• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Så talar en ledare

Russia's Prime Minister Vladimir Putin addresses the parliament at Russian State Duma in Moscow

Vladimir Putin i ett tal inför ryska duman i augusti förra året, 2013:

”I Ryssland, lev som en ryss. Varje minoritet, – oavsett varifrån – om de vill bo, arbeta och äta i Ryssland, ska tala ryska och respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, och att vill leva som muslimer, då råder vi dem att ta sig till en plats där detta är landets lag. 

Ryssland behöver inte muslimska minoriteter. Minoriteter behöver Ryssland, och vi kommer inte att ge dem särskilda privilegier, eller försöka anpassa våra lagar till deras önskemål, oavsett hur högt de skriker ”diskriminering”. 

Vi kommer inte att tolerera brist på respekt för vår ryska kultur. Vi bör lära av Amerikas, Englands, Hollands och Frankrikes självmord, så att vi överlever som nation. Muslimerna tar över dessa länder, men de ska inte ta över Ryssland. De ryska sederna och traditionerna är inte förenliga med bristen på kultur eller de primitiva sätten hos sharialagar och muslimer. 

När detta hedervärda lagstiftande organ står i begrepp att skapa nya lagar, bör ryska nationella intressen sättas i första rummet, beaktande att de muslimska minoriteterna inte är ryssar.”

Kloka ord, eller hur?

Är inte detta vad som borde sägas också av politiska ledare i Sverige?!

svledare

Så sker som bekant inte.

Många utlänningar som kommit till Sverige blir snarare inskolade i svenskfientliga attityder och till att bli kravmaskiner. Sedan förundras man från pk-håll över att integrationen inte lyckas.

PK-receptet blir istället att diskriminera svenskar, att satsa ”mer resurser” på personer med utländsk bakgrund eller att adla asylmissbrukare och islamister till ministrar.

pk-recept


Fria Tider hade i augusti i år en artikel om Vladimir Putin, skriven av amerikanen Pat Buchanan. Denne finner att de av oss i väst som ser oss som konservativa, kan ha en meningsfrände i Putin.

Pat Buchanan skriver bl.a:

Är Vladimir Putin paleokonservativ?

Befinner han sig på vår sida i det pågående kulturkriget om mänsklighetens framtid?

Den frågan framstår förmodligen som hädisk i västerländska kretsar, men ta en titt på vad Putin nyligen sade i ett tal till nationen.

Med tydlig hänvisning till USA deklarerade den ryske presidenten: ’Idag är moraliska och etiska normer under upplösning i många länder’.”

”President Reagan kallade en gång det gamla Sovjetimperiet för ’ondskans mittpunkt i den moderna världen’. President Putin antyder att Barack Obamas USA har gjort sig förtjänt av att bli 2000-talets innehavare av denna titel.

Den ryske presidenten saknar inte argument, med tanke på hur USA har omfamnat saker som fri abort, homosexuella äktenskap, pornografi, promiskuitet och hela det resterande batteriet av värderingar från Hollywood.

Våra far- och morföräldrar skulle inte känna igen sig i det USA vi lever i idag.

pb

Dessutom hävdar Putin att den nya bristen på moral har införts på odemokratisk väg.

’Upplösningen av traditionella värderingar’ i dessa länder, säger han, kommer ’från högsta ort’ och är ’till sin natur odemokratisk eftersom den bygger på abstrakta uppfattningar och går stick i stäv med åsikterna hos majoriteten av befolkningen’.

Har han inte en poäng?

Icke folkvalda domare låg bakom beslutet att erkänna abort och homosexuella handlingar som grundläggande konstitutionella rättigheter. Domare har varit den drivande kraften bakom införandet av samkönade äktenskap.”

”USA avkristnades under 1900-talets andra hälft. Det skedde genom domstolsbeslut och medförde omfattande protester från en stor majoritet av befolkningen, som fortfarande var överväldigande kristen.

Och samkönade äktenskap är verkligen en ’abstrakt’ idé, som saknar rötter i västerländsk historia och tradition.  Var kom den ifrån?

Över hela världen, hävdar Putin, stöder människor Rysslands ’försvar av traditionella värderingar’ från en ’så kallad tolerans’ som är ’könlös och infertil’.

Även om Putins positionering som försvarare av traditionella värderingar har bemötts hånfullt av västerländska medier och kultureliter, så har han inte fel när han hävdar att han talar för stora delar av mänskligheten.”

hbt

Bara 15 länder av 190 erkänner den här sortens giftermål.

I Indien, som är världens största demokrati, har landets högsta domstol upphävt en dom från en lägre instans som förklarade att homosexuella äktenskap var en rättighet. Och parlamentet i detta socialkonservativa land, med över en miljard invånare, förväntas inte ändra lagstiftningen inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle gå emot överrättens beslut.

I det femtiotal nationer som är i huvudsak muslimska – vilket motsvarar en fjärdedel av FN:s generalförsamling och en femtedel av mänskligheten – är homosexuella äktenskap överhuvudtaget inte att tänka på. Och påven Francis har nyligen bekräftat att den katolska synen på ämnet ligger fast för världens en miljard katoliker.

dumatal

Många amerikanska och västerländska medier avfärdar Putin som auktoritär och reaktionär, som ett bakslag för utvecklingen. Men det kan hända att Putin ser framtiden med större skärpa än vad amerikaner gör, som fortfarande sitter fast i ett paradigm från kalla kriget.

Den avgörande kampen under andra halvan av 1900-talet var vertikal, öst kontra väst, medan 2000-talets kamp kan komma att bli horisontell: Konservativa och traditionalister i alla länder som enas mot den militanta sekularismen hos en mångkulturell och transnationell elit.”

”Han strävar efter att omdefiniera ’vi mot dem’ – att klargöra en framtida motsättning i världen där konservativa, traditionalister och nationalister på alla kontinenter och i alla länder reser sig mot den kulturella och ideologiska imperialismen från vad Putin betraktar som ett dekadent väst.

’Vi vill inte inkräkta på någons intressen’, säger Putin, ’eller försöka lära någon hur de ska leva sina liv’. Motståndaren han har identifierat är inte det USA vi växte upp i, utan det USA vi lever i idag, som Putin ser som hedniskt och vildsint progressivt.

Utan att namnge något land angrep Putin ’försöken att genomdriva progressiv samhällsutveckling’ i andra nationer, som har skapat ’förfall, barbari och stor blodsutgjutelse’ – en direkt attack mot de amerikanska insatserna i Afghanistan, Irak, Libyen och Egypten.”

2ledare

Det är inte utan att jag avundas ryssarna att ha en ledare som Vladimir Putin. Eller ungrarna, som har Viktor Orban (till Ungern och Orban hoppas jag kunna återkomma under hösten).


Vad lägger jag här in i begreppet ”ledare”?

Ja, inte att vederbörande ska styra diktatoriskt. Demokratiska fri- och rättigheter ska finnas, politiker måste vara avsättbara och ansvar kunna utkrävas.

Vad jag här lägger in i begreppet ”ledare” är att han/hon har en bestämd vision för samhällsförändring och gör denna tydlig för medborgarna. Idealet är att hela folket engageras för ett gemensamt projekt.


duon

Det var en svår period för Ryssland under hela 90-talet, efter Sovjetunionens kollaps 1991. Samtidigt kunde under denna period ett antal oligarker göra sig enormt förmögna.

Ända fram till 1999 var Boris Jeltsin Rysslands president. När en ersättare skulle finnas för honom medverkade oligarken Boris Berezovsky till att  Vladimir Putin kom i maktposition och blev den som kunde ta över.

Berezovsky hade kanske räknat med att i Putin finna ett lydigt redskap, men så blev det ej. Det blev en brytning mellan de två, och Boris Berezovsky flydde i hast till London.

felhast


Läs mer

Rysslands förändring under 15 år med Putin

Svag regering

svagregering

Sverige har fått en svag regering – i dubbel bemärkelse:

Det är en minoritetsregering med stöd från bara 138 av riksdagens 349 ledamöter.

Den rymmer påfallande många stolpskott.

 stolpeut

Det är inte den ledning som Sverige nu behöver.

Inte heller är det en regering med den inriktning som jag skulle ha önskat.

Hur förklara Stefan Löfvens vägval?

Varför gjorde han så?

vaffo2


Låt mig först säga att jag – även om jag i en tidigare bloggtext förmedlade några goda råd och gav uttryck för en viss förhoppning – inte kunnat bli förvånad.

Stefan Löfven har ju aldrig varit någon politiker. Hans område har varit fackliga frågor, även om detta ibland kan ligga vägg-i-vägg med politiken.


emusl

I EMU-omröstningen år 2003 tog han ställning för att Sverige skulle överge sin krona, till förmån för EU:s euro. Inte särskilt lyckat! Tur för Sverige, som det snart visade sig, att en majoritet av väljarna där inte lyssnade på Löfven. Sverige behöll en egen valuta.

Som facklig företrädare har Stefan Löfven, enligt i  TV4:s ”Kalla Fakta”, varit delaktig i en skum JAS-affär i Sydafrika.

Även i övrigt är min bild av Löfven att han gärna befrämjat svensk vapenexport, i hopp om att kunna ge mer sysselsättning bland metallare i Sverige.


losningar

Till partiledare för Socialdemokraterna tillträdde Stefan Löfven den 27 januari 2012.

Vid sitt ”examenstal” inför det samlade s-garnityret avgav han en pk-bekännelse: ”övertygad feminist, punkt slut”. (0.55  in i denna film)

Överhuvudtaget har han visat en svaghet för positivt laddade begrepp och korta fraser – one-liners,  anpassade till moderna massmedia.  I ledaruppdraget har legat att vara till lags och att inte göra bort sig, inte säga något utanför fastställda ramar.

Med Löfven skulle SAP  bli  ”framtidspartiet”.

framtidsmote

Ordet ”miljö” är ju också positivt laddat, det kan ha jämnat vägen för den galna samverkan med mupparna som nu sker.

När våldsvänstern demonstrerade i Kärrtorp i december 2013 deltog Stefan Löfven, tydligen i föreställningen att han därvid manifesterade för ”demokrati”.

karrtorp2


Inom utrikespolitiken har det också blivit fel.

När ämnet var Ukraina, direkt efter den våldsamma statskuppen i februari, talade Löfven om den nya regeringen som ”demokratiskt vald” (0.50 in i denna film).

När Israel bombade som värst i Gaza talade Löfven om att Israel hade ”rätt att försvara sig”.

Jämfört med sin företrädare Håkan Juholt kontrasterar Stefan Löfven på åtminstone två punkter:

a) ”Europakten”, det nästan räntefria svenska 100-miljarderslånet till IMF.

b) den svenska krigsinsatsen mot Libyen (lyssna 20.15 in i denna film).


 dikeskorning2

Förklaringen till dikeskörningen med den nya regeringen ligger också i den tradition och kulturmiljö, i vilken Stefan Löfven har att verka.  

• Det blir svårt för Löfven att frigöra sig från effekterna av åtta år med Reinfeldtregering.

• En belastning för honom blir ofrånkomligen också hans eget socialdemokratiska parti, sedan länge i politisk och moralisk upplösning.

Mer av en fackförening för politiker, och försörjningsinrättning för en politisk adel, än ett redskap för medborgarinflytande och samhällsförändring.

• Löfven kan heller inte bortse från Sjuklövern i övrigt och – kanske än mer – mediasituationen.

Med miljöpartisterna dessutom i samma regering så har han gjort det extra svårt för sig.

mp-mille


Viktiga kulturmoment är:

1. 

De tyngsta politiska frågorna stuvas undan från valrörelser och görs upp om utanför offentligheten, blir inte föremål för medborgarnas prövning. Exempel på detta är

• godkännandet av EU:s överstatlighet,

• massinvandringen/mångkulturen samt

• den plötsliga skrotningen av förvaret och den allmänna värnplikten.

Nu gäller det smyganslutningen till NATO.

varstahoten

2.

Kvoteringar ska tydligen gälla i alla sammanhang, även vid sammansättningen av en ministär.  Viktigare än erfarenhet, kunskap och kompetens är kön, födelseland, hudfärg, mm.

Jämställdhet betyder inte lika bedömning  och samma måttstock, inte lika chanser och möjligheter. Istället siktar man till lika utfall – vilket ju är något helt annat.

slcandoit

3.

Antiintellektualismen och den politiska korrektheten. Det innefattar ängsligheten för det ”obehagliga”, kraven på godhet och trycket om konsensus.

Hit kan räknas det utbredda nyspråket, där centrala begrepp givits nya innebörder. (T ex ”demokrati”: när den nya demokratiministern ser kulturen som ett vapen i sammanhanget så menar hon att medborgarna kan omprogrammeras när de har fel åsikter – inte att folkviljan ska respekteras.)

sdnej

4.

SD-syndromet, dvs föresatsen att hålla ett visst parti – Sverigedemokraterna – utanför politiskt beslutsfattande och inflytande. I grunden innebär detta ett opolitiskt förhållningssätt till politiken, där de politiska sakfrågorna förbigås med tystnad.

För målkonflikter duckar man, samtidigt som det – paradoxalt – finns en föreställning om att alla problem kan åtgärdas genom ”mer resurser”.

Tidigare strävade svensk socialdemokrati efter en ”helhetssyn” inom politiken – vilket 1989/90 fick positiva genomslag i flyktingpolitiken (dock snart omintetgjort när regeringen Bildt tillträdde).

Med Stefan Löfven i ledningen företräder SAP nu raka motsatsen till helhetssyn.

STEFAN L÷FVEN


 

Läs mer

Regeringsförklaringen – 34 BGF-kommentarer

Donald-Duck-Government (Kalle-Anka-regering)

Egen s-majoritet 2014!

Farsartat med den nya demokratiministern

Bostadsministern är islamist

Växande frågetecken

Kaplans uttalande om Palestina


Film/radio

Resurser

(S)tefan (S)vetsare

TAL TILL S-KONGRESSEN

Genustokerier. Del 2: Jämställdhet

Utländsk militär i Sverige