• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Rätt att förinta?

APTOPIX Mideast Israel Palestinians

Är det ett krig som nu pågår i Gaza? Handlar det om ”försvar”?

En riktigare benämning blir nog massaker.

Den israeliska sidan har ju att totalt övertag i vapenmakt och teknologi, ett övertag som den använder utan mycket till spärrar.

Snart har två tusen palestinier dödats, många fler är skadade. Hela bostadsområden jämnade med marken. Sjukhus och andra offentliga inrättningar är förstörda. Infrastruktur av elektricitet och vattenförsörjning har satts ur funktion.

Och Israels ”offensiv” bara fortsätter.  Varför?


 

Den officiella motiveringen var först tre dödade judiska bosättare, sedan blev det raketbeskjutningen från Hamas. Hur mycket är det här fråga om false-flag?

karta

Tidigare har jag skrivit om stora fyndigheter av gas och olja i området, bl.a. utanför kusten vid Gazaområdet. Det blir då inget djärvt antagande att här kan finnas ett viktigt motiv för vad som nu pågår i Gaza.

Med palestinierna där fördrivna, kuvade eller förintade kan Israel införliva området direkt med Israel och göra anspråk på alla energifyndigheter i området.

Vilket ger en reflexion. Hur började raketbeskjutningen från Hamas? Var det helt oprovocerat, eller som svar på israeliska bestraffningar utifrån de tre dödade israelerna?

Antag att Hamas inte skulle ha fyrat iväg alla dessa raketer mot Israel – skulle de israeliska angreppen mot Gaza då ha uteblivit? Eller är Hamas-rakterna främst en för Israel välkommen förevändning att kunna göra vad man ändå hade önskat göra?

bi

Jag betvivlar inte att de flesta motståndsmän inom Hamas verkligen tror på vad de gör, men i praktiken fyller de kanske ändå funktionen av ”nyttiga idioter”.

För övrigt har Israel, när man valt ut enskilda palestinier att avrätta, inte begränsat sig till Hamasaktiva. I skydd av det allmänna massakrerandet har man kunnat passa på att göra sig av med även andra motståndare eller potentiella motståndare. Precis som kaoset i Irak gav tillfälle att där avrätta intellektuella och tänkbara ledare.


 

ukr

På flera sätt finns kopplingar till eller likheter med Ukraina:

1. Tidpunkt. Den nya Gaza-invasionen sker samtidigt med nedskjutningen av passagerarplanet och det upptrappade våldet mot befolkningen i östra Ukraina. På så vis ger man mediaskugga åt varandra.

2. Metoder. Brutaliteten mot civila är ungefär densamma. I båda fallen raseras livsbetingelser.

3. Gärningsmän. Förövarna, de som dirigerar övergreppen, är i båda fallen judar.

4. Resurser. I båda fallen kan tillgång till naturresurser spela en viktig roll som motiv.


 

karta2

Som erfarenheter av krig och fördrivning av befolkningar gång på gång visat, leder detta till att

a) stora flyktingströmmar genereras

b) en oproportionerligt stor andel av dessa finner sin väg till just vårt land.

I kombination med slapp hantering och stor generositet från våra makthavare har detta nu lett fram till akuta och omfattande problem i asylmottagningen. Trycket har blivit högre än vad Sverige klarar av.

Redan av detta skäl bör Israels militära offensiv i Gaza ge anledning till oro, i synnerhet hos ett parti som vill värna svenska intressen.


 

kalottkapat

Sverigedemokraterna har dock även andra intressen att bevaka, och dessa väger tyngre. Som jag tidigare konstaterat är SD ett ”kalott-kapat” parti.

Jag har alltså haft lågt ställda förväntningar på Sverigedemokraterna och dess ledning. Tyvärr visar det sig nu att Jimmie Åkessons motsvarar dessa. I fråga om Israel och Palestina har han s.a.s. lärt sig sin läxa.

Svt-nyheter:

Jimmie Åkesson inledde sitt sommartal inför några hundra åhörare med en utblick på konflikthärdarna i världen.

Åkesson beklagade situationen i Gaza och sade att konflikten inte är enkel, men han gav Israel stöd. SD-ledaren sade att Hamas har som mål att förinta Israel och att Israel har rätt att försvara sig.

– Den rätten är självklar.

Webbsidan ”Nationell.nu”:

”…har Hamas har som uttalat mål att döda alla judar. Man använder civila och barn som mänskliga sköldar. Man har vapenförråd på skolor och sjukhus. Man har skjutit mer än 110 000 raketer in i Israel. Men Israel har rätten att förvara sig, …”

japapegojan


Både genom skolundervisningen och i särskilda mediakampanjer har vi svenskar drillats i medvetenhet av ”Förintelsen” av judar under andra världskriget, i Tyskland eller tysk-ockuperade områden.

Vad var den egentliga kärnan i detta, vad var budskapen och moralen?

Jo, att

• något liknande får aldrig hända igen

• ingen har rätt att skylla på att bara ha ”lytt order”

• man får inte gömma sig bakom att så gjorde även alla andra

• passivitet inför övergrepp kan inte godtagas.

Dessvärre får jag onda aningar om att det som nu sker i både Gaza och östra Ukraina kan vara bara förövning till något mycket större och än värre.

allians

Avtrubbning och tillvänjning kan i det här sammanhanget bli livsfarligt.


 

PS

heja

Ur bloggen Helana Palena, inlägg av Brage Norin:

HEJA ISRAEL! Gaza är ett fasansfullt koncentrationsläger

”Det är ondskan som får härja fritt – medan världen ser på. Knappast en enda nyhetskanal berättar sanningen om att hela Västbanken är ockuperat av Israel. Landet ser ut som en schweizerost. Mitt i palestinska städer finns dessa ‘befriade områden’ – med militärt beskydd. Över 130 bosättningar – alla bebodda av religiösa extremister som har ett enda mål i sikte – Storisrael.

Tanken på att det palestinska folket ska få en egen stat med eget territorialvatten, hamn och flygplats – detta väcker ett raseri utan like hos de israeler som är sprängfyllda med religiöst hat.

Hur kan detta få fortgå? Därför att vi är så hjärntvättade av massmedia. Israels ockupation av palestinskt territorium är naturligtvis grundorsaken till konflikten.”

wbLäs mer

Israeldemokraterna

Söndra och härska

Gaza-montage

Fredsprocess?

Erkänn Palestina!

Märkliga ambassadörer

När ska passet bli fjärrvärme, Åkesson?