• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Söder gjorde fel!

glasstorm

Björn Söder gjorde fel, begick ett  misstag – när han lät sig intervjuas av Niklas Orrenius på Dagens Nyheter. Det var förutsägbart att denne agendajournalist skulle stuva ihop någonting av det slag som sedan följde.

 bs

Reaktionerna från pk-media, pk-politiker och andra pk-människor på det som Söder sagt eller påstods ha sagt är en mätare på den intellektuella nivån och det kulturella klimatet i Sverige.

«Proud friend of Israel» vet jag att Björn Söder hade som en slogan på sin blogg redan från den tid jag var SD-aktiv för snart tio år sedan. Framställandet av Söder som på något sätt fientligt inställd mot judar blir redan här absurd.

ws

Vad är det Björn Söder har sagt, som är så upprörande?

Han har hävdat att det finns etniska svenskar, dvs att alla svenska medborgare inte är etniska svenskar. Med sitt konstaterande av att det finns judar och samer som har svenska medborgarskap har han

inte sagt att dessa är sämre än svenskar

inte sagt att de ska särbehandlas negativt

Han är inte ens sagt att assimilering av individer ur dessa grupper skulle vara vare sig omöjlig eller icke-önskvärd. Dvs individer ur andra grupper kan gradvis bli svenskar, och detta sammanhänger med hur de själva känner och vill, agerar och uppträder.


Till skillnad från de icke-problem som pk-folket här försöker göra till problem så finns det också verkliga problem i det svenska samhället, nämligen alla «utanförskapsområden». Nu senast i Rågsved, när polisen drevs bort med brandbomber av personer som inte är etniska svenskar. (0.40 in i denna film).

rd1

En annan person som uppträder osvenskt är Rosanna Dinamarca. Hon har redan tidigare nonchalerat riksdagens klädkod.

Nu bryter hon återigen mot riksdagens ordningsregler genom att inte inleda sitt anförande med «Herr talman!»  En detalj, kanske kan synas, men agerandet röjer en självsvåldighet. Alla människor är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra

rd2


PS

Mattias Karlsson:

”De nationella minoriteterna är naturligtvis svenska i bemärkelsen att de är svenska medborgare med samma självklara rättigheter som alla andra. Men själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket.

För att få rösta i valet till Sametinget måste man bevisa att man tillhör det samiska och inte det svenska folket. Jag skulle inte få rösta i Sametinget.. Sedan är det säkert så att enskilda individer i de nationella minoriteterna, som bott här väldigt länge, vid sidan av sin ursprungsidentitet också har en stark svensk kulturell identitet.”


Läs mer

Dinamarca – igen

Läkarna maktlösa

Medvetna missförstånd

Nu har SD satt sig i skiten!

Spektakel i Aktuellt