• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vem är vad?


f6titel

De politiskt korrekta gör anspråk på att vara demokrater,

men är de verkligen demokrater?

När är man demokrat?

Detta tas upp i fredagsbio 6, med politisk korrekthet som tema.


Stefan Löfvén vill inte ha något med Sverigedemokraterna att göra.

mycket lösa grunder!

Eller inga grunder alls.

Vad Löfvén anfört är att det för ett antal år sedan skulle ha förekommit hakkorsflaggor i SD-demonstrationer.

• Är detta ens sant? Var finns bildbevis för den saken?

• Även om det skulle ha varit sant – är det en rimlig anledning att idag låta hela det politiska systemet i Sverige gå i baklås?!

Är det att ”ta ansvar”?

chile

I Chile lyckades man efter tiden av militärdiktatur återupprätta en dialog mellan olika politiska grupper.

Detta borde nu vara möjligt även i Sverige…

muren


Läs mer

Tanketornet om Smålandspostens SD-hållning