• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kärnvapenfritt Sverige?

palmekvzon

Har du hört talas om parollen ”NORDEN – KÄRNVAPENFRI ZON”?

Det är ett krav som har drivits i mer än tre decennier av olika politiker, partier och beslutande församlingar i Norden.

 Först ut var Finlands president Urho Kekkonen, som tog upp frågan i ett tal 1963.

Sedan har tanken fått stöd i många olika sammanhang:

•  Våren 1981 startade namninsamlingskampanjer i Norge, Sverige och Danmark.

Ur det svenska uppropet:

”Vi kräver av Sveriges regering och riksdag:

– att tillsammans med övriga nordiska länder förbinda sig att kärnvapen inte stationeras inom zonen. Ej heller skall zonen i ett akut krisläge kunna utnyttjas för kärnvapenkrigföring.

– att verka för att kärnvapenmakterna garanterar att inte använda kärnvapen mot länderna inom zonen. 

– att verka för att ett internationellt kontrollorgan inrättas med uppgift att kontrollera att zonen respekteras.

– att upprättandet av zonen blir led i en säkerhetspolitik där nedrustnings- och avspänningsarbetet sätts i främsta rummet.”

nordenzon

•  Den 1 maj 1981 antog också de socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen i de tre skandinaviska länderna ett uttalande om en kärnvapenfri zon i Norden.

•  Olof Palme var fram till sin död 1986 engagerad för Norden som en kärnvapenfri zon.

•  År 1993 antog Nordiska rådet enhälligt en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon.


År 2014 förefaller ett kärnvapenfritt Norden inte längre som aktuellt.

Plötsligt gäller nu frågan istället om ens Sverige ska vara kärnvapenfritt!

kvfrizonsv

Steg för steg har Sverige förts allt närmare NATO:

– deltagande i NATO-ledda militära insatser runtom i världen

– deltagande i olika NATO-möten

– testbana i Norrland för NATO

– upplåtande av svenskt luftrum åt NATO.

natoallians

Detta kröns nu med att Sverige dels förbinder sig att deltaga i militära insatser även mot Ryssland, dels upplåter sitt landområde åt NATO-trupper. Sverige ska bli ett ”värdland”.

Detta senare innefattar möjligheter att dessa trupper medför även kärnvapen.

Formellt är Sverige fortfarande inte medlem i NATO, men i praktiken blir vid det.

Varför sker detta?!

På vad sätt gagnar dessa avtal svenska intressen?

Varför på detta sätt göra oss till måltavla för ryska angrepp i händelse av storkrig?

maltavlan

På den frågan duckar försvarsminister Karin Enström.

I stället för att i sak motivera åtgärderna hänvisar hon till att det i riksdagen finns en bred och blocköverskridande enighet om att alliera sig med NATO på detta sätt.

Svensk politik i sammanfattning? Alla går med strömmen, man följer flocken, envar gör som alla andra. Och skulle stimmet ändra riktning, då sker det blixtsnabbt, alla ställer om samtidigt. Som ett fiskstim.

fiskstim

Förmodligen ser Enström, Löfvén och deras likasinnade detta som ett uttryck för demokrati, när de alla tycker lika och agerar i samförstånd.

Vad de då glömmer bort är bara folket.

Hur ska medborgarna få en chans att välja och att påverka, om inga skillnader märks mellan partierna och om de viktiga sakfrågorna hålls borta från valrörelserna?

filmtitel

Här kommer den film som jag nu gjort, med titeln ”NATO, SVERIGE OCH SÄKERHETEN”:

Denna nya film kompletteras av min tidigare NATO-film, som gäller NATO:s utveckling:


 

Finns det ett samband mellan mordet på Olof Palme och den svenska NATO-anslutning som nu går mot sin fullbordan?

Författaren Anders Jallai om Palme:

”Genom sina informella kanaler till ryssarna fick han information om att Sverige skulle anfallas med taktiska kärnvapen redan i ett inledningsskede av ett krig. Mycket på grund av Sveriges hemliga Natosamarbete. Sovjet litade helt enkelt inte på svensk neutralitet. Svenska hamnar, militärbaser och andra strategiskt viktiga mål skulle slås ut i ett första kärnvapenanfall. 

Det bekymrade givetvis Olof Palme. Hans hårt drivna linje om att göra Östersjön till en kärnvapenfri zon och att få bort Natos kärnvapenubåtar därifrån var ett hedervärt försök att dra Sverige ut ur det kalla kriget.

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar eller utgruppering av Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. 

Det var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en säkerhetsrisk.”


 utur

Om Olof Palme levt idag, då skulle han säkerligen ha motsatt sig att Sverige görs till ett ”värdland” åt NATO.

Vad är det för tankegångar, som ligger bakom den svenska NATO-anslutningen?

Jag tänker på ett uttalande av moderatpolitikern Cecilia Widegren i samband med höjda svenska försvarsanslag: ”Vi kan inte acceptera att Europas gränser förändras genom aggression”.

Hon syftade därvid på Rysslands återtagande av Krimhalvön (med massivt stöd av befolkningen där).

cw

Hur var då Widegrens logik?

• Skulle det hela ses som ett sätt att bestraffa Ryssland?

• Eller var hennes slutsats att det efter Krim-annekteringen finns en risk för att Ryssland ska försöka göra detsamma med t ex Gotland?

Är det ett isolerat rysk angrepp mot bara Sverige, som vi har anledning att försöka gardera oss mot?

I så fall kan en NATO-anslutning kanske vara rationell.


Men det verkliga hotet är ju en storkonflikt, och då gäller det att inte i onödan göra Sverige till en måltavla för ryska angrepp.

Framförallt gäller det att motverka utbrottet av en storkonflikt, av ett krig mellan NATO och Ryssland – som ofrånkomligen snabbt skulle trappas upp till ett kärnvapenkrig.

Metoden att undvika krig är inte sanktioner och ökad spänning, mer hot och mer rustningar. Säkerhet kan vi bara uppnå tillsammans, genom konstruktivt samarbete och gemensamma ansträngningar.

Förtroendeskapande åtgärder, som kan skingra misstron och nedmontera fiendebilder.

gemensams

Olof Palmes ord är där värda att hålla i minnet:

”Det går inte att hoppas på seger i ett kärnvapenkrig, motståndarna skulle förenas endast i lidanden och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren utan tillsammans med honom.”


xpalmemordcb

 


Läs mer

8 dagar: NATO-anslutningen

Fria Tider: Sluta demonisera Ryssland!

JM: En stjärnas födelse

JM: Svenskt försvar

JM: Efter Palme

Utländsk militär övar i Sverige


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/annu-ett-beslut-om-fordjupat-samarbete-mellan-nato-och-sverige_3875180.svd

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Karnvapenfri-zon-i-Norden_H002U213/?text=true

http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/3240/2810

http://www.bergrum.se/sverige/gemensamt/hemligt/nato-forberedelser.php

http://www.friatider.se/h-r-var-nato-p-att-kriga-mot-svenskar

http://www.friatider.se/sverige-i-gigantisk-nato-vning

 

12 svar

 1. Man kanske bör förstå historien i ”The best enemy money can buy” förklaras mycket av professor Anthony Sutton..! Amerikanska intressen satsade stora summor i Sovjetunionen och amerikanska militärfordon användes i Vietnamkriget på den Vietnamesiska sidan !! Kärnvapenkapaciteten i Sovjet hjälptes fram av ”amerikanska” intressen bl.a av Henry Kissinger 😉 en mycket intressant intervju med professorn här… https://www.youtube.com/watch?v=xSVWXmZB1wc

  Någon tjänade stora pengar på att förse båda stormakterna med medel att förinta varandra och skrämma upp varandras befolkningar..namnet Henry Kissinger förpliktigar liksom 😉 ,,medlem i trilaterala kommissionen som han är liksom Jimmy Carter, George Bush d.ä, Bill Clinton, Al Gore.. liksom Carl Bildt, Urban Ahlin, Marcus Wallenberg, David Rockefeller, Peter Sutherland, Urban Bäckström, Björn Svedberg, Erik Belfrage m.fl dess intressanta insignia 3 sexor…kan kanske ge en hint om vad det är för sorts förening..https://www.google.se/search?q=trilateral+commission+logo&rlz=1C1DVCR_enSE556SE556&espv=2&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7BAiVNWJN6H-ygO3woCIDA&sqi=2&ved=0CB8QsAQ

  Jag stötte dessutom på den här lilla roliga ”ljudboken” som kanske kan förklara lite av den soppa vi befinner oss i just nu.!! Det räcker med att lyssna de första 5 minuterna egentligen ..men jag lyssnade på hela idag..mycket intressant speciellt för den som inte orkar läsa hela protokollet själv 😉 det är 3 timmar och 21 minuters lyssning för den som orkar. http://lindseynarrates.wordpress.com/2012/04/26/lindsey-narration-of-the-protocols-of-the-learned-elders-of-zion-in-modern-english/

 2. Briljant framställning!
  Hur ska denna information nå den breda allmänheten?

 3. Som en f.d röstande på M så blev jag konfunderad av att moderaterna plötsligt började dra ner försvarsanlagen och Reinfeldt t o m kallade försvaret för särintresse.

  Allt detta har fått sin förklaring nu när vi i praktiken tvångsanslutits till Nato mot majoritetens vilja med argumentet att Sverige är i praktiken försvarslöst. Att Sverige la ner värnpliktsförsvaret berodde på att inhyrda ”konsulter” från USA påstod att värnpliktsförsvar var gammalmodigt och ineffektivt. Nej, Jas-plan anpassade för Nato-standard skulle Sverige satsa på enligt dessa skojare och slutmålet var ju givetvis en Natoanslutning.

  Carl Bildt har på eget bevåg gjort Ryssland till en fiende trots att Ryssland såg Sverige som ett föredöme efter Sovjets fall. Sverige sumpade i praktiken ett jätteläge att få politiskt inflytande i det nya Ryssland ungefär som Finland hade under Kekkonen, då han åtnjöt både förtroende och inflytande i Sovjetledningen, vilket ju gagnade Finlands näringsliv oerhört på den tiden. Hade Sverige haft politiker med hjärna så hade vi kunnat vara den brygga mellan EU/USA och Ryssland som världen så väl hade behövt idag.

  Men har man som USA en agenda att starta konflikter och underblåsa dessa för att rädda petro-dollarn och att våra politiker inte har den mentala kapacitet att inse detta blir det svårt. Givetvis kommer dollarns krasch att bli svårt för Sverige då ju vi exporterar mycket till USA men det kommer inte att bli bättre för att man skjuter upp det oundvikliga. Bättre att ta smällen nu än senare när läget blivit ännu värre.

 4. Man kan se illviljan lysa igenom hos David Cohen som jobbar för ”US treasury” borde heta Jewish treasury..http://brothernathanaelfoundation.org/news/225-brother-nathanael

  Sedan den här lilla videon som handlar om IS är bra för Israel..ganska talande även den..USA har allt trasslat in sig och judarna ännu mer..!! http://brothernathanaelfoundation.org/news/226-brother-nathanael

 5. I am Lindsey, the narrator of THE PROTOCOLS, and thank you for posting it, and letting people know that they can hear it, instead of having to try to read it.

  Lindsey

 6. En film till – Maj-Britt Theorin!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: