• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Brobyggande?

soderrum

Det blev nära att jag råkade halka in på minerad mark med min film ”Värre än Ebola”. Situationen i vårt samhälle har ju nu blivit så absurd, att det kan vara svårt att försöka sig på ironi och satir. Det är farligt lätt att bli missförstådd.

Så låt mig förtydliga: jag anser inte på allvar att några broar ska sprängas – inte runt Södermalm och heller inte någon annanstans. Det som fortfarande fungerar av infrastruktur i Sverige ska vi vara rädda om!

I stället för att riva broar ska vi snarare sträva efter att bygga broar!


fartyget

Utgångspunkten är alltså att Sverige befinner sig i en utförsbacke och att massmedia i det sammanhanget spelar en central roll. Istället för att allsidigt och sakligt informera medborgarna, istället för att vara fora för en fri och relevant debatt, ägnar sig massmedia åt mörkläggningar, desinformation och förföljelse av oliktänkande.

Ämnesmässigt handlar det om probleminvandringen och mångkulturen, men också om rusofobi, krigshets och natoanslutning.

Trots massmedias antidemokratiska och destruktiva funktion har journalisterna en självbild av att representera positiva värden som öppenhet och transparens, tolerans och demokrati.

De är säkert ändå medvetna om förtroendeklyftan, att det finns en misstro mot dem från många medborgare. Ur makthavarhorisont bottnar dock detta i tillkortakommanden hos medborgarna själva, som ”okunskap”, ”rädsla” och ”fördomar”.

Makthavarna borde därför välkomna tillfällen att förtydliga sina egna ståndpunkter.


Jag vill härmed skissa på ett projekt av ”brobyggande”!

Alexandrines Bro 1

Granskning Sverige utför redan ett föredömligt arbete, som skulle kunna utvecklas.

Kretsen av invandrings- och regimkritiker har ju utvecklats påtagligt sedan början av 1990-talet, med pionjärer som bl.a. Eva Bergkvist med tidningen FIIN och Ingrid Björkman, dessförinnan  BSS/SD och Sven-Olle Olsson.

Det finns/förekommer nu:

• webbsidor

• radioprogram

• filmproduktion

• tidningar

• bokutgivning

• flygblad och tabloider

• e-postutskick

• torgmöten

• föreläsningar

Vi invandringskritiska utgör därmed en ganska bred samling av olika individer och grupperingar. Detta kan rymma samtidigt både en styrka och svaghet, både problem och möjligheter.

En förklaring till att vi lyckats så pass väl och fått så mycket uträttat ligger i att envar kunnat fokusera på det man känt starkt för och varit bra på, ligger i individuell frihet och eget handlingsutrymme.

Här finns, vill jag tro, en potential till mer av samverkan. Som nätverk skulle vi – både genom samordning och aktivering av fler – gemensamt kunna utveckla mer kraft än vad vi förmår bara var och en för sig.


murvelgr

Med Granskning Sverige som modell skulle vi kunna på ett mer systematiskt och målmedvetet sätt försöka bevaka och punktmarkera makthavare. Jag tänker då inte bara på massmedia och journalister, utan också på politiker och myndighetsföreträdare.

När en makthavare säger eller gör något av principiell betydelse, eller när något särskilt inträffat, kan det ge anledning att agera.


Medan GS hittills ringt upp utan förvarning skulle vi här kunna börja med att höra av oss per brev med frågor. Därefter kan detta följas upp med telefonsamtal. Resultatet skulle sedan publiceras via kanaler som vi har till förfogande.

Värdet skulle kunna ligga i att journalister och andra makthavare får känna sig mer påpassade, samtidigt som en viktig information kan föras ut till fler.

Några konkreta exempel:

1. 

Mitt brev till en kolumnist i Aftonbladet, utifrån vad hon just skrivit.

2.

Vad Karl-Olov Arnstberg skrev om Ullenhags ”myter”: kommer den nya regeringen att låta denna webbsidespropaganda stå kvar?

donullenhag

3.

Den Röda-Kors-insamlare som kördes iväg från offentlig plats av ”beskyddare” till en tiggare. Här skulle företrädare för Röda Korset, kommunpolitiker och myndigheter kunna konfronteras med ärendet.

I detta koncept av ”Brobyggande” skulle ligga dels en organisatorisk samordning, dels en viss ”kalibrering” av argumenteringen.


Läs mer

Finns det samariter på Södermalm?

Fria Tider

GRANSKNING SVERIGE

Mörkläggning

Nya Tider

Tabloiderna

Ullenhags teser