• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Ville inte se dom…

hatmontage

Mer finns att säga om SD-ordförande Jimmie Åkessons sjukskrivning  än vad jag fick med i det förra blogginlägget.


Vad som framförallt slår mig är hur Jimmie Åkesson genom sin handlingslinje gjorde sig SÅRBAR.

Man skulle kunna säga, att han brände ljuset i bägge ändar.

ljus

Kännetecknande för Sverigedemokraternas linje under Åkesson har ju varit långtgående försök till anpassning, i en satsning på att s.a.s. bli ”accepterat i de fina salongerna”. Eller ”legitimerade”, som det heter på pk-itiska.

De politiskt korrekta utgår ifrån att de själva representerar ett självklart nav av normalitet och att det hos dem ligger att avgöra huruvida en åsiktsströmning ska respekteras eller inte.

I en strävan att uppnå denna acceptans införde SD:s partiledning en ”nolltolerans mot rasism”, varigenom Sverigedemokraterna i praktiken anslöt sig till Expos politiska ansats av etiketteringar och beröringsskräck.

Som konsekvens av nolltoleransen har ett ganska stort antal partimedlemmar blivit uteslutna och medlemmar i allmänhet har fått lära sig att ligga lågt med egna tankar och åsikter.

Ett annat moment var utslätning av det politiska budskapet och undanstoppandet av skarpa krav kring invandring, som i 33-punktsmanifestet från 2005.

goda

SD har okritiskt anslutit sig till politikens övergripande krav på att vara god. I själva verket är ju resurserna begränsade och prioriteringar måste alltid ske. Ett parti som SD borde entydigt ta ställning för svenskars intressen, men så skedde inte.

Denna återhållsamhet hade Sverigedemokraterna dock ingenting för. Partiet släpptes ändå inte in i ”stugvärmen”, blev aldrig betraktat som  ”rumsrent”.

Inget kunde beveka vare sig gatuvänstern, andra riksdagspartier eller mediafolket.  Vad SD-företrädare än sade eller gjorde så mötte de en kompakt mur av oförståelse och ovilja, för att inte säga öppet hat.


 kungen

Från våldsromantiker och kriminella  till nobelfestarrangörer, biskopar,  riksdagens talman och kungen var man överens: Sverigedemokraterna utgjorde en inkarnation av ondska och förtjänar att behandlas därefter. Man ville s.a.s. ”inte ta i SD ens med tång”.

tang

Det blev i längden allt svårare för Jimmie Åkesson att hålla allting ifrån sig.  Till sist blev det bara för mycket.


Slående är också INTENSITETEN i hatet mot SD och Jimmie Åkesson – en intensitet som inte visade tecken på att avtaga med tiden, snarare tvärtom.

Även om man i de fina salongerna alltså inte vill ta i Jimmie Åkesson med tång så fanns det rappare som inte var främmande för att göra just detta. Sebbe Staxx hade därvid skrivit på webben om sina visioner.

sebbes

Tillsammans med  en annan artist, Timbuktu, hade han musicerat om att ”dunka Jimmie gul och blå, hissa i en flaggstång”.

SD protesterade och saken prövades av Justitiekanslern, som inte fann att texten skulle strida mot lagen. Klartecken från JK, alltså.

I Kärrtorp i december 2013 sjöng en annan artist om att ge sig på sd-företrädare:

”… du vet hur det går för dom

Som kommer hit och låter som Jimmie Åkesson

Dom som skiter i blatten, vill ha svinen vid makten

Så gå och slipa kniven och skicka grisen till slakten

Arrangemanget legitimerades, så att säga, genom närvaron av både riksdagens talman Westerberg och den blivande statsministern, s-ledare Löfven.

Tre år tidigare hade sverigedemokrater tillsammans med andra nyvalda riksdagsledamöter fått lyssna till en utläggning av biskop Eva Brunne i Storkyrkan, där hon uttryckte sympati för stenkastarvänstern. (om stenkastare, se 10 min. in i denna film)

hetseb

Kyrkan har senare också tagit ställning mot SD genom klockringningar i samband med torgmöten.

Ur facket har många sverigedemokrater blivit uteslutna pga sin partitillhörighet. Yrkesförbud har också förekommit, som i fallet med läraren Richard Jomshof, på sin tid applåderat av dåvarande demokratiminister Mona Sahlin.

Otaliga är de fall där sverigedemokrater utsatts för misshandel eller fått egendom, som t ex bilar, vandaliserade.

Massmedia har här snarast spelat en hetsande och pådrivande roll, genom exempelvis malandet om den påstådda ”järnrörskandalen”. En händelse som successivt byggts på och fått växa, som är klassiskt när det gäller ryktesspridning.

I hetsen här deltar inte minst några föregivna ”komiker”, som i praktiken är mest bara olustiga.

japerson


Vilket leder in på ett tredje moment: HYCKLERIET och alla inkonsekvenserna.

De politiskt korrekta anklagar sd:are och andra invandringskritiker för att representera ett ”hat”, samtidigt som de alltså utsätter sverigedemokrater för vad jag här redovisat.

• Det anmärkningsvärda är väl tvärtom att sd:are förmått svara på all denna förföljelse med ett sådant lugn, sådant saktmod och sådan tålighet.

• De politiskt korrekta driver på för ökad invandring – när redan den hittillsvarande invandringen skapat stora problem.

• De talar om ”integration” – samtidigt som de närmast uppmuntrar invandrare till att axla en offerroll och göra sig till kravmaskiner.

• Ett av deras honnörsord är ”tolerans” – samtidigt som de bedriver en politik i rakt motsatt riktning.

• Inte heller får det finnas ”vi och dom” – vilket inte hindrar dem från ett slentrianmässigt mobbande av medborgare som reser invändningar.

Tidigare hade vänstern ”arbetaren” som hjälte, nu har man nya hjältar och arbetaren placeras i skamvrån, för att ha fel kön, hudfärg och sexuell läggning.

Här kan också smyga sig in ett klassförakt, som i fallet Bunkeflostrand 2001,  då en boende gjorde fel ordval, vilket triggade s-politiker att fixa ett åtal (senare dom med bötesstraff).


intesedem

Socialdemokratiska företrädare idag är inte annorlunda.

Om detta flockbeteende, denna sjuka normalitet, vittnade vår nya finansminister –  Magdalena Andersson  i ett framträdande i TV-programmet ”Skavlan” den 17/10.

Hon hade tidigare utfört ett litet ”hjältedåd” genom att från sitt kontor dra för gardiner, så att hon slapp se sverigedemokrater en bit bort. Hon ville inte se dom.

Applåderna från Skavlans studiopublik lät inte vänta på sig.

Så här uttalade sig Magdalena Andersson för Skavlan om SD:are:

”…står för det som jag har svårt att förstå, att man gör en väldigt förenklad analys av världen, att det finns några som är goda och några som är onda, det finns vi och dom, och det är dom, några andra,  som har skapat alla problem i landet. Det är en väldigt förenklad bild. Och just det här att försöka stöta bort några, det är dom, det är deras fel, det tycker jag är helt fel sätt att arbeta.” 

Ett uttalande som det anstår en minister i vår nya Kalle-Anka-regering, kantänka.

ankan

Den som här röjer fördomar och en förenklad – för att inte säga helt galen – bild är ju ministern själv.

• För det första har varken SD eller andra invandringskritiker hävdat att alla problem beror på invandringen. (många problem gör det, och skolans problem kan inte tacklas utan att man ser elefanten i rummet, men här finns även andra orsaker.)

• För det andra är det politiker som beslutat om den förda invandringspolitiken – och kommer att göra det även fortsättningsvis. Hos dem ligger ansvaret.

Inte minst finansministern…

asylnorden


Det var LO som i slutet av 60-talet spelade en pådrivande roll för att arbetskraftsinvandringen till Sverige skulle bli bättre reglerad.

Och det var en s-regering som i slutet av 80-talet drev igenom en bättre reglering av asylinvandringen. Varför inte nu sikta till ett nytt luciabeslut?

mllucia


Läs mer

Sviddelutterna

 

 

19 svar

 1. Mycket bra framställning, enligt min åsikt!

 2. Ut-Mobbningen av Åkesson
  Ett Föredöme för Svenska Skolan

  Frankfurtskolans KulturMarxistiska Segertåg

 3. Mycket bra sammanställning Jan Milld. Jag kan säga att jag inte sällan träffar folk och samtalar med dem som t.ex. som Magdalena gått Handelshögskolan. Ett värre PK-patrask är svårare att tänka sig.

  Dels är det helt indoktrinerade akademiskt, dels är de PK för annars blir de av med jobbet inom en kvart. Någon tänkande elit är det definitivt inte frågan om. Är väl samma på t.ex. KI, osv.

  Titta på Harvard idag. Där antas man efter etnicitet. Judarna dominerar fullständigt eftersom man väljer sina egna framför andra med bättre testresultat. För mig är det således en nackdel om du har gått Harvard eller Handelshögskolan. Det betyder bara att du visar att du går med på att inte tänka själv och dessutom i fallet med Harvard att du sannolikt kvoterats in på oklara grunder efter något annat än enbart meriter och lämplighet. Desto mindre elitskolning desto större chans att du fattar bra affärsbeslut.

  Det politiskt korrekta förlamar allt tänkande och alla går åt samma håll.

  Hur dåraktigt det än är – säger makten att så ska ni tycka, då gör de det.

  Jag är helt säker på att vi har ett samhälle idag som är mycket osmartare än före andra världskriget. Efter det har de som styrde över segrarmakterna förstört hela västvärlden. Man har skapat en okritisk och PK.-styrd elit som sitter vid makten och är lätt att styra. De förstör hela samhället.

  Det är tragiskt att se hur en sådan kvinna som Magdalena fullständigt tappar allt sunt förnuft efter att ha gått ”elit”utbildningen på Handels.

  • Det har nu gått 25 år sedan Luciabeslutet 1989.

   Jag kan inte undgå jämförelsen mellan s-ministern Maj-Lis Lööw och s-ministern Magdalena Andersson. Den jämförelsen förskräcker – vilket utförsåk!

   Samtidigt känns det så onödigt – vår finansminister har rimligen intellektuell potential för något helt annat.

 4. Det är väl knappast en överraskning att det blev för mycket för Jimmie Åkesson till slut. Man kan ju undra vad det här får för konsekvenser. Att visa den här sårbarheten kan ju vara positiv i den bemärkelsen att folk får sympatier för Jimmie Åkesson och den utsatthet SD:are har vilket kanske gör att man från etablissemangshåll måste dra ner på hetsen lite för att inte folk helt ska vända dem ryggen. Dessutom framstår han än mer som människa. Kan tyckas vara ett konstigt resonemang men jag vet flera i min bekantskapskrets som nog inte har den uppfattningen, som nog kan vara förvånade nu: ”kan djävulen bli utbränd?”

  Däremot ger det ju också kärlekens, toleransens och öppenhetens väktare vatten på sin kvarn. Hetsen lönar sig. Kanske kommer den nu istället intensifieras.

  • Bill Oddie har uppenbarligen blivit så hjärntvättad som man kan bli i en obskyr religiös sekt. Det är tur att ens sinne inte blivit förmörkad av akademiska studier. Denna hetsjakt på den vita rasen är motbjudande i all sin djävulskhet. Jag ställer frågan igen cui bono?

   • Vi har fullt av den sorten i Sverige, tyvärr…
    Cui bono? = Alla de som vill att vanliga britter och svenskar ska bli slavar i sitt eget land. Tja, ”ska bli”, vi är det redan.

  • Jag är så gammal att jag kommer ihåg komediserien The Goodies eller Godisarna som jag tror den hette på svenska i början av 70-talet.

   http://en.wikipedia.org/wiki/The_Goodies

   • Basic structure of the series[edit]
    The series’ basic structure revolved around the trio, always short of money, offering themselves for hire — with the tagline ”We Do Anything, Anytime, Anywhere” — to perform all sorts of ridiculous but generally benevolent tasks. Under this loose pretext, the show explored all sorts of off-the-wall scenarios for comedic potential. Many episodes parodied current events, such as an episode where the entire black population of South Africa emigrates to Great Britain to escape apartheid. As this means that the white South Africans no longer have anyone to exploit and oppress, they introduce a new system called ”apart-height”, where short people (Bill and a number of jockeys) are discriminated against.

    Other story lines were more abstractly philosophical, such as an episode in which the trio spend Christmas Eve together waiting for the Earth to be blown up by prior arrangement of the world’s governments. The ”Christmas Eve” episode titled ”Earthanasia” was one of the two episodes which took place entirely in one room. The other, ”The End”, occurred when Graeme accidentally had their office encased in an enormous block of concrete. These episodes were made when the entire location budget for the season had been spent, forcing the trio to come up with a script shot entirely on the set that relied entirely on character interaction – a format known in the industry as a bottle episode.

    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Goodies_(TV_series)

 5. Magdalena Andersson är en av många politiskt korrekta politiker som inte vill se och inte vill förstå. Egentligen är det häpnadsväckande att så många i PK-eliten inte besvärat sig med att sätta sig in i invandringskritikens grundläggande argumentation. Det går som en röd tråd genom decennier av debatt på detta område. Skriva långa debattinlägg och hålla anföranden går bra, men inte att analysera motståndarsidans argument. Följden blir dessa fördomsfulla och verklighetsfrämmande uttalanden som vi tvingas ta del av år ut och år in. I botten ligger det som du är inne på i artikeln ovan, man tar för givet att man är en del av normaliteten och godheten. Utifrån detta så är det då givet att motståndaren är extrem och ond. Kan således ignoreras och behandlas hur som helst och man behöver inte anstränga sig att försöka förstå vad de har att säga och vad det kan vara som bekymrar dem. Vad vi ser är ett sektbeteende upphöjt till samhällsnorm, där det är viktigare att få applåder av meningsfränder än att ta ansvar för nationens och kommande generationer framtida öde!

  • ”Sektbeteende”.

   Du slår åter huvudet på spiken, Blot-Sven:

   ”Vad vi ser är ett sektbeteende upphöjt till samhällsnorm, där det är viktigare att få applåder av meningsfränder än att ta ansvar för nationens och kommande generationer framtida öde!”

   Frågan är f.ö. om det är från uttalade meningsfränder som man får sina applåder – kanske snarare kommer de från en samling zoombies.

 6. All heder åt Jimmie – jag beundrar honom som ORKAT stå ut SÅ många år som han gjort.
  Konstigt att ingen hederlig? journalist eller vanlig MÄNNISKA stått upp och
  försvarat honom utom vi som redan för många, många år sedan förstod vartåt det barkade med Sverige och den vansinniga invandringspolitiken.

  Hoppas han vilar upp sig och sedan kommer tillbaka starkare och med vanlig eller ännu starkare
  kämpaglöd.
  Heima

  • Glömde skriva att vår kung enligt många inte hör till intelligenseliten i Sverige men han tog i alla fall Jimmie i handen,

 7. Det finns olja i Dalarna men Carl Bild ville inte att den skulle hittas?
  http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2014/10/sa-saboterade-carl-bildt.html

 8. Hade Åkesson läst på bättre om kulturmarxismen, hade han varit bättre förberedd på den behandling SD och han själv fått.under senare år. Kulturmarxismen är som Islam – utan förbarmande och låter ändamålet helga medlen. Sanning blir lögn och vitt blir svart.
  SD:s omvandling har belönats med mer hat – vilket var att vänta.
  Åkesson och SD var tidigare varit mycket mer ”radikala” än efter omvandlingen till ett mer PK parti. Jag tror att det är arbetet med att överge de etniska svenskarna och utesluta gamla trotjänare ur partiet kombinerat med att inte få någon belöning från etablissemanget som knäckt Åkesson. Han har gjort enorma uppoffringar för att få komma in i värmen men utan resultat – det är antagligen vad som knäckt honom. Det finns förstås många alternativ såsom att han har fått barn och av det blivit vekar – inte starkare som han också skulle kunnat bli.

  • Väl sammanfattat!

   ”…arbetet med att överge de etniska svenskarna och utesluta gamla trotjänare ur partiet kombinerat med att inte få någon belöning från etablissemanget som knäckt Åkesson. Han har gjort enorma uppoffringar för att få komma in i värmen men utan resultat”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: