• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mytbekämpning mm

mytbildning

Mer finns att säga utifrån gårdagens text, «Underligt är det».

Där konstaterade jag hur

– extremistpartierna Folkpartiet/Miljöpartiet kunnat spela samma styrande roll i invandringspolitiken

– moderationspartierna NyDemokrati/Sverigedemokraterna använts på samma sätt för att blockera sunt förnuft och kloka åtgärder

– de stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna båda drivits från viss moderation till extremism.

Till detta kan fogas en parallell mellan Pierre Schori och Erik Ullenhag.

Så här uttalade sig invandringsminister Schori 1997:

«Nu när också några forskare och akademiker ställer upp bland de främlingsfientliga är det än angelägnare att i debatten slå hål på myterna och bemöta förenklade och felaktiga påståenden.» 

sdon

Det var ju vad integrationsminister Ullenhag försökte sig på med sin regeringswebbsida mot just «myter» kring invandringen.

Vilka påstående är enligt Pierre Schori «förenklade och felaktiga»?

Är det att bidragsinvandringen kostar mycket pengar? Just så menade han tydligen!

Schori skrev:

«…missnöje med förment höga kostnader för bidrag till invandrare.»

Sedan kom en riktigt hal formulering:

«Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, men det innebär ju inte att den som uttrycker sig negativt om invandring och invandrare  skall få stå oemotsagd.»

För det första har man ju aldrig nöjt sig med att bara säga emot oss kritiker. Man har hindrat oss från att komma till tals och det har funnits och finns ett batteri av repressalier, som gör att många inte vågar stå offentligt för kritiska synpunkter.

Pierre Schori bidrog själv med ett uttalande i riksdagen i maj 1997 om att ”…främlingsfientlighet skall jagas och kriminaliseras”.

För det andra denna sammansmetning av kritik mot invandringspolitiken med en allmänt negativ hållning till invandrare. Också det har senare upprepats av bl.a. Erik Ullenhag, i debatter mot Jimmie Åkesson.

Sedan har vi angreppet på det moderata programförslaget «Land för hoppfulla»,  genom en «kniptångsmanöver»: inifrån partiet kom angrepp från Anna Kinberg och andra MUF:are, utifrån kom angrepp från socialdemokraterna. Som här genom Schori: « …fiskar Moderaterna i grumliga vatten… »

tidslinjer

Så erfarenheten visar hur det betytt mindre vilka partier som suttit i regeringsställning och vilka personer som innehaft olika ministerposter – pk-tåget har fortsatt att bara rulla vidare. Mer om tidslinjen – se här.

Vilka är de verkligt styrande och vad vill de uppnå?

Vad som nu sker är ju att vårt välfärdssystem överbelastas.

Den ofrånkomliga konsekvensen blir att det kollapsar.

Är det vad man vill uppnå?

I så fall: varför?!

nykolon

Och hur kan man få så många svenskar att dansa efter sin pipa?

Hur har man burit sig åt?

Olof Palme använde på sin tid (1975) hårda ord om odemokratiskt agerande i andra länder. Tjeckoslovakiens Gustav Husak benämndes således – säkert med viss rätt – som ”diktaturens kreatur”.

Vilka epitet blir idag adekvata beträffande figurer som Pierre Schori och Erik Ullenhag?


jm

Låt mig avslutningsvis återge ett längre citat från en intervju 1982 med Jan Myrdal i tidskriften Mosaik, under rubriken «Förtryck och mångkulturalism eller Söndra och härska»:

«M – Nu vill vi fråga något tillspetsat: Du föreslår alltså i stället för det nuvarande insisterandet på mångkulturell utveckling som enligt din mening är i någon mån en illusion, en större assimilation? Men är inte det ett slags rasism att förvägra människor kulturella rättigheter? 

JM – Nej. Rätten att ingå i ghetton och bilda underklassenklaver är ingen rättighet utan en förbannelse. Se på Förenta Staterna. Där har denna utveckling lett till uppkomsten av isolat. Där kommer kanske kapitalismen att bevaras i evighet. Det blir en rätt eländig medborgarrätt.

M – Men är det inte en tillgång för Sverige om det en gång kommer att ha många tiotusentals tvåspråkiga? Språk som en vanlig svensk inte tänker på att lära sig?

JM – Det är möjligt att det skulle vara en tillgång. Under kriget hade vi till en del denna situation då många flyktingar var intellektuella. Bara några få bland dem gick över och blev svenskar. De flesta tillbringade några år här och lärde sig svenska och flyttade sedan hem till den större språkkulturen. Kreisky gjorde så, Willy Brandt gjorde så, Leiser och många andra. Förutsättningen för att det i längden skulle bli en tillgång för Sverige vore att dessa som lärde sig sådana språk vore vanliga svenskar. Möjligtvis blir det andra eller tredje generationen invandrare. Erfarenheter säger dock att vi måste satsa på att få tiotusenden, hundratusenden som kan engelska, ryska, kinesiska, japanska, tyska franska, spanska i första hand. De språken tillhör inte invandrarspråken. Serbokroatiskan och turkiskan kommer inte att vara förstahandsintressen för ett litet land som Sverige liksom svenska inte är av större intresse i Jugoslavien. Där kan vi nöja oss med ett relativt litet antal. Undantaget bland invandrarspråken är idag arabiskan. Där borde vi på allvar ta vara på dessa invandrares språkkunskaper. Tyvärr är alltför få av dem högutbildade.

M – Ja, men vilket språk ska ett barn lära sig? Ett barn som har båda föräldrarna som talar ett annat språk och som ska lära sig svenska på skolan och eventuellt på gården där de bor. Eller eventuellt de som senare tänker om och återvänder till hemlandet. Vilket språk ska de lära sig?

JM – Man kan inte ha sin kaka och äta den. Det förblir svårt att emigrera. Både första och andra generationen får det svårt. Många amerikanska romaner handlar just om detta. Mamma som sitter hemma och bara kan italienska eller jiddisch eller barnen som lämnar henne och lever som amerikaner.

Barnen får det svårt om de återvänder till gamla landet oavsett om de lärt sig det språket eller ej. Jag vet. Jag talade svenska men kunde inte återanpassa mig som tolvåring i Sverige. Jag hade fått andra värden. Precis likadant blir för en turkisk pojke som återtransporteras.

Det finns ingen lätt väg. Det finns ingen väg där konflikter och lidande kan undvikas. Bäst kanske att se till att också mamma och mormor lär sig det nya språket. Min grundinställning är att man måste se till att den nya nationens språk blir barnens huvudspråk. Annars blir de medborgare av andra rangen. Underklass.

M – Den ökande rädsla som vi invandrare känner att folk har att svenska värden försvinner. Menar du att egentligen är det här mångkultursamhället och slogans om det som ger visst upphov till den här rädslan.

JM – Jag vet inte om den finns. Inte som riktad mot invandrare. Det finns andra konflikter som där är mer akuta. Sådana som har med klassförhållanden att göra. De växande konflikterna i Södertälje kan ju inte betraktas som konflikter kring svenska värden.

Däremot är det riktigt att de svenska värdena hotas. Skolans förfall. Avvecklingen av biblioteket och så vidare. Det språk jag skriver förstås inte av många under sexton år. Inte om de inte kommer från intellektuella hem. De flesta ungdomar har gjorts oförmögna att förstå allusioner till bibeln, till klassiker etc. Det är allvarligt. Det hotar vår kultur. Ghettoiseringen av invandrare är av mindre betydelse för den allmänna utvecklingen även om den bidrar till att skapa en splittrad och okunnig underklassmassa oförmögen att organisera sig.

 Assimilationen är nödvändig för att bekämpa detta förfall. I och för sig är den i längden oundviklig. Men en medvetet genomförd assimilation bidrar till att stärka demokratin. Dessutom underlättar den tillvaron åtminstone för andra och tredje generationens invandrare som annars får det onödigt svårt.

Invandrare borde ta strid för sin assimilationsrätt. Det som nu håller på att utvecklas som följd av den svenska invandrarpolitiken hotar dem ju också fysiskt. Se på Södertälje. Redan flyttar infödda familjer till andra områden för att barnen skall kunna komma i skolor där det inte är så många främlingar som inte kan svenska. Barnen i Södertälje börjar få en sämre start i livet. Liberalismen i invandrarfrågor skapar underklassghetton. Nu är det billigare att köpa lägenheter i Södertälje. Redan har priset på en trea med bostadsrätt i centrala Södertälje sjunkit till 60.000. Affärsmän och hantverkare säljer ut och ger sig iväg. Hela den vanliga processen är på gång. Det slutar med kravaller och blodsutgjutelser här som i andra länder med liknande politik.»

Det förtjänar påpekas att dessa uttalanden av Jan Myrdal gjordes vid en tidpunkt innan den massiva asyl- och anhöriginvandringen till Sverige kommit igång.

Den invandring som skett till vårt land före 1982 utgjordes huvudsakligen av andra européer, och det gällde främst arbetskraft.

inv1982


 

Film – SVT:s ”Debatt” 2008, under Josefsson:

http://www.dailymotion.com/video/xb5dfo_turbotrutarna_news


Läs mer

Bejaka assimilering av invandrare!