• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Moskvas misstag?

nofly1

Gjorde Vladimir Putin och Ryssland ett misstag, när man inte redan i maj 2014 proklamerade en ”no-fly-zon” för Kievs militärflyg över östra Ukraina?

Uteblivandet av detta har nu fått två allvarliga effekter:

A. Infrastrukturen i östra Ukraina har smulats sönder, ca 2.000 människor har dödats och än många fler har skadats.

B. Ryssland har tappat respekt hos sina motståndare, vilka flyttar fram sina positioner.

München 1938, med den brittiske ledaren Neville Chamberlains eftergiftspolitik – ”appeasement” – är en sliten liknelse. Inte desto mindre platsar den verkligen här!

nc

• Moskva har inte bara avstått från att ingripa militärt i striderna, trots att ryssar i Donbas massakreras och deras levnadsbetingelser förintas.

• Man har även flyttat bort trupper på eget territorium, längre bort från den ukrainska gränsen.

• Posteringar och orter på ryska sidan gränsen har åtskilliga gånger utsatts för ukrainska granatattacker. Moskva har protesterat mot detta, men avhållit sig från motvåld.

• Gasleveranser har fortsatt som tidigare till Ukraina, trots att Kiev legat efter med betalning av redan levererad gas.

• Två gånger har Moskva försökt förmå separatisterna till en mjukare hållning. Första gången gällde det ett uppskjutande av folkomröstningarna den 11 maj i Donetsk och Lugansk.  Andra gången gällde det ett eldupphör med amnesti för separatistledarna.


nofly2

Införandet av en no-fly-zon skulle betyda räddande av människoliv.

Redan kravet på införande av en sådana zon skulle verka för ett annat fokus i debatten, bort från sanktioner mot Ryssland.

Den part som det finna anledning att vidtaga åtgärder mot är naturligtvis den som använder militära vapen mot civilbefolkningar, inte den part som avstår från detta!


Varför har Ryssland valt denna extremt mjuka linje?

• En orsak är självfallet insikten om konsekvenserna av en militär konfrontation med USA och NATO. Ryssarna har som få andra folk tvingats uppleva konsekvenserna av krig, de förlorade 28 miljoner människor i andra världskriget. Man har också egna kärnvapen och känner till dess helt förödande verkningar.

knappen

• NATO har mobiliserat hårt runt Ryssland och har s.a.s. fingret på avtryckaren.

• Rysslands utrikesminister, Sergeij Lavrov, har varit helt fokuserad på diplomatins möjligheter, och har nog haft stort inflytande över Putins agerande. Man har satsat på att eftergifter skulle ge avspänning och att de skulle belönas genom motsvarande åtgärder av good-will från motsidan.

mote

• Man vill inte äventyra gasledningen genom Ukraina, då ett avbrott där skulle skada Rysslands ekonomi.

• Man missbedömde västsidan, insåg inte vidden av Washingtons aggressivitet, och heller inte EU-ländernas följsamhet. 

Västsidan – inklusive Sverige och vår famöse utrikesminister Bildt – agerar nu som om man direkt eftersträvar ett krig mot Ryssland!!!

sanktioner


Antag att Ryssland skulle fortsätta på sin mjuka och konfliktundvikande linje. Skulle det betyda att man slipper ett krig? Eller kommer kriget ändå, aningen senare och då i ett sämre läge för Moskva? Kommer det då i form av ett direkt Kiev-anfall mot Krim?

USA har uppenbarligen övergivit MAD-doktrinen om terrorbalans och ömsesidig förmåga till massförstörelse som ömsesidig avskräckning. Hökarna i Washington eftersträvar förstaslagsförmåga och går medvetet in för att göra ryssarna nervösa genom inringning och tryck inpå ryska gränsen.

En påtaglig risk ligger i detta, redan för ett kärnvapenkrig av misstag.

fredspris


Ett annat scenario är att USA faktiskt slår till, helt avsiktlig, med ett första-slag.

Ett sådant kan i princip betyda endera av två scenarior:

A. 

Rysslands befolkningscentra och stridsledningscentraler förintas, utan att man slår tillbaka mot USA och väst – antingen för att man inte hinner och förmår, eller för att man inte finner det meningsfullt, när man ändå inte förmått avstyra angreppet.

B.

Ryssland förmår svara med ett motangrepp, så att även väst drabbas av kärnvapenkriget.

Detta senare scenario innebär förmodligen slutet för mänsklig civilisation på jorden, som vi känner den.

Också det första scenariot kommer sannolikt att drabba även oss i väst på olika sätt – som radioaktivitet och störda kommunikationer, hälsoproblem och försörjningssvårigheter.

sommar1914

Även år 1914 lär det ha varit en mycket fin sommar…


Men nog kan man undra: 

• varför har inte fler svenskar reagerat mot svartmålningen av Ryssland och krigshetsen i massmedia?

• i året riksdagsval – finns något enda parti, som inte är rusofobiskt?


Läs mer

http://www.nyatider.nu/humanitar-konvoj-borjan-pa-en-intervention/

http://www.motpol.nu/oskorei/2014/08/09/10-saker-media-inte-berattat-om-ukraina/

http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1970

http://www.8dagar.com/2014/07/pa-vanarans-falt.html

http://brothernathanaelfoundation.org/news/219-brother-nathanael

http://sv.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

http://www.folkkampanjenmotnato.se

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/25/beredskapsparti/

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/22/fredsparti/

http://www.janmilld.se/ukraina.html