• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Signalrösta!

1.signalen

Inför riksdagsvalet 2002 gick Blågula frågor ut med följande deklaration:

”Demokratiska grundprinciper är nu hotade i Sverige.

Varje kritik av massinvandringen stämplas som ’främlingsfientlighet’ och ’högerextremism’. Kritiker anses odemokratiska och därför utan rätt att deltaga i ett offentligt politiskt samtal. Svart-vit-målningen gör samtidigt människor fredlösa, det öppnar vägen för yrkesförbud och attentat. Just detta är vad som drabbat aktiva inom Sverigedemokraterna – den organisation som mer än någon annan utsatts för hets från riksdagspartierna och massmedia.

Vårt land har fått ett klimat av antiintellektualism, intolerans och rädsla, där människor inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det har uppstått en klyfta mellan å ena sidan den verklighet som människor dagligen erfar, å andra sidan de tankar och känslor som de tillåts hysa.

Detta är bakgrunden till att Blågula Frågor inför årets riksdagsval beslutat driva en kampanj Sänd en signal till makthavarna – rösta på Sverigedemokraterna!’

En röst på SD är det verkningsfullaste sättet att ge uttryck för en protest mot vad som sker med vårt land. Det talar om för nuvarande riksdagspartier att de måste ändra hållning.

Med andra ord. Även den som inte i alla delar är överens med Sverigedemokraterna, även den som inte direkt ser partiet som ett regeringsalternativ, bör kunna ge SD sin röst – för att uttrycka en protest.

Protestens riktning blir i detta fall tydlig, budskapet till riksdagspartier och massmedia blir:

• Respektera demokratiska principer, försvara yttrandefriheten!

• Tag ert ansvar för vårt land och vårt folk!

• Öppna upp för ett  medborgerligt samtal om Sveriges framtid!


Kan denna deklaration ha relevans även tolv år senare, inför riksdagsvalet 2014?

Vad kan en signalröstning betyda i de nu förestående valen?

2.soffan

• Bort kan till att börja med räknas soffan, dvs att stanna hemma, att alls inte ta sig till en vallokal.

3.blanksedel

• Bort kan också räknas blankröstning, som kan bli bara en svag protest, då det inte kan ge någon tom plats i riksdagen.

4.sjuklovern

• Bort kan vidare räknas att rösta på någon del av 7-klövern, där alla är överens om fortsatt massinvandring till Sverige.

5.sd

Vilket leder över till frågan om vad Sverigedemokraterna idag representerar.

Som envar kan konstatera fortsätter massmedia att demonisera SD.

• För vanliga väljare kan det ge intryck av att partiet är långt mycket mer radikalt i invandringsfrågan än vad som i verkligheten är fallet.

• För andra partier kan det samtidigt skapa en beröringsskräck, så att man dels måste undvika varje samverkan med SD, dels måste akta sig noga för driva några krav som på något sätt liknar vad SD för fram.


Kenneth Sandberg i Nya Tider nr 37/14:

”… eftersom partiets väljarstöd inte under överskådlig tid kan ge egen majoritet borde strategin vara att förmå partierna i sjuklövern att successivt modifiera sin invandringspolitik. Med Åkessons nuvarande halvliberala rumsrenhet-linje finns emellertid inget utrymme för andra partier att flytta sina positioner. De hamnar då så nära SD att PK-media och mångkulturförespråkarna genast skulle kasta sig över dem för att mota Olle i grind. 

I likhet med vad som hände 1997 med Moderaternas försöksballong Land för hoppfulla.”


Ur ledare i NyT, nr 36/14:

”I Europa har flera fosterländska partier lyckats påverka det politiska klimatet… Front National har till exempel lyckats vrida hela det politiska spektrumet åt sitt håll. Etablissemangspartierna ser vartåt vinden blåser och försöker stjäla vissa av Frontens frågor. Då passar Fronten på att ta ett steg till och komma med ett ännu radikalare förslag. På så sätt driver man hela tiden de andra partierna i sin riktning.

Sverigedemokraternas strategi omöjliggör detta. Genom att medvetet lägga sig så nära intill riksdagspartierna lämnar man inget utrymme för en glidning åt SD:s håll. Ett exempel såg vi i SVT:s enkät om invandringspolitiken den 2 maj. Där hamnade Socialdemokraterna flera gånger nära Sverigedemokraternas svar. Efter kritik backade S och ändrade sina svar på tre av de sex frågorna. SD låg för nära.”


Jan Tullberg är inne på samma tankegång i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”


6.sdkloss

Med andra ord:

i praktiken riskerar SD att fungera som en POLITISK STOPPKLOSS.

Detta sker genom en kombination av två moment:

A. Demoniseringen av partiet

B. Partiets mjuka linje, både i sina krav och i sin argumentering.

A. 

Demoniseringen kan SD inte göra mycket åt, även om man emellanåt försöker, på ett närmast desperat sätt. Som i denna valfilm, där ”rasism” lyfts upp som varande ett stort problem i Sverige (varvid kan förutsättas att man bara talar om svenskar som förövare, invandrare som offer – inte det omvända).

Sina motståndare kommer Sverigedemokraterna inte att kunna bli till lags med mindre än att man helt överger alla relevanta krav i invandringspolitiken, om ens då.

Genom självutplåning kan SD inte vinna någon respekt – vare sig bland motståndare eller anhängare, värda att ha som anhängare.

B. 

En ansats till tydlig och kärv linje kring invandringen gjordes ju med det av SD:s riksårsmöte 2005 antagna 33-punktsmanifestet, men detta har sedan inte lyfts fram eller utvecklats.

7.svland


Åtminstone två moment borde vara grundläggande för Sverigedemokraterna att lyfta fram och vara tydlig med:

1. Partiets åtagande ska gälla svenskars väl, inte utlänningars. Sverige är svenskarnas land.

2. En skillnad må göras mellan probleminvandring och annan invandring. Det finns ingen anledning att vara negativ till invandring i allmänhet, däremot ska det vara tvärstopp för den invandring som skadar Sverige.

8.stopp


Den övergripande fråga som SD måste ställa sig är vad som är det primära målet för partiet:

I. ÄR DET ATT  vinna framgångar, avläsbart i att man

–  får ett stort antal röster och vinner många mandat?

–  släpps in i stugvärmen och blir accepterade som ”rumsrena” av etablissemanget?

II. ÄR DET ATT  få genomslag för en bra politik och kan positivt påverka den svenska verkligheten?

I det senare fallet blir det önskvärt för Sverigedemokraterna att ha ett tryck på sig inte bara från 7-klövern och massmedia, utan också från andra hållet. Dvs att det utöver SD i Sveriges politiska liv skulle existera ytterligare ett parti som är invandringskritiskt och därtill snäppet mer radikalt än Sverigedemokraterna.

Detta skulle kunna ge större manöverutrymme för SD och göra att partiet skulle framstå just så modererat som det faktiskt är.

Det upplägget har vi ju tidigare haft under många decennier i Sveriges riksdag, med lilla SKP/VPK som komplement till stora SAP.

Jag tänker även på min egen erfarenhet vid en debatt i SVT:s ”Mosaik” 1997, där jag var ensam mot ett antal pk-iter. Intensivt kunde jag då uppleva dilemmat i att tvingas s.a.s. välja profil i argumenteringen. Vilken lättnad kunde det inte ha varit med ytterligare en debattör på min sida och där en av oss kunde axla en vassare roll, den andra en mjukare.

10.svp

Konkret betyder detta att Sverigedemokraterna nu har all anledning att välkomna om också Svenskarnas Parti kan göra sig gällande i den svenska invandringsdebatten.

Tyvärr har SD istället intagit en motsatt hållning.

Jimmie Åkesson har på ett kategoriskt sätt tagit avstånd från SvP – så långt att han hyllat mötessabotage, då dessa riktar sig mot SvP-manifestationer.

Ett annat ställningstagande har gjorts av sverigedemokrater i Dalarna, då de tillsammans med andra partiföreträdare i Falu kommun ifrågasatt mötestillstånd för Svenskarnas Parti.

Så vad blir slutsatsen av dessa fakta och resonemang kring Sverigedemokraterna?

Nog kan det alltjämt duga för att ”signalrösta” på.  Jämfört med 7-klövern står SD alltjämt för en annan viljeinriktning i invandringspolitiken.


11.svp

För min egen del kommer dock riksdagsrösten att gå till Svenskarnas Parti – också där som en ”signalröst”.

•  Med den röstningen ger jag uttryck för i vilken riktning jag vill att svensk invandringspolitik ska förändras.

•  Det blir samtidigt en signal som riktar sig mot SD:s överdrivna anpasslighet.

•  Det blir också ett sätt att uttrycka uppskattning för det självuppoffrande arbete som bedrivits av Stefan Jacobsson och många andra SvP:are. I praktisk handling intar de en tätposition i kampen för att försvara demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!

Länge har mina främsta invändningar mot SvP varit dess koppling till galenskaper i Ukraina, men nu har man ju distanserat sig från både det extremistiska Svobodapartiet (som är lierade med USA:s Carl Bildt) och den där äventyraren Mikael Skilt.

Enligt besked som jag nyligen fått här på bloggen motsätter sig SvP dessutom sanktioner mot Ryssland såväl som svenskt medlemskap i NATO.

För mig är det viktiga besked.

12.fiskstim


PS

Rätta mig om jag har fel, men som jag uppfattat saken har

a) Jimmie Åkesson deklarerat att man är ”rasist” om man föreställer sig att det finns mänskliga raser

b) Mattias Karlsson deklarerat att alla ”rasister” bör lämna Sverigdemokraterna


Läs mer

Hög invandring även med SD:s politik

TREDJE PARTIET

Kamikaze

Sänd en signal!

Signalera för dialog!

Land för hoppfulla

Gilla läget!

Paradigmskifte?

Om 33-punktsmanifestet

SD-valfilm

Svensk ungdom frågor till far:

58 svar

 1. Bra idé med ett samarbete typ ”good cop, bad cop” mellan SD och SvP.

 2. […] Milld säger nu att han kommer rösta på Svenskarnas parti på söndag. En av anledningarna är att partiet ändrat sin syn på […]

 3. Jag håller med om mycket i inlägget men detta förstår jag inte som du skriver om SvP:

  ”I praktisk handling intar de en tätposition i kampen för att försvara demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!”

  Vad jag förstår är SvP för en form av elitistiskt styre där en grupp av folket icke-valda bestämmer samhällsutvecklingen. Man vill således avskaffa det nuvarande statsskicket och jag förstår inte hur SvP skulle kunna ligga i en tätposition när det gäller försvaret av vad som i allmänhet brukar betraktas som demokratiska fri och rättigheter.

  Själv står jag någonstans mittemellan SD och SvP men kommer signalrösta på SD. Jag tror varken SD eller SvP är lösningen för Sverige även om båda givetvis kan få dra vårt land i rätt riktning. Vad som behövs som grundläggande tillskott för att skapa en framtid för Sverige och svenskarna är att fler och fler svenskar kastar av sig det kulturmarxistiska oket och börjar leva för ett svenskt Sverige. Det är dags för alla Sverigevänliga kommentatorer som ännu inte har gett sig ut i verkligheten att faktiskt göra det. Det behövs en folkrörelse för Sverige helt enkelt.

  • Carl, jag tror att du har missuppfattat det. SvP vill ha en frihetlig demokrati istället för dagens socialistiska demokrati och menar att direktdemokrati är att föredra där det röstas fram av befolkningen de politiker som ska kandidera i val. Det är alltså inte partierna som bestämmer det utan folket direkt. SvP menar att om folket direkt får bestämma över vilka som ska kandidera för ett val så röstar folket de som är lämpligast och inte de som passar bäst något partiprogram som idag är fallet. Idag avancerar man som politiker inte för att man är bättre än andra utan för att man är lika dålig som de andra i partiet och för att man är partitrogen. Partiet precis som i Nazityskland och i Sovjetunionen är den egentliga maktfaktorn. Här diskuterar Nils-Eric Hennix kritiskt demokrati: https://www.realisten.se/2014/09/10/demokrati-socialistisk-eller-frihetlig/

  • Exakt vad SvP vill beträffande folkstyre och samhällsskick eller skulle kunna komma att bidraga med i en framtid, då de vunnit inflytande, det kan jag inte bedöma. Kanske heller inte de själva.

   Vad jag ville få sagt är att jag känner igen de mörka krafter som nu kastar gatsten mot polis och polishundar och som fanns redan för 10-20 år sedan, redo att stoppa bl.a. Blågula frågor, då vi försökte ordna möten för att få en saklig dialog kring invandringen.

   Envar som i handling trotsar dessa mörkerkrafter genom att genomföra möten eller demonstrationer lämnar ett bidrag till mötesfrihet. Yttrandefriheten försvaras genom att praktiseras. Så vill jag se det.

 4. Ber om ursäkt att detta är OT i debatten men, glöm inte bort att följa Tullingepartiets folkomröstning om att bli självständig kommun från Botkyrka.

  Mycket spännande och kan bli en milstolpe för framtid för svenskar i Sverige:)

  • Tullingepartiet är ett skämt. Jag har läst deras partiprogram och där stod det klart och tydlig att man är helt och hållet för mångkultur och mot rasism och yttrandefrihet.
   Citat från deras hemsida angående rasism: ”Alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Alla är lika välkomna i vårt Tullinge. Både nya och nygamla invånare, oberoende av ev. funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller härkomst. Alla har en plats hos oss.”

   Citat angående yttrandefrihet: ”Den som ställer sig utanför samhället och demokratin är däremot inte välkommen. Vi skall bekämpa revolutionära idéer, elittänkande och exkluderande tankar.”

   Källa: http://www.tullingepartiet.se/om-tullingepartiet/vara-vardegrunder/

   Jag vet inte vilka åsikter du har men jag kan inte ställa mig bakom ett sådant parti.

 5. Så tänker jag också.

 6. Om denna film är rätt översatt och om svenska folket såg den, skulle de flesta rösta emot massinvandringen från MENA-länderna:

  (Jag saknar helt kunskap om somaliska språket så jag kan inte garantera att det inte är på skoj av Nordisk Ungdom).

  SVERIGERESAN

  • På skoj ska vi nog förutsätta att denna film är gjord, men inte desto mindre tankeväckande. Här en annan film med anknytning till Somalia: https://www.youtube.com/watch?v=QaZ-FpSfI-U

   • Att MP vill flytta mäniskor till den del av världen som dom själva säger överkonsumerar, från den del av världen som inte gör det är minst sagt en tankevurpa vill jag påstå. Från ett miljöperspektiv så är Europa krafigt överbefolkat. Att ta hit folk som har i sin kultur att skaffa stora falmiljer är vansinne som kommer leda till svält och överbelasting av miljön.

    Ett program för att skapa långsiktigt hållbra samhällen i Afrika vore det enda rätta. Och mycket enklare då Somalia har ett extremt mycket bättre klimat än vi. Det räcker faktiskt att resa till norra Europa för att finna platser där mat kan odlas året runt. Med hjälp av modern Permakultur och Aquaponics så kunde Afrika bada i mat med relativt små insatser!

 7. Jag anser att en röst i årets riksdagsval skall tillfalla SD, även om jag inte accepterar deras s.k. Nolltolerans. Matias karlssons ordval om att de som hyser ngt slags rasistiskt tänkande skall sparkas ut ur partiet är ännu ett dråpslag mot SD. Men i valet 2014 gör en röst på SD störst effekt, däremot kan jag tänka mig att rösta på Svp lokalt. Då kan de få en grund att stå på, för att komma igen till Riksdagsvalet 2018

 8. Lite deja vu att läsa den här texten då jag själv resonerat mig fram till exakt samma slutats. Är vi två kan jag erfarenhetsmässigt säga att det är fler som gjort samma intellektuella resa.
  Skall bli mycket spännande att följa valvakan på söndag

 9. Jag uppmanar alla som vill Sveriges bästa att rösta på Svenskarnas parti. Mattias Karlsson (SD) har ju uttryckligen (igår i TV) bett alla ”rasister” att lämna SD och vill inte ha etnonationalister eller svenskar som försvarar det svenska Sverige i partiet. Han vill sålunda inte heller har deras röster. Det är nu dags att alla inser att det bara finns ett parti att välja på för alla sanna Sverigevänner och för oss som vill att Sverige ska bestå som svensk nation.

  Rösta på Svenskarnas parti.

  Det blir en signal om att vi inte vill ha ett mångetniskt Sverige, att vi inte vill gå med i NATO och att vi inte ställer upp på Obama/NWO/Bilderbergarnas maktfullkomliga politik. SvP ligger i det avseende närmare Front National än vad SD gör. SD blir mera likt Folkpartiet för varje dag som går, medan SvP blir vad SD borde vara – ett äkta svensksinnat parti.

  • Om nolltoleransen tillämpades fullt ut skulle det inte bli många medlemmar kvar i SD.
   FP:s roll som det mest Israelvänliga partiet har tagits över av SD. Det är tänkbart att FP åker ur riksdagen 2018 och att SD tar över deras roll i svensk politik som ett allmänborgerligt parti.

  • Mattias Karlssons underhuggare herr Zogman skriver på twitter att Jan Milld velat infiltrera SD med ”konstiga tidningar” men nu röstar ”nazistiskt” på SvP: https://twitter.com/z_zeth/status/510386000133390337

   Att Janne är gammal partisekreterare i SD verkar han ha missat?

 10. Jag glömde att bifoga denna film som visserligen är gjort med glimten i ögat, men lika gärna skulle kunna vara sann. Se den!

 11. Jag anser att det inte finns nåt parti alls att rösta på nu när Sverigedemokraterna ingår i åttaklövern.
  Kom ihåg att Svenskarnas parti går till val på att utvisa över 1 miljon människor ur Sverige och nästan alla som kandiderar för partiet har tidigare varit medlemmar i Nationalsocialistisk Front eller Svenska Motståndsrörelsen.

  • I begreppet ”signalröst” på ett parti ligger för mig två moment:
   a) man delar inte partiets alla ståndpunkter
   b) sannolikheten för att partiet ska vinna egen riksdagsmajoritet är noll.

   För mig framstår franska Front National som ett föredöme.

   • Jag skulle vilja lägga till:
    c) Partiet måste var så pass stort att de syns.

    Att lägga en ”signalröst” på ett så litet parti att det inte allmänt ”registreras” ens av experter är ju bortkastat!?

  • Väldigt många av SvPs kandidater har ett förflutet inom SD. Bla jag själv.

   Just viljan till att skapa ett repatrieringsprogram är en av de största anledningarna till att jag är medlem och kandidat.
   Det sägs ofta att repatriering är omöjligt. Jag anser att ett tryggt och välfungerande Sverige där gemenskap är ledordet är omöjligt utan repatriering.

   • Håller med dig Henrik Hanell !

   • Repatriering är fult möjligt att genomföra och kan genomföras på ett humant sätt. Kan man importera 2 miljoner invandrare på 30 år så kan man hjälpa minst hälften av dem att återflytta.

  • Angående det att utvisa över 1 miljon människor så har ju inte det svenska folket få bestämma om de vill få hit så många. Och du tycker alltså att områden som Rosengård och andra invandrartäta områden ska finnas kvar och att hotet inte ska tas bort helt? För så blir det ju om man inte vill motverka denna politik som förs på ett kraftfullt sätt. Och vad gäller SvP:s kandidater så har deras kandidater ett förflutet i vilka partier som helst. Flera har också ett förflutet i ND och SD. Och varför är det egentligen så intressant att diskuterar någons förflutet? Är inte nutiden och framtiden mycket viktigare än att titta bakåt i tiden? Vad gälelr SD-ares förflutna så är inte heller det alltid fläckfritt. Om man nu tänker på vissa som kom från BSS och alla de ”liberala” från förrädarpartierna i riksdagen som inte har ett förflutet men som fortfarande är lika ”liberal” och antivita/svenskfientliga. Det förflutna är något systemet tycker om att använda sig av för att smutskasta regimkritikerna och när man ser att en del SD-are anammar denna taktik så blir det ju uppenbart att partiet har blivit en del av systemet.

  • Bara nu i sommar har jag märkt hur högt i tak det verkar vara i partiet. Har två historier från Realistens kommentarsdel och en från Motgift. När Realisten presenterade Varenus Luckmann tidigare i somras så fick han mothugg för sitt vurmande för Adolf, inifrån partiet själv. Uppenbarligen vurmar inte alla för Hitler eller andra koryféer. Men det dök senare upp även en signatur som uppgav sig vara öppet homosexuell. Han gillade inte Pride och sådant trams, gillade inte sjuklövern och ansåg att SD hade blivit urvattnade. Han tyckte att Svp hade bra punkter men var väl orolig för konsekvenserna för egen del. Dock tycker jag inte han blev illa bemött på något sätt. På Motgift var det nån artikel om könsbyte och då dök det upp en signatur som företrädde gruppen Benjamin och svarade på frågor i kommentarsfältet och t o m fick nån detalj i artikeln ändrad. Motgift var ödmjuka nog att be om ursäkt för felaktigheten som inte var medveten. Samtidigt som man håller på vissa grundprinciper så är man ändå öppna för dialog med andra människor. Med tanke på dom senaste månadernas försök att klistra epitetet ”det nazistiska partiet” på dem, så är ingenting hugget i sten. Vad mig anbelangar så tycker jag sjuklövern är mer nazistiska än Svp. SD är där kanske inte riktig än men det verkar vara den utstakade vägen. Dom hoppas väl vara lika nazistiska som övriga klövern till nästa val. Även om dom av naturliga skäl inte skulle ta just ordet nazism i sina munnar.

  • I SD så ingår massor av folk som ingått i 7 klöverpartier, du vet dom som på riktigt har genomfört en politik som utrotar orginalbefolkingen i Sverige.

   Senast igår så jag Ullenhag stå och försvara Expo, som faktiskt är en sann rasisitisk organisation. Läs detta:

   Klicka för att komma åt det-revolitionara-natverket.pdf

   Jag gillar inte heller Nazister, men tänk efter, vilka har gjort mest våldsdåd; vänstern eller ”nazisterna”? Att beskylla sina motståndare för det hemska man själv gör eller tänker göra är ”äldsta tricket i boken”. Därför finns Expo!

 12. Som jag ser det är det allas ”skyldighet” som är lite mer insatta att rösta p SvP som en signal mot SD. 99% av alla invandringskritiker kommer ändå rösta på SD. De vet inte något om SvP, de vet inget om SD’s krypande inför dessa mörka krafter som innerst inne hatar oss.

  Vem ska rösta SvP om inte vi gör det? SvP har redan, som jag uppfattar det, öppnat upp för SD genom att det nu är SvP som är nazister och inte SD. SD blir mer rumsrena med SvP på banan.

  Men orkar SvP engagera sig om de inte ens får de insattas röster? Risken är att de inte längre anser det värt besväret att åka till alla svenska städer och bli bespottade.

  Så har mina funderingar gått. Förhoppningsvis når SvP sitt mål om fler än 10 000 röster och samtidigt växer SD till vågmästare av betydelse.

  • ”SvP har redan, som jag uppfattar det, öppnat upp för SD genom att det nu är SvP som är nazister och inte SD. SD blir mer rumsrena med SvP på banan. Men orkar SvP engagera sig om de inte ens får de insattas röster?”

   Sant!

  • Andra stycket är mycket klokt!

   Dock finns det fler alternativ, jag föreslår Partiet de Fria, för dem som egentligen inte är nationalister. Med deras Libertarianska politik så är massinvanding de facto omöjlig då det inte kommer finnas en stat som kan stjäla medborgarnas pengar för detta ondsinta projekt.

 13. Jimmie Åkesson och hans fru har spelat nätkasino för mer än en halv miljon i år!!!
  Vem litar på en sådan människa? Inte jag!
  Jag är oerhört besviken.

  Denna ”bomb” släpptes nyss i MSM.

  Vad innebär det för väljarsympatierna? Många väljare som tänkt rösta på SD ändrar sig nog nu. Tyvärr går nog inte rösten i stället till SvP….

  • Avpixlat skrev att SR kommit över uppgifterna genom att studera Jimmie Åkessons bankkortskonto!!!!

   Banksekretess???

   Kan man lita på någonting i Sverige längre?

  • Jo det är extremt illa. det verkar dock råda en slag tefloneffekt på Åkesson just nu, inget får skada honom – folk försvarar vad som helst! Hade det varit en 7 klöver partist så hade dom skrikit!

 14. Jag förtidsröstade på svp i riksdagsvalet. Ett givet val

 15. Hej världens bästa Jan Milld

  Vi träffades under trevliga former i Vallda i år.
  Din signal till SvP är ett sundhetstecken för hela nationen.
  På måndag hoppas jag att vi alla Sverigevänner startar upp ”tänket” som kan väcka Sverige fram till 2018.
  Denna vecka har vi delat ut 500 Tabloider i Åkered,Önnered V.F
  Av någon skön känsla bladade vi in SvP foldrar.
  Tipsade precis Jimmies vapendragare J F inför debatten i kväll.
  Tipset var att tidigt när skarpläge infinner sig mota Olle vid grind
  gå på motatack Jag spelar bort MINA pengar, ni spelar BORT SVERIGE!
  Vilket är mest allvarligt folket och landet? Tala om det för väljarna!
  Hoppas jag får möjlighet att lyssna på dig igen.
  med vänliga hälsningar
  Björn

 16. nu har även Hincha givit en signal…si los perros ladran…..

 17. anette.elvelin@gmail.com

  Skickat från min Samsung Mobil

 18. Förstår hur ni tänker här men själv känner jag mig inte bekväm med dagens SvP.
  Avståndstagandet från Ukraina känns helt klart påtvingat och hela motgift gänget finns kvar i kulisserna.
  Jag själv är heller ingen socialist och för att delegera ut beslutsfattande genom folkomröstningar i alla viktiga frågor.
  Min röst kommer att tillfalla Partiet de fria i riksdagen och SD i de övriga valen.
  Självklart hoppas jag att SvP ökar rejält från de dryga 700 från förra valet ändå, precis som att jag hoppas att SD hamnar mellan 12-15%.

  • Jag håller med dig. Det finns unkna inslag i SvP, så som en antydan till militarism – det är en hel del marscherande och ett överflöd av flaggor till exempel.

   Och vad gäller SD så är de äckligt sionistiska, speciellt i partitoppen. Och är man det så är man till syvende och sist en del av problemet. Jag kan tänka mig att rösta på dem i kommun och landsting för att på kort sikt få en balans mot 7klöver regeringen i invandringsfrågan. Samt att stödja en anti-kulturmarxistisk rörelse. Det sista ser jag nog som det viktigaste.

   Kvar står Partiet de fria som alternativ till riksdagen, och det är nog dem jag känner starkast för. Tyvärr är de chanslösa…och det är ett bekymmer!

   • Vadå unkna inslag? Får man inte marschera med flaggor?

   • Ditt sätt att resonera är märkligt. Idag är över 30 procent av invånarna under 40 år som bor i Sverige utrikes födda eller födda av föräldrar som är födda i andra länder. Om 35-30 år är svenskarna i minoritet och därefter är det omöjligt att rädda den svenska nationen. Samtidigt anser du att det enda partiet som värnar om svenska folket är ”unket” bara för att det kanske finns personer eller vissa yttranden du inte gillar.

    Men ingen parti kommer någonsin att kunna vara perfekt.

    Från Sverigedemokraterna kommer däremot ständigt signaler som inte bara tyder på ”unkenhet” utan på renodlat landsförräderi och dessa signaler är många och kommer nästan varje dag.

    Idag är det bara SvP som har en politik för att rädda Sverige och Svenska folket från undergång.

    Antingen väljer man en politik som även i fortsättningen förstör Sverige eller så väljer man SvP.

    http://www.friatider.se/h-g-invandring-ven-med-sds-politik

  • Förstår inte varför du tänker rösta på PDF. Det som var intressant med partiet var partiledaren Carl Norberg men han har ju kickats av partiet eftersom han hade diskuterat med Stefan Jacobsson (SvP) och kommit överens om ett antal frågor och så hävdar PDF att de är Sveriges modigaste parti och skriver i sitt valmanifest att de vill ha total yttrandefrihet. Mer hyckleri kan det nog inte bli: http://www.nationell.nu/2014/08/29/partiet-de-fria-kickar-carl-norberg/

   • Jag tror Carl Norberg gör sig bäst som självständig debattör faktiskt. En person med hans intellekt blir ofta hämskod i rollen som partiledare. Ska ett parti lyckas så måste man ha en ledare som är mer media anpassade – appellera till den breda massan som egentligen inte tänker så mycket.

    PDF är för små för att jag skall rösta på dem. Efter att ha sovit på saken så återgår jag till originalplanen och kör SD rakt av. Dom kan behöva allt stöd dom kan få så att de kan få bli 3de största parti. Men det är all ”knuff” jag kan ge dem (enl. ovan givna skäl). Jag hoppas PDF utvecklar sig vidare och blir ett riktigt parti till nästa gång. SD är inte landets rädding – utan en i grunden ändrad ekonomisk politik så kommer vi inte lösa vare sig det ena eller det andra. Det viktigaste just nu är att bryta upp med kulturmarxismen, därför SD.

  • Jag håller inte med: Det som jag anser bäst är ett starkast möjliga blixtkrig mot kulturmarxismen nu (SD). Om delar av denna front sviker idealen så bör en andra front bildas bakom den första som kan skjuta (motivera) desertörer.

   • Förstår hur du menar men jag personligen är av åsikten att min enda lilla röst inte spelar någon roll för SD när dom har drygt en halv miljon andra röster.
    Partier som SvP och PDF behöver alla röster dom kan få för att motivera folket där bakom att fortsätta sitt arbete.
    Har precis avlagt en riksdagsröst till PDF och SD i de andra valen då inget av de två nämnda mindre partierna har representanter i min kommun.

   • Jag håller inte med om att en röst på SD är bättre än en röst på SvP. Däremot är en röst på SD helt klart bättre än en röst på övriga partier. Det är ju trots allt en missnöjesröst och ju starkare SD blir desto större chanser finns det i framtiden att även SvP kan växa sig stort.

  • Jag däremot håller med. Och det är första gången jag håller med Söderman ograverat.
   @Vauen: SvP är den andra front du efterlyser som korrigerar när SD-fronten sviker idealen.

   • Helt klart är SvP en sådan kraft, jag har full förståelse för dem som röstar SvP. Men jag är i grunden inte kollektivist. Jag hoppas PDF kommer växa till sig såpass att de tillsammans kan lägga spärreld i röven på SD.

 19. Nu har jag varit ute och röstat. Det blev helt klart SvP samtidigt som jag la ut några fler av partiets valsedlar.

 20. Fan vad nice. Rösta på nazisterna! Våga vara rasist. Att nassarna pressade in några hundratusen ungar i gaskammarna kan man ju skita i. Det är ju så sjukt länge sedan.

  Våga vara nazist! Våga vara rasist! Våga vara en idiot!

 21. […] Jan Milld, som tidigare varit partisekreterare och riksdagskandidat för Sverigedemokraterna, meddelade tidigare den här veckan att han i det här valet ämnar rösta på Svenskarnas parti istället […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: