• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inga fascister i våran riksdag?

hogmodet

Jo, jag vet – skulle ju inte lägga ut en ny text mer, innan den tidigare hunnit ”sjunka in” genom att ligga främst i åtminstone två dygn. Det har jag lovat både mig själv och mina närmsta vänner. Där misslyckas jag nu ändå. Igen.

Jag vill ändå be er läsare att inte missa min förra text – ”Finns det samariter på Södermalm?”. Den var ju rätt innehållsrik.

Särskilt brevet till ärkebiskopen förtjänar all uppmärksamhet – ett brev om det stora högmodet inom det politiska och mediala etablissemanget i Sverige.


rdrd

Den som nu saboterar mitt bloggarbete är Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, genom sitt försök att införa en ny klädkod i Sveriges riksdag.  Du, vet hon som ville bli  partiledare i  sitt parti.

Vid det riksdagssammanträde i veckan då talmän skulle väljas infann sig Dinamarca i svart T-tröja med en politisk kampanjslogan, enligt ovan. Det gav mig inspiration till montaget nedan.

vidioter


En debatt om riksdagens klädkod har följt, där V-ledaren Jonas Sjöstedt plågad vrider sig som en mask på kroken.

Sjöstedt bär ju på en form av moraliskt ok, genom att han är inte bara en man och ganska medelålders, han är dessutom etniskt svensk och har vit hudfärg. I det läget går det inte att bara rakt av kritisera Dinamarca. I så fall kan ju partiledaren få sin egen både feminism och antirasism ifrågasatt.

jsmask


Riksdagens klädkod talar om ”vårdad” klädsel, och därom har de flesta debattörer nog varit överens. Dock har innebörden av detta varit oklar, särskilt för kvinnor. För män har i huvudsak gällt kavaj med slips, men en öppning har lämnats för även kofta – om än ”kavajliknande”, inte säckig.

ac

Centerpartisten Andreas Carlgren väckte för tre år sedan uppståndelse, då han iförd en skinnpaj äntrade riksdagens talarstol. Inte särskilt vårdat, ansåg många.


gp

En som reagerat på det nu inträffade är Göran Persson, tidigare s-ledare och statsminister.  Persson anför därvid ett argument som leder bortom klädkod som vårdad klädsel:

”Att demonstrera i kammaren, det ska man passa sig för. Därmed har man satt en princip. Jag förvånades över att inte talmannen ingrep.”

talman

Talmannen, ja.

Fram till valet av nya talmän i riksdagen denna vecka var det moderaten Per Westerberg. Denne utmärkte sig redan den 22 december 2013, genom att då deltaga i en antidemokratisk våldsmanifestation i Kärrtorp.

Efter detta skrev jag brev till både Per Westerberg och Stefan Löfvén, som också deltog. Det hedrar talmannen att han åtminstone svarade, vilket inte gällde för s-ledaren Löfvén.

tomte

Beträffande Per Westerberg kan också noteras hur han vid sina möten nyligen med olika partiföreträdare tog alla i hand, men med ett tydligt undantag: valets stora segrare Jimmie Åkesson.  Hans parti,  Sverigedemokraterna,  mer än fördubblade sitt mandatantal och blev riksdagens tredje största parti. SD fick fler än 800.000 röster.

Måtte de nu valda talmännen komma att visa ett större mått av opartiskhet och integritet än denne moderat!


gator

Egentligen skulle ingen klädkod behöva finnas i riksdagen, egentligen skulle en sådan situation  aldrig behöva uppstå, att ett ingripande påkallas från talman eller gruppledare. Det borde finnas ett självklart eget omdöme hos varje riksdagsledamot att uppföra sig med viss värdighet i riksdagen.

Ett uppenbart avskräckande exempel är ju hur det gång efter annan har gått till i den ukrainska riksdagen i Kiev.


 

Min egen invändning mot den dinamarcska klädkoden är framförallt vad den kan peka fram mot, i förlängningen.

Rosanna Dinamarca delar ärkebiskop KG Hammars hållning av högmod och självgodhet. De gör båda anspråk på att företräda en högre moral än alla andra.

Skillnaden är att Dinamarca lyckas kombinera detta med en konstant, nästintill professionell, offerroll. Hon tillhör de evigt ”kränkta”, ständigt redo att lägga skulden för allt som är fel utanför sig själv. Hon representerar kort sagt det sämsta av det dåliga inom svensk politik.

Skärmavbild 2014-10-01 kl. 17.50.58

Ytterligare ett belägg för detta fick jag, när jag igår såg ett TV-inslag med en debatt mellan Dinamarca och SD:s Björn Söder. Hon vräkte ur sig de grövsta beskyllningar, hela tiden utan att belägga, fastän Söder bad om det. En politiker som tar lätt på sanningen!

sammaanda

Vänsterpartiet har slutat att kalla sig ”kommunister”, men hållningen till demokratiska principer är ju densamma idag som förr.

På 1990-talet gav partiet på riksnivå ut en skrift ”Vänstern i första ledet”, som uttryckligen pläderade för att riva ned affischer för meningsmotståndare (stämplade som ”rasister”). I linje med detta ha man därefter återkommande medverkat i saboterande av möten för invandringskritiker. En paroll har gällt ”INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR!” (alternativt ”fascister”/”nazister”).


 nykommunister

Här skulle jag vilja mynta begreppet ”nykommunister”. Det skulle avse personer som visserligen inte kallar sig själva kommunister, men i praktiken agerar som sådana – mot yttrandefrihet för andra. Samtidigt tar de sig rätten att agera förmyndare åt andra medborgare, ska försöka ”skydda” dem från ”obehagliga” fakta och argument.

Till skaran av nykommunister kan med den definitionen räknas inte bara gamla f.d. kommunister, utan större delen av vårt kulturella och politiska etablissemang, med förgreningar t.o.m. in i forskarvärlden.

nykforskare


I förlängningen av att i riksdagens plenisal bära kampanjtröjor ligger  i princip:

1. att bära omkring plakat eller tygbanderoller

2. att skandera, för att överrösta när meningsmotståndare står i talarstolen

3. att slå motståndare på käften, som i Kiev.

SVERIGES_RIKSDAGSHUS


Nej, för att avslutningsvis ge ett tips till  Vänsterpartiet:

• Sluta med att försöka hindra invandringskritiker, nationalister och andra regimkritiker från att kunna komma till tals.

• Se istället till att själva hitta en viktig politisk fråga. Försök sedan där att formulera vettiga krav, ägnade att åtgärda/möta något akut problem.


Ett helt konkret tips:

Den nu pågående NATO-anslutningen av Sverige. Värdlandsavtalet.

Det är inte en höger-vänster-fråga, men ändå enormt viktigt för allas vår framtid!

Läs t ex detta flygblad från Fib/K.

Eller mina bloggtexter här och här.

natout


Läs mer

http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/natoblad.pdf

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/26/tva-nato-flygblad/

http://makthavare.se/2011/06/28/22303/

http://genusnytt.wordpress.com/2011/03/01/sveriges-riksdag-diskriminerar-man/

http://www.samtiden.nu/4729/vansterpartiet-en-demokratisk-skamflack/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-kostnad-for-invandring_3965596.svd?sidan=5

Står ”Vänsterpartiet” till vänster?

Vad är ”vänster”?

http://www.friatider.se/studie-etnisk-nepotism-g-r-m-ngkulturen-till-orosh-rd