• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Så talar en ledare

Russia's Prime Minister Vladimir Putin addresses the parliament at Russian State Duma in Moscow

Vladimir Putin i ett tal inför ryska duman i augusti förra året, 2013:

”I Ryssland, lev som en ryss. Varje minoritet, – oavsett varifrån – om de vill bo, arbeta och äta i Ryssland, ska tala ryska och respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, och att vill leva som muslimer, då råder vi dem att ta sig till en plats där detta är landets lag. 

Ryssland behöver inte muslimska minoriteter. Minoriteter behöver Ryssland, och vi kommer inte att ge dem särskilda privilegier, eller försöka anpassa våra lagar till deras önskemål, oavsett hur högt de skriker ”diskriminering”. 

Vi kommer inte att tolerera brist på respekt för vår ryska kultur. Vi bör lära av Amerikas, Englands, Hollands och Frankrikes självmord, så att vi överlever som nation. Muslimerna tar över dessa länder, men de ska inte ta över Ryssland. De ryska sederna och traditionerna är inte förenliga med bristen på kultur eller de primitiva sätten hos sharialagar och muslimer. 

När detta hedervärda lagstiftande organ står i begrepp att skapa nya lagar, bör ryska nationella intressen sättas i första rummet, beaktande att de muslimska minoriteterna inte är ryssar.”

Kloka ord, eller hur?

Är inte detta vad som borde sägas också av politiska ledare i Sverige?!

svledare

Så sker som bekant inte.

Många utlänningar som kommit till Sverige blir snarare inskolade i svenskfientliga attityder och till att bli kravmaskiner. Sedan förundras man från pk-håll över att integrationen inte lyckas.

PK-receptet blir istället att diskriminera svenskar, att satsa ”mer resurser” på personer med utländsk bakgrund eller att adla asylmissbrukare och islamister till ministrar.

pk-recept


Fria Tider hade i augusti i år en artikel om Vladimir Putin, skriven av amerikanen Pat Buchanan. Denne finner att de av oss i väst som ser oss som konservativa, kan ha en meningsfrände i Putin.

Pat Buchanan skriver bl.a:

Är Vladimir Putin paleokonservativ?

Befinner han sig på vår sida i det pågående kulturkriget om mänsklighetens framtid?

Den frågan framstår förmodligen som hädisk i västerländska kretsar, men ta en titt på vad Putin nyligen sade i ett tal till nationen.

Med tydlig hänvisning till USA deklarerade den ryske presidenten: ’Idag är moraliska och etiska normer under upplösning i många länder’.”

”President Reagan kallade en gång det gamla Sovjetimperiet för ’ondskans mittpunkt i den moderna världen’. President Putin antyder att Barack Obamas USA har gjort sig förtjänt av att bli 2000-talets innehavare av denna titel.

Den ryske presidenten saknar inte argument, med tanke på hur USA har omfamnat saker som fri abort, homosexuella äktenskap, pornografi, promiskuitet och hela det resterande batteriet av värderingar från Hollywood.

Våra far- och morföräldrar skulle inte känna igen sig i det USA vi lever i idag.

pb

Dessutom hävdar Putin att den nya bristen på moral har införts på odemokratisk väg.

’Upplösningen av traditionella värderingar’ i dessa länder, säger han, kommer ’från högsta ort’ och är ’till sin natur odemokratisk eftersom den bygger på abstrakta uppfattningar och går stick i stäv med åsikterna hos majoriteten av befolkningen’.

Har han inte en poäng?

Icke folkvalda domare låg bakom beslutet att erkänna abort och homosexuella handlingar som grundläggande konstitutionella rättigheter. Domare har varit den drivande kraften bakom införandet av samkönade äktenskap.”

”USA avkristnades under 1900-talets andra hälft. Det skedde genom domstolsbeslut och medförde omfattande protester från en stor majoritet av befolkningen, som fortfarande var överväldigande kristen.

Och samkönade äktenskap är verkligen en ’abstrakt’ idé, som saknar rötter i västerländsk historia och tradition.  Var kom den ifrån?

Över hela världen, hävdar Putin, stöder människor Rysslands ’försvar av traditionella värderingar’ från en ’så kallad tolerans’ som är ’könlös och infertil’.

Även om Putins positionering som försvarare av traditionella värderingar har bemötts hånfullt av västerländska medier och kultureliter, så har han inte fel när han hävdar att han talar för stora delar av mänskligheten.”

hbt

Bara 15 länder av 190 erkänner den här sortens giftermål.

I Indien, som är världens största demokrati, har landets högsta domstol upphävt en dom från en lägre instans som förklarade att homosexuella äktenskap var en rättighet. Och parlamentet i detta socialkonservativa land, med över en miljard invånare, förväntas inte ändra lagstiftningen inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle gå emot överrättens beslut.

I det femtiotal nationer som är i huvudsak muslimska – vilket motsvarar en fjärdedel av FN:s generalförsamling och en femtedel av mänskligheten – är homosexuella äktenskap överhuvudtaget inte att tänka på. Och påven Francis har nyligen bekräftat att den katolska synen på ämnet ligger fast för världens en miljard katoliker.

dumatal

Många amerikanska och västerländska medier avfärdar Putin som auktoritär och reaktionär, som ett bakslag för utvecklingen. Men det kan hända att Putin ser framtiden med större skärpa än vad amerikaner gör, som fortfarande sitter fast i ett paradigm från kalla kriget.

Den avgörande kampen under andra halvan av 1900-talet var vertikal, öst kontra väst, medan 2000-talets kamp kan komma att bli horisontell: Konservativa och traditionalister i alla länder som enas mot den militanta sekularismen hos en mångkulturell och transnationell elit.”

”Han strävar efter att omdefiniera ’vi mot dem’ – att klargöra en framtida motsättning i världen där konservativa, traditionalister och nationalister på alla kontinenter och i alla länder reser sig mot den kulturella och ideologiska imperialismen från vad Putin betraktar som ett dekadent väst.

’Vi vill inte inkräkta på någons intressen’, säger Putin, ’eller försöka lära någon hur de ska leva sina liv’. Motståndaren han har identifierat är inte det USA vi växte upp i, utan det USA vi lever i idag, som Putin ser som hedniskt och vildsint progressivt.

Utan att namnge något land angrep Putin ’försöken att genomdriva progressiv samhällsutveckling’ i andra nationer, som har skapat ’förfall, barbari och stor blodsutgjutelse’ – en direkt attack mot de amerikanska insatserna i Afghanistan, Irak, Libyen och Egypten.”

2ledare

Det är inte utan att jag avundas ryssarna att ha en ledare som Vladimir Putin. Eller ungrarna, som har Viktor Orban (till Ungern och Orban hoppas jag kunna återkomma under hösten).


Vad lägger jag här in i begreppet ”ledare”?

Ja, inte att vederbörande ska styra diktatoriskt. Demokratiska fri- och rättigheter ska finnas, politiker måste vara avsättbara och ansvar kunna utkrävas.

Vad jag här lägger in i begreppet ”ledare” är att han/hon har en bestämd vision för samhällsförändring och gör denna tydlig för medborgarna. Idealet är att hela folket engageras för ett gemensamt projekt.


duon

Det var en svår period för Ryssland under hela 90-talet, efter Sovjetunionens kollaps 1991. Samtidigt kunde under denna period ett antal oligarker göra sig enormt förmögna.

Ända fram till 1999 var Boris Jeltsin Rysslands president. När en ersättare skulle finnas för honom medverkade oligarken Boris Berezovsky till att  Vladimir Putin kom i maktposition och blev den som kunde ta över.

Berezovsky hade kanske räknat med att i Putin finna ett lydigt redskap, men så blev det ej. Det blev en brytning mellan de två, och Boris Berezovsky flydde i hast till London.

felhast


Läs mer

Rysslands förändring under 15 år med Putin

Annonser

29 svar

 1. Tack för en bra artikel, ska läsa Pat Buchanens artikel. Här är två videos om Ryssland och Putin. Särskilt dokumentären får en att förstå varför ryssarna tycker så mycket om Putin.

  Dokumentär: The Rise and Fall of the Oligarchs

  Peter Hitchins (brittisk journalist som bott i Ryssland) talar vid Bristol Universitetet ”Why I like Putin”:

 2. Oj, förlåt, jag visste inte att de skulle blaffa ut sådär. ta gärna bort dem.

  • Nej, tycker inte att det stör att de syns tydligt.
   Ämnet här är ju faktiskt Putin och Ryssland.

   Tack för värdefulla filmtips!

   • Gott att höra. Hehe, attans på oligarkfilmen, den version på youtube som har flest träffar och som jag såg heter ”the rise and fall of the russian-jewish oligarchs”. Jag letade efter en annan version eftersom jag inte ville reducera ämnet till antisemitism. Jag blev så nöjd när jag hittade en som bara hette ”The Rise and Fall of the Oligarchs” att jag inte la märke till sovjet-davidsstjärnan 😦
    Till den orolige kan jag upplysa om att dokumentären inte är antisemitisk överhuvudtaget.

  • Mycket intressanta filmer.

 3. Jag gillar Putin mer och mer…han säger det som många i västvärlden inte törs säga idag..! Han vet dessutom vilka det är som försöker söndra och härska i världen måtte dessa människor aldrig lyckas med sina föresatser..!

  Västvärlden efter andra världskriget är ett korthus byggt på lögner..och lagar som straffar västvärldens egna befolkningar om de tycker eller tänker fel och råkar säga detta högt. Det är dags att folken börjar en rejäl julstädning av sina ”eliter” antingen blir vi kristna moraliska och etiskt korrekta igen eller så går vi tillbaka till våra urgamla hedniska religioner eftersom heder och ära var satta högt även i dessa. Men tillbaka till något som liknar hederlighet och sanning är det jag efterlyser…! Putin säger sanningen och det respekterar jag..tack för denna artikel Jan.

  • Jag håller med 100%. Själv upptäcker jag varje dag någon ny lögn som man inte tidigare tänkt på. Det är jobbigt att ständigt behöva ifrågasätta precis allt som pumpas ut i media. Men vad gör man när nästan allt, utom möjligen recept och sport är lögner.

   Ett bra uttryck jag snappade upp, tror det var här, är Hollywoodism.

   Vi i västvärlden och då särskilt anglofilska länderna har numera vår historiekunskap genom Hollywood. Det är också den som är den politiskt korrekta historien.

   För att vi åter igen ska få en någorlunda korrekt bild av vår historia och nutid så måste vi göra oss av med Hollywoodismen.

  • En religion är två saker. Dels är den gemensamma berättelser och myter och legender. Dessa förmedlar ett perspektiv och en världsbild och en moral och rätt och fel. Innan skriftspråket så återberättades de av varje generation som då harmoniskt bidrog med sin lilla del, litet grann förändrades, den generationens upplevelser och verklighet blev en del av berättelserna som var religionen. Parallelt med de gemensamma berättelserna levde andra berättelser som släktsagor och annat. Dessa mer lokala traditioner gled ibland in i religionen. Hela systemet var levande. Det är beklagligt att våra berättelser ersattes med ett annat folks berättelser. Men det stora problemet var skriftspråket. Skriftspråket stympar efterkommande generationer så de ej naturligt kan bli en del av religionen. Utan skriftspråk hade kristendomen ej utrotat hedendomen. Och religionen hade fortsatt vara levande på ett helt annat sätt.

   Sen har ofta religioner en existentiell sanning, eller snarare en vinkling på den existentiella sanningen, som ett nav i religionen. Exempel på detta är judendomen kristendomen och budhismen. Det går att triangulera dessa för att förstå den existentiella sanningen. Men detta är den mindre viktiga delen av en religion.

   Idag står vi utan religion. Detta är både bra och dåligt. Vi människor behöver en religion och har vi inte en så gör vi någonting annat till religion, såsom politisk korrekthet eller jämnställdhet eller dylikt. Men dels så är vår religionsbrist en enorm möjlighet. Stora förändringar sker med religion, inte genom politik. Det är bara religionen som kan få människor att arbeta många åt samma håll för det gemensamma bästa. Politik slutar alltid i huggsexa. Och vi vet ju vad vi måste göra för att skapa en religion? Vi behöver bara berätta berättelser för varandra och för våra barn. Och vi behöver träffa likasinnade. Sen tar det bara tusen år så har våra berättelser blivit en ny religion. Så berätta berättelser.

   Ett intressant framgångsexempel är mormonerna. De grundade sin religion för 180 år sedan eller så och har idag växt till enorm makt och framgång. De är nog de näst bäst ledda och näst framgångsrikaste och gruppen amerikaner. Och troligtvis den mest sammansvetsade. De följde ju inte receptet ovan. Men deras framgång gör att man bör studera dem.

   Ett annat intressant exempel är zigenarna. I och med att många av dem är illiterata så lever deras religion fortfarande muntligt. Zigensk kultur har mycket som man kan inspireras och lära sig ifrån.

  • Sen är det ganska bra att vara kvitt kristendomen. Den lär ut hjälplöshet och vi ser ju hur religionens präster genast förråder oss när vi hade behövt ha deras hjälp. Den religionen var inget att ha, bara ett sätt för den politiska makten att förslava vanliga människor genom att få dem att ägna sig åt livet efter döden. Så att makten kunde klå dem på allt de hade i livet före döden.

   • Martin, tack för din mycket tankteväckande kommentar. Jag spinner vidare.

    Det är lätt att se framför sig att innan kristendomen dessa berättelser hade samma funktion som dagens Hollywoodfilmer. De berättelser och gudar, gudinnor, krigare, starka kvinnor, som man berättade för barnen kanske hade samma fängslande funktion som dagens tecknade barnfilmer. De behövde inte vara sanna men likväl var de populära och berättades.

    Myten om dessa religioner har kunnat hållas vid liv i två tusen år enbart därför att människor inte läst. I samband med boktryckarkonsten, som kanske kan liknas vid samma förändring som dagens Internet, så var det omöjligt att hos den litterära befolkningen behålla greppet om just berättelserna.

    Från början var det ytterst få som kunde läsa och hade tid eller intresse för det. Man hade kanske bara en bibel. Detta gällde långt in på 1900-talet. Men med tiden kom också utbildning för allt fler och man blev van att läsa olika böcker.

    De som skrev dessa böcker var, tror jag, lärda professorer som kunde skriva fritt. Politisk korrekthet fanns också mot kungen och makten så klart. Exemplen är säkert många hur historien skrivits om för att passa makten.

    Idag läser man mest skönlitteratur. Ytterst få väljer att gräva och undersöka händelser i nutid och dåtid. Det är bara att gå in på vilken bokhandel som helst och titta.

    Idag är massmedia och TV på väg ut och in kommer Internet, Facebook, twitter, Instagram, youtube, osv.

    Här uppstår nu en fråga. Kommer Hollywood att kunna styra även Internet och därmed kontrollera ett verktyg som ger det nyckeln till att påverka världen? Det ät en svår men avgörande fråga. Detta vet också Hollywood. Det är kanske den viktigaste frågan som de funderar på idag. Med fortsatt kontroll kan de styra över berättelsen.

    Man styr redan idag över filmer och media. Man har sett till att få lagar på plats som förbjuder vissa tankar och yttranden, man har de flesta intresseorganisationer med spioner som finns på varje skola och arbetsplats. man kontrollerar utbildningen. Men hur ska man få kontroll på den fria tanken på Internet?

    Hollywood vet att den som till slut styr över innehållet på Internet sedan också styr världen. Därför är jag helt säker på att det kommer snart en tid då sidor som denna kommer att stoppas genom blockeringar i anti-virusprogram, blockeringar genom IP-leverantörerna, genom borttagning från sökmotorena, genom lagstiftning, genom överbelastningsservrar, osv.

    Kriget har bara börjat och det är ett krig på liv och död för västvärlden.
    Antingen kommer vi i ännu högre grad styras av Hollywood eller så kastar vi av oss oket helt, ungefär såsom Putin gjort.

   • Ja, den här centraliseringen och tämjningen av kultur och myter har gått stegvis framåt, har följt den tekniska utvecklingen. Först kom skriftkonsten, samtidigt som kristendomen och det var det mest allvarliga. Sen kom boktryckarkonsten tillsammans med att reformationen gjorde stat och kyrka till ett. Nu fanns bara en central röst som trumpetades ut varje söndag. Sen kom nästa stora hopp med tv, nu nådde den centralstyrda kulturen fram även till icke-intellektuella.

    Just centralstyrningen, från hollywood globalt och från tv-huset och radiohuset regionalt, är en särskilt skadlig utveckling. Det som gjorde det gamla berättarsystemet så robust och så mänskligt och så levande var att det var organiskt och att alla deltog. Jämte de centrala myterna som alla mer eller mindre berättade så fanns det lokala traditioner i varje bygd och i varje släkt. Och det knöt ihop generationerna. Mamma och pappa arbetade ju, det var mormor och farmor som berättade historierna för barnen till vardags. Det här gav systemet en enorm robusthet, även om en by eller en släkt lyckades gå och bli ”kulturmarxister” så fanns ju sunda traditioner överallt runt omkring de ”osunda”.

    Sen är det ju de lögnaktigaste och makthungrigaste och mest manipulativa människorna som dras till den centralproducerade kulturen. När man funderar på det här så är det inte så konstigt längre att vår värld har blivit så vansinnig. Att vi i sverige blivit så hårt skadade tror jag kan bero till viss del på att nästan allla i en generation flyttade till en annan stad än där de växte upp. Den relationen mormor/farmor-barnbarn bröts. Vår art har utvecklats i en viss miljö och den här relationen var livsviktig för oss.

    Internet är ett hopp. Internet har betytt enormt mycket för mig och min utveckling. Det är möjligt att de kontrollerar internet. Men blir det inte svårt för dem att konkurrera med material producerat av hjärtats lust och tankens drift? Det är ju det som utmärker internet, att materialet produceras lokalt och billigt. Hur skall centralbyråkratier kunna tävla med det? Jag tror det blir för dyrt helt enkelt. Däremot tror jag inte att internet kan ersätta berättelsekedjorna. Vi människor behöver både lyssna till berättelser och berätta berättelser, i olika stadier i vårt liv. Och vi svenskar behöver finna ett sätt att återskapa banden mellan generationerna. Och vi behöver en religion.

 4. Putins tal hade lämpat sig bättre för svenska förhållanden än ryska. Ryssland ockuperar trots allt andra etniciteters områden vid kaukasus som vill bli självständiga men som tydligen ska respektera rysk kultur.

  Orban är nog tyvärr inte så mycket att hoppas på heller… http://www.radixjournal.com/blog/2014/10/8/taking-a-stand-in-budapest

  • Kan du, Kvasir förtydliga vilka dessa områden är som du påstår att Ryssland ockuperar? Kan du när du gjort det visa på en oponionsundersökning i dessa områden där en majoritet av befolkningen vill frigöra sig från Ryssland? Ska bli mycket intressant att få ditt svar..Ett exempel jag kommer på är Tjetjenien men där finns ingen som helst vilja att lämna Ryssland eller att införa islamska sharialagar vilket ju var målet för det Saudi-finansierade kriget på 90-talet.

   • Tjetjenien är väl där det varit mest oroligheter men det finns andra kaukasiska folk där sådant funnits (jag har svårt för att hålla koll på vad dessa heter dock). Det stämmer visserligen att befolkningen många gånger är delade. Att det inte skulle finnas någon vilja till självständighet bland dessa områden skulle vara märkligt med tanke på oroligheterna som haft stor uppslutning av befolkningen där, som knappast enbart handlat om Sharialagar. De flesta som vill bli självständiga väljer dock aldrig att gå till graven för det, så är det alltid.

    Att ryssarna har gått in och ockuperat dessa områden är dock ett historiskt faktum. Att det efter så lång tid av rysk dominans och omöjlighet till egenstyre och i slutändan beroende (och ibland också befolkningsutbyte) har pacificerat stora delar är nog inte så konstigt.

    Har det gjorts några opinionsundersökningar överhuvudtaget? Den pro-ryska ledningen i Tjetjenien är dock ditplacerad av Moskva.

    Personligen tror jag dock att det hade varit bäst även för Ryssarna faktiskt om dessa områden blivit självständiga så man sluppit interninvandring från dessa områden till ryska städer. En stor orsak till att många ändå vill fortsätta tillhöra Ryssland är nog just detta faktiskt. Att man lättare kan söka sig ett bättre liv i Ryssland. Det har ju klarlagts att det är anledningen till varför Puerto Rico inte längre vill bli självständiga från USA exempelvis.

  • Det är kanske som du här skriver – detta tal skulle passa särskilt bra just i Sverige.

   Om Viktor Orban har jag bara noterat att han varit ansatt av Bryssel-etablissemanget. Det är ett gott tecken, men jag behöver lära mig mer om läget i Ungern!

 5. Reblogga detta på Lidenkatten och kommenterade:
  Putin is the man!! Han har ju rätt!!!!
  Även om homosexuella! Denna cancersvulst. Det är väl det enda man kan hålla med muslimerna om!!
  Putin anser jag är en bra ledare.

  • Jag anser inte att någon människa ska avrättas oavsett vem. Dödandet tenderar alltid att generera hämnd och hat med nytt dödande.

  • Putin kanske inte är den perfekta demokraten man han har ju ändå rätt i det mesta. Sen är homosexualitet inte förbjudet i Ryssland som så många felaktigt tror utan det är ett propagandatrick. Lagen man införde säger bara att man inte får sprida ”sexuell propaganda till minderåriga” (för gay-folket är detta upprörande då ungas sexuella preferenser är lättare att påverka, därav upprördheten). I Sotji t ex finns det enligt uppgift i ett OS-reportage 5 officiella gay-klubbar! Sotji har ca 300.000 invånare alltså ingen stor stad.

 6. Jag önskar jag kunde läsa Pad Buchanans artikel, men de inloggningsuppgifter jag fått från Fria tider funkar ej, och jag får inget svar när jag mejlar. Om någon vet ett sätt att kontakta dessa eremiter så kan dom ge mig en adress!

 7. Helt klart behöver vi göra halt –
  vänd åt motsatt håll!

  Hör här hur långt NWO-diktaturen gått:

  Youtube: DAVID CAMERON in UN Speech Says ANYONE QUESTIONING the 9/11 Official Story Is a Terror Extremist

  https:www.youtube.com/watch?v=BP_HJfd_gvE#t=153

  • Instämmer i vad Putin adresserar till muslimska invandrare.
   Tyvärr har Västvärldens självutnämnda Ledare ett enormt övertag på världsscenen.

 8. Det känns verkligen att dessa oligarker inte bryr sig ett j-vla skit om ryssarna och Ryssland.

  • Fast han som talar från sin landsflykt i Israel verkar bry sig om Ryssland och ryssarna? När han blir interjuvad när han spelar biljard?

 9. Flera har här sablat ned Kristendomen.
  Som motvikt rekommenderar jag att lyssna igenom några sändningar här. Själv föredrar jag radio eftersom man kan lyssna och samtidigt sköta sina sysslor;
  http://themindrenewed.com

 10. En av mänsklighetens verkliga hjältar är den nyligen bortgångne Dr. Stanley Monteith (85 år).

  Han fick en livsavgörande andlig upplevelse år 1952 där han upplevde att Jesus Kristus gav honom uppdraget att informera mänskligheten om sanningen. Dr. Monteith hade kommit en ond sammansvärjning på spåret. Han lade ned all sin fritid på att studera ämnet och att delge lyssnarna på Radio Liberty om sin insikt.

  Hans djupa kristna övertygelse var drivmotorn bakom hans livsuppgift att informera mänskligheten om NWO-diktaturen. Hela tiden upplevde han att Jesus Kristus stöttade och vägledde honom i hans arbete.

  http://themindrenewed.com/interviews/2014/529-int060

 11. Som Sizer säger mäklar inte Gud markegendomar.
  Ortodoxa judar har allt sedan sionismens grundande hävdat att endast Gud kan återupprätta Israel och att människans försök att göra detta är stor synd. Här är exempel på judar som vi sällan hör talas om. Godhjärtade och rättskaffens människor: http://www.youtube.com/watch?v=p2mTgq-jw8M&list=PL7B4B6EAEDDE76269

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: