uppehåller sig olagligt i Sverige («papperslösa»).

oro

• Nu är man igång igen. «FN riktar skarp kritik mot Sverige».

Oroande ökning av ”hatbrott”.

’Det är oroande med allt fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige, särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av hatbrott i medierna och på internet’, skriver FN.

I rapporten skriver FN bland annat hur aktiviteten hos rasistiska partier har ökat i Sverige. Organisationen ställer sig kritisk till att hatbrott ökar samtidigt som utredningar och åtal mot dessa minskar. FN skriver bland annat följande:

‘Sverige måste se till att rapporter om främlingsfientliga och rasistiska hatbrott leder till bättre utredningar, åtal och straff. Polis över hela landet bör upprätta särskilda hatbrottsenheter.’

Notera denna formulering:

«hatbrott … särskilt från högerextremistiska politiker»

• Vilka politiker är det då man syftar på? Sverigedemokrater? 

• I så fall: vilka personer? Är det någon i partistyrelsen? Någon riksdagsledamot?

• Och vilken typ av «hatbrott» syftar man på?

• Har någon fysiskt angripit en annan människa? 

• Eller är det bara någon som sagt något, som någon annan har ogillat?

esack

Mikael Styrman kommenterar på sin blogg:

«Och nu har FN tagit ännu ett steg för att demontera vad som trots allt återstår av den USA-styrda potemkinkulissen som denna ädla rättrådiga tanke – Förenta Nationerna – degenererats till. Nu ska även FN blanda sig i svensk inrikespolitik och ställa upp i kampen mot de farliga högerextrema i Sverige. En sådan här sak måste ha varit i säck innan den hamnat i påse

Det är svårt att inte sätta det i samband med att den gamla diplomaten och sossepolitruken Jan Eliasson är FN:s vice generalsekreterare.

Det finns inte på kartan, menar jag, att detta skulle kunna ske utan att Eliasson är inblandad….»

Antag att det skulle vara just som Mikael Styrman misstänker: Sveriges eget FN-sändebud skulle ha varit med och konspirerat mot Sverige, spelat under täcket med utlänningar?

Helt orimligt!

jeglorian

Eller…?

Jag tänker på vad Alice Bah Kuhnke, lövenminister,  skrev i DN två dagar efter terrordådet i Paris:

«I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De senaste årens attentat mot moskéer och synagogor i Sverige är ett exempel. Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp ett annat…»

«Samtidigt med detta ser vi hur extremismen och polariseringen växer sig starkare inom EU. På många håll, även i Sverige, tar främlingsfientliga partier plats i parlament och andra valda församlingar…»

Redan det faktum att SD finns i riksdagen jämförs med fysisk likvidering av människor!  Denna uppfattning finns nu alltså företrädd ända upp på regeringsnivå.

Oavsett vad som hänt, oavsett vem som gjort vad mot dem, oavsett var och när,  så är det förutbestämt i vilken riktning man ska peka finger – nämligen mot ”högerextremisterna” här hemma.

forhor

 Ur SvD den 26/1 -15, rubrik «Svidande FN-kritik mot Sverige» (TT-telegram): 

«På måndagen hamnade Sverige under lupp för andra gången om hur väl landet följer FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. «

– Rapporter om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige är djupt oroande. Diskriminering av romer, muslimer och migranter, hatbrott inklusive bränder mot moskéer samt det hemliga romregistret bör särskilt uppmärksammas, speciellt i ljuset av fler neonazistiska och rasistiska rörelser, sade Essameldin Ahmed, Egyptens representant vid mötet.»

«– Det finns ett stort gap mellan ökningen av hatbrott i Sverige och minskningen av antalet utredningar och straff, sade Brasiliens FN-ambassadör Regina Maria Cordeiro Dunlop.

Andra uttryckte oro för växande högerextremism i Sverige.

– Särskilt oroande är att det ofta görs diskriminerande deklarationer i den politiska debatten i Sverige, särskilt av politiker i högerextrema grupper, sade Pablo Berti Oliva, Kubas representant

«Annika Söder, kabinettssekreterare vid UD och Sveriges representant vid mötet, medgav att ‘det finns en minskning av toleransen i många länder, bland dem Sverige’”·

”– Men vi är fast beslutna att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i Sverige.»

Vilka är dessa personer – Ahmed, Dunlop och Oliva? Är de verkliga företrädare för sina folk? Nej, mest av allt är de nog välbetalda FN-byråkrater, kompisar till Jan Eliasson.

asoder

Mer ur Aftonbladet:

«Men kritiken slutar inte där. FN:s lista över kritik mot svenska förhållanden fortsätter.

FN konstaterar bland annat att ensamkommande flyktingbarn inte är tillräckligt skyddade och att Sverige måste öka skydd och kontroll av personer som tar hand om barnen.»

«Andra punkter på listan gäller bland annat rapporter om polisvåld och övervåld från polisers sida, brister i samernas rättigheter och en diskriminering mot romer.»

Om ankarbarnen har jag skrivit i vitboken, har även gjort en film.

«Ensamkommande flyktingbarn», som propagandabenämningen lyder. «Skäggebarn», som själv hellre säger, eftersom det ofta rör sig om unga män. Eller ”ankarbarn”. Kostnaderna för en sådan utlänning blir mångdubbelt högre än för andra utlänningar. Här ställs särskilt långtgående krav på service och uppassning.

I Nya Tider nr 4-2015 läser jag om en lavinartad ökning av ankarbarn till Sverige. År 2004 ansökte mindre än 400 sådana om asyl i Sverige. Tio år senare är antalet uppe i mer än 7.000!

Detta hindrar alltså inte att Sverige nu får kritik, från «FN». Aldrig är det nog!  ”Otack är världens lön”, kanske man kan summera. Så gick det med ambitionerna att göra Sverige till en ”humanitär stormakt”!

stormakt2

Jan Eliasson borde på ett tidigt stadium varit informerad om denna kritik mot Sverige och haft tillfälle att reda ut begreppen. Själva initiativet kan dock ha härstammat från Aleksander Gabelic och hans «Svenska FN-förbundet».

Bloggen «Fnordspotting», skriver, under rubriken «Att göra sig till en nyttig idiot för dunkla krafter»:

«Gissningsvis var en stor anledning till kritiken en rapport som Svenska FN-förbundet lämnade över till FN förra året, med anledning av det kommande ‘förhör’ i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) som så småningom kom att utmynna i denna kritik.»

«Ännu mer anmärkningsvärt är att Svenska FN-förbundet (som för övrigt är en från FN helt fristående organisation) skrev rapporten … Att Aleksander Gabelic, det vill säga Svenska FN-förbundets ordförande, får komma till tals i artikeln utan att hans roll i kritiken nämns med ett enda ord är också högst anmärkningsvärt. «

ag

Den 23/1 2015 fick Aleksander Gabelic åter komma till tals i Aftonbladet. Ett av hans krav gällde att minska yttrandefriheten på internet:

«Omkring 5 000 hatbrott anmäls varje år och mörkertalet är sannolikt stort. Rasistiska partier och organisationer har ökat sin aktivitet och hatbrottslagstiftningen tillämpas inte i tillräcklig utsträckning. Effektiva åtgärder krävs mot rasistisk propaganda på internet.»

Med sig bakom detta krav hade han företrädare för ett stort antal godhetsorganisationer, där statliga och kommunala bidrag sannolikt spelar en central roll.

Aleksander Gabelic har varit i farten många gånger tidigare – se här, här, här, här och här.

godhet


Låt mig avslutningsvis citera vad webbsidan «Rysslands röst» skriver, under rubriken «FN missnöjda med Sverige»:

«Representanter för den svenska regeringen var i går tvungna att ursäkta sig inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. För andra gången i historien fokuserar FN på hur Sverige följer de mänskliga rättigheterna.

Det fanns en rad allvarliga klagomål mot Sverige.«

«Svenskarna har all anledning att vara sura. Sverige ger ju så gärna asyl till alla som ber om antingen politiskt eller humanitärt skydd. År 2013 tog landet emot 29 000 flyktingar. Till Norge kom då 6 000, till Danmark – 4 000, till Finland – bara 2 000 personer. När det gäller uppehållstillstånd var 2013 ett rekordår – det utfärdades 67 procent fler tillstånd än 2012.

En massa nya medborgare med annorlunda kulturer, mentaliteter, värderingar är egentligen ett allvarligt problem. Det är svårt att integrera så många migranter. Det kräver medel, som vanligen kommer från skattebetalare. Och svenska skattebetalare är missnöjda.

När det inte finns så många migranter i landet påverkas ekonomin inte särskilt starkt, och den infödda befolkningen slipper reagera. Under kriser och vid en stor tillströmning av flyktingar börjar befolkningen uppfatta migranterna som fientliga. Särskilt om migranterna ogärna integreras i samhället.»

«Ur denna synvinkel förtjänar Sverige medkänsla. Landet ville hjälpa flyktingar och lydde internationella organisationers rekommendationer. Nu får Sverige en skarp reprimand från de här organisationerna.»

fndodskalle


Läs mer

http://vitbok.se/10/e.html

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/22/ahlenius-om-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/23/verklighetens-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/24/manskliga-skyldigheter/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/04/sverige-ater-i-krig/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/17/livraddande-insatser/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/08/reflexioner-i-krigstid/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gummeson-farligaste-svenska-operationen-pa-lange_4314383.svd

Oseriös granskning

*OBS LITEN WEBBBILD*

Gårdagens program av SVT:s «Uppdrag Granskning» handlade om «islamofobin» i Sverige.

Det föll in i vad som alltmer framtonar som ett mönster: 

Oavsett vad som hänt, oavsett vem som gjort vad mot vem, så ska det pekas finger mot «högerextremister».

• När lövenministern Alice Bah Kuhnke skulle kommentera avrättningarna i Paris så hamnade hon vid att det fanns sverigedemokrater invalda i den svenska riksdagen.

•  När Mona Sahlin ska «samordna» arbete mot «våldsbejakande extremism» så är hon helt förutsägbar: huvudproblemet är grupper som inte visat sig våldsamma…  Helt vilse i pannkakan! (PS: Mer om sahlinismen här)

•  På det spåret ångar nu SVT-redaktionen vidare. Återigen visas okritiskt en bild på dörrarna till en moské. Någon har kluddat dit ett stort antal fula hakkors.

Javisst! Men vem eller vilka?!?

Hur sannolikt är att de skyldiga skulle vara nazister?

• Är det överhuvudtaget belagt att vare sig SMR eller någon annan gruppering som kallas sig nationalsocialistisk skulle ha den typen av verksamhet på sin repertoar?

• Om verkliga nazister skulle måla hakkors, skulle de då inte klara av att måla rätt från början?

På bilden här framgår ju med all önskvärd tydlighet, att man först misslyckats, för att sedan måla över sin egen målning.

*OBS LITEN WEBBBILD*

Återgivande av en bild som denna från UG-redaktionens sida väcker ju frågan: tror de själva att nazister har stått för detta kluddande?

Om ja – då brister de uppenbart i omdömesförmåga!

Om nej – då ägnar de sig åt medveten desinformation!

Om de som sannolikt stått för kluddandet i själva verket är s.k. antifascister – är inte det värt att notera?!


Detsamma gäller då man kommer in på moskébränder:

Branden i Eskilstuna på Juldagen beskrevs av både polis och media direkt som ett attentat, snart framkom dock att det rörde sig om en olyckshändelse, tydligen vållad av någon muslim.

Detta måste man på moskén från första början ha känt till – ändå höll man god min och lät sin moské ”kärleksbombas”.

Detta granskades inte av «Uppdrag Granskning», istället vidarebefordrades okritiskt en ensidig bild kring moskébränder.

eskilstuna


Redan användandet av ett epitet som «islamofobi» är oseriöst.

Begreppet indikerar ju att envar med kritiska synpunkter på massinvandringen av muslimer till Sverige, eller på muslimers agerande, är att klassa som mentalt störd. Dessutom är begreppet luddigt.

Grundproblemet är ju att så många svenskar känner en desperation och frustration över utvecklingen. Känner sig svikna, överkörda och trampade på. Känner att mattan rycks undan fötterna på dem. På goda grunder.

Underligt vore väl om inte detta genererar negativa känslor!

Och det blir inte ett dugg bättre av UG-program som detta.

Fast en detalj flimrade faktiskt till i programmet, när en telefonintervjuad svensk kvinna uppgav något om nivån på sin pension (inte många tusenlappar!).


offerkofta

Ett annat moment som kan bidraga till ökade motsättningar är alltför många muslimers offerkoftande. En ofta både överdriven och förmodligen spelad lättkränkthet. Sådant kan reta många svenskar, helt i onödan.

Detta fenomen uppmuntras genom en lagstiftning med slagsida, den om «hatbrott». En typ av brott som har svenskar bara som förövare, inte som offer.

Löfvenminister Löfven talade på förintelsedagen om 5.500 hatbrott i Sverige varje år. Siffran för misshandelsfall är dock närmare 90.000.  I hur många av de fallen hade förövaren utländsk bakgrund medan offret var svensk? Det får vi inte veta.


Ett annat moment i UG är språk och klass.

Svenskar ur arbetarklass, med bara lägre utbildning och ovana vid politik, kan ha svårt att formulera sig. Samtidigt letar journalister ofta efter vad de finner olämpliga ordval, hänger gärna upp sig mer på yta än på realiteter.


Sedan kan ju jag vara mindre bekväm med SD:s extrema israelvänlighet, känner att här kan lura en biagenda mot islam och muslimer i allmänhet, som jag inte ställer upp på.

Detta knyter an till WTC och USA:s ”krig mot terrorismen” – mer om det i senare bloggtexter.

dodade


Läs/se mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/07/28/false-flag-2/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/17/tva-filmer-2/

https://www.motgift.nu/2015/01/lat-inte-media-komma-undan-med-logner-och-skendebatter/

Göra vän till fiende?

erauschwitz

«Det permanenta kampanjandet om ‘Förintelsen’ – där invandringskritik kopplas ihop med de allra grövsta förbrytelser – vittnar på en gång om både viljeinriktningen och maktresurserna.»

Så avslutade jag mitt blogginlägg «Vilja och makt» från 2011.

Tyvärr blir detta nu bekräftat av vad Emerich Roth, Förintelseföreläsare, skriver på DN Kultur den 23/1 2015.


erbgf

1997 intervjuade Anders Sundholm Emerich Roth för tidningen Blågula frågors räkning.

Rubriken blev «GÖR FIENDEN TILL VÄN!» och ingressen blev «Att göra en vän till fiende är ingen konst. Det svåra är att göra fienden till vän”.

Efter att ha läst Roths DN-artikel undrar jag om inte en mer passande rubrik i hans fall kunde ha varit «GÖR VÄNNEN TILL FIENDE!»!

sion

DN-artikeln är en bredsida mot Sverigedemokraterna, med avstamp i Förintelsen. Så här skriver Emerich Roth:

«Nyligen valde 13 procent av den svenska väljarkåren att lägga sin röst på Sverigedemokraterna, ett parti:

som på 1990-talet var lika öppet nazistiskt som Svenskarnas parti är i dag

vars företrädare på 1990-talet uppträdde uniformerade under hakkorsfanor

vars företrädare inte tvekat att beväpna sig med järnrör

vars företrädare strax före valet har avslöjats med djupt rasistiska åsikter och uttalanden

vars företrädare en tid före valet fotograferats med en hakkorsbindel på armen

vars partiledare likt en papegoja säger att roten till allt ont är invandrarna

Det otänkbara har blivit tänkbart för 13 procent av väljarkåren.»

erdn

«Låt inte Sverigedemokraterna bli en normal del av vår politiska vardag. Låt inte Sverigedemokraterna framstå som ett riksdagsparti bland de andra. Gör motstånd! Gör motstånd mot alla tendenser. Låt inte rasistiska uttalanden och omdömeslösa generaliseringar passera oemotsagda på jobbet, på festen, på städdagen eller när det nu kan vara ni stöter på dem.

Jag vet att nazismens bästa bundsförvanter är passiviteten och likgiltigheten. Den som inte gör något, har gjort mer än nog för att bana väg för ondskan. Det är nu hög tid för alla oss, som kan historien och inte vill se historien upprepas, att göra något. Hade människor gjort något då, på 30- och 40-talen, hade Förintelsen inte kunnat genomföras.

Själv har jag de senaste 22 åren rest runt i landets skolor och hållit föredrag om hatets orsaker och varför somliga hamnar fel i livet och blir hatare. Om några år finns inga överlevande kvar. För de som vill göra något är det en god sak att skaffa och sprida kunskaper. Det är endast med lärdom om det förgångna, som vi kan möta framtiden med öppna ögon. En historielös generation är chanslös att förhindra att historien upprepar sig.»

pc

Vad Emerich Roth här röjer är både en okunnighet och en ovilja till förståelse, både om Sverigedemokraterna och om så många svenskars situation.

Det kan finnas mycket att kritisera Sverigedemokraterna för, men inte för att vara vare sig antisemitiskt eller nazistiskt. Snarare finns hos SD en starkt överdriven israelvänlighet.

Man har också visat prov på en långt gången ängslighet för att bli anklagade för antisemitism, som när SD-styrelsen år 2005 slog ned på BGF-recensionen av boken «En tom säck kan inte stå».

Möjligen kan någon nu – efter Roth-påhoppet – hävda att all ängslighet var befogad. Jag skulle hellre säga att «den som vill sjunga hittar alltid på visor». Ingen ängslighet i världen kan göra att SD kan undgå den här typen av påhopp.

Som jag ser saken är Emerich Roth en utpräglat liten människa.

Det hade jag egentligen på känn redan 1997.

forelasare


PS

Statsminister Stefan Löfven den 27/1 2015:

«Och Sverige är inte fredat,  från detta fruktansvärda.

Det är tid nu, att vi på riktigt, öppet och ärligt, pratar klarspråk kring det som sker.

Det är dags att lära av historien, och aldrig låta hatet få fäste i vårt samhälle.

Ungefär 5.500 hatbrott anmäls varje år i vårt land – antisemitiska, rasistiska, homofobiska, islamofobiska,…

…hot och attacker, och det är fördomar och konspirationsteorier som sprids…»


Läs mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/07/tyska-lardomar/

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/det-vander-sig-i-magen-av-sds-propaganda/

https://janmilld.wordpress.com/2011/06/30/vilja-och-makt/

http://www.bgf.nu/kampanjer/tom.html

http://www.bgf.nu/nr/97/3/roth.html

Blockopinion

utur

«Blockpolitik» har vi ju hört talas om. Det är vad vi haft i Sverige alltsedan krigsslutet 1945.

Här vill jag reflektera kring vad som skulle kunna kallas «blockopinion».

Med det menar jag hur åsikter i helt olika frågor kan tendera att komma tillsammans/separeras på ett irrationellt sätt.

Jag tänker närmast på två ämnesområden:

1. Fredsfrågan. Synen på Ryssland och svensk anslutning till NATO.

2. Invandring, svenskhet och mångkultur.

De är båda som isolerade paket, där det första är inmutat som «vänster», det andra som «höger».


På mina webbsidor har jag  flitigt använt bildmontage som signalerar en kritisk inställning till NATO.

nato1

Sakligt sett baserar sig detta på:

1. NATO:s roll

Globalt spelar NATO en aggressiv roll.  Jag syftar då på

a) Expansionen österut, genom många nya medlemsstater.

b) Kuppen i Kiev förra året, med en ytterligare framflyttning närmare Moskva.

natoexpansion

2. Sverige och NATO

En svensk NATO-anslutning skulle öka vår osäkerhet.

a) Det skulle inte minska risken för ett storkrig, men det skulle göra Sverige till en mer självklar måltavla för Ryssland vid ett sådant krig.

Särskilt oroande i en tid då vårt samhälle gjorts så sårbart – en kraftig EMP-puls över Sverige skulle plötsligt kunna lamslå det mesta av vår elektronik.

b) Som NATO-medlem kan vi vara förpliktade att deltaga i krig som vi annars kunde ha hållit oss utanför.

När jag söker på webben efter liknande bilder som mina NATO-montage, då hamnar jag bland olika vänstersidor, från kommunistiska eller socialistiska organisationer.

För att leka med tanken att söka politisk samverkan med dessa – skulle då finnas en chans att få med även invandringskritiker?

Utbredd är en russofobi, helt i linje med den massiva antiryska propaganda som pågår i våra massmedia. Ämnet fred har också kommit att associeras med flum och mupperi.

Skulle ens dessa vänsterorganisationer vara intresserade, om det gällde att i fredsfrågan samverka med ”rasister”? Det är nog mindre sannolikt!


nedmonterat

Eller om vi  börjar i andra änden: 

Massinvandringen av bidragstagare och kulturfrämlingar till Sverige slår nu alla rekord. Man kan på goda grunder tala om ett folkmord.

Under alla omständigheter handlar det om en torpedering av välfärdsstaten, i raketfart.

Mot den bakgrunden borde det vara både sakligt motiverat och genomförbart att mot detta kunna mobilisera en bred front av motstånd.

Ämnet är dock sedan länge inmutat som «höger». Någon anslutning från vänsterfolk skulle därför knappast bli aktuell.vapenbroder

Något som fredsfrågan och invandringsfrågan tydligt har gemensamt är att de båda är föremål för en intensiv mediapropaganda och desinformation.

Skulle detta faktum kunna fungera som en slags brygga – att den som genomskådat medias medborgarfientliga roll på det ena området, kan bli mer öppen för att se igenom ljugeriet även på det andra området?


PS

Jag ser ju gärna på RT – Russia Today. Inte så att jag föreställer mig att de är felfria och alltid ger en riktig bild, men de utgör ändå en hälsosam motvikt till svenska etermedia (kring invandring är RT dock svajiga).

Det faktum att RT hålls borta från samtliga betal-TV-företags utbud i Sverige  (fri konkurrens?) är intressant. Eller hur?

rt


Läs/se mer

http://www.8dagar.com/2015/01/klarhet-i-invandringsfragan.html

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/02/abdikerad-vanster/

https://janmilld.wordpress.com/2011/10/25/bombvanstern/

https://janmilld.wordpress.com/2013/04/11/vanstern-som-forsvann/

https://www.youtube.com/watch?v=D6tLt8N3ugQ

https://www.youtube.com/watch?v=FMv4Iryfyp0

USA:s 9/11

wtcoffren

Terrordådet i New York med demoleringen av de tre WTC-tornen skedde för  snart 14 år sedan. Den 11 september 2001.

Varför nu återkomma till det ämnet?

Det finns åtminstone tre moment, som får mig att göra det:

1. Tankeförbud

2. Antiförnuft

3. Geopolitisk offensiv


forbudsskylt

1.  Tankeförbud

Helt klart synes vara, att det är förbjudet område, frågan är tabu. En politisk «no-go-zone». Här är det inte tillåtet att granska fakta och vända på argument, som annars kan vara normalt.

Den som bryter mot förbudet kan påräkna negativa etiketteringar och otrevliga epitet, där de vanligaste  är «konspirationstänkare» och «foliehatt».

Det här fick ju  V-riksdagsmannen Egon Frid erfara på ett mycket påtagligt sätt, då han blev måltavla för en bestraffningsexpedition från TV4 – föranledd av att Frid visat djärvheten att underteckna ett upprop för en grundligare undersökning av hur tornen kunnat rasa ihop så som skedde.

tankebrottsling

Jag noterade också att Tanja Bergkvist s.a.s. hamnade i blåsväder efter hon länkat till några av mina filmer i genusfrågan. Det blev arga kommentarer till hennes blogg – eftersom jag ifrågasatt den officiella versionen av WTC-dådet.

Det var en allvarlig överträdelse att «länka till Milld». Utöver epitet kan det alltså handla om att bli isolerad och utfryst. Ingen ska känna till att en person med tankar som mina alls existerar.

Nu senast kom en besk kommentar av en läsare på Exponerat i samband med min senaste fredagsbio.  Det blev «foliehattsvarning», för att jag tidigare fört fram olämpliga tankar kring WTC.

locketpa

”Locket på” är alltså påbjudet.

Kring WTC ska vi inte tala, denna händelse får ej vidare granskas.

Detta går också igen såtillvida att inga mer officiella utredningar kommit till stånd i USA, trots att många amerikaner krävt så och än fler misstror den officiella versionen.

Redan detta förhållande gör mig misstänksam. Det inger en känsla av att här måste finnas någonting som några försöker dölja.

Vad och varför?


wtc7

2. Antiförnuft

Det andra momentet är förnekandet av det uppenbara. Frontalkollisionen med sunt förnuft och ärlighet.

Sådant kan störa mig!

I första hand tänker jag här på WTC7, där man bara behöver titta på bilderna – se här och här – för att kunna se hur det är fråga om en perfekt förberedd demolering, att byggnaden raser med hastigheten av fritt fall och helt symmetriskt.

Det gjorde även WTC1 och WTC2, men där skylls ju demoleringen på att de träffades av flygplan. WTC7 påstås inte ha träffats av något flygplan – ändå en snarlik demolering. Hur var det möjligt?

wtc3

Argumenteringen är att bråte från WTC1 fallit på WTC7 så att denna byggnad rasade på samma sätt som tornen gjorde.

Det resonemanget faller redan på det faktum att mellan WTC1 och WTC7 fanns andra byggnader. Dessa skadades av bråte, men ingen av dem föll ihop som vid en planerad demolering.


goff

3.Geopolitisk offensiv

Ett tredje skäl att ägna detta ämne uppmärksamhet är att WTC-dådet fick så omfattande geopolitiska konsekvenser. Så mycket av det som senare inträffade i världen hängdes upp på denna händelse.

WTC var som ett nytt Pearl Harbor.  Det gav makthavarna i USA/Israel handlingsutrymme att genomföra en politik som annars inte varit möjlig, med krig i både Afghanistan och Irak.

I förlängningen av WTC har vi även Libyen 2011, Syrien samma år och nu även Ukraina. Genomgående samma aggressivitet från USA:s sida.

Och amerikanerna fick ”Patriot Act” med allt vad det betyder för NSA:s ökade aktiviteter – det som Edward Snowden orsakat så stor turbulens kring.

bombade

«War on terror» kallades det av president Bush, men det blev mest av allt självuppfyllande. Hur mycket islamistisk terrorism hörde vi talas om före 2001?

Vad USA åstadkom med sin ockupation av Irak var – förutom en miljon dödade – skapandet av en muslimsk terrorism som tidigare inte fanns där.

Både Alkajda och ISIS märktes av först efter WTC-dådet och USA:s påföljande «krig mot terrorn».

freedom

Den officiella konspirationsteorin om hur WTC-dådet gick till är alltså orimlig. Den punkteras redan genom WTC7.

Därutöver finns många andra underligheter, varav en del tas upp i filmtips nedan.

Tag bara uppgifterna om upphittade pass i WTC-bråten, att penetreringen av USA:s luftförsvar skulle ha dirigerats från en grotta i Afghanistan eller att där skulle finnas ett antal gömda grottor med toppmodern utrustning (se 12.30 in i denna film).

wtc-cave

Demoleringen av de tre tornen har sannolikt inte gått till så som man begär av oss att vi ska tro.

Jag ser det inte som belagt att muslimer överhuvudtaget skulle ligga bakom WTC-dådet.


Se gärna två filmer har jag tidigare gjort om WTC:

 Terrordådet i New York 2001. Del 1: Konsekvenser

 Terrordådet i New York 2001. Del 2: Hur gick det till?


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/14/europeiskt-911/

https://janmilld.wordpress.com/2011/07/10/de-tog-priset/

Alan Sabrosky har ordet

Corbett Report on WTC

Ken O´Keefe on WTC

WTC-bombarna

Ground Zero