• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

False flag (3)

ff3

DEL 3 av 3:


 

1.planet

Det var den 17 juli 2014 som flygplanet mh17 från Malaysian Airlines sköts ned över östra Ukraina.

Innan vi går in på hur det kan ha gått till och vilka som bär ansvaret, låt oss sätta in händelsen i sitt sammanhang:

• Sedan Sovjetunionens kollaps och upplösningen av Warszawapakten år 1991 har NATO – i strid mot utfästelser till ryssarna – expanderat österut. I NATO ingår nu de tidigare öststaterna Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Dessutom ingår tre tidigare Sovjetrepubliker: Estland, Lettland och Litauen.

2.nato

• Till detta kommer den våldsamma statskuppen i Ukraina i februari 2014, där den valde presidenten, Viktor Janukovytj, tvingades bort från makten.

• Den 2 maj genomfördes i Odessa en fruktansvärd massaker på motståndare till den nya regeringen i Kiev.

• Den 11 maj hölls folkomröstning om självständighet i Donetsk och Lugansk. Med ett valdeltagande på över 70% röstade ca 90% för självständighet. Omröstningarna organiserades iofs amatörmässigt, men resultatet kan ändå återspegla folkviljan i dessa regioner – där en majoritet av invånarna är ryssar.

• Den 25 maj valdes Petro Poroshenko till ny president i Ukraina. Det skedde i en valrörelse där motståndare till kuppen pga hot och våld inte kunde deltaga. Valdeltagandet var lågt, drygt 55%. Av de röstande lade knappt 55% sina röster på Poroshenko, dvs ca 30% av de röstberättigade.

Petro Poroshenko, 'Chocolate King', Ukrainian MP and backer of the Euromaiodan protests in Kiev

• Efter presidentvalet har kriget i östra Ukraina trappats upp. Kievregimen använder militär mot det egna folket, och har släppt alla spärrar. Man låter bomber, raketer och granater regna över civila. Människor massakreras i stor omfattning. Infrastrukturen i städer slås sönder och och områden blir obeboeliga.

Detta har nu pågått i mer än två månader. Inga protester har hörts från västländer. Tvärtom – USA har ökat sitt militära stöd till Kiev, försett regimen med nya vapen.

Antalet flyktingar från området är uppe i ca en kvarts miljon. Antalet dödade har snart passerat 900, till detta kommer mer än 3.000 skadade.

Antalet omkomna genom nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet uppgick till ca 300, dvs en tredjedel så många.

Denna nedskjutning har väckt berättigad avsky. Anmärkningsvärt är samtidigt hur slakten på oskyldiga människor i Donetsk och Lugansk – inklusive kvinnor barn – kunnat pågå vecka ut och vecka in utan att väcka någon reaktion i västmedia.

Al-Gathafi i Libyen anklagades för att ”döda sitt eget folk”, och detta föranledde FN:s ”flygförbudszon” – varför är inte detsamma nu aktuellt mot Petro Poroshenko?

zon

Kriget i Ukraina är ett inbördeskrig, inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. I Ukraina lever (eller levde intill nyligen) 8 miljoner ryssar.Över till resonemang kring ”false-flag”, utifrån nedskjutningen av mh17.

Falsk flagg kan det vara på flera nivåer:

A. Separatister, av misstag, enligt USA-versionen

B. Ukraina-militär, av misstag

C. Kiev avsiktligt, för att kompromettera ryssar och/eller få igång ett krig

D. Moskva avsiktligt, Putin ansvarig…


 

nofly

A. 

Antag att det skulle vara precis som USA hävdar, nämligen att det var separatister som sköt ned planet, av misstag.

Det var ju min första och helt spontana reaktion, när jag hörde om mh17, att en sådan förklaring var näraliggande. Separatisterna hade kanske försetts med toppmodern utrustning av ryssarna för att kunna skjuta ned ukrainska militärplan – vilket de också lyckats göra ett antal gångar. Kanske var utrustningen aningen för komplicerad, så att de i stridens hetta inte riktigt behärskade den. Mänskliga faktorn.

Antag att det skulle vara just så!

Då kan det likväl ses som en form av false-flag-operation – utifrån åtminstone två moment.

1. De ursinniga bombningarna och den intensiva artilleribeskjutningen i sig, som gör att separatisterna desperat försöker värja sig, gör allt för att lyckas skjuta ned fientligt flyg.  Varvid tid kanske inte alltid ges för precisa avvägningar och mogna beslut.

rutt1

2. Dessutom: planets kurs!

Varför dirigerades planet över ett stridsområde, där nyligen flera militära plan blivit nedskjutna?

Varför skedde detta denna gång, när andra flygningar dirigerats längs en sydligare rutt?

Därutöver ska mh17 ha fått order att gå ned i höjd, från 10.000 meter till 9.000,  just över stridsområdet.

Vidare ska Kiev vid denna tidpunkt ha levt i föreställningen att separatisterna förfogade över den avancerade BUK-utrustningen för nedskjutning av plan även på hög höjd.

Både Moskva och separatisterna bestrider denna version. Man hävdar att separatisterna inte haft tillgång till BUK och därmed saknat praktiska förutsättningar att kunna åstadkomma nedskjutningen av mh17.

rutt2


 

B. 

Nästa alternativ gäller kanske mest i princip – inte många hävdar att det skulle vara Kiev som av misstag skjutit ned de malaysiska passagerarplanet. Även en sådan uppgift har dock framkommit.

Crash site of Malaysia Airlines flight MH17


C. 

Däremot talar mycket för att det var Kiev som sköt ned planet – avsiktligt. Kanske i samförstånd med USA.

Motivet skulle därvid vara att kunna lägga skulden på  separatisterna och Moskva, för att svärta ned Vladimir Putin och påverka västopinionen i syfte att få igenom ytterligare sanktioner mot Ryssland och att etablera ökad amerikansk militär närvaro i Ukraina.

Kiev förfogade över BUK.

Därmed inte sagt att mh17 nödvändigtvis sköts ned genom BUK. Moskva hävdar att ett ukrainskt militärflygplan följde mh17. Nedskjutningen skulle ha kunnat utföras av detta militärplan.

plan2


D. 

Till sist att Moskva avsiktligt såg till att planet sköts ned. Men vad skulle man kunna ha att vinna på detta?

Inte heller denna version drivs, vad jag kunnat uppfatta, från något håll.

Moskva hålls dock av västmedia ansvarigt redan utifrån version A.

Det ”räcker” om separatister har gjort ett misstag, för att kunna på ett mycket intensivt sätt demonisera Vladimir Putin.

putinkollage


 cuibono

Vilka har vunnit på nedskjutningen?

• Hittills har det varit USA och Kiev, eftersom de genom massmedia i väst lyckats lägga skulden på Ryssland.

Den effekten kan uppnås vare sig det är version A eller version C som gäller.

gaza

• Till vinnarna kan räknas även Israel. Planet sköts alltså ned den 17 augusti, Israels markoffensiv i Gaza inleddes samma dag.

I skydd av den medieskugga som nedskjutningen av mh17 gav har Israel fått större manöverutrymme i sitt krigande.

cb

Stöd för sin aggressiva linje mot Ryssland får USA från Sveriges utrikesminister, Carl Bildt.

Hans uttalanden vittnar ofta om att han ser sig som ett med Kievregimen.

Till USA:s hängivna supportrar hör även DN-redaktören Peter Wolodarski.

Han jämför Putin med Hitler och talar om en ”stridslysten imperialism” och att ”försoning leder ingenvart”.

En alternativ väg hade naturligtvis varit att söka en förhandlingslösning, som kunde tillgodose:

a) ett mått av självstyre för Donetsk och Lugansk.

b) bra relationer mellan grannländerna Ryssland och Ukraina.

USA och Kiev har dock inte önskat medverka till några kompromisser.  USA har valt att fortsätta på en konfrontationspolitik mot Ryssland, en politik som ger ett nytt kallt krig och pekar mot ett storkrig, dvs med kärnvapen.

Varför har USA valt denna linje?

En förklaring ligger i att Ryssland utgör ett hinder för den agenda som hökar  i Washington satt upp. Både vad gäller Syrien och Iran har Ryssland korsat deras planer. Nu underminerar Ryssland USA-dollarnas ställning genom att i handel med Kina betala i kinesiska yuan.

BRICS-samarbetet mellan Ryssland. Kina, Indien, Braslien och Sydafrika kan ses som ett hot mot amerikansk världshegemoni.

brics

Det faktum att Ryssland återtagit Krimhalvön – rysk sedan 1700-talet – framstår som bara ett svepskäl för den västliga aggressiviteten.


Läs mer

SÅ GICK DET NOG TILL! (Peter Harold 28/9)

DN krattar manegen för det tredje storkriget i Europa

Hetsen mot Ryssland hotar oss alla!

BRICS 2014 – Det amerikanska imperiets svanesång

Kiev tvångsrekryterar

Konspirationsteorier

Krigsrisken

Robert Parry

Rysk försvarsbriefing

Ryssarna lägger korten på bordet

Ukrainsk pilot?

Under mattan


Global research

”Aircraft was not hit by a missile”

Wests reckless rush towards war with Russia

Busted! MH-17 Was in Fact the ‘Lost’ Flight MH-370

Imperial Washington is running amuck

NEO – Leaked documents

Patrick Buchanan

Ron Paul

Was Malaysian Airlines MH-17 ACCIDENTALLY Shot Down Over Ukraine?


Filmer:

Flight MH17 – What You’re Not Being Told

Film: Brother Nathanael