• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

False flag (3)

ff3

DEL 3 av 3:


 

1.planet

Det var den 17 juli 2014 som flygplanet mh17 från Malaysian Airlines sköts ned över östra Ukraina.

Innan vi går in på hur det kan ha gått till och vilka som bär ansvaret, låt oss sätta in händelsen i sitt sammanhang:

• Sedan Sovjetunionens kollaps och upplösningen av Warszawapakten år 1991 har NATO – i strid mot utfästelser till ryssarna – expanderat österut. I NATO ingår nu de tidigare öststaterna Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Dessutom ingår tre tidigare Sovjetrepubliker: Estland, Lettland och Litauen.

2.nato

• Till detta kommer den våldsamma statskuppen i Ukraina i februari 2014, där den valde presidenten, Viktor Janukovytj, tvingades bort från makten.

• Den 2 maj genomfördes i Odessa en fruktansvärd massaker på motståndare till den nya regeringen i Kiev.

• Den 11 maj hölls folkomröstning om självständighet i Donetsk och Lugansk. Med ett valdeltagande på över 70% röstade ca 90% för självständighet. Omröstningarna organiserades iofs amatörmässigt, men resultatet kan ändå återspegla folkviljan i dessa regioner – där en majoritet av invånarna är ryssar.

• Den 25 maj valdes Petro Poroshenko till ny president i Ukraina. Det skedde i en valrörelse där motståndare till kuppen pga hot och våld inte kunde deltaga. Valdeltagandet var lågt, drygt 55%. Av de röstande lade knappt 55% sina röster på Poroshenko, dvs ca 30% av de röstberättigade.

Petro Poroshenko, 'Chocolate King', Ukrainian MP and backer of the Euromaiodan protests in Kiev

• Efter presidentvalet har kriget i östra Ukraina trappats upp. Kievregimen använder militär mot det egna folket, och har släppt alla spärrar. Man låter bomber, raketer och granater regna över civila. Människor massakreras i stor omfattning. Infrastrukturen i städer slås sönder och och områden blir obeboeliga.

Detta har nu pågått i mer än två månader. Inga protester har hörts från västländer. Tvärtom – USA har ökat sitt militära stöd till Kiev, försett regimen med nya vapen.

Antalet flyktingar från området är uppe i ca en kvarts miljon. Antalet dödade har snart passerat 900, till detta kommer mer än 3.000 skadade.

Antalet omkomna genom nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet uppgick till ca 300, dvs en tredjedel så många.

Denna nedskjutning har väckt berättigad avsky. Anmärkningsvärt är samtidigt hur slakten på oskyldiga människor i Donetsk och Lugansk – inklusive kvinnor barn – kunnat pågå vecka ut och vecka in utan att väcka någon reaktion i västmedia.

Al-Gathafi i Libyen anklagades för att ”döda sitt eget folk”, och detta föranledde FN:s ”flygförbudszon” – varför är inte detsamma nu aktuellt mot Petro Poroshenko?

zon

Kriget i Ukraina är ett inbördeskrig, inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. I Ukraina lever (eller levde intill nyligen) 8 miljoner ryssar.Över till resonemang kring ”false-flag”, utifrån nedskjutningen av mh17.

Falsk flagg kan det vara på flera nivåer:

A. Separatister, av misstag, enligt USA-versionen

B. Ukraina-militär, av misstag

C. Kiev avsiktligt, för att kompromettera ryssar och/eller få igång ett krig

D. Moskva avsiktligt, Putin ansvarig…


 

nofly

A. 

Antag att det skulle vara precis som USA hävdar, nämligen att det var separatister som sköt ned planet, av misstag.

Det var ju min första och helt spontana reaktion, när jag hörde om mh17, att en sådan förklaring var näraliggande. Separatisterna hade kanske försetts med toppmodern utrustning av ryssarna för att kunna skjuta ned ukrainska militärplan – vilket de också lyckats göra ett antal gångar. Kanske var utrustningen aningen för komplicerad, så att de i stridens hetta inte riktigt behärskade den. Mänskliga faktorn.

Antag att det skulle vara just så!

Då kan det likväl ses som en form av false-flag-operation – utifrån åtminstone två moment.

1. De ursinniga bombningarna och den intensiva artilleribeskjutningen i sig, som gör att separatisterna desperat försöker värja sig, gör allt för att lyckas skjuta ned fientligt flyg.  Varvid tid kanske inte alltid ges för precisa avvägningar och mogna beslut.

rutt1

2. Dessutom: planets kurs!

Varför dirigerades planet över ett stridsområde, där nyligen flera militära plan blivit nedskjutna?

Varför skedde detta denna gång, när andra flygningar dirigerats längs en sydligare rutt?

Därutöver ska mh17 ha fått order att gå ned i höjd, från 10.000 meter till 9.000,  just över stridsområdet.

Vidare ska Kiev vid denna tidpunkt ha levt i föreställningen att separatisterna förfogade över den avancerade BUK-utrustningen för nedskjutning av plan även på hög höjd.

Både Moskva och separatisterna bestrider denna version. Man hävdar att separatisterna inte haft tillgång till BUK och därmed saknat praktiska förutsättningar att kunna åstadkomma nedskjutningen av mh17.

rutt2


 

B. 

Nästa alternativ gäller kanske mest i princip – inte många hävdar att det skulle vara Kiev som av misstag skjutit ned de malaysiska passagerarplanet. Även en sådan uppgift har dock framkommit.

Crash site of Malaysia Airlines flight MH17


C. 

Däremot talar mycket för att det var Kiev som sköt ned planet – avsiktligt. Kanske i samförstånd med USA.

Motivet skulle därvid vara att kunna lägga skulden på  separatisterna och Moskva, för att svärta ned Vladimir Putin och påverka västopinionen i syfte att få igenom ytterligare sanktioner mot Ryssland och att etablera ökad amerikansk militär närvaro i Ukraina.

Kiev förfogade över BUK.

Därmed inte sagt att mh17 nödvändigtvis sköts ned genom BUK. Moskva hävdar att ett ukrainskt militärflygplan följde mh17. Nedskjutningen skulle ha kunnat utföras av detta militärplan.

plan2


D. 

Till sist att Moskva avsiktligt såg till att planet sköts ned. Men vad skulle man kunna ha att vinna på detta?

Inte heller denna version drivs, vad jag kunnat uppfatta, från något håll.

Moskva hålls dock av västmedia ansvarigt redan utifrån version A.

Det ”räcker” om separatister har gjort ett misstag, för att kunna på ett mycket intensivt sätt demonisera Vladimir Putin.

putinkollage


 cuibono

Vilka har vunnit på nedskjutningen?

• Hittills har det varit USA och Kiev, eftersom de genom massmedia i väst lyckats lägga skulden på Ryssland.

Den effekten kan uppnås vare sig det är version A eller version C som gäller.

gaza

• Till vinnarna kan räknas även Israel. Planet sköts alltså ned den 17 augusti, Israels markoffensiv i Gaza inleddes samma dag.

I skydd av den medieskugga som nedskjutningen av mh17 gav har Israel fått större manöverutrymme i sitt krigande.

cb

Stöd för sin aggressiva linje mot Ryssland får USA från Sveriges utrikesminister, Carl Bildt.

Hans uttalanden vittnar ofta om att han ser sig som ett med Kievregimen.

Till USA:s hängivna supportrar hör även DN-redaktören Peter Wolodarski.

Han jämför Putin med Hitler och talar om en ”stridslysten imperialism” och att ”försoning leder ingenvart”.

En alternativ väg hade naturligtvis varit att söka en förhandlingslösning, som kunde tillgodose:

a) ett mått av självstyre för Donetsk och Lugansk.

b) bra relationer mellan grannländerna Ryssland och Ukraina.

USA och Kiev har dock inte önskat medverka till några kompromisser.  USA har valt att fortsätta på en konfrontationspolitik mot Ryssland, en politik som ger ett nytt kallt krig och pekar mot ett storkrig, dvs med kärnvapen.

Varför har USA valt denna linje?

En förklaring ligger i att Ryssland utgör ett hinder för den agenda som hökar  i Washington satt upp. Både vad gäller Syrien och Iran har Ryssland korsat deras planer. Nu underminerar Ryssland USA-dollarnas ställning genom att i handel med Kina betala i kinesiska yuan.

BRICS-samarbetet mellan Ryssland. Kina, Indien, Braslien och Sydafrika kan ses som ett hot mot amerikansk världshegemoni.

brics

Det faktum att Ryssland återtagit Krimhalvön – rysk sedan 1700-talet – framstår som bara ett svepskäl för den västliga aggressiviteten.


Läs mer

SÅ GICK DET NOG TILL! (Peter Harold 28/9)

DN krattar manegen för det tredje storkriget i Europa

Hetsen mot Ryssland hotar oss alla!

BRICS 2014 – Det amerikanska imperiets svanesång

Kiev tvångsrekryterar

Konspirationsteorier

Krigsrisken

Robert Parry

Rysk försvarsbriefing

Ryssarna lägger korten på bordet

Ukrainsk pilot?

Under mattan


Global research

”Aircraft was not hit by a missile”

Wests reckless rush towards war with Russia

Busted! MH-17 Was in Fact the ‘Lost’ Flight MH-370

Imperial Washington is running amuck

NEO – Leaked documents

Patrick Buchanan

Ron Paul

Was Malaysian Airlines MH-17 ACCIDENTALLY Shot Down Over Ukraine?


Filmer:

Flight MH17 – What You’re Not Being Told

Film: Brother Nathanael

12 svar

 1. Jag är själv tämligen säker på att alternativ tre är det rätta i fallet MH17 och det av fler skäl.
  Kiev hade tydligen en förinspelad video där några påstådda separatister erkänner en misstagsnedskjutning, problemet var bara det att allt spelades in dagen före planet störtade.
  Planet störtade dessutom relativt intakt vilket en Boeing som drabbats av en luftvärnsmissil med 70 kilos sprängladdning knappast hade gjort vilket indikerar att en mindre luftburen missil användes.
  Precis som Jan tar upp så fick såväl Ukraina som Israel i princip fritt skottfält nu när världens blickar låg på MH17 istället.

 2. Här är en intressant diskussion om händelsen: http://www.radixjournal.com/vanguard-radio/2014/7/24/first-class-victims

  Kan förövrigt rekommendera deras Podcasts som övervägande tar upp intressanta ämnen och gör det bra. Finns flera tidigare som handlar om Ukraina och Ryssland. Går att få tag på under ”Podcasts” till vänster. Går också att få tag på via iTunes genom att söka på Radix Journal.

 3. Veterans Today skrev i mars om läckta dokument som visade att amerikanska ambassaden i Ukraina planerade en terrorattack som de sedan skulle beskylla ryssarna för.

  http://www.veteranstoday.com/2014/03/16/neo-leaked-documents-show-us-embassy-in-ukraine-is-staging-false-flag/

 4. Hej Jan!
  En fullkomligt lysande trestegsraket om false flag operationer. Västs alltmera aggressiva hållning gentemot öst har ekonomiska grunder. Vi har ju exempelvis Federal Reserve som ju är allt annat än federalt ur ett ägarperspektiv. Det är privata ekonomiska intressen som styr, precis som man också styr alla demokratiskt valda politiker och mediahus. Västs demokratier styrs av en totalt hänsynslös makt som saknar namn, färg och form, i varje fall för gemene man. De allra flesta, även politiker är helt okunniga om detta och man ryser över vad som komma skall.

  Eftersom nedskjutningen av MH17 blev ett totalfiasko samt att ett antal före detta högt uppsatta pensionerade underrättelsepersoner åter har skrivit till president Obama och ifrågasatt hans och hans stabs amatörmässiga hantering. De menar att konkreta bevis måste fram eljest ska man hålla mun. Dessa lögner skadar inte bara USA:s trovärdighet utan riskerar allvarligt världsfreden. Istället försöker Obama släta över genom att beskylla Ryssland för artilleribeskjutning in över gränsen till Ukraina, men även den lögnen sprack.Obama framstår alltmera som en pajas eller borde göra det i varje fall.

  Sen skådar man i AB nätupplaga van Rumpoy EU skriva under dokument om ytterligare sanktioner mot Ryssland. Mot vad? Vad har Ryssland gjort bortsett från att hämta hem Krimhalvön igen, utan att ha dödat någon endaste person. Ryssland har mig veterligt suttit still i båten medan vågorna gått höga. Om man inte ser vem som är aggressiv i den här konflikten bör man gå till optikern, det gäller all msm i Sverige i vart fall. Carl Bildt är en allvarlig säkerhetsrisk för Sverige som nation och bör fråntas sitt ämbete, han arbetar för globalisternas intressen inte för Sverige.

  Slutligen tror jag inte att planet sköts ned av en missil utan av kulspruteeld från efterföljande Ukrainskt attackflyg mot cockpit. Skälet är att undanröja risken för att en missil skulle kunnat missa sitt mål och fortsätta in i Ryssland och kanske döda civila. Då hade ju hela FF företaget helt slagit slint. Betänk att nedskjutningen skedde mycket nära den Ryska gränsen. MH 17 fattade eld och exploderade först vid nerslaget.

  Var är USA:s handfasta bevis?
  Varför har nyhetsrapporteringen plötsligt upphört?
  Vad har Ryssland gjort för att få vidkännas ek. sanktioner?

  Vi kommer att få beskåda fler ff attacker, nästa mål lär väl bli Kina som blir beskylld för nåt spektakulärt illdåd som drabbar Japan eller nått.

  Kjell

  • ”…EU skriva under dokument om ytterligare sanktioner mot Ryssland. Mot vad?”

   Just så! De sanktioner som situationen verkligen kan påkalla vore en flygförbudszon, riktad mot Kiev!

 5. Det Sergei Glazyev säger i den sista filmen är om det är ett meddelande sanktionerat från högsta ledningen, synnerligen alarmerande. Han ser Ukraina som ockuperat av USA och uppmanar fler ukrainska regioner att göra uppror mot Kiev och ansluta sig till federationen som förklarat sig oberoende. Han menar att den militära uppbyggnaden i Ukraina pågår i rasande takt och att det därför är viktigt att handla nu, för när Kiev erövrat Donbass är nästa mål Krim. Glazyev för en övertygande argumentation för att Ryssland bör slå till nu. Han verkar se propagandakriget som förlorat genom att USA/Kiev äger medierna i Ukraina och att den pågående uppbyggnaden av en krigspsykos också talar för ett ryskt intåg i Ukraina nu. Ju förr, desto bättre.

  Glazyev säger detta i ett debattprogram i rysk TV och måhända tänker han bara högt, men om det är vad ledningen tänker och vill ha sagt, kan ett krig bryta ut när som helst.

  I och med kuppen och erövringen av Ukraina hade USA den starka positionen. I utgångsläget fanns möjligheten att vinna makten i Ukraina och det lyckades. När Ryssland valde att säkra Krim och ett samarbete med separatisterna i Donbass försvann möjligheten för de ryssvänliga att vinna val i Ukraina och positionen för kuppmännen i Kiev stärktes. USA satt då i guldsits. Ett angrepp på Donbass kunde bara ge goda resultat. Antingen vann de och kunde flytta sina missiler ända fram till den ryska gränsen, eller också gick Ryssland in och då skulle USA få Ukraina i ett järngrepp. Med Ryssland som angripare skulle USA bli Ukrainas bästa vän. Dessutom skulle den vilseledda allmänheten i Europa drabbas av skräck och ge USA allt inflytande de kunnat drömma om. Sveriges anslutning till NATO är en trolig effekt. Den enda ”förlusten” vore att missilerna inte skulle stå vid Rysslands gräns utan några mil västerut, vilket även detta vore en fantastisk framgång jämfört med läget under kalla kriget.

  USA är på väg att uppnå sitt strategiska mål att skilja Ryssland och Europa åt.

  Att Ryssland och Kina därmed svetsas samman verkar inte bekymra Washington. Deras skräckvision är att det från den Euroasiatiska landmassan avlägsna USA med sin tynande ekonomi ska isoleras och att supermakten ska förvandlas till en utdöd Tyranosaurus Rex.

  Den romerske statsmannen Cato avslutade varje anförande i senaten med orden: – För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.

  I Catos anda överväger jag att avsluta mina kommentarer med orden: – För att förstå världen, måste man förstå den judiska faktorn.

  • Ja, är det inte anmärkningsvärt, att den judiska faktorn fortfarande är så svår att förstå, för så många?!

   Finns det någon aktör kring Kievkuppen, som själv inte är judisk?
   Det skulle möjligen vara Carl Bildt och Mikael Skillt. Nyttiga idioter.
   Finns det några fler?

   • Att den judiska faktorn är svår att förstå för gemene man är inte så konstigt. Vi har, sen WW2 slut blivit vaccinerade mot nationalism och framförallt nationalsocialism. Vi har matats med så mycket historiska ”fakta” att vi instinktiv ryggar bakåt när Tyskland under andra världskriget kommer på tal.
    Den slakt Israel ägnar sig åt i Gaza där många kvinnor och barn dödas, där man systematiskt bombar sjukhus är en ynkedom av sällan skådat slag. Obama har åtagit sig att leverera mer ammunition till Israel, det börjar visst sina. Undrar hur SD:s inställning är till denna konflikt?

    Kjell

   • Kolla CB´s kran 😉

   • Ytterligare en frivillig kämpe är nr 46 på SvP:s riksdagslista Patrik Fridén: http://www.nationell.nu/2014/07/31/fler-svp-politiker-strider-i-ukraina/
    Det lär vara högt i tak i SvP men frågan är om det finns något tak alls när det är ok att strida för Sions samlade styrkor?

 6. Tack Jan, mycket bra som alltid. Förstår inte hur du får med så mycket fakta.

  Tack vare Internet får de som vågar besöka sidor som denna en helt annorlunda blid av verkligheten än den som förmedlas av media med det Allseende ögat som symbol.

  Det finns idag mycket dokumentation som styrker att USA använde sitt passagerarfartyg Lusitania som en false-flag under första världskriget för att vända opinionen i USA som har helt emot att gå med i kriget. Samma sak gällde Pearl Harbor. Man införde embargo så att Japan inte längre kunde få någon olja. Man tvingade fram en reaktion. Sedan visste man om attacken men lät den ske. Efteråt satte tryckpressarna igång och med hjälp av judisk media piskade man upp ett hat mot tyskarna som var utom alla proportioner. Också en false-flag.

  Tänk om fler vågade läsa på lite och inte bara hålla sig till av överheten godkända källor. Som här t.ex.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: