• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fredagsbio med Hägglund

hetpotatis

«En het potatis». Så heter veckans ordinarie fredagsfilm, som blir fredagsbio 8.

Ämnet är framförallt Kristdemokraterna och Göran Hägglund, med avstamp i detta  diagram. Enligt senaste Sentio skulle ju både Kristdemokraterna och Folkpartiet kunna hamna under 4%-spärren och åka ur riksdagen vid det nyval den 22 mars, som kanske blir av.

sentio

Sedan filmen i huvudsak var klar kom KD:s utspel om vissa åtstramningar i invandrings- och flyktingpolitiken. Det fick bli ett tillägg på slutet som kommenterar detta.

KD:s och Hägglunds insats ligger här på flera plan:

1.

För första gången signalerar ett av 7-klöverns partier åtgärder (om än måttfulla) som kanske skulle kunna påverka de heliga «volymerna» i tillströmningen av asylanter och anhöriga.

2.

Ökat tryck sätts på övriga partier inom 7-klövern att verklighetsanpassa sig.

3.

Hägglund säger ifrån mot journalisterna för deras fixering vid SD och «spelteori», kräver att de ska fokusera på de politiska sakfrågorna.

Här kommer filmen:

På en egen webbsida, med se-adress, finns fortsättningsvis samtliga fredagsbiofilmer samlade: http://www.fredagsbio.se

fredagsbion


PS