• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Film: Moderatsågning 1 – Syrien

mstitel

Här kommer den första av tre filmer utifrån Fredrik Reinfeldts sommartal år 2012 och 2014.

Denna första film handlar om Syrien, de nästkommande två ska ta upp Ukraina respektive probleminvandringen och invandringspolitiken.

Här vill jag lyfta fram några moment:

1.  

Varför ökar antalet asylsökande till Sverige?

Denna fråga sönderfaller ju i två:

a) Varför så många flyktingar totalt?

b) Varför så många just till Sverige?

Uppenbart är att Sveriges eget agerande styr det senare, genom de pull-effekter det ger när dels sannolikheten för bifall är hög, dels bidrag och sociala förmåner väntar envar som beträtt svensk mark.

Detsamma kan dock sägas om punkt a.

Sverige har sedan kriget i Syrien började i mars 2011 levererat över en halv miljard kronor i bistånd till rebellsidan, vilket bidrar till att hålla kriget igång.

Sverige medverkar dessutom i sanktioner, ägnade att förvärra ekonomiska problem och försämra folkets levnadsvillkor i Syrien.

Inga av västs alla krig är att jämställa med naturkatastrofer – de har satts igång och hålls igång av maktgrupper, av människor.

Punkt nr 1 i varje flyktingpolitik måste vara att arbeta för fred och motverka fler krig, tankegångar som Sveriges genom tiderna förmodligen bästa invandringsminister var inne på redan 1990.

mllucia

2. 

Vilka söker asyl? I vilken utsträckning är det fråga om verkliga flyktingar?

Det faktum att så många problemfritt kunna återvända på semester till länder de flytt från, eller att de ofta ställer påfallande höga krav angående standard och service i Sverige, signalerar att något inte stämmer.

Krig generar inte bara verkliga skyddsbehov, genom krigen kan även många andra än flyktingar ”komma med på tåget”. Utan id-koll kan de ju räcka med att man talar arabiska för att kunna passera som syrier. Även om man verkligen är syrier kanske man bor i ett annat EU-land och redan är skyddad från förföljelse.

3. 

Moderater och andra pk-iter vill gärna tillskriva Sverige att vara en ”humanitär  stormakt”. Sverige medverkade med JAS-plan i angreppen på Libyen.  När Al-Gathafi mördades – var det uttryck för svensk humanitet och storhet?

bilder

Länkar på de tidigare filmer som jag har framställt, där vår statsminister figurerar:

Fredrik den Store

Statsminister

Moderaterna spricker?

Fredagsfilm 3

Fredagsfilm 12

Tal till s-kongressen, avsnitt 3