• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nobla principer?

nobben

”Sverigedemokraterna … visar på en bristande respekt för den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde – oavsett hudfärg, härkomst eller religion.”

Så motiverar Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten att  Jimmie Åkesson inte heller i år inbjuds till nobelfesten.

Detta väcker många reflexioner!


invstopp

1. Sverigedemokraterna

Vad i SD:s program och politiska krav står i strid mot det som Heikensten anför?

Har SD anfört hudfärg som skäl att inte få asyl eller inte få invandra till Sverige?

Den kritik som det sakligt sett – utifrån svenska intressen – finns anledning att anföra mot SD är att man inte klart skiljer på probleminvandring och annan invandring. Erfarenhetsmässigt är det främst invandring från Afrika och västra Asien som genererar problem i vårt samhälle.


invkontroll

2. Nobel

Skulle Alfred Nobel själv ha kunnat kvala in som deltagare på Nobelfesten?

Det kan nog varken jag eller någon annan veta. Vad jag vet är att han dog 1896 och vid den tidpunkten rådde i princip fri invandring till Sverige.  Det var dock få som kom.

Istället var det en period av omfattande utvandring av svenskar till Amerika. Jag vet inte om Nobel hade synpunkter på den saken, men om någon respekt för indianers intressen vittnade väl inte denna migration.


 medalj

3. Heikensten

Var, mer exakt, står Lars Heikensten själv i frågan?

Vad innebär ”principen om alla människors lika värde”?  Var går s.a.s. gränserna?

Blir det att bryta mot den principen om:

a) ett land har en gränskontroll, där inte envar som önskar passera får göra det?

b) inte envar som tagit sig till Sverige blir försörjd av svenska skattebetalare?

c) det förekommer löneskillnader?

d) t ex Danmark och Finland har mindre invandring än Sverige?


4. Gästerna

Alla de personer som nu blir inbjudna till Nobelfesten – lever de upp till krav som ställs på Jimmie Åkesson?

Vilka kontroller har här genomförts?

festdeltagare


 

Läs mer

Nobels eller Sohlmans vilja?