• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Finns det samariter på Södermalm?

soderrum

”På senare år har städer globalt utvecklats till egna universum med en egen dynamik och kultur med mer liberala och individuella värderingar och tankesätt. Det gör att Södermalm i dag har mer gemensamt med Belleville i Paris än med Avesta i Dalarna.”

Så uttalar sig Marie Demker i Södermalmsnytt.

Hon är professor i statsvetenskap, som hon bör väl veta.

md

Uttalar sig gör även journalisten Henrik Arnstad:

”…tycker jag att vi ska vara ytterst stolta över den hatbild som tecknats av Södermalm. Vi har blivit kontroversiella och suspekta för att vi står upp för antirasism, medmänsklighet och demokrati,..”

ha

Henrik Arnstad har tidigare utmärkt sig genom sina angrepp på Norge. Nyligen mådde han tydligen, efter ett besök i vårt västra grannland, påtagligt illa.

illa

Vilket påminner mig om det angrepp på vårt södra grannland som Miljöpartiets Maria Wetterstrand en gång levererade från riksdagens talarstol. Hennes avhyvling av Danmark och danskarna var inte nådig!

mwdmk

Apropå Miljöpartiet så har de nu givit efter i regeringsförhandlingarna med Stefan Löfvén. De går med på att satsa ett antal miljarder på nya JAS-plan och ubåtar, i utbyte mot att få igenom ett krav som för dem är viktigare.

jas

Hur många miljarder kronor som denna militära satsning kommer att kosta har jag inga uppgifter om, men klart är att även det som Miljöpartiet får igenom kommer att kosta Sverige en hel del.

Socialdemokraterna ansluter sig ju till den överenskommelse om fortsatt massinvandring som Miljöpartiet har med Alliansen. S släpper därmed kravet att hänsyn ska tas till arbetsmarknaden innan arbetskraftsinvandring godkänns.

Här handlar det alltså inte om den fria rörligheten inom EU – och inte heller om invandring av kvalificerad och efterfrågad arbetskraft från andra världsdelar.

Fredrik Reinfeldt har tidigare svarat i DN om denna vad jag kallar ”poänginvandring”, där svenska intressen är totalt frånvarande:

– 39 procent av alla icke EU-medborgare som i år fått uppehållstillstånd för arbete ska utföra jobb som inte kräver någon särskild utbildning. Varför får 539 icke EU-medborgare uppehållstillstånd för att komma hit och städa när arbetslösheten redan är så hög?

”Det finns andra länder som har poängsystem för vem som får arbetskraftsinvandra och som kräver höga utbildningar. Jag tycker att det finns en poäng med att vi gör det möjligt för människor från väsentligt fattigare förhållanden att få ett jobb i ett högutvecklat land.”

En politik som flera av Reinfeldts ministrar varit ”stolta” över.


sodermalmsnytt

Då är vi tillbaka på Södermalm och Henrik Arnstads stolta proklamation om att man där står upp för antirasism, medmänsklighet och demokrati.

Det slår mig här att jag själv har bott på just Södermalm, på inte mindre än fyra olika adresser. Men det var på 1970-talet. Som det sägs i Södermalmsnytt: ”På 30 år har Södermalm förvandlats till en ankdamm för medieeliten där man lever och frodas med pr-konsulter, journalister och reklamare.”

En Johan Croneman höll med Arnstad:

”Det är viktigt mitt i baktalandet att understryka att Söder är en stadsdel i innerstan där det är högt i tak och där vi tar ett betydligt större socialt ansvar för utsatta än andra stadsdelar i Stockholm. Jag är jävligt glad att SD bara får fyra procent av rösterna här.”


jw

De får dock svar från Johan Westerholm på webbsidan  Ledarsidorna.se:

”Jag skulle nog vilja pressa dessa herrar något litet genom att vi kommer överens om att vi genomför ett experiment under nästa mandatperiod. Vi låter Södermalm ta emot lika många flyktingar i relativa tal som Ställdalen, som med 500 invånare tog emot 230 i Anläggningsboenden 2012 … I Ställdalen erhöll Sverigedemokraterna 35 procent,… 

På Södermalm erhöll Sverigedemokraterna mellan 5 och 10 procent beroende på valkrets men tog under förra mandatperioden inte emot en enda nyanländ flykting. Så låt oss, hr Croneman och Arnstad, göra ett experiment då ni är tämligen säkra på er sak – att ni har en hög skyddsnivå mot rasism och att ni är bra på att ta ert sociala ansvar. Vi ser till att Södermalm tilldelas lika många flyktingar som Blinkarp tagit emot i relativa tal. Södermalm ställer under nästa år och varje år fram till valet 2018 upp med att ta emot 35 000 nyanlända asylsökande i anläggningsboenden. Per år. Inte totalt. Per år.”

Samaritan

Sedan avvaktar vi resultatet av valet 2018, fortsätter Johan Westerholm, och så får vi se:

Har ni rätt i era teser, att ni är socialt ansvarstagande och kan stå emot SD bättre än andra så vinner ni min djupaste, och sannolikt hela svenska folkets, respekt samtidigt som ni i relativa tal har burit en lika tung börda som många små och mellanstora städer gjort de senaste åren. 

Får detta lilla experiment däremot ett annat utfall, eller att ni tycker det är en onödig idé alternativt börjar skruva på er och påstå att det inte finns bostäder (som annars går lätt att ordna genom att slå upp byggfuttar i Tanto och Vita bergen), så förväntar jag mig faktiskt att ni bägge försvinner från debatten för evig tid.”

livbatar


PS

Mer om samariter och människor med stora hjärtan: Julbrev till ärkebiskopen Hammar!

• EN SAK  är ju om någon hjälper eller skänker av egen fri vilja – en annan sak om andra fattar dessa beslut, människor som själva inget behöver offra.

• EN SAK  är om den som får hjälp vill ge något gott tillbaka – en annan sak om vederbörande ”tackar” genom ogärningar.

hammar

Några citat ur julbrevet, denna suveräna text av signaturen ”Räknenissen”:

”KG, den protestantiska kyrkan har kanske inte pratat om de sju dödssynderna på samma sätt som den katolska kyrkan har gjort. Men att högmod är en av dödsynderna känner du som kristen säkert till. Högmod kan också vara att berusa sig av sin egen godhet utan att bekymra sig om konsekvenserna för andra, att förakta andras insatser och att föreskriva vad andra människor ska göra.

Jesus talar om detta i några verser som du möjligen inte tar upp så ofta i dina predikningar. Jesus talar om dessa som vill göra goda gärningar för att bli sedda av människorna, och samtidigt binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skuldror, men inte själv vill vara med och bära:

Markus 12:38. Och han undervisade dem och sade till dem:

’Tagen eder tillvara för de skriftlärde, som gärna gå omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade på torgen

39. och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden ­

40. detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa böner. De skola få en dess hårdare dom.”

41. Och han satte sig mitt emot offerkistorna och såg, huru folket lade ner penningar i offerkistorna. Och många rika lade dit mycket.

42. Men en fattig änka kom och lade ner två skärvar, det är ett öre.

43. Då kallade han sina lärjungar till sig och sade till dem: ”Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra, som lade något i offerkistorna.

44. Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo.”

Matteus säger om samma sak:

23:1 Därefter talade Jesus till folket, och till sina lärjungar

2 och sade ”På Moses’ stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.

3. Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.

4. De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror; men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.

5. Och alla sina gärningar göra de för att bli sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.

6. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna.

7. och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas ”rabbi”.

Jesus ser alltså änkans skärv. Han ser det goda hjärta med vilket hon ger den, och han ser vilken uppoffring skärven innebär för henne.

Men det gör faktiskt inte du, KG. Du ser inte änkans skärv. Du berömmer aldrig svenska folket för de enorma resurser de avstår för att ge invandrarna ett gott liv. Du bara kräver att de ska ge mer.”

”Jesus ser ju hyckleriet hos de som utåt vill skylta med sin stora förträfflighet, men i själva verket inte gör några kännbara uppoffringar.” 

jesus

 


 

Läs mer

http://toklandet.wordpress.com/2014/09/28/arnstad-ar-helt-fantastisk-egentligen/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/10/rapport-fran-ett-darhus/

https://janmilld.wordpress.com/2013/12/30/vandpunkter/

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/01/demokrati-under-attack/

https://janmilld.wordpress.com/2014/07/07/korsfastelser/

SVERIGE BEHÖVER HJÄLP!

19 svar

 1. Hyckleriet vill jag påstå är en folksjukdom där de som är allra värst är makteliten men folket är också kraftigt besmittat.

  Samhällseliten har främjat sig från verkligheten och lever snarare i en fantasivärld där massinvandring och mångkultur dyrkas främst som idéer och inte som verkliga fenomen. Människor som talar på ett sätt men lever på ett sätt som inte alls stämmer överens med hur de talar brukar i allmänhet förlora allt förtroende. Nu sitter de och styr över vad många läser, ser och hör i olika medier.

  Många svenskar säger sig också vara för invandringspolitiken och mångkultur men väldigt få av dem kan tänka sig att leva i våra verkligt mångkulturella och multietniska områden. Istället tar man stora lån för att kunna bo någorlunda väl och sitter sedan fast som ränteslav åt banken resten av sitt liv. Samhället blir för svenskarna som leken hela havet stormar fast i makroformat där område efter område försvinner i och med att allt färre områden är att betrakta som svenska samtidigt som svenskar hela tiden jagar efter ett svenskt område.

  • Intressant blogg, den är nu inlagd bland mina favoriter. Vore intressant att veta hur utbredd den kristna tron är bland nationalister/Sverigevänner. Själv betecknar jag mig som kristen – så pass, att jag för drygt 10 år sedan lämnade Svenska Kyrkan.

   • Samma här, Karin.
    I ryggraden har jag de tio budorden – som jag mestadels klarar att följa (förutom vita små lögner när så krävs) – och jag har vänt många kinder till under alla år.
    Men jag har också begått ‘dödssynden’ (?) att äta av kunskapens träd och insett att religion är endast ett medel för människor med maktanspråk att hålla sig förmer och över alla andra.
    (Girighet … pengar, makt – ingenting som man kan ta med sig när man ‘går’ …)
    Min andlighet har vuxit under åren och jag har fått många insikter som bl a gjorde att jag lämnade den svenska kyrkan. Jag gjorde därmed det som var rätt för mig, men önskar att det hade uppstått något annat istället – till de människor som behöver en trons gemenskap.

   • Jag lämnade Svenska Kyrkan 1979 pga att mina erfarenheter med den visade att den är makthavarnas kontroll av det svenska folket.

    Äkta kristen gemenskap fann jag i en frikyrka.

    Behovet finns hos människor och de mäktiga nyttjade det för sina intressen. Kungarna i Europa inrättade statskyrkor för att kontrollera befolkningen inom ”sitt” område.

    Svenska Kyrkan äger nu en enorm förmögenhet som arbetats in av det svenska folket sedan 1500-talet. De som har en realistisk inställning till hur denna världen fungerar, kan meditera över varför juden Åke Bonnier är biskop i Skara stift och varför den från DDR invandrade ärkebiskopen har det intresset.

   • Helle Klein är en annan möjlig ”katt bland hermelinerna”. Hennes farfarsfar var överrabbin i Sthlm.

   • Som barn tvekade jag, men konfirmationen och mötet med en slagfärdig pingstvän fick mig att bli gudsförnekare och det har jag varit sedan dess.

 2. Henrik Arnstad som person har diskuterats många gånger i sociala medier. Han är född 1967 och verkar inte vara riktigt kurant.

  Han anlitas ofta för mycket aggressiv och ovederhäftig antifolklig propaganda.

  Undrar om härskarklassen använder honom som ”nyttig idiot”?

 3. Även om härskarklassen avser att använda Arnstad som ”nyttig idiot” tror jag att den egentliga funktionen blir att han är oppositionens ”nyttiga idiot”.

 4. […] Jesus talar om dessa hycklare som vill göra goda gärningar för att bli sedda av människorna, och samtidigt binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skuldror, men inte själv vill vara med och bära (Läs mer). […]

  • Den var bra Sofia. Men Tyskland är inte bättre än Sverige. Deras hatlagstiftning är mildare men här får man i alla fall sätta i fråga om judeförföljelserna verkligen skedde som förkunnarna av Förintelsen lär oss. Ungern kanske, eller Frankrike om Marine får börja regera.

 5. Du är så fantastik träffsäker Jan, måste kolla här lite oftare!

 6. Det finns säkert samariter på Söder, dock inga goda, möjligtvis självgoda som tvingar på sin ”godhet” på andra för att själv slippa ta i skiten. De samhällen och människor som drabbas värst av mångkulturen ger (SD) höga röstetal och tvärtom de som drabbas minst ger låga andel röster. Bara att se dessa siffror säger allt, precis allt. Ni kulturmarxister som tror Ni vet bäst, studera siffrorna och fundera en gång till så kanske polletten ramlar ner till slut. Det räcker inte med att nedvärdera SD-väljare till korkade underutbildade lantisar i blåställ och flakmoppe. Dessutom är väl deras tyckande lika mycket värd som Ert, Ni som högaktar parollen ”lika värde” men det verkar inte gälla SD-väljare.

  Men som sagt fyll på i Bromma och innerstan med samma andel asylanter som man tvingat på många småsamhällen i landet så får vi se om miljökommunistadeln gillar det. Tvinga dessutom på tidingsredaktionerna på att ta emot och kvotera in 50% nysvenskar på redaktionerna, så får vi se reaktionerna på de som ”gillar olika”.

  Men sitt där i Era elfenbenstorn å läppja på Er latte snart så rasar golvet under Era masserade och fotbadsmanikyrerade fötter när massuppsägningarna på Era rödvinsdoftande redaktioner är ett faktum. Det går fort utför nu så håll i märkessolglasögonen, Gucci-väskan och iPhone6:an raset kommer att gå fort. Sionistblaskorna gillar inte röda siffror i bokföringen så gissa vilka som får gå först.

 7. […] sa att sd:s framgångar beror på att stockholmarna glömmer bort övriga landets befolkning, och bloggaren Jan Milld ger uttryck för det. Han vill att Södermalm (där många journalister anses bo) ska ta emot 35 000 […]

 8. Räknenissen ringar in och identifierar mentaliteten hos den ledande PK-eliten på ett alldeles förträffligt sätt! En uppblåst godhet och självrättfärdighet som i själva verket till stor del består av högmod och, skulle jag vilja tillägga, avsaknad av ödmjukhet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: