• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vi och dom

1.viochdom

Fyra frågor om uppdelande: 

Är det svenska samhället uppdelat i «vi och dom»? 

Är detta ett faktum?

Vill vi att det svenska samhället ska vara så uppdelat? 

Är detta önskvärt?

  Vilka konsekvenser bör uppdelningen få, eller inte få? 

Finns det mer än en typ av «vi-och-dom»-uppdelning?

2.slpekare

Stefan Löfven deklarerade ju som nytillträdd S-ledare inte bara att han var «feminist.punkt.slut». Dessutom var han tydlig med att inte vilja veta av någon uppdelning av det svenska samhället i «vi och dom».


TVÅ ALTERNATIV

Ganska snart  framgick dock att han själv ändå gör just en uppdelning av människor i Sverige – i meningsfränder och meningsmotståndare, i de som tycker som han och de som inte tycker som han.

Men är inte det helt naturligt, ja direkt ofrånkomligt?

Har det inte alltid varit så, och måste så vara, i en demokrati?

Nja, här finns ett antal moment som gör den löfvenska uppdelningen problematisk.

Hur han än anklagar Sverigedemokraterna för att vara ett ”enfrågeparti” med fokusering på bara invandringen så är just detta vad som styr honom själv, hans parti och hans regering. Det märks ekonomiskt, i vad man satsar skattemedel på.

3.alternativ

Det märks framförallt i hans egen politiska vi-och-dom-uppdelning. På ena sidan finns han själv och (S), men också alla övriga fraktioner inom Sjupartiet (SP). På den andra sidan finns oppositionen, som  utgörs av Sverigedemokraterna.

Så långt behöver det egentligen inte vara problematiskt, om man bara erkänner som det är och gör bilden tydlig inför väljarna: här går nu den viktiga skiljelinjen i svensk politik och detta är vad väljarna har att förhålla sig till.  Två alternativ.


KONSEKVENSER

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mer problematiskt blir det när statsministern och S-ledaren inte vill prata med företrädare för Sverigedemokraterna, som nu dessutom är riksdagens i storlek tredje parti och har en klar vågmästarställning mellan de två  «blocken».

Konsekvenserna av detta ligger på flera plan:

•  En konsekvens har blivit att regerings- och riksdagsarbetet lamslagits. Politiken har gått i baklås, vilket påverkar många människor både ekonomiskt och socialt. Osäkerheter har uppstått om vilken regering som skulle sitta, vilken budget som skulle gälla och när nästa riksdagsval skulle ske.

• En annan viktig konsekvens ligger på det kulturella planet. Innebörden av den löfvenska hållningen är i praktiken ett mobbningsbeteende. Detta är negativt och dåligt redan i sig själv – så ska man inte uppträda mot andra människor!

Här rör det sig dessutom om inte bara vuxna människor, utan människor i politiska toppositioner!  Vilka signaler sänder det till unga människor, vilka förebilder gör man sig här till?!

I invandringsdebatten är «integration» ett centralt pk-begrepp, det ska lösa alla problem. Men vilka föredömen är det som här tillhandahålls? Vad är det för typ av svensk kultur som nya medborgare förväntas anpassa sig till?

5.sdhatet

Här hjälper inte att de politiskt korrekta gör anspråk på att representera anständighet och hög moral, godhet och fördomsfrihet, det hjälper inte att de gärna svänger sig med begrepp som demokrati och tolerans.  Vad som gör intryck på unga människor är hur vuxna i praktiken agerar.

Vad pk-lägret praktiserar är ju utfrysning och förtal, repressalier och hat. Så har det varit nu i ett antal decennier.

Vad ligger i förlängningen av detta, om inte öppet våld?

Här blir det inte bara ett teoretiskt resonemang, om hot och risker. Nej, våldet är redan här, och har så varit under bara alltför många år!!!

Jag talar nu inte om vare sig gatuvåldet eller våld med etnisk udd.

(diagram nedan är från Affes statistik-blogg)

6.dia


Nej, vad jag här talar om är politiskt våld – dvs ett våld som riktar sig mot andra människor just pga deras politiska engagemang och där ett syfte är att förmå dem att avstå från vidare politisk aktivitet.

Pekar man ut andra människor med negativa epitet, då är detta ägnat att bidraga till våldsdåd. Ju grövre de använda epiteten är och ju mer frenetiskt man öser på med sådana, desto större blir deras våldsinspirerande verkan.


EN MOBBARE I MOBBEN

Det snällaste jag kan säga om Stefan Löfven är att han inte är ensam – han är bara en i mobben. En mobbare bland andra.

Men ändå inte riktigt. För samtidigt är han ju en «värsting», med sin anklagelse mot Sverigedemokraterna för att vara ett «fascistiskt»  parti.

Värsting inte bara därför att begreppet ”fascism” i sig är det kanske starkaste i hela den politiska okvädningsvokabulären, utan också för den rutinmässiga nonchalans, med vilken han har använt begreppet.

• Till att börja med tillgrep han begreppet utan att ens känna till dess innebörd.

• Inte ens i efterhand, inför ett förberett TV-framträdande i Agenda, brydde han sig om att ta reda på saken.

• Och inte heller efter att inför hela Sverige ha exponerat sin okunnighet i frågan låter han sig bekomma: Stefan Löfvens anklagelse mot SD för «fascism» har inte tagits tillbaka!

7.diktator

I TV surrade Löfven om att fascismen skulle vara «demokratisk», Benito Mussolini skulle mao ha varit demokrat!  Vidare fick tittarna höra att fascismen – till skillnad från nazismen – är rasistisk (4.10 in i denna film).


FASCISM OCH NAZISM

Uppenbart blir att för Löfven var användningen av epitetet «fascism» aldrig menat som något annat än just ett epitet – använt bara pga sin negativa laddning. Någon eventuell saklig innebörd var då ovidkommande.

Hans återkommande prat om hakkors vid SD-demonstrationer är bara fantasier.

För min del har jag lärt mig att förknippa fascism och nazism  med åtminstone tre moment:

• antidemokrati

• antiintellektualism

• våldsromantik

Det närmaste vi kommer verklig fascism i Sverige idag representeras av dem som utövar politiskt våld och av dem som uppmuntrar till sådant, genom sin antiintellektualism.

bokbal


SOCIALDEMOKRATISK TRADITION

Stefan Löfvens agerande ingår dessvärre i vad som nu blivit en S-tradition. Här kan nämligen ett mönster spåras tillbaka i tiden:

8.abf

ABF Haninge gav år 2001 ut en skrift som gjorde anspråk på att «syna Sverigedemokraterna». Där nämndes också föreningen Blågula frågor, som anklagades för att vara både «högerextrem» och «nazianstruken» – utan att man ens försökt belägga med exempel och fakta.

För att understryka att nazism var något allvarligt fanns denna passus: 

”Miljontals människor hade av rasismens och den etniska rensningens ideologer samlats ihop likt boskap och förts till döden. En djupt chockad värld enades om att aldrig mer acceptera en utveckling och en politik liknande den som i det av nazister styrda Europa förde miljoner och åter miljoner människor till tvångsarbete, koncentrationsläger och gaskammare.”

Något utrymme för saklig kritik av den förda invandringspolitiken ville ABF Haninge mao inte ge.  ABF betyder «Arbetarnas Bildnings-Förbund», men det där med bildning tar man uppenbarligen inte så allvarligt på…


9.ps

Ytterligare ett S-exempel är från 1997. Den 21 maj uttalade sig då invandringsminister Pierre Schori (S) i riksdagen på följande sätt:

«Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, t.ex. att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.»

Tre månader senare, den 30 augusti, blev fyra sverigedemokrater överfallna på Södermalm i Stockholm,  på väg från ett torgmöte. De angreps av en klunga på 20-30 maskerade figurer utrustade med tillhyggen och de fyra misshandlades så allvarligt att de måste föras till sjukhus.

”Bråk uppstod” blev DN-rubriken, för tidningens lilla notis.

Något direkt samband med S-ministerns hetsande i riksdagen kan inte påvisas, men det bidrog ändå till ett klimat av hat, där tröskeln för våld sänkts.

10. ma

En motsvarande funktion får uttalandena om fascism från Stefan Löfven och hans finansminister Magdalena Andersson. Hon var först ut med anklagelsen, den 5 december.

Tio dagar senare, den 15 december, blev en medlem av Nordisk Ungdom överfallen av ett maskerat gäng  och grovt misshandlad, med allvarliga skallskador som följd.

Femton dagar senare, den 20 december, blev en sverigedemokrat i Göteborg misshandlad utanför sitt hem, överfallen av ett gäng.

(Tillägg, nyårsafton: SD-politiker misshandlad i Stockholm).

Blir det långsökt att tänka sig en koppling mellan S-ministrarnas utfall och dessa våldsdåd? Det finns många erfarenheter som talar för ett samband mellan vad som förekommer i massmedia och vad som sedan händer «på fältet». Under 90-talet blev en gavel på mitt bostadshus i Haninge AFA-sprayade två gånger, båda gångerna föregångna av Exposkriverier 1-2 veckor tidigare.

Men rör det sig inte här om «lika goda kålsupare», om två parter som turas om att ge sig på varandra?

Så vill massmedia ofta framställa saken, men i verkligheten finns inga fall där sverigedemokrater ägnat sig åt politiskt våld. Det rör sig om ett ensidigt våld, från «antifascister».


11.ms

SAHLINISMEN

För socialdemokratins intellektuella och moraliska utförsåk tillmäter Johan Westerholm på sin blogg «Ledarsidorna.se» Mona Sahlin en stor betydelse, och jag är benägen att instämma. För mig har hon kommit att symbolisera själva begreppet antiintellektualism.

Westerholm talar om «sahlinismen»:

«Ett debattklimat som dessvärre präglats av det jag kallar för Sahlinism. Mona Sahlin, och hennes dåvarande stab, är nog de som påverkat debatten i mest negativ riktning. Den ligger nära Arnstadismen som går ut på att försöka skrika fascist så högt som möjligt till alla som har det dåliga omdömet att börja ställa frågor kring migration och genom att sedan försöka de facto ljuga ihjäl verkligheten.»

«För om hennes, och andra i hennes tradition, tidigare anslag är att beteckna som framgång så är vi nog rätt många som är nyfikna på vad ett misslyckande innebär.

Nu står vi där vi står. Med en outbildad och oerfaren politikerkår – det stigmatiserade debattklimatet har gjort att vi tappat kompetens att debattera migration och integration – samt en välfärd under stor press. Parat med detta en statsminister som fokuserat vid Henrik Arnstads bok Älskade Fascism istället för de systembrister som gjort att dessa krafter växer. Att erkänna systembristerna och de svåra val som ligger framför oss är första steget att lösa dem. Det är inte några roliga beslut som våra förtroendevalda måste fatta nu och det kommer inte gå längre att stå och skrika fascist och därmed tro att vi slipper göra de val som kommer krävas.»


UTBILDNINGSMINISTER

Till de antiintellektuella får räknas även Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister i regeringen Löfven.

WEB_INRIKES

Vad som kvalificerar honom är hans uttalande om Sverigedemokraterna som ett ”missnöjesparti”. Återigen ett exempel på hur man låter negativa epitet ersätta argument i sak.

Begreppet ”missnöje” är här bara ägnat att sprida dimma. Självklart finns brister och problem i samhället, som människor rimligen är missnöjda med och som partier bör vilja ändra på.

Utan ”missnöje” ingen opposition.


STATSMINISTER REINFELDT

12.stormakt

Det handlar också om vissa moderater.  Avtryck har lämnats också av Fredrik Reinfeldt, från sina åtta år som svensk statsminister. Hans migrationspolitiska vägval, dvs uppgörelsen med extremistpartiet Miljöpartiet, var dikterat av en vilja att bestraffa SD:s väljare, det har han själv uttalat.

Något engagemang för demokratiska spelregler och avsky för politiskt våld har inte kunnat märkas från Reinfeldt – snarare tvärtom!  Med honom fick Sverige en statsminister som inte ville tala med företrädare för Sverigedemokraterna och som tog påfallande lätt på politiskt våld, riktat mot invandringskritiker. Medan SD:aren Issa Issa  låg på sjukhus i Göteborg efter 18 knivhugg uttalade sig Reinfeldt som framgår 6.30 i denna film.

Under valrörelsen kom «öppna-era-hjärtan-talet» (en minut in i denna film). Efter sin avgång uppträdde Reinfeldt i  TV4:s morgonsoffa den 24/12, där han deklarerade  att Sveriges gränser är «påhittade» och att landet framförallt tillhör dem som kommit från andra länder.


13.idiot

TVÅ LAG

Även där så grova epitet som «fascism» eller «nazism» inte tas fram rör det sig i grunden om två grupper, där de politiskt korrekta gör anspråk att befinna sig på en högre moralisk nivå än sina meningsmotståndare. Till skillnad från dessa är de själva anständiga och rumsrena, de är goda. Inte nödvändigtvis genom resultatet av sitt agerande men genom sina renare intentioner och sin pålitliga «värdegrund».

Den här klyftan gör det naturligt att på olika sätt mobba. Mobbandet understryker den egna förträffligheten, stärker kanske också sammanhållningen inom flocken.

• Således inbjuds inte SD:s partiledare till Nobelmiddagen.

• Således vägrade Per Westerberg (M) i rollen som talman att efter riksdagsvalet 2014 att skaka hand med Jimmie Åkesson.

• Vilket leder över till Rosanna Dinamarcas spektakulära utnyttjande av riksdagens plenisal som plattform för olika demonstrationer, riktade mot SD i allmänhet och talman Björn Söder i synnerhet.


14.bs

FINNS ETNISKA SVENSKAR?

Då är vi tillbaka till pk-parollen «det finns inte vi och dom». Här kan det handla också om en annan typ av uppdelning, nämligen i olika etniska grupper.

Detta är mindre en uppdelning som görs  än en uppdelning som bara finns. Det handlar mindre än åsikter, känslor och tyckanden  än om en verklighet.

I PK-Sverige har detta gjorts laddat och konstigt, vilket framgick efter att Björn Söder i en DN-intervju svarat på frågan om man kan vara både jude och svensk samtidigt:

«Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige.»

Till dem som «gick i taket» över Söders uttalande hörde Willy Silberstein från Svenska Kommittén mot Antisemitism. Han lyckades tolka Söders uttalande som antisemitiskt!

Enligt Silberstein får det finnas både judar och svenska medborgare, man kan ha båda identiteterna samtidigt. Däremot får inte etniska svenskar finnas på ett  motsvarande sätt.

15.ws

Docent Kjell Magnusson skrev bra på Brännpunkt, den 21/12 -14:

«…Reaktionerna visar att vi i dagens Sverige saknar ett ord för ‘svenskar’ som motsvarar ‘polacker’ eller ‘finnar’, det vill säga anger tillhörigheten till en etnisk grupp. I pressen läser vi att 300 svenskar har rest till Syrien för att strida, medan 30 svenskar befinner sig i Ukraina av samma skäl. Informationen är vid närmare eftertanke uppenbart missvisande. I Norge används i sådana fall termen medborgare, en distinktion som tycks ha försvunnit i Sverige, vilket kan förklara en del av uppståndelsen kring Söder.»

«…Om Söder säger att minoriteter i Sverige inte är svenskar i samma mening som majoriteten har han egentligen inte sagt mer än att de i kulturellt hänseende skiljer sig från övriga svenska medborgare och att deras kulturer bör bevaras. Det hade varit anmärkningsvärt om han hävdat att de vore mindre värda eller inte hade samma rättigheter. 

Den märkliga situationen har nu uppstått att Söders kritiker i sak anklagar honom för att påstå att de nationella minoriteterna skulle ha en annan kultur än andra svenskar, samt att detta är ett uttryck för missaktning. En tolkning är att man i debatten intuitivt uppfattar svenskheten som ett eftersträvansvärt ideal. Genom att problematisera någons svenskhet har man också nedvärderat personen i fråga, eftersom det svenska är måttstocken. Denna typ av paternalism och självgodhet har många invandrare stött på och attityden är framträdande även i svensk utrikespolitik. Vi är trots allt en ‘humanitär stormakt’.

I Sverige talas om faran av uppdelning av människor i vi och dem. All identitet bygger emellertid på skillnader. Utan du inget jag; utan de inget vi. Utmaningen är att acceptera olikheterna. Hävdar man att kulturella skillnader är av ondo är man också emot minoritetsrättigheter…»


16.rights

ALLAS LIKA VÄRDE?

Drevet mot Björn Söder red också på ett annat pk-mantra, ständigt upprepat: «Alla människors lika värde».

Så sent som år 2001 skrev jag själv under på den parollen, vilket nu går att reflektera utifrån (punkt 10).

Hur tänkte jag då?

Även om jag då inte var klar över begreppets felöversättning från engelskan, där «dignity» betyder «värdighet», så var det ungefär vad jag anslöt mig till.

Det har i efterhand slagit mig att begreppet (i sin svenska felöversättning) utgör exempel på hur ett deskriptivt och ett normativt påstående flyter samman. För egentligen är det ju skillnad på att beskriva något som ett faktum och att uttrycka sin önskan om att något ska bli på ett visst sätt.

I mitt bakhuvud låg att ingen människa ska utsättas för övergrepp som mobbning eller våld, och det står jag självfallet fortfarande för.

17.ratt

Däremot kan parollen inte innebära något så orimligt som att alla människor skulle vara likadana eller att alla använder handlingsmöjligheter identiskt.

Det finns – och måste finnas – både betygssystem och löneskillnader.  Alla ska ges lika chanser, men utfallet kommer ofrånkomligen att variera.

Vad jag konsekvent framhållit är också att alla människor inte kan ha rätt att få bosätta sig i Sverige, än mindre att dessutom bli försörjda av svenska skattebetalare. Där kunde jag känna att jag nästan tog i, att det var en tes som ingen skulle kunna annat än ansluta sig, när den uttalades så naket.

Som det visat sig hade jag då fel.

PUT utfärdas sedan länge av svenska myndigheter med en manisk frenesi. Ganska nyligen har SP (Sjupartiet)  dessutom drivit igenom ett beslut om sjuk- och tandvård även för utlänningar som illegalt befinner sig i Sverige – på villkor som är långt mer gynnsamma än för svenska medborgare!


18.fyrarad

KULTURELL REVOLUTION

Vad Sverige nu skulle behöva är en kulturell revolution, där

• människor vågar fritt ge uttryck för vad de känner, tänker och tycker

• den politiska diskussionen utgår från verkligheten, inte från önsketänkande

• förslag till lösningar bedöms på sakliga grunder, inte utifrån vem som presenterat dem

• meningsmotståndare respekteras och all politisk mobbning upphör.

Inför år 2015 känns det, mer än tidigare,  som att förändringar i rätt riktning kan ligga inom räckhåll!

Jag tänker då på  partiledarna Göran Hägglund och Mattias Karlsson, redaktörerna Vavra Suk och Ingrid Carlqvist, journalisterna Julia Caesar och Marika Formgren,  författarna Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, bloggarna Merit Wager och Johan Westerholm, ekonomerna Jan Tullberg och Tino Sanandaji, talmännen Urban Ahlin och Björn Söder,  fritänkarna Lars Bern och Ian Wachtmeister, olika radioprograms- och filmframställare, samt många fler.

Till det hoppfulla hör naturligtvis också de starka reaktionerna på DÖK.

Allt fler tar nu till orda och visar integritet,  sammantaget ger detta ändå ett visst hopp i det mörker som invandringspolitiken fört med sig!

19.gh

Värt att notera är också KD-ledaren Göran Hägglunds uttalande inför journalister i december:

«Jag är trött på frågor som börjar med Sverigedemokraterna, slutar med Sverigedemokraterna och att vi inte kan föra ett samtal om dom här sakfrågorna. Jag tror svenska folket förväntar sig det, och jag tycker också – om jag får vara förmäten nog att ha en synpunkt – att det borde vara någonting som intresserar journalistkåren!»

Det återstår iofs att se hur djup Kristdemokraternas omvändelse i migrationspolitiken verkligen är. Så här långt står det klart att den skedde ”under galgen”, inför ett befarat extraval där KD mycket väl kunde ha fallit under spärren. Inte desto mindre bör tillnyktringen klart välkomnas!

Det rör en viktig princip: vi måste lämna utrymme för en utveckling, av både partier och medborgare, ja till och med av redaktörer och journalister.


20.samtalet

I princip finns tre möjliga hållningar att inta som medborgare:

1.  Apati och passivitet

2. Kamp, med hat som drivkraft och hämnd i sikte

3. Kamp, med kärlek som drivkraft och försoning i sikte.

Eftersträvansvärt måste vara det sistnämnda – vilket inte utesluter kritik, även en frän sådan!

fronten

Vad gäller eftersträvansvärda hållningar tänker jag också på finländarna. De är beundransvärda, inte bara för sin kloka invandringspolitik och sitt effektiva skolsystem. Jag tänker också på historien.

1939 blev Finland angripet av Sovjetunionen, varpå följde Vinterkriget. Lilla Finland kunde där bjuda ett beslutsamt och uthålligt motstånd. De finska soldaterna visade på ett fantastiskt mod och en oerhörd kampvilja.

1941 kom nästa krig mot Sovjetunionen, i samband med Hitler-Tysklands angrepp den 22 juni. De finska trupperna hade kunnat intaga Leningrad, men gjorde halt vid den tidigare gränsen mellan länderna. Därmed räddades staden undan nazitysk ockupation.

Starka vid prövning, generösa vid överläge – det kännetecknade finländarna. Se där ett positivt ideal, något att sträva efter idag, för vårt svenska motstånd!

mkmuren


Med detta önskar jag alla läsare

ETT GOTT NYTT ÅR!


Läs mer

Farliga oborgare

26 svar

 1. Bra Jan, lysande!
  Tyvärr finns vi och dom ännu tydligare idag efter juntans dekret om isolering av SD. Åtta års karantän ska det bli och Lena Melin i AB har svårt att dölja sin glädje över detta.

  Men stormen mot Alliansen verkar öka när folket börjar inse vad man håller på med. Att Sverige över en natt med några pennstreck klev över linjen till diktatur hade nog ingen väntat sig. Alla var beredda på att Alliansen skulle hålla stånd och låta bluffmakaren utlysa nyval så att han sedan kunde skickas på en långvarig semester.

  Alliansen kunde då i det skedet ha påbörjat närmandet till SD och fått med sig SD på budgettåget så hade denna mandatperiod varit säkrad. Och S+Mp+V oskadliggjort för lång tid framöver.

  Nu har etablissemanget cementerat inte bara blockpolitiken utan även ett tydligare vi och dom. Attackerna haglar mot SD som aldrig förr. Moskebränder antyds ha startats av SD anhängare, Svenskar fast i Mexikos gräns jämförs med SD politk osv osv. Till och med historikern och proffessorn uttalar sig i SvD och jämför äpplen med jordgubbar i sin iver att reparera skadan då han förkunnade att SD inte är fascistiskt.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101.svd

  Tack Jan dina rapporter är kanon och snyggt serverade.

 2. Bara en sak jag INTE kan hålla med om och det är att NSDAP skulle ha varit antiintellektuella ..här får du förklara varför du anser att de var det..!?

  Situationen i Tyskland efter den degenererade Weimarrepublikens tid..som kan sägas vara överintellektualiserad som vänstern ofta utger sig för om än ”skenbart” ..! Titta på dem som själva anser sig vara intellektuella i Sverige hur ofta har dom sina Trotsky-glasögon på sig..nästan alla 😉 apfula glasögon och avskyvärd retorik och logik. Skulle det vara intellektualism då betackar jag mig.

  Tillbaka till NSDAP´s övertagande av makten i Tyskland det var nog nödvändigt att ta i med hårdhandskarna..vad många inte vet är ju att kommunisterna försökte ta över Tyskland med våld och endast nationalister stod dem emot. Dessutom var kommunisterna många och Hitler ville inte ha ett nytt Sovjetunionen i Tyskland. För att göra en omelett måste man ibland knäcka ett par ägg som kocken brukar säga…! Jag har ofta funderat på om det kommer att gå att få till förändring i Sverige utan våld…jag är mycket pessimistisk till att det skulle gå utan detta. Våld är den ultimata och slutgiltiga utvägen..och det är tyvärr kristen etik och retorik som gjort att kommunisterna fått makten i Sverige eftersom de kristna har abdikerat för den satanistiska kabbalistiska vänstern..! Jag ser nämligen ingenting gott i kommunismen kommunism är lika med satanism det är bara att se vad den ställt till med runtom klotet.

  Möter man sin fiende med ord så räcker dom endast så långt..! Visar man att man är villig att dö för sin övertygelse då ställs allt på sin kant. Tyskland försökte men de var omringade av fiender frimurar-kommunister samt frimurar-”kapitalister” sak samma egentligen eftersom dessa stödde varandra genom hela kriget mot Tyskland.

  Den som tror att UK, USA, Frankrike de allierade är kristna länder får nog tänka om den styrande klicken är satanister och dom är alla frimurarländer. Även Josef Stalin var frimurare en satanist..demokrati är ett påhitt som frimurarna dammade av eftersom det ger intryck av att det är folket som bestämmer faktum är att det aldrig är folket som bestämmer..det är frimurareliten som bestämmer de sammansvurna. Våra politiker dansar efter deras pipa ju dummare politikern är desto lättare är denne att styra eller sprattla om ni vill..!!

  • Jag delar helt din analys. Jag själv är en ”sökare” som vill lära mig nya saker och hatar dagens anti-intellektuella politiska korrekthet som effektivt kväver i sin linda det som är grunden för all utveckling och kunskap: att ställa frågor och att vara nyfiken på svaret!

   Idag är det inom skolan, arbetet, kulturen och samhällsdebatten helt ointressant att ställa frågor och att vilja förstå. Idag handlar allt om att tycka rätt. Detta är anti-intellektualism i kvadrat.

   För några år sedan blev jag förbannad eftersom jag insåg att jag blivit lurad, grundlurad alla åren. När jag insåg att den s.k. prestigefyllda tidning jag läste varje dag Financial Times inte var annat än en propagandakanal, då trillade polletten ner. Idag ser jag tydligt hur vi formligen badar i propaganda varje dag. Propagandan är i själva verket den verklighet vi tror oss leva i.

   Mitt beslut var då att vända på varje sten, undersöka och ta reda på och på den vägen är det. Resan lär fortsätta många år till. Jag ångrar mig inte men det går inte att vara opåverkad. När du inser att världen är rutten och styrs av en liten kabal som kontrollerar det mesta bakom stängda dörrar, även den officiella historieberättelsen, då är det lätt att bli både deprimerad, arg och uppgiven.

   Men verklig lycka är inte att vara okunnig, sorglös och att leva ett bekymmersfritt liv. Verklig lycka handlar om att bygga något bättre för kommande generationer. För att göra det krävs kunskap om hur världen fungerar.

   Vi kan tyvärr inte som du säger påverka detta med väpnat motstånd. Skälet är att detta är exakt det man vill idag från denna kabal. Detta skulle vara deras högsta dröm. Att några försökte göra uppror som de kunde enkelt slå ner och sedan använda i sin eviga propaganda för att lura de okunniga och ointresserade.

   Det finns bara en väg ur detta och det är att utbilda folket. Det räcker med att 10% av befolkningen inser, sedan följer resten efter. SD har visserligen 800 000 väljare men ytterst få av dem förstår vidden av detta. De ser en tiggare och gillar det inte och sedan röstar man SD. De fortsätter dock att köpa sina kvällstidningar och titta på Steffo och Jenny på morgon-TV, så i grunden har man inte förstått mycket av vad som sker.

   Därför är alternativa bloggar viktiga. Alla når sin egen publik. Själv saknar jag en riktigt bra blogg i Sverige som vågar ta steget extra. Fria Tider är bra men man stannar väl inom vad som får anses vara det politiskt acceptabla. Nordfront är också bra men om man nu inte känner sig som en nationalsocialist?

   Jag menar att en sådan sida som Red Ice som har så mycket bra information, och vars syfte är just att söka efter svar på frågor vi inte ska få söka svar på, massor av intressanta intervjuer och nyheter på engelska når inte svenska folket främst p.g.a. språket. Samma sak med andra fantastiska sidor som t.ex. ihr.org och Mark Weber eller Kevin MacDonald på occidentalobserver.org. Läser varje dag intressanta saker som jag ofta tänker. Detta borde svenska folket få reda på.

   Red Ice borde starta upp och göra nyheterna tillgängligt på svenska mer i nyhetsform, som Fria Tider.

   Själv vägrar jag att låta mig klämmas in i något fack. Delar här Henrik Palmgrens patos för att söka efter svar och att inte vika undan för att också granska även det som vi inte får granska, som t.ex. att ställa frågan om bilden vi får om andra världskriget verkligen stämmer?

   Får man sedan ny kunskap då ändrar man sig. Det tar ju aldrig slut. Därför är det obegripligt att man kan säga att man är Moderat eller Sosse och så går åren men politiken blir helt annorlunda men du fortsätter ändå rösta på det du alltid gjort. Höll du med moderaterna för 20 år sedan och har samma syn idag är det omöjligt att rösta på dem idag för innehållet i politiken är totalt förändrat.

   Så där det får bli min Nyårshälsning! och tack för alla intressanta filmer och blogginlägg.

   • Jag får tacka för ditt långa utförliga svar och önska dig en trevlig kväll och ett gott nytt år..!

    Red Ice Creations är nog det enda program som jag inte kan vara utan just nu det är som en frisk fläkt i ett annars verkligt unken tillvaro. Jo jag kan nog hålla med om att väpnat motstånd är det sämsta man skulle kunna göra just nu..men vi ska INTE glömma att vi börjar bli många nu som vaknat i hela världen dessutom. Och många som vaknat är minsann inga dumskallar heller. Den kabal som styr är livrädd just nu kan jag tala om..det är därför som de försöker skynda på utvecklingen.

    Det som ska göras inom en snar framtid anser jag är att utbilda och träna människor som på ett kirurgiskt sätt kan avlägsna denna cancer på världskroppen. Det är ett sådant scenario jag ser framför mig en koordinerad insats som både ska verka som varning och som försvar för alla nationers folk att försök er aldrig på detta igen. Vi ser även er är budskapet och ni har gjort massorna riktigt förbannade.

    Det pågår ett krig mot alla europeiska folk och länder..det pågår i media det pågår genom påtvingad migration, det pågår inom popkultur, det pågår inom hela underhållningsbranschen. Det är ingen slump att det pågår och snart nått orkanstyrka med alla dumheter..i ett krig måste man se till att man vinner så det som måste göras är ibland drastiskt. Men om vi har tid kan vi ju försöka bygga upp egna nyheter och tidningar och hålla dom fria från det inflytande som just nu hänger som en grå skitig och blöt matta över samhället. Om vi har tid kan vi bygga upp en egen filmindustri…vi kan påverka musikindustrin..nja…!! Om vi har tid….har vi det hur mycket tid har vi innan det är helt kört. För Sveriges del är det nog tyvärr redan helt kört..en av de äldsta europeiska staterna och folken totalt överkörda. Och det innan någon ens hunnit säga flaska..skrämmande men med tanke på att jag själv inte vaknade förrän 2010 så kanske fler hinner göra det..jag började i.o.f.s inse redan under den första mandatperioden med alliansen vart det barkade..! Jag borde förstått redan efter den borgerliga regeringen under Bildt vartåt det var på väg…men då ville jag vara till lags och förstående. Men det tänker jag inte vara längre långt där inne bankar ett vikingahjärta och jag är inte det minsta rädd för vad som ska hända mig personligen om jag säger något som någon inte gillar jag är också en sanningssökare. Och ett liv med färskt bacon och öl i Valhall låter nästan för bra för att vara sant dessutom är jag snart för gammal för att svinga svärdet men blir jag tvungen tar jag gärna ned det från väggen dammar av det och låter dess egg slicka i sig av folkmördarnas blod.

    För övrigt anser jag att sionismen bör förstöras..! 😉

  • Det här måste vi spinna vidare på, nu börjar det hetta till av intresse. Nu står umgänge med familjen för dörren men väl mött framöver.

   • Jag delar din uppfattning om Sionismen helt. Jag har funnit att Sionismen ligger bakom mycket av det elände som drabbat mänskligheten under 1900-talet. Faktum är att många judar också insåg den katastrof det skulle föra med sig, men det vet ni ju så klart redan.

    Gott Nytt År 2015!

  • Det är segraren som skriver historien, sägs det.

   Alltmer har det också visat sig att det kan finnas anledning att vara kritisk till den historieskrivning som serverats oss kring egentligen hela 1900-talet. Det gäller inte minst Första Världskriget, där Andra Världskriget till stor del kan ses som ett fortsättningskrig.

   Kolla denna film, ett tal av den amerikanske affärsmannen Benjamin Freedman 1961:

   För min egen del har jag säkerligen mycket mer att lära i detta ämne.

   När jag skrev omdömet om nazismen som antiintellektuell så illustrerade jag det med ett bokbål från 30-talets Tyskland. Det var också exempel på vad jag menade.

   Som ett faktum får väl också betraktas att Hitler upplöste riksdagen och frihetsberövade politiska meningsmotståndare. Även den som hävdar det var en nödvändighet i rådande situation måste ändå medge att det är något annat än att föra dialog.

   VIKTIGAST för oss i Sverige och Europa på 2000-talet är dock att fokusera på situationen här och nu. Vilka är det som här och nu representerar antiintellektualism och förtryck, hot och våld?

   Jag betvivlar inte – tyvärr – att här kommer att finns mycket stoff för mitt bloggande och för nya fredagsbiofilmer under år 2015!

   • Milton Freedmans tal har jag lyssnat ett par gånger på redan och det du säger om att 2:a världskriget egentligen är ett fortsättningskrig stämmer nog också till en viss grad. Det som hade förändrats var kommunismens framväxt och det folkmord på kristna ryssar som följde ett folkmord till stor del utförd av judar. Holodomor är ju det verkliga skräckexemplet där 7-8 miljoner Ukrainare svälter ihjäl utan att omvärlden gör det minsta för att försöka hjälpa dem. Allt detta visste naturligtvis Hitler om han var mer benägen att kriga mot det ”ateistiska” Sovjetunnionen än att kriga mot Storbritannien och Frankrike han förstod vilka fasor som väntade HELA Europa för Stalin hade redan attackstyrkor vid gränsen för att anfalla först Tyskland sedan resten. Hitler förekom honom…tyvärr förlorade han kriget vilket George S Patton mycket riktigt anser var fel person som förlorade kriget..Patton levde inte länge efter det uttalandet. Och ingen obduktion av kroppen tilläts trots att han hade allvarliga skador på nackkotorna..vilket jag kan tycka är lite märkligt så här i efterhand det Patton sa var att ”vi besegrade fel fiende” när han såg bolsjevikernas beteende på slagfältet och hur de behandlade tyska kvinnor mördandet som fick fortgå är en SKAM för hela västvärlden..men allra mest faller skuggan på judarna.

    Det jag vill säga med antiintellektualismen är att jag har läst en del tal av både Hitler och Göbels och jag måste säga att de talen är bland det mest klarsynta och klargörande talen jag har hört några politiker uttala. NSDAP körde med raka puckar..jag ska försöka leta reda på några av de talen vid ett senare tillfälle nu är det lite sent på natten och jag borde ligga och sussa 😉 !!

    Det där med bokbålen är också något som har överdrivits i efterkrigstiden det som brändes var kommunistiska skrifter och pornografi och säkert en och annan judisk psykologibok om sex och barnanusar och annat som NSDAP ansåg vara degenererat..!!

    Man kan inte ta riktiga beslut i en framtid om man inte har kontakt och kunskap om historien som lett fram till där vi är idag och varför vi är där vi är idag..lögnerna MÅSTE man göra upp med annars kommer rädslan för detta alltid hänga som en slagpåse över nationalister.

    De som enbart ville det egna folkets väl så ser jag på NSDAP idag när jag har läst på om den tiden och ju mer jag får veta desto mer förbannad blir jag.

 3. Önskar Dig Janne och alla andra Gott Slut och ett dundrande Gott Nytt År. Nu kör vi ännu hårdare för 2015.

 4. Mycket bra. Tack.

 5. Tack Janne för din jämförelse i slutet ang. Rikssvenska och Finländska folkkaraktärer. Vad den finländska karaktären beträffar så är det ingen skillnad mellan folkgrupperna då de båda har stridit i samma krig. Själv är jag född den 30 jan. 1944 och den sista dagen på BB söndag kväll 6 februari anfölls Helsingfors av 700 terrorattacker med bomb & jaktplan. Med mig invirad i en filt rusade min mor ut ur BB och täckte mig med sin kropp på den kalla marken då bomberna föll omkring oss. Den 16:e och 26:e feb. upprepades attackerna med samma insatser men då var vi skyddade i bombskyddet. Totalt försvann 109 hus och ca 330 brann. Men inte hatar jag dagens ryssar som är oskyldiga! En slutkläm bara; Man lär ha frågat Stalin om varför han inte ockuperade Finland vilket ju drabbade Estland m.fl. andra länder? Hans svar lär ha varit: Man ligger inte väl tillsammans med en igelkott! Men Givetvis visste han att Finländarna hade gömt mycket vapen på olika ställen vid vapenvilan för ett fortsatt gerillakrig ifall ryska trupper skulle försöka invadera landet! För dem som inte fattar det: Att vara Nationalist och försvara sitt land på jorden är helt OK och skall inte förväxlas med att vara Nazist!
  / Är själv av helsvensk stam (finns inte ett enda finskt namn i släkten)med ursprung i Uppsala sedan flera hundra år, men formad till & med finsk mentalitet!

 6. Vill man kämpa emot det politiska etablissemanget i dagens Sverige, då duger det inte med kärlek och försoning. De förstår bara ett språk och det är när de märker av ett benhårt motstånd. Och detta motstånd kommer bara att uppstå hos de, som har ett uppdämt hat mot dagens politiska ledning. Har man som mål att alla skall försonas i slutändan, då är man nog ganska naiv. Större omvälvningar i ett samhälle har aldrig kunnat ske utan våld. Tyvärr blir detta resultatet av den högförrädiska politik som dagens politiska elit utövar mot det etniskt svenska folk, som bebott detta land i otaliga generationer bakåt i tiden. Ingen önskar våld för våldets egen skull, men i slutänden ser jag inget alternativ till att dagens elit av styrande tokstollar kan avlägsnas på ett sätt där inte tvångsmedel måste tillgripas.

  • Den riktning, i vilken makthavarna nu driver utvecklingen är uppenbar: okontrollerat hat med åtföljande okontrollerade våldsutbrott.

   Det är något som jag fruktar. Inte bara för att oskyldiga människor kan komma till skada. Än viktigare är det som Kalle tar upp i sitt inlägg ovan:

   ”Vi kan tyvärr inte som du säger påverka detta med väpnat motstånd. Skälet är att detta är exakt det man vill idag från denna kabal. Detta skulle vara deras högsta dröm. Att några försökte göra uppror som de kunde enkelt slå ner och sedan använda i sin eviga propaganda för att lura de okunniga och ointresserade.”

 7. Jag kollande lite på Dagens Industris site och fann detta:

  http://www.di.se/artiklar/2014/12/31/varldens-popularaste-bibelord-korade/

  Vad i hela friden har detta med industri att göra man blir fan illamående.

 8. Många kloka ord här. Kan bara instämma i det mesta.
  Bland kommentarerna är i synnerhet Kalles ord som om jag skrivit dem själv.
  Kul med Gandalfs travesti på hur Cato brukade avsluta sina tal i senaten, men då syftande på Kartago.
  Och Svitjods glöd bådar gott inför framtiden.

  God fortsättning på det nya året!

 9. Janne! Vill bara tacka Dig för Dina imponerande insatser för vad som är rätt och riktigt! Röstade på Dig 2005 i Norrköping. Har alltid tyckt att det är synd att Du inte sitter i Riksdagen för SD!
  GOTT NYTT ÅR Janne och KÄMPA PÅ!!!

 10. Haha här är en video jag tycker alla bör lyssna på den här killen Stefan Molyneux tror jag han heter..vilken skitsnackare..!

  Fy fan alltså ….här är en kille som ringer in och vill berätta om hur Adolf Hitler ”The greatest story never told” hade fått honom att ändra uppfattning att det faktiskt är USA, UK, Frankrike och Sovjetunionen som var de riktiga bovarna under andra världskriget….lyssna på den här galna killens svada och hur han bortförklarar alltihop då förstår ni vad det är vi har emot oss….!!

  Ingenting av det han säger kan sägas vara argumentering som håller utan bara ordbajseri..helt otroligt…! Vilka människor det finns egentligen jag har aldrig i min vildaste fantasi ens kunnat inbilla mig att sådana här människor ens finns..nu vet jag bättre..!

  God fortsättning alla..!!

  • Molyneux är väl värd att lyssna till. Välj ämne: https://www.youtube.com/user/stefbot
   Här gör han dock ett par misstag. Han hävdar att folk bara vill ha sina fördomar bekräftade och sådan är vi beklagansvärt ofta. Men sedan bär han själv syn för sägen. Hans fördom att Förintelsen är sann får honom att missa att Auschwitz inte var ett förintelseläger. Med sin felaktiga utgångspunkt snörjer han in sig i den falska utsagan att antal inte har betydelse. Det är istället så att vid en viss kvantitet inträffar en kvalitativ förändring. En mördare är inte en dubbelmördare och den som mördar tre är inte en massmördare. Att mörda 1000 uigurer är otvivelaktigt ett massmord men det är inte ett folkmord som det är att mörda 3 miljoner uigurer. Numbers matters! Om siffran på de omkomna ändras från 4 till 1 miljon borde han förstå att där finns ett grundläggande fel i hela berättelsen.
   Jag som har trott på Förintelsen nästan hela mitt liv, har överseende med de många miljoner som ännu lever i mörker. ”Fader förlåten dem, ty de veta icke vad de göra” kan vara ett passande citat.
   Angående ”The greatiest story..” så är den en partsinlaga. Saker som inte passar in utelämnas och viktiga faktauppgifter motsägs av andra källor.
   Att läsa och förstå VK I och II är intressant, men frågan riskerar att skymma den stora uppgiften just nu – att stoppa massinvandringen.
   God fortsättning!

   • Molyneux är en fullblodsidiot med en ordbajsarmun som får klockan att stanna.

    Jag tror att du inte förstår att SÅ mycket hänger på 2:a världskriget och 1:a världskriget och att en speciellt utvald folkgrupp är den enda folkgruppen som kom vinnande ur detta. Tyskarna betalar fortfarande krigsskadestånd och skadestånd till allehanda s.k förintelseoffer även om dessa redan lämnade Tyskland för att bosätta sig i USA eller annat land när NSDAP tog över styret av landet. De har aldrig suttit en endaste dag i ett koncentrationsläger varför ska dagens generations tyskar som inte haft något med kriget att göra betala till sådana parasiter..??

    Den s.k förintelsen har fått europeiska folk att skämmas över sitt ursprung speciellt de med germanskt och saxiskt påbrå. Och det är en del av det psykologiska kriget mot oss som folkgrupp och som gjort vår motståndskraft så mycket svagare..begriper du inte det..?

    Om du har andra källor som motsäger ”The greatest story never told” får du gärna utveckla detta och visa dessa..eller länka till dem..!

    Det är därför som jag anser att det är viktigare egentligen att folk får upp ögonen för de uppenbara lögner som givits oss under mer än hundra år..och vi måste lära oss att vi germanska européer är ett av de folk i världen som gett mest till vår omvärld och att vår kultur är en högkultur värd att bevara för framtiden. Om människor är historielösa och desinformerade kommer vi aldrig att komma ur det här…allt kommer att sluta i en enda brun röra som 50 variationer på brunt och en enda världskultur. Vi germaner måste stoppa detta och ta vår stolthet tillbaka..!

    Felet som jag såg det som kristen tidigare är varför i helskotta ska första testamentet vara med i bibeln för..? Den kan lika gärna ruttna den delen..det enda som borde betyda något för en kristen är det nya testamentet och då bör Paul rensas ur eftersom han ofta går stick i stäv med Jesus…någon eller några påverkade konklaven när den gemensamma kristna tron togs fram och gamla testamentet fick fortsatt vara med. Jag gillar det INTE…därför lämnar jag den kristna tron och återgår till hednatro igen den är åtminstone helt ärlig och synderna jag kan begå färre..! Dessutom gör det mig starkare inför det som kommer att komma..!

    Likaså till dig en god fortsättning..!

 11. @Gandalf – Jag är enig med dig om judarnas roll men anser att det är taktiskt riktigt att idag rikta all kraft till att stoppa massinvandringen till Sverige. Att inte kunna skilja på strategi och taktik resulterar i sekterism. Judarna är mästare i den konsten.
  Dina omdömen om Molyneux tyder på att du inte tagit del av hans arbete med frågor utöver Förintelsen.
  Utöver ubåtar skänker Tyskland nu också korvetter. Det är synnerligen upprörande.
  Angående ”The gr..” så nämns inte ”De långa knivarnas natt” t ex.

  • ”Utöver ubåtar skänker Tyskland nu också korvetter” jag förstår inte riktigt vad du menar..?

   Jag säger som jag alltid sagt man kan inte försöka bota en sjukdom genom att angripa symptomen på sjukdomen man måste angripa orsaken till sjukdomen. Det är här de allra flesta gör bort sig liksom jag tycker att du gör.

   En brandman sprutar INTE vatten på lågorna som är ett symptom på branden han sprutar vatten på BRANDHÄRDEN som är orsaken till lågorna röken och värmen.

 12. När massinvandringen håller på att kväva oss måste vi stoppa med alla medel. Om du så tror att vi har tid att pedagogiskt förklara judarnas roll i detta så har du inte lärt någonting av 4250 röster till SvP och 800 000 till SD. Eller tror du att du och jag kan gå emot 60 år av propaganda från den judiska pressen och liksom omvända de andra när det tagit oss 50 år att förstå. Vakna!

  Detta förklarar det andra du inte förstod: http://whiteresister.com/index.php/stories/138-germany-gives-israel-nuclear-attack-submarines-as-a-holocaust-compensation
  http://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/47850-141019-germany-gives-israel-deep-discount-on-missile-boats

  • Med ditt synsätt kommer alla problem att kvarstå and i´t´s just business as usual…ingen verklig förändring…!!

   Du kanske skulle tagit med de länkarna redan i ditt förra inlägg….

   • Se det som att det kan finnas två nivåer. Skilj på strategi och taktik. Om vi säger att massinvandringen är att likna vid att huset står i ljusan låga så måste all kraft koncentreras på att släcka branden, dvs att stoppa inflödet av nya invandrare. Annars har vi snart inget land kvar. Samtidigt kan vi internt debattera hur judarna konspirerar men inte i det utåtriktade arbetet. Om vi kan använda oss av den splittring som finns mellan traditionella svenska judiska maktcentra som Judisk krönika och Bonnier och å andra sidan kontrajihadister, så bör vi göra det. Det är att vara taktisk. Ekeroth är vår allierade mot invandringen, men vår fiende i internationell politik. Vi bör förstå att utnyttja detta.
    I det långsiktiga arbetet är målet att bryta den organiserade judenhetens makt. Den är vår fiende. Detta ser ut som en övermäktig uppgift eftersom de har ordet i sin makt, men vi måste lyckas för att bli fria.
    Milld hanterar taktiken och strategin på ett bra sätt. När judefrågan dyker upp behandlar han den på ett konkret sätt men den blir aldrig en huvudfråga.
    Jag beklagar den ovänliga tonen i mitt förra svar. Det kostar på att förhålla sig kall och analytisk när man kryssar mellan känslodrivna argument mot islam och judar och under gårdagen hade detta varit aktuellt för mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: