• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Strukturerat om Löfven

flakmannen

Feministen Stefan Löfven skyller allt på andra, och särskilt på Sverigedemokraterna.


För det första.  Både som statsminister och ledare för ett (än så länge) stort parti har Stefan Löfven ett ansvar att ta sig an Sveriges problem.

Ett av de allra största problemen – kanske det absolut största – är invandringen med alla sina följdverkningar inom en mängd andra politikområden. Läget är nu helt akut, med närmast ett katastrofläge inom många kommuner och förorter. Välfärdsstaten går i en rasande takt mot sin upplösning, vi har inte ens ett rättssamhälle.

Detta gäller helt oberoende av SD eller andra partier. Detta skulle vara en helt central «utmaning» även om partiet Sverigedemokraterna aldrig hade bildats och nu inte existerade.

isolerasd


För det andra. Det finns två moment, när s-ledningen ska svärta ned SD:

I. partiet har en komprometterande historia

II. partiet vill minska invandringen till Sverige.

Moment I sönderfaller i två delmoment:

a) Stefan Löfven

b) SD 


Beträffande moment I.a. har jag noterat särskilt tre uttalanden av Löfven:

• I en riksdagsdebatt med Jimmie Åkesson hävdade han att det i början av 90-talet skulle ha förekommit hakkors i SD-demonstrationer (kolla 9.15 in i denna film).

• I TV-programmet Skavlan gick han loss med följande harang:

«…när den nuvarande partiledaren gick in i partiet, då var det här ett parti som hade hakkors på sina möten. Deras ledare valde att dekorera rummet med hakkors. Då förstår alla vilka rötter vi talar om…»

I SVT:s Agenda den 7/12 -14 försvarade han sitt uttalande om SD som ”fascistiskt” med att hänvisa till fuskhistorikern och norgehataren Henrik Arnstad.

Först var det alltså – enligt vår statsminister – hakkors i demonstrationer, sedan hakkors som rumsdekorationer. Eller var det bådadera? «Då förstår alla…»

msgrodor

Munnen på Löfven bara går och han verkar just inte ha någon kontroll över vad som kommer ut ur den – ungefär som hos den tidigare stjärnan Mona Sahlin.

Eller så bryr han sig inte – är det så att för honom flyter lögn och sanning samman på ett självklart sätt? Har han blivit så van att verka i en kultur där han aldrig blir ifrågasatt och inte behöver komma upp med belägg?

Har det inom «arbetarrörelsen» (LO, SAP och ABF) blivit så normalt att godkänna varje uttalande som är negativt mot SD och andra invandringskritiker, att eventuell sanningshalt där är ovidkommande?

Men nu är ju Löfven inte längre instängd i LO-garderoben, nu är han ute i offentligheten. Då duger inte längre det rutinmässiga förtalet och ljugandet.

S-KONGRESS 2013


Beträffande moment I.b. kan konstateras att SD i början av 90-talet gjorde ett misstag när man lät en svans av skinnskallar deltaga i demonstrationer. Man hade också fram till 1995 en partiledare – Anders Klarström – med ett förflutet som medlem i NRP. Det är vad som kan läggas partiet till last, men vilken relevans har detta idag?

Och ska man leta efter tveksamheter eller solkigheter tillbaka i historien – hur fritt går Löfvens eget parti, med sin 125-åriga historia?

Har inte alla politiker ett ansvar att idag försöka se framåt och vara konstruktiva, se till möjliga lösningar på problem och försöka samverka om det man kan vara överens om?

Australia Muppet Movie Premier


Den andra kritikpunkten från (S) mot SD är alltså att man vill minska invandringen. Ska SD kritiseras på den punkten blir det väl snarare att man under så lång tid företrätt en så mjuk linje.

Sverigedemokraterna har:

• accepterat den moraliska utgångspunkten, att vi svenskar har ett ansvar för människor från hela världen.  Vi måste vara goda, gärna  världsmästare på området.

• accepterat en fortsatt omfattande invandring, bara på en lägre nivå än hittills.

Jag menar att svenska intressen måste sättas mer i förgrunden, samt att vi befinner oss i ett katastrofläge, där Sverige behöver dra i nödbromsen och försöka få helt stopp på ytterligare probleminvandring, intill dess att vi klarat av att lösa de problem som den hittillsvarande invandringen resulterat i.

I det aktuella läget, med SD:s agerande genom Mattias Karlsson, förtjänar dock Sverigedemokraterna framförallt en STOR ELOGE! Man rör sig nu i rätt riktning, detta är det avgörande.

SONY DSC


För det tredje. Det är på samtidigt två punkter som Stefan Löfven och Socialdemokraterna gör fel:

a) Man tar sig inte an Sveriges akuta och stora problem.

b) Man vägrar samtala med företrädare för SD.

Även om man inte vill samtala med SD så kunde man åtminstone själva försöka komma med lösningar på problemen, korrigera och lägga om kursen i invandringspolitiken. Men inte heller detta gör man alltså med Stefan Löfven som ledare.


ljugarbank

För övrigt kan konstateras att Stefan Löfvens frigjordhet i förhållande till sanningen innefattar en frigjordhet också i relation till löften som han själv har givit.

Han lovade att inte regera vidare med Alliansens budget, om riksdagen antog denna.

Efter att riksdagen antagit Alliansens budget visade det sig att Löfvenregeringen ändå satt kvar, frågan gick inte till talmannen att sondera möjligheterna för en ny regeringsbildning. I stället var det statsministern som utannonserade att han ska proklamera ett ”extraval” den 29 december  (vilket är det tidigaste datum detta kan ske) och att valet skulle ske den 22 mars nästa år.

Nu kommer tongångar som tyder på att det tilltänkta nyvalet kanske avblåses, att det ändå kan bli någon form av samarbete över blockgränsen.

(Rimligen måste nu en eftertankens kranka blekhet ha hunnit sätta sig i s-leden – talet om nyval var överilat. (S) måste ju se katastrofen framför sig – att förlovningen med MP inte gick bra. Avgörande är om även Alliansen ser en fördel i att undvika nyvalet – KD, kanske även också FP, kan vara oroliga för spärren.  I andra vågskålen ligger chansen att förvandla  (S) till ett litet parti efter valet.)

ordbajs


PS

Rolf Hillegren på Avpixlat:

«…majoriteten av landets medborgare förväntar sig att deras folkvalda representanter ska uppträda på ett värdigt sätt – inte minst i riksdagen. För den som sitter där borde det vara självklart att betrakta samtliga av kammarens ledamöter som arbetskamrater, inte bara de som tillhör det egna partiet.

Om den inställningen vore rådande skulle vi slippa se prov på omogna beteenden som varken skulle accepteras på en arbetsplats, i en skolklass eller ens i en förskolegrupp. Och vi skulle kunna se de folkvalda som föredömen för medborgarna, vilket knappast vore att begära för mycket.»

inmalads


Läs mer:

Vad är fascism?

ABF «synar»

Vem är vad?

Vändpunktens tid

Finns Magdalena Andersson?

Sätt och vett i politiken

Dispatch: Blir det verkligen extraval?