• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Finns Magdalena Andersson?

descartes3

”Det finns inte vi och dom!”  Så lyder den senaste pk-bekännelsen från Magdalena Andersson, Sveriges nya finansminister.

Tydligen finns ändå några ”dom” även enligt henne. Det framgick ju nyligen när hon drog ned applåder från studiopubliken hos SVT:s ”Skavlan”. Hon ville inte se sverigedemokrater.

skavlan

Jag har grunnat mycket på vad Magdalena Andersson kan mena med sitt påstående om att ”det inte finns vi”. Menar hon att vi svenskar inte finns?

Finns då ens hon själv? Är det en illusion, att hon skulle existera?

Enligt den franske 1600-tals-filosofen René Descartes finns här ett objektivt kriterium att gå efter – det är att man tänker.

Han kunde således konstatera för egen del, att han existerade.

Eftersom han gjorde just detta.

Tänkte.

descartes1

Frågan blir då – med Descartes kriterium – om Magdalena Andersson existerar.

Som jag vänligt nog konstaterade i fredagsfilm 4 har hon en uppenbar potential av intelligens och ekonomiskt kunnande. Frågan blir dock hur hon förvaltar denna potential!

Efter raden av pk-uttalanden från Andersson framstår det som att hon har stängt av tänkandefunktionen i sin hjärna.

Hur förklara detta? Vad är det som har hänt?

Hur kan annars begåvade människor förvandlas till politiska idioter?!

Magdalena Andersson sitter alltså i vår regering och är minister. Och inte som vilken minister som helst – hon innehar en av de viktigaste bland ministerposter. Hon är finansminister. Redan detta gör det hela extra allvarligt.

Men än allvarligare blir det genom ett annat moment: Magdalena Andersson är långtifrån ensam! Det som hänt med henne har ju hänt också med andra, med förfärande många.

Och spridningen fortsätter  – det är som en epidemi!

Först kan konstateras att hög formell utbildning och ett batteri av fina examina inte utgör någon vaccination mot dumhet, snarare tvärtom. Erfarenheten visar att sådant ofta ger sämre odds för att kunna uppvisa ett elementärt sunt förnuft eller kollektiv självbevarelsedrift.

pktvatt

Min teori är att partiapparater som den socialdemokratiska numera fungerar som en slags mental grottekvarn, som maler ned förmågan till självständigt tänkande. Det är som gigantiska tvättmaskiner, för hjärntvätt.

Den bild jag fått är att det som strömmar ur munnarna på personer som Mona Sahlin, Stefan Löfven och Magdalena Andersson ligger helt i linje med hur också många ”gräsrötter” tänker inom dagens SAP.

Den fråga som därför pockar på ett svar blir: hur har detta varit möjligt? Hur gick det till?

Hur har man tänkt inom partierna, när man där upphört att tänka?


Det närmaste jag kan komma en förklaring är att man arbetar med attityder och känslor samt kedjor av associationer. Ovanpå detta läggs grupptryck och ett ständigt repeterande. Den samlade effekten blir massiv.

korkatparti

För att börja nysta i en ände. Låt mig fokusera på Magdalena Andersons föreställning att den nu pågående invandringen till Sverige ganska snart kommer att resultera i ”betydande intäkter”.

Mao blir det mer som ett tillfälligt utlägg, ett lån eller en investering. Det är pengar som vi snart kommer att kunna få igen (… brukar inneslutas i en Om-funktion – om alla har sin försörjning, om alla har en bostad, etc).

Det är ju knappast en föreställning som kan finna stöd i vare sig hittillsvarande erfarenheter, i vetenskaplig forskning eller överhuvudtaget utanför DN:s kampanjjournalistik.

lognmaskin2

Knutna till stridsropet «ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE» finns en uppsättning undermedvetna eller bara halvt uttalade föreställningar, som här samverkar i en häxbrygd av dumhet:

– alla människor är likadana

– alla människor har samma rätt (minst) till svensk social trygghet 

– alla människor är lika nyttiga för svensk arbetsmarknad

– alla människor har i grunden samma arbetsmoral, vill göra rätt för sig 

– alla människor är lika goda demokrater (rasister undantagna).

I det här attitydpaketet ingår att man själv inte får tvivla eller ifrågasätta. Då riskerar man nämligen att ”spela rasisterna i händerna”. Det finns bara två sidor, bara svart och vitt, ont och gott. Då gäller det att sitta still i båten, så att man inte halkar över till andra sidan.

Till att sitta still i båten och inte avvika finns i huvudsak två skäl.

• Det ena är att man annars ger sig ut i okänd terräng och kan hamna på ett sluttande plan, med någon form av Auschwitz som ändstation.

• Det andra är att man för egen del riskerar sin ställning, kan hamna helt ute i kylan.

SONY DSC

Ett centralt moment i denna politiska korrekthet är verklighetsflykt och önsketänkande.

”Integrationen” (skola, arbetsmarknad, brottslighet) kan aldrig misslyckas riktigt på riktigt. Oavsett hur illa läget är så kan nämligen vi svenskar alltid göra mer, genom att pytsa in mer ”resurser” till ”utsatta” områden och sektorer.  ”Utmaningar” att antaga. Ytterst är det alltid svenska skattebetalare som har bollen och bär ansvaret. Lösningen finns alltid där: höjda skatter. Inga skatter är så höga, att de inte kan höjas litet till.

Ungefär så anar jag att känslo- och tankevärlden kan te sig inom den socialdemokratiska partiapparaten.

Vad gäller Ebola finns tydligen hopp om att vi nu har hittat ett vaccin.

Återstår att uppfinna ett vaccin mot den politiska korrektheten.

2048px-ebola_virus_virion


Läs mer

GULD-läge för (S)!

lador2