• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Romregister

5laxar

Gårdagens bloggtext handlade alltså om pk-etablissemangets drev mot den svenska polisen efter dödskörningen vid Hjulstabron våren 2013. Vi har en hovrätt som torpederar rättssamhället.

Ett annat exempel på drev mot svensk polis är polisens spaningsregister i Skåne, för att bekämpa brottslighet som är vanlig bland romer.

Kolla först denna film, ”BROTTSBEKÄMPARE”:


 I kölvattnet på mediadrevandet började många romer som funnits med i något polisregister att känna efter hur det kände.  Det visade sig då att många av dem kände sig kränkta. Hur göra då?

Där var man inte rådlösa utan hade en lösning att föreslå: skadestånd. Skattebetalarna i Sverige skulle förse dem med pengar (direkt eller genom neddragning av polisens verksamhet).

Det visade sig vara en framkomlig väg. Inte helt överraskande kanske, mot bakgrund av hur justitieminister Beatrice Ask så uttryckligt bett alla romer om ursäkt för polisens tilltag.

Fem laxar var blev det, för dem som ville få en kassaförstärkning.

5000

Ur DN den 7/5 2014:

”JK:s beslut är ett principbeslut som innebär att samtliga personer som funnits i registret är berättigade till en ersättning med 5.000 kronor var, om de ansöker. Aldrig tidigare har JK fattat ett beslut som omfattar så många människor.” 

”JK hänvisar till ett avgörande i Högsta domstolen förra året som slog fast att en kränkning som är att bedöma som mindre allvarlig normalt bör bestämmas till 3.000 kronor. Denna kränkning är lite mer allvarlig resonerar JK men den har inte ‘lett till några negativa beslut eller åtgärder som inte hade uppkommit’ om registreringen skett i enlighet med polis­datalagens bestämmelser, och JK fastställer därför ersättningen till 5.000 kronor.

Soraya Post, romsk människorättsaktivist, sakkunnig i Europarådet i romska frågor och numera även kandidat till EU-parlamentet för FI anser att det låga beloppet är ett skambud.

– Det är ytterligare en kränkning.”

”– Förstår inte myndigheterna att det är skamligt och förnedrande.., säger Soraya Post, ..”

”Även Erland Kaldaras på Romska ungdomsförbundet, som krävt 250.000 kronor i ersättning till var och en som drabbats, karaktäriserar skadeståndssumman, 5 000 kronor, som ett slag i ansiktet.

– Det här är ett historiskt brott utan motsvarighet under efterkrigstiden, och därför blir beloppet ett hån mot den romska befolkningen, säger han till TT.

Enligt JK:s beslut är det nu Rikspolisstyrelsen som ska betala ersättningen ur sitt anslag.”

”För polisen är det ändå relativt enkelt att avgöra vilka som ska få ersättning. Den som är registrerad har rätt till skadestånd.”

hemligtreg

Utbetalning av de fem laxarna sker alltså utan att vederbörande har lidit någon skada, det räcker med att ha funnits med i det register som klassats som ”hemligt” i media.


• Jämför det med hur invandringskritiker många gånger har hängts ut i massmedia, med förbrytarporträtt och skandalrubriker.

• Eller hur Expressens registrering av invandringskritiker på sistone följts upp med hembesök och kamera.

I ingetdera fallen har det varit lönt att begära några skadestånd.

uthangt


Läs mer

Wikström kan