• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

I sammanfattning

majregeringar

Låt mig här först ge en historisk återblick kring svenska regeringar sedan införandet av allmän rösträtt 1921 (jag har ju ett obotligt intresse för svensk historia).

Sedan 1921 har Sverige haft trettio olika regeringar.  Av dessa har, utöver samlingsregeringen under kriget, bara fem varit majoritetsregeringar. 80% har varit minoritetsregeringar.

De fem majoritetsregeringarna var:

Hansson II, 1936-39. koalition med (C)

Erlander II, 1951-57, koalition med (C)

Fälldin I, 1976-78, borgerlig trepartiregering

Fälldin II, 1979-81, borgerlig trepartiregering

Reinfeldt I, 2006-10, borgerlig fyrpartiregering

Under 20-talet satt inte mindre än tio olika regeringar, varav två rena ämbetsmannaregeringar 1920-21.

Kortast tid av alla satt regeringen Pehrsson (C) 1936. Den satt i bara tre månader under sommaren.

Svagast, i bemärkelsen parlamentariskt stöd, var regeringen Ullsten  (FP) 1978-79. Den förfogade över bara 39 av riksdagen 349 mandat.

Regeringen Bildt (M) 1991 var en koalitionsregering med inte mindre än fyra olika partier, men var likväl en minoritetsregering.

Regeringar kan dock ha stödpartier.

– Olika s-regeringar i minoritet har konsekvent haft  Vänsterpartiet som stödparti.

– Regeringen Ullsten hade övriga borgerliga partier som stödpartier.

– Regeringen Bildt hade Ny Demokrati som stödparti.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resultat_i_val_till_Sveriges_riksdag

En märklighet är att regeringen Hansson IV som 1945 avlöste samlingsregeringen blev en minoritetsregering. Socialdemokraterna hade i riksdagsvalet 1940 fått 53,8% av rösterna och egen majoritet. När partiet i valet 1994 gick tillbaka med sju procentenheter motsvarades dock detta av att SKP (dåvarande Vänsterpartiet) ökade lika mycket.

Vid tre tillfällen avled statsministrar under sin ämbetsperiod:

Hjalmar Branting 1925

Per-Albin Hansson 1946

Olof Palme 1986


drottningakb

Över till dagspolitiken

Här kommer en fortsättning på gårdagens bloggtext om DÖK.

«Sverige är vinnare» på överenskommelsen, försäkrar Sjupartiets ännu okrönta drottning, Anna Kinberg Batra.  Vårt land räddades ur en svår situation. Genom att hon och hennes partikollegor tar ansvar  blir Sverige åter möjligt att regera.

Med andra ord ska en sittande regering – om än bara en minoritetsregering – kunna få igenom sin politik i riksdagen.

Min första fråga blir då: 

• vad vill regeringen Löfven i sakfrågorna?

• vad är det man vill få igenom? vilken politik har man?

• vilken är regeringens linje i migrationspolitiken?

slfragan


Min andra fråga blir:

• Vad är problemet?

Jo, att Sverigedemokraterna finns som ett stort parti i riksdagen, med vågmästarställning, svarar Sjupartiet (SP).

• Men hur gick det till?

Hur kunde SD få ett sådant väljarstöd?

Vid riksdagsvalet i september 2014 lade 800.000 väljare sina röster på Sverigedemokraterna. Vid ett extraval i mars 2015 skulle antalet förmodligen med god marginal passera en miljon.

Förklaringen till det stora SD-stödet är uppenbar: Sverigedemokraterna är ensamt om att ta upp migrationspolitiken på ett vettigt sätt.

Och väljarna upplever migrationspolitiken som viktig, känner att här finns allvarliga problem – vilka inte kan bara viftas bort som ”utmaningar”, alltmedan man fortsätter att öka på problemen.

Hur kan det komma sig att väljarna känner så? Naturligtvis därför att upplevelsen motsvaras av en verklighet.  Här finns verkliga problem, som är både akuta och omfattande!


sdval

Nu är läget som det är, oavsett vad man inom SP anser om saken.

Sverigedemokraterna är invalda, och sitter sedan valet 2010 i riksdagen, partiet har nu 49 mandat.

Behöver det vara ett problem?

Nej, inte om minoritetsregeringen Löfven gör som minoritetsregeringar alltid gjort tidigare:

a) bestämmer sig för en politik som man vill driva

b) söker parlamentariskt stöd för detta, dvs

c) samtalar med företrädare för riksdagens olika partier och förhandlar för att försöka nå nödvändiga kompromisser

d) kompletterar detta med ett folkbildnings- och opinionsarbete för sin politiska linje.

Problemet uppstår först när man inte längre vill göra så, det uppstår genom att man vägrar behandla SD som ett riksdagsparti.

Det är ett av Sjupartiet skapat och egentligen helt onödigt problem!


 51

Uppenbarligen krävs nu inget mindre än att SP försätts i minoritet.

I nuläget har partiet 87% av mandaten i riksdagen.

Detta måste pressas ned till under 50%

En opposition måste mao erövra minst 175 riksdagsmandat.


 

Detta kommer att kräva många valarbetare!

Men några (omedvetna om denna sin funktion) finns ju redan på plats…

valarbetare

 
 

PS

frvoice

Jan Tullberg på Avpixlat:

”Påläggskalven Batra har inte visat någon förmåga till självständighet utan förblivit her master’s voice. Reflektion, interndemokrati och rationellt tänkande tycks obefintligt. Alliansen tycks ha ersatt arbetslinjen med ‘största konstellationsregeln’ som bärande idé. Att den är demokratiskt sett ytterst tvivelaktig är något som parterna i decemberöverenskommelsen lyckats undvika att diskutera. Det är naturligtvis inte en struntfråga, som kan avfärdas med att den tyvärr inte hann diskuteras.

Att riksdagen flyttar över makt från riksdagen till regeringen och oppositionen övergår till ett symboliskt motstånd är en avdemokratisering. Motivet bakom detta är de envetna ansträngningarna att avdemokratisera invandringsfrågan. En rad beslut plockas bort från den politiska processen och beslut fattas av byråkrater och jurister istället för av folkvalda representanter.

Det mest flagranta beslutet hittills av denna postdemokratiska typ är när en hög tjänsteman på Migrationsverket 2013 fattade beslutet att syrier inte längre skulle få temporära uppehållstillstånd i tre år utan permanenta uppehållstillstånd. Ett principiellt och kostsamt multimiljardbeslut slussas igenom utanför riksdagen. Den politiska maktens samtycke kamoufleras; de politiskt ansvariga är osynliga och den politiska debatten är obefintlig.

Kampen för massinvandringen och mobbningen av SD tar sig allt mer odemokratiska former. Det är i sig ett universellt fenomen att när folkets entusiasm för etablissemangets politik svalnar, så svalnar också etablissemangets entusiasm för demokrati.

Sverige har börjat halka nerför ett sluttande plan. Det är dags att tänka till nu, decemberuppgörelsens rätta plats är i papperskorgen. Den är en dålig metod för ett dåligt syfte. Sverige för en extrem, destruktiv och impopulär invandringspolitik och det finns stor risk att ett sådant syfte också leder till synnerligen diskutabla metoder.

Prins Hamlet summerar: There is something rotten in the state of Sweden.”

rotten

11 svar

 1. Haha du har så rätt Jan när dessa valarbetare som är ” omedvetna om sin funktion” visar på en inkompetens som är gigantisk och hårresande då gör dom ett strålande jobb för SD.

  Anna Kinberg Batra gillar ju inte lantisar har hon ju på ett ”smart” sätt deklarerat tidigare i sin karriär..det är tydligt att 08:or helt klart har en IQ som skiljer sig från lantisarnas 😉

 2. Kan det bli mer demokratiskt än att 83% bildar regering? Skulle va 100% då.

  • Matte är svårt, 87% förstås.
   Ok, jag svarar själv: Principiellt är inte en 87%-regering fel. En minoritetsregering som regerar med ett sammanlagt stöd av 87% är inte heller fel. Det som är så fel i det nuvarande läget är att folkets majoritet är av en annan mening än de 87%:en i en för nationen avgörande fråga. En minoritet har upphävt demokratin genom att manipulera folkviljan med hjälp av propaganda. Den fria debatten som är en förutsättning för att demokratin ska fungera, har kvävts en liten grupp politiska idealister och en främmande folkgrupp som verkar i vårt land.
   Att döma av upprorsstämningarna bland Alliansens fotfolk kan DÖ dö redan i späd ålder. An-Ki-Bat kanske aldrig blir partiledare.

 3. Valarbetare eller inte, det gäller ju att Valboskapen, ser, hör och fattar
  sammanhanget, och AGERAR. Först när den ” vita flykten ” inte
  fungerar längre och problemen står utanför dörren, då det är för sent,
  kanske uppvaknandet kommer.

  Hur tror vi, Miggor,Soss. tj.m. och andra dagligen mitt upp i ” eländet ”
  arbetandes, bor, befinner sig, sin lediga tid? Skrattar hela vägen till Isolatet, jo de är tämligen välavlönade!

  Kommer ansvaret på oss däremellan som fortfarande bryr oss om
  vårat Sverige men inte så lätt kommer undan?
  Jag är allvarligt oroad över hur många de är vilka bildligt går med
  skygglappar på. Vakna!

  Återigen, det här med AKB, den flickan har ” huvudet på skaft ”
  ett långt skaft, undrar vad som finns bak i det huvudet?
  Förhoppningsvis är hen för smart för sig själv!

  • Du har helt rätt. Svenska folket(de 87%) är helt hjärntvättade efter 40 års statlig propaganda (SVT,TV4 plus MSM). Vi har fått ett DDR2.0 samhälle. Nåväl hoppet är ännu inte förlorat då Sentios (norskägt och inte censurerat) mätningar visar på att fler än 13% har insett att det barkar åt h-e med landet och vill göra ngt åt det. Efter DÖ har sannolikt annu fler vaknat och går nu över till SD. Kruxet är att komma över 50%. – Hur göra? Dags för demonstrationer typ som i Tyskland tema ”stoppa invandringen och bevara landet”. Ett modernt Dackeuppror behövs nu!!!

 4. Detta är ett sätt att kringgå normala procedurer i Riksdagen, frågan är om dylika överenskommelser är lagliga? En minoritetsregering skall ju lägga så mycket krut som möjligt på att skrapa ihop en majoritet i kammaren. Det gör man genom förhandlingar, som ju ska vara hr Lövéns paradgren. Men SD ville han inte tala med trots allt tal om allas lika värde tolerans och öppenhet. Vilken megahycklare.

  Då skall man vända sig till alla partier som finns i Riksdagen och inte låtsas om att nära 13% inte finns. De två blocken har nu kommit överens om att frysa ut ett parti av 8. De ”regler” man kommit överens om som ska gälla över nästa ordinarie val 2018 till 2022 och gäller enbart 7klövern. SD är utmanövrerat och måste få ihop 50.1% för att göra sig gällande. Är det också demokrati att vissa partier har vissa regler och andra har andra regler??

  Att sju partier ändrar reglerna för sig i syfte att stänga ett åttonde ute är fanimig en skandal som saknar motstycke i en demokrati. Eftersom denna regel ska gälla över ett ordinarie val kan man redan nu starkt misstänka att kuppmakarna kommer att koka ihop nåt permanent förbud eller starkt begränsa SD och liknande partier att verka, genom en grundlagsändring som skall beslutas två ggr med ett mellanliggande val.

  Det vore väl kommunisternas våta dröm att få neutralisera en konkurrent om den politiska makten ivrigt påhejade av Alliansen. Så de väljare som röstade på Allianspartierna röstade i själva verket på S+MP och sist men inte minst Jonas Sjöstedt V vilken överraskning. Det kallas Svensk Demokrati.

 5. Jag spred bilden ”stoppa Sjupartiet” på min Facebooksida men kom på att jag kanske behöver ditt godkännande. Är inte så kunnig på upphovsrätt , är det ok ?

 6. O.T.?
  Splittringen av (numera) ett lånefinansierat Sverige fortsätter inför våra ögon, med ökande klassklyftor. Landet var (enligt min mening) i princip färdigbyggt redan på 70-talet. Att försöka hålla systemet i gång genom ohejdad invandring för att därigenom kunna fortsätta en ständig volymtillväxt genom konsumism (som termen lyder) går väl knappast i längden? Det är skillnad på vad vi önskar oss och vad vi behöver. Men de flesta av oss har väl vad vi behöver? Men Vem skall försörja vem med den tekniska utveckling som pågår?
  Att fortsätta att höja skatterna inte bara på direkt lön för de ännu arbetande varav många har varit tvungna att ta bostadslån för att ö.h.t. få en bostad medan andra ”nytillkomna” inte ens får ett arbete men ”allt” gratis kan bara leda till uppror. Det politiska ”demokratiska” system vi haft med olika politiska partier med representanter för olika särintressen förefaller inte fungera mera. Vad anser pamparna inom LO, TCO m.fl.fackförbund? – Således, vad måste komma i stället?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: