• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Nytt Luciabeslut nu!

Print

sskatt

En namninsamling har just startats, för ett nytt Luciabeslut kring asyleriet och invandringen.

Det är ju 25 år sedan s-regeringen Carlsson med Maj-Lis Lööw som invandringsminister drev igenom luciabeslutet 1989. Ett beslut som blev verkningsfullt. Det sände en signal som genast minskade strömmen av asylsökande till Sverige.

Formuleringarna i petitionen kan man ju alltid diskutera, men grundidén att kräva ett nytt Luciabeslut – dvs en snar och påtaglig åtstramning av den pågående massinvandringen till Sverige – är ju helt uppenbart av nöden!

Det har jag under de senaste två åren skrivit om flera gånger på bloggen:

här, här, här, här, här och här.

lucia14

Petitionens önskemål och krav lyder:

 • Att få till stånd ett nytt Lucia-beslut eller liknande inom en snar framtid för att få stopp på den omfattande och skenande invandringen.

 • Att först lösa de problem som existerar, samt integrera de flyktingar som redan finns i Sverige på bästa sätt. 

 • Att folkvalda politiker börjar jobba åt och för sin befolknings bästa, dvs att Sveriges befolkning och deras åsikter tas på fullaste allvar och i möjligaste mån verkar för att dessa åsikter realiseras och implementeras politiskt.

 • Att få stånd till en öppen invandringsdebatt bland politiker, makthavande, media och vanliga människor, dvs att debatten skall kunna föras utan nedsättande, brännmärkande och stigmatiserande epitet som motargument, samt att den förs utan arrogans, ignorans och fördummande av sin meningsmotståndare.

 • Att media skall förhålla sig neutrala och opartiska i sin kritiskt granskande journalistik, dvs att man granskar alla med samma måttstock, verktyg och metoder.

 • Att politiker, makthavande och media är öppna och neutrala med information och nyhetsrapportering kring invandringen och migrations- och integrationspolitiken, dvs visar upp korrekta siffror och data som konkret belyser samhällskostnader samt dess negativa och positiva effekter.

 • Att politiker, makthavare och media åter börjar använda sig av verkligt demokratiska metoder som man säger sig stödja, dvs upphör med s.k. mobbing, uteslutning och åsiktsregistreringsliknande metoder av sina meningsmotståndare.

Dessvärre har vi en uppförsbacke, med en finansminister som verkar ha missat något elementärt kring invandringens ekonomi.

malan2


 

Läs mer

Guldläge för (s)

Kamikaze

Volymer

Mi(s)sat tåg

Stopp nu! (2)

Egen s-majoritet 2014!


http://ledarsidorna.se/2014/10/hunting-grounds/

19 svar

 1. Så här står det i ”Körkortsboken, 25 utgåvan, sid.191” om grupptryck 😉

  POSITIV PÅVERKAN:

  ””En grupp människor påverkar oss alltid. Det kan innebära att vi beter oss på ett sätt, som vi inte skulle ha gjort om vi varit ensamma”

  ” I en VÄL fungerande grupp kan man vara uppriktig och ha en egen åsikt. Det innebär att du vågar säga ifrån, om någon är på villovägar. Trycket på individen blir positivt och personen ändrar sitt beteende till det bättre.””

  NEGATIV PÅVERKAN

  ” I en mindre väl fungerande grupp vågar du kanske inte avvikande åsikter. Du GÖR som alla andra, eller vad du tror att de skulle göra. Du vill inte bli utfryst eller betraktad som feg. Att köra när man har kompisar i bilen kan kännas mer pressande än när man kör ensam. Vågar du säga ifrån, eller rättar du in dig i ledet? Du kanske i stället är den som driver på och kommer med förslag på vad som ska göras?”

  Om man nu anser att våra politiker är bilförare eller kaptener på en farkost på färd in i framtiden och applicerar det på texterna ovan då kanske fler förstår vad som händer i Sverige…vi har inte längre ett land som har en väl fungerande grupp människor..vi är splittrade och fega och rädda Sveriges grupp människor är ”Milldt” 😉 sagt en ”mindre väl fungerande grupp.

  Om det duger att skriva sådant i körkortsboken för att förhindra olyckor varför skulle inte samma saker gälla för framdrivandet av landet Sverige?

  Det är frågan jag ställer mig och som jag vill att alla andra ska fundera på…!

  Ha en fortsatt trevlig helg… /GG

 2. Jag tror att det är rätt läge för denna kampanj nu!

 3. Utlänningarna kostar svenska skattebetalare 375 miljarder om året!
  Svenska folket betalar för sin egen undergång!
  Det har aldrig tidigare hänt i mänsklighetens historia!

  • Jag tror att den siffran kan stämma, men om den skall bli accepterad som sanning av allmänheten, måste den verifieras med statistik.

   • Statistik kan du få till att svara precis det svar du vill ha!
    Siffran 250 miljarder nämndes som årlig kostnad för utlänningarna, jag vet genom min egen erfarenhet att regimerna genom åren hemligstämplar stora delar och jag beräknar dem till 50% vilket ger 375 miljarder!
    Den som inte tror på mina uppgifter kan ju motbevisa!
    Ge mig fullmakter att gå in och kontrollera allt som regimerna har hemligstämplat så skall du få se på fan!

 4. Ok, men om det är ett lån som ska återbetalas då borde ju de som varit här ett visst antal år börja betala tillbaka, eller hur Magdalena Andersson?

 5. Jag håller med i allt det som petitionen innehåller men jag tror dessvärre inte att den kommer att infrias. Vi har starka krafter mot oss som varit verksamma och på offensiven sen 1897. De kommer aldrig att tillåta någon debatt på lika villkor med de som godkänts (sjuklövern).
  Man har hela msm på sin sida, hela publik service och en hel radda opinionsbildare och debattörer. Dessutom flankeras hela den goda orkestern av stenkastarvänstern toppad med en egen underrättelsetjänst som vapen mot oss.

  Nationalismen växer inom EU:s medlemsstater och man ser allt fler artiklar om WWII och Tredje Rikets krigsbrott. Allt för att underminera en växande nationalism. Ju fler som ansluter sig, ju starkare vi blir desto hårdare motstånd kommer det att bli. Tids nog kommer stenkastarvänstern att bli beväpnade med handeldvapen när våra led vuxit till sig rejält. De som vi inte får kritisera kommer aldrig att ge upp de kommer att attackera oss med allt de har precis som de gjort förr.

  Jag önskar verkligen att vi kunde ha en fri och öppen debatt utan våld, men tyvärr den/det kommer att förvägras oss. Vi kan bara lita till oss själva och bygga upp en bättre och effektivare underrättelsetjänst än vad de förfogar över. Men vi har ingen stark finansiär, de har hela det internationella bankväsendet bakom sig.

  • Det psykopaterna insåg för länge sedan var att om man kan kontrollera den information folket får då kontrollerar man också folkets åsikter. Det är i grunden lika självklart som genialt.

   USA hade ingen önskan alls att gå med i första världskriget. Genom kontroll av media kunde man ändå piska upp ett hat mot Tyskland. Lögnerna frodades och man talade redan då om koncentrationsläger, barn som spetsades på bajonetter, händer som högs av, tyskarna framställdes som ondskan själva. Överdrifterna hade inga gränser.

   En liten utvald maktelit med stort inflytande inom media och finans hade under lång tid propagerat för att utplåna Tyskland och tyskarna. Folket ville dock inte och inte de flesta politiker heller, med sunt förnuft.

   När så USA gick med var självklart slaget förlorat för Tyskland. Det går inte att vinna mot jordens största kolonisatör UK, USA samt Ryssland samtidigt.

   Resultatet av USA’s medverkan var att kriget förlängdes drygt ett år och att Tyskland nekades rimliga villkor. Istället använde man redan här samma svältmetoder som den gode Morgenthau utarbetade under andra världskriget med så för psykopaterna lyckat resultat (5 miljoner tyskar svalt ihjäl efter krigets slut). Under trycket av svält skrev sedan Tyskland på vad som helst.

   Att det dog miljoner var det inget som bekom psykopaterna, de fick ju sedan en deklaration, Balfourdeklarationen, där man garanterades ett hem i Palestina, ett land som inte ens Britterna hade kontroll över då löftet förhandlades fram!

   Psykopaterna brydde sig inte heller om alla miljoner man dödade i Ryssland under Bolsjevismen som både planerades, finansierades och genomfördes huvudsakligen av psykopater.

   Mina egna efterforskningar visar att 80% av allt som de flesta idag tror är sant i själva verket är falskt. Det finns inget område där man inte döljer eller ljuger rakt ut om vad som har hänt eller händer i vår omvärld idag. Psykopaterna äger.

   Intressant är att man ofta kallar oss som är vid medvetande om det som sker för mentalt störda när det är man själv som är det. Allt är så att säga inverterat.

   Lögnerna är idag minst lika vanliga och för majoritetsbefolkningarna förödande som det var för 100 år sedan.

   • Inte så konstigt at folk blir åtalade och fängslade om dom snokar i Holohoax. Det skulle potentiellt kunna väcka upp många miljoner människor om det kom fram. Därför måste all sådan verksamhet stävjas till varje pris så att folk inte ifrågasätter den officiella historieskrivningen och börjar bedriva egen research. Risken nu är alltfö stor att man blir stämplad som nazist, blir åsiktsregistrerad, blir av med jobb, vänner och familj. Om man inte hamnar i fängelse förstås.

   • ”Mina egna efterforskningar visar att 80% av allt som de flesta idag tror är sant i själva verket är falskt. Det finns inget område där man inte döljer eller ljuger rakt ut om vad som har hänt eller händer i vår omvärld idag. Psykopaterna äger.”

    Ett iofs uppseendeväckande påstående, men det ligger i linje med mina egna observationer, alltsedan WTC-dåden 2001. Vi har gasattack i Syrien, krypskyttar i Kiev, nedskjutet passagerarplan över östra Ukraina, ubåtsjakter i svensk skärgård, såväl 1982 som i år.

    Tex http://www.friatider.se/blogg/mh17-russian-story

    Sanningen finns ofta tillgänglig, åtminstone efter några veckor, åtminstone i stora drag, åtminstone för dem som vill veta – men hur många vill det?

   • Helt i linje med mitt inlägg. Mitt i prick, Kalle. Psykiatrin har en diagnos för psykopaternas attacker mot oss – projektion – att tillskriva andra för sina egna svagheter eller dåliga egenskaper för att rentvå sig själv. Vi tillskrivs alla de negativa egenskaper de själva bär för att rentvå sig själva.

 6. Tack för din support !!!

 7. Bra initiativ men jag vill inte att 100 000-tals invandrare från främmande länder ska integreras i Sverige. Sjuklövern har gett bort och ger något som de inte har rätt att ge nämligen rätten till Sverige och det svenska samhället till främmande folk. Ska framtidens generationer av svenskar behöva leva i ett multietniskt Sverige för att dagens elit bedrev en fullständigt vansinnig politik? Vilken svensk ska bosätta sig i MENA-områden eller låta sina barn gå i skolor som en minoritet? Det är bättre att satsa på återvandring.

  • Väl skrivet! Här delar jag helt din uppfattning.

   Det mest akuta just nu är dock att få stopp, helt stopp, för ytterligare probleminvandring till Sverige! Detta brådskar.

   • Den kriminella regimen har inget och har aldrig haft något mandat att ta in dessa folk till Sverige! De skäl de anger är rent ljug och bedrägeri!

    Här är beviset! På att Sverige är kriminellt och olagligt!

    I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.
    Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).
    Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.
    Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.
    Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.
    Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete. Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005). Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp.
    Genom 1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.
    EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda
    medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.
    Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.
    EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas.
    Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EUgrundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer. De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.
    Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.
    Tack för detta… Dick Abrahamsson

 8. Reblogga detta på hagge2130 och kommenterade:
  Jan, förslag att du fixar länkar så att man enkelt kan dela dina mycket bra ”artiklar” på Facebook och Twitter. Det du skriver borde spridas till fler läsare. Jag tycker du är värd det ökade inflytandet i mediabruset

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: