• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Juridiskt nytänkande?

sexkop

Ett förslag i Stefan Löfvens feministiska regeringsförklaring har, tycker jag, hamnat i mediaskugga, har inte rönt den uppmärksamhet som det förtjänar. Det rör sig ju om tankegångar vilka kan bära fröet till ett radikalt rättspolitiskt nytänkande på global nivå.

Efter de 34 BGF-kommentarerna till regeringsdeklaration finns ett PS med följande lydelse:

”Dessutom ska, enligt regeringsförklaringen, sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands.

Vilka kommer då att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla även för

a) naturaliserade svenskar, dvs invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ’papperslösa’, som rest utomlands och köpt sex?”


Om vi här försöker bena ut möjliga konsekvenser av regeringsförslaget om globalt sexköpsförbud, då anmäler sig ytterligare ett antal frågor.

Till att börja med må förutsättas att förbud mot sexköp på svenskt territorium ska gälla för alla svenskar.

Vidare kan förutsättas att för i varje fall etniska svenskar, möjligen envar med svenskt pass och svenskt medborgarskap, ska förbudet dessutom gälla i alla andra länder, vara globalt.

En reflexion kan här infinna sig beträffande personer med förfalskade svenska pass eller svenska pass som inte är deras. De har pass, men är inte svenska medborgare – skulle de därmed undgå att omfattas av sexköpslagen?

Kanske blir det att i onödan komplicera bilden.

svmedborgare

För det fortsatta resonemanget, låt oss hålla oss enbart till etniska svenskar med riktiga svenska pass. Klart blir att lagen här utöver knytningen till svenskt territorium knyts till individen. Lagen blir liksom en ryggsäck som individen bär med sig, oavsett var i världen han (eller hon?) reser.

Det här kan ju sätta fantasin i rörelse och inbjuda till att tänka sig olika scenarior. Först handlar det då om dessa svenskar. I princip skulle deras juridiska ryggsäckar kunna fyllas på med fler speciallagar i främmande länder, lagar gällande bara för dem.

Samtidigt uppstår ju frågan om andra länder skulle kunna driva igenom en motsvarande lagstiftning för sina medborgare utomlands. Hur blir det då om det kommer hit t ex en italienare och sexköp i Italien är tillåtet? Kan då denne italienare slippa att omfattas av den svenska lagen i Sverige?

Eller om det kommer en tysk och det i Tyskland är fri fart på vägarna…?

En ytterligare komplikation kan uppstå vid dubbla medborgarskap, vilket ju blivit allt vanligare. Vilket lands lag ska gälla för den personen, om han/hon befinner sig i tredje land?


I förlängningen av det här juridiska nytänkandet från våra nya regering – om det får internationellt genomslag – skulle vi kunna gå mot en värld där lagarna följer individen istället för att vara knutet till ett visst landområde?

rattsvarld


Läs mer

Kriminalisera DN-torskarna!

Prostitution – slaveri

Fria Tider