• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kalott-kapat parti

jatrio

Nu har jag sett Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg, den 2 augusti – 6 veckor före riksdagsvalet den 14 september 2014. Talet blir naturligtvis intressant både genom vad som där sägs och genom vad som där inte sägs.

Får man tro SD-ledaren så är Sverigedemokraterna ett anti-etablissemangsparti, företräder folket mot eliten. Är det så?

Här kommer talet i sin helhet, det är på knappt en timme:

http://www.svtplay.se/video/2218708/jimmie-akessons-sommartal


Några noteringar och kommentarer från mig:

17 minuter in talar Jimmie Åkesson greiderska, med formuleringar om ”obehagliga strömningar”, vilka ges ”legitimitet” .

ggobehag


Ämnet är Gaza och JÅ ger sitt stöd åt s-ledaren Stefan Löfvéns uttalande om att ”Israel har rätt att försvara sig”.

JÅ vänder sig mot ”tvärsäkerhet”, i vilket han ser orsaken till konflikten mellan israeler och palestinier.  ”Det finns ingen enkel lösning”, förkunnar  JÅ, utan

”det är genom förhandling och kompromisser som utvecklingen kan gå åt rätt håll”.

”Omvärlden måste ställa krav på båda sidor”.

Sedan visar det sig att den kritik som JÅ har ändå riktas bara mot ena sidan, nämligen den som har uttryckt sig aggressivt i ord. Inte den som haft ett totalt övertag i vapenteknologi och som utnyttjat det övertaget så hämningslöst, att 1.900 gazabor – mest civila – dödats.

sdstjarna

Åkesson:

”Hamas har som uttalat mål att döda alla judar och förinta staten Israel, det är en agenda som man driver helt kompromisslöst. Man använder barn som mänskliga sköldar.  Man har vapenförråd i skolor och på sjukhus. Under de senaste 10 åren har man skjutit mer än 11.000 raketer in över Israel.”

”Så länge Hamas vägrar ändra den här vidriga agendan, så länge omvärlden blundar för att den agendan är det kanske största hindret för fred, så kommer våldet att fortsätta.”

palestinaVad är det som Åkesson här bortser från? Jo, åtminstone fyra moment:

1. Israels ockupation av Västbanken och Gaza, förhindrandet av en palestinsk stat.

2. Tillbakaträngandet av palestinierna, genom ständigt nya israeliska bosättningar på Västbanken.

3. Decennier av ”förhandlingar” som en metod att köpa tid och etablera fakta på marken.

4. Israels totala vapenmässiga  och tekniska övertag. Trots alla dessa Hamasraketer har få civila israeler dödats, jämfört med Israels massakrer i Gaza både år 2009 och nu i år.

Jimmie Åkessons enögdhet och ensidighet bekräftar tyvärr att Sverigedemokraterna idag är ett kalott-kapat parti.

kalottkapat


För övrigt måste nu ett stort frågetecken sättas kring Hamas. Dess praktiska funktion har varit att förse Israel med en förevändning att släppa lös sitt ursinniga våld och sin massiva förstörelse i Gaza. Hade detta varit möjligt utan Hamasinsatserna?

”En önskefiende för Israel” skriver webbsidan Blueshift:

Vad Israel fruktar är palestinska motparter som är fredligt sinnade pragmatiska nationalister – inte religiösa fanatiker”.


natoexp

Något som JÅ inte tog upp i sitt sommartal, men som han tidigare uttalat, är att Rysslands återtagande av Krim ska ses som aggression och bevis på ryska imperialistiska ambitioner. Krim som i sekler varit ryskt, som befolkas av ryssar, som togs över utan att någon skadades och där 97% av befolkningen vill tillhöra Ryssland.

Västsvaret ska vara det som USA och Carl Bildt driver, nämligen ekonomiska sanktioner. Några åtgärder mot Kievregimen för dess Gaza-liknande framfart i östra Ukraina är det inte tal om.

Kommer Sverigedemokraterna efter valet att stöda Folkpartiet i dess krav att Sverige ska gå med i NATO?


islamister

20 minuter in i filmen tar JÅ upp ISIS-offensiven i Irak, med förföljelse och fruktansvärda grymheter mot kristna. I den delen är det ju bara att instämma. Kristna är världens mest förföljda grupp. 80% av all religiös förföljelse drabbar kristna, upplyser JÅ.

Med hänvisning till erfarenheter från Libyen, Egypten, Syrien, Irak och Afghanistan menar JÅ att islamismen är

”det största globala hot vi känner till mot fred, säkerhet och demokrati, mot jämställdhet och mänskliga rättigheter.   Sverige och västvärlden måste nu betrakta islamismen på samma sätt som vi betraktat andra totalitära erövringsideologier. Islamismen är vår tids nazism och kommunism, och måste mötas med samma avsky och starka motstånd än vad som idag är fallet.”

Lösningen är dock inte att ge alla Mellanösterns kristna asyl i Sverige, det påskyndar bara en etnisk rensning, menar JÅ. Han kritiserade den svenska kyrkan tystnad kring den pågående förföljelsen av kristna.

Beträffande Irak anser JÅ att Sverige ska sätta mer press på EU och FN, om upprättande av en säker zon för kristna och andra förföljda. Sverige ska också öka sitt stöd åt FN:s flyktingorgan.


applen

Inne på ämnet svensk flyktingpolitik gör JÅ en liknelse med äpplen:

”Om man har 10 äpplen och 10 hungriga barn, så är det mest rättvist att ge ett äpple till vart och ett av barnen. Men ser man till dagens flyktingpolitik så ger man 9 äpplen till ett av barnen och så delar vi upp det tionde äpplet och ger till de resterande barnen. Det är vare sig rättvist eller humant!”

Det grundläggande går JÅ här förbi:

• Vem har beslutat att ge bort 10 äpplen?

• Har de som odlat äpplena där haft något att säga till om?

• Kanske behöver de sina äpplen själva?

Som andra politiker utgår JÅ från att det finns en massa skattemiljoner att fritt jonglera med. I botten ligger också denna patologiska altruism, där svenskar på marginalen gärna glöms bort. ”Godhet” kan omfatta bara utlänningar.


mammut

Sedan gör JÅ liknelsen med elefanten:

”Massinvandringen är den här elefanten i rummet, som ingen vågar prata om, ingen låtsas om. Trots att den är jätteklumpig, den är högljudd.  Men vi sverigedemokrater har sett elefanten, vi tänker fortsätta prata om elefanten!”

SD:s argumentering kring invandringen handlar dock om ”invandringen” i allmänhet, som ska minskas. Man gör ingen distinktion mellan ”invandring och invandring”.

Vad som behöver inte bara minska, utan helt stoppas, är ju ytterligare probleminvandring. Denna kommer erfarenhetsmässigt främst från länder i Afrika och västra Asien, från muslimska områden.

Mot bakgrund av JÅ:s egen argumentering kring islamister borde det vara ett naturligt krav. Ju fler muslimer, desto större aktionsutrymme för islamister. Ju färre muslimer till Sverige, desto bättre!

Vad som behöver lyftas fram är just PROBLEMINVANDRINGEN och vad som är ändamålsenligt utifrån svenska intressen.

invstopp


I sitt tal deklarerar så Jimmie Åkesson: ”Jag är inte feminist!” och påvisar tydligt inkonsekvensen, hyckleriet och kvinnofientligheten hos många av dem som kallar sig feminister. Mycket bra sammanfattat!


Om Sverigedemokraterna säger partiledaren att partiet måste vara självkritiskt, bli tydligare och vara ett ”inkluderande” parti.

I sammanhanget nämnde han dock inget om SD:s ”nolltolerans”…

inmalad


barometern

Låt mig avslutningsvis citera ur en ledarartikel i Barometern av Marika Formgren, en artikel som plötsligt bara försvann från webben:

Sakpolitiskt finns det saker som talar för SD som ett anti-etablissemangsparti. För väljare som vill se en minskad invandring är SD det enda alternativet, vilket SD knappt behöver påpeka själva – det gör de andra partierna hela tiden. I takt med att Kristdemokraterna anpassar sig efter de mer liberala partierna i Alliansen håller SD på att få ett liknande monopol på kritik av feminism, genusteorier och kvoterad föräldraförsäkring.

Ur andra perspektiv är SD dock inte alls så anti-etablissemang som man vill ge sken av, skriver Formgren:

”Att bilden av SD som folkligt anti-etablissemang inte riktigt stämmer visade sig också när partiet i vintras spikade riksdagslistan. Thoralf Alfsson från Kalmar, som sitter i riksdagen för SD nu och som har många sympatisörer bland SD-väljarna, fanns inte med på valberedningens förslag. ”

”Lägg till detta att äldre SD-representanter, som Stellan Bojerud, inte får mycket utrymme medan lojala företrädare i 30-årsåldern tycks kunna göra en snabbare partikarriär än begåvningen motiverar, och en annan bild av SD tonar fram: Bilden av ett mycket toppstyrt parti, där en styrande kärna hellre matchar fram oerfarna men ofarliga kandidater, än kandidater som har potential att bygga en egen väljarbas. De senare betraktas sannolikt som farliga, eftersom de skulle kunna bli alltför självständiga gentemot partiledningen.”

Två moment möjliggör att SD kan fortsätta med toppstyrningen och ändå behålla statusen som folkligt anti-etablissemang:

”Att de invandringskritiska väljarna inte har andra, demokratiska alternativ, samt att övriga partier och medier hjälper SD att odla anti-etablissemangsbilden.”


 japapegojan


 

Läs mer

Bra SD-valfilm!

Etniska rensningar

Israeldemokraterna

Partitystnad

Rätt att förinta?

Söndra och härska

Terrorister?

USA:s brutna löfte

Varför judar välkomnar muslimer

Värdens farligaste land