• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

False flag (1)

DEL 1 av 3:

ff1

Det här blir med nödvändighet ett urval av false-flag-operationer, alltså ofullständigt.

Samtidigt är det ibland false-flag i ganska vid bemärkelse. Aktioner som

– hade ett politiskt syfte

– förde de flesta människor bakom ljuset

– betingade ett ibland högt pris i människoliv.

I flera fall ska det heller inte med nödvändighet ses som ställningstagande från min sida, bara exempel på att det kan ha varit fråga om false-flag. Mycket är ju omdiskuterat och ifrågasatt.


 

1.kuba

1. Kuba 1898

I februari 1898 exploderade USA:s krigsfartyg Maine i Havannas hamn. Drygt 250 amerikaner omkom direkt. Det inträffade skylldes på Spanien och i en mediakampanj blev parollen  ”Remember the Maine, to Hell with Spain!”

Det krig som följde slutade med att USA övertog Puerto Rico och Guam. Även Kuba blev i praktiken en lydstat till USA. Dessutom förvärvade USA Filippinerna, dock först efter att ha nedkämpat ett filippinskt motstånd.


2.tyskland

2. Tyskland 1933

Riksdagshusbranden i Berlin 1933 inträffade den 27 februari. Holländaren Marinus van der Lubbe, greps och avrättades för dådet. Oavsett hans motiv och om han verkligen var ensam gärningsman, fick branden politiska effekter. Inte bara kunde NSDAP gå framåt i det förestående riksdagsvalet, men lyckades även få  kommunistpartiet förbjudet och dess riksdagsledamöter arresterade.

Wikipedia:

”Dagen efter branden krävde Hitler ökade befogenheter för att kunna bekämpa vad han ansåg vara en kommunistisk konspiration anförd av KPD ….  Riksdagsbrandförordningen  gav … regeringen befogenheter att vidta åtgärder för att skydda allmänheten utan Riksdagens godkännande och upphävde de flesta medborgerliga rättigheter på obestämd tid…”


 

3.polen

3. Polen 1939

Här åsyftas tyska manövrar inför angreppet på Polen i augusti 1939, vid gränsstaden Gleiwitz.  Händelsen är ifrågasatt.

Wikipedia:

”Gleiwitz-incidenten  var en false flag operation av nazister som poserade som polacker den 31 augusti 1939 mot den tyska radiostationen i Gleiwitz,.. på tröskeln till andra världskriget i Europa. Målet var att använda den iscensatta attacken som förevändning att invadera Polen…. Avsikten var att ge sken av polska aggression mot Tyskland för att motivera den efterföljande invasionen av Polen.”


 

4a

4b

4c

4. Hawaii 1941

President Franklin D Roosevelt önskade få med USA på Englands sida i kriget mot Tyskland, men den amerikanska opinionen var starkt isolationistisk. Han hade därmed ett motiv för att USA skulle bli angripet av Japan, den vägen kunde USA komma med i krig även mot Tyskland.

Ett motiv för ett japansk angrepp på USA hade skapats genom att USA slutat sälja olja till Japan.

Det finns också uppgifter om att USA-ledningen knäckt Japans koder för sin kommunikation och att man på flera sätt kände till det förestående angreppet på Pearl Harbour den 7 december 1941.

De lokala befälhavarna på Hawaii blev dock inte informerade, och nära 2.500 amerikaner omkom. Antar man påstående om false-flag så var det ett pris som Washington den gången såg sig redo att betala, för det högre målet att kunna medverka till att Hitler besegrades.

Webbsidan ”Third World Traveler”:

In reality, there was no sneak attack. The Pacific Fleet was far from destroyed. And, furthermore, the United States took great pains to bring about the assault.

On January 27, 1941, Joseph C. Grew, the U.S. ambassador to Japan, wired Washington that he’d learned of the surprise attack Japan was preparing for Pearl Harbour.

On September 24, a dispatch from Japanese naval intelligence to Japan’s consul general in Honolulu was deciphered. The transmission was a request for a grid of exact locations of ships in Pearl Harbour. Surprisingly, Washington chose not to share this information with the officers at Pearl Harbour.

Then, on November 26, the main body of the Japanese strike force (consisting of six aircraft carriers, two battleships, three cruisers, nine destroyers, eight tankers, 23 fleet submarines, and five midget submarines) departed Japan for Hawaii. Despite the myth that the strike force maintained strict radio silence, US Naval intelligence intercepted and translated many dispatches. And, there was no shortage of dispatches: Tokyo sent over 1000 transmissions to the attack fleet before it reached Hawaii.”

”Even on the night before the attack, US intelligence decoded a message pointing to Sunday morning as a deadline for some kind of Japanese action. The message was delivered to the Washington high command more than four hours before the attack on Pearl Harbour. But, as many messages before, it was withheld from the Pearl Harbour commanders.Although many ships were damaged at Pearl Harbour, they were all old and slow. The main targets of the Japanese attack fleet were the Pacific Fleet’s aircraft carriers, but Roosevelt made sure these were safe from the attack: in November, at about the same time as the Japanese attack fleet left Japan, Roosevelt sent the Lexington and Enterprise out to sea. Meanwhile, the Saratoga was in San Diego.”

”In the summer of 1941, the US joined England in an oil embargo against Japan. Japan needed oil for its war with China, and had no remaining option but to invade the East Indies and Southeast Asia to get new resources. And that required getting rid of the US Pacific Fleet first.”

Detta är alltså en kontroversiell  version – av Wikipedia klassad som  ”konspirationsteori”. I alla svenska skolor är det den officiella versionen som lärs ut, att Japans angrepp kom helt som en överraskning, även för president Roosevelt.


 

5.korea

5. Korea 1950

Koreakriget startade den 25 juni 1950. Det pågick under drygt tre år och där stupade minst 36.000 amerikaner samt mångfalt fler koreaner och kineser.

Jag har, liksom nästan alla svenskar, hela tiden förutsatt att detta krig inleddes genom ett helt oprovocerat nordkoreanskt angrepp över den 38:e breddgraden.

Så kanske det verkligen var, men här finns också en annan version. Webbsidan 911review har en artikel med rubriken History of  American False Flag Operations, som skriver:

Korean War, 1950-1953: South Korean incursions (the Tiger regiment etc.) into North Korea (1949) led to contrary claims and into war. The cause of this war probably was covert action involving leaders of Taiwan, South Korea and the US military-industrial complex (John Foster Dulles has been mentioned as an organizer of the hostilities.)

After the unpublished hostilities in 1949, the communist powers were strongly backing North Korea. Chiang Kai Sek was being abandoned, isolated and falling prey to the powerful communist Chinese operations. The right-wing South Korean ruler was expected to loose the soon-to-be-elections. ..”


 

6.vietnam

6.  Vietnam 1964

Vietnamkriget skördade än fler liv. 58.000 stupade amerikaner, kanske 5 miljoner vietnameser.

När började Vietnamkriget?  Det blir svårt att ange ett bestämt år, egentligen var det ju en fortsättning på Frankrikes kolonialkrig i Indokina. I strid mot en överenskommelse i Geneve 1954 upprättades staten Sydvietnam, till vars försvar USA sedan successivt sände en del trupper, mot FNL-gerillan.

Samtidigt kan USA:s Vietnamkrig dateras exakt, till augusti 1964. Först Tonkinbuktintermezzot den 4 augusti, då några nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat ska ha angripit en amerikansk jagare på internationellt vatten. Kongressen i Washington antog tre dagar senare en resolution som gav president Lyndon Johnsson fullmakt att vidtaga åtgärder mot ”kommunistisk aggression”.

Sedan var flygbombningarna igång mot Nordvietnam och snart uppgick de amerikanska trupperna i Sydvietnam till mer än 100.000 soldater.


 

7.kuwait

7. Kuwait 1991

Kuwaitkriget, även kallat Gulfkriget, och med det amerikanska kodnamnet ”Operation Desert Storm” föregicks av att Irak hade ockuperat Kuwait. Saddam Hussein har ingivits föreställningen att USA inte skulle ingripa mot detta.

Centralt för i den propaganda som fick den amerikanska allmänheten att gilla ett militärt ingripande från USA var en teatral gråtprestation av en ung flicka, Nayirah. Hon vittnade om hur irakiska soldater i Kuwait kastat spädbarn ur kuvöser.  Allt regisserat av PR-firman Hill & Knowlton.

Historien om kuvöserna var en lögn och Nayirah var dotter till Kuwaits USA-ambassadör, och således inget opartiskt sanningsvittne. Detta fick den amerikanska publiken inte veta, när det begav sig. I den mån sanningen i efterhand blev tillgänglig så saknade det betydelse, då var kriget redan överstökat.

USA-president under Kuwaitkriget var George Bush Sr.


 

070731-N-9898L-009

8. Serbien 1999

Här avses Kosovokriget, med NATO-bombningarna av Serbien. Bakgrunden var strider i Kosovo mellan den albanska UCK-gerillan och serbiska armén. Förhandlingar, under USA-medverkan, fördes i Frankrike på våren 1999.

Ur boken ”Dårarnas korståg” av Diana Johnstone:

Serberna hade redan gått med på att acceptera internationella observatörer och var beredda att acceptera internationella fredsstyrkor. Men sent i förhandlingarna förde USA in nya krav som preciserades i ett avsnitt rubricerat ’Bilaga B’, som gav Nato kontroll inte bara över ockupationsstyrkor i Kosovo utan också fullständig aktionsfrihet runtom i hela Jugoslavien. Nato skulle ges ’fri och obegränsad tillgång’ till allt jugoslaviskt territorium, på jugoslavisk bekostnad, samt immunitet från alla lokala lagar och rättsprocesser. Kort sagt skulle Nato och dess personal kunna begå brott eller förstöra egendom utan att straffas. Detta innebar i stort sett villkorslöst uppgivande av suveräniteten över hela landet.”

”… ingen av de media, kommentatorer, forskare och diplomater som fördömde serberna för att de vägrat underteckna hade brytt sig om att undersöka vad som faktiskt stod i avtalet.”

NATO:s flygbombningar av Serbien inleddes den 24 mars och pågick fram till den 10 juni. USA-president vid denna tid var Bill Clinton.

Mycket anklagelser riktas mot serberna för ”etnisk rensning” i Kosovo, men det mesta i den vägen inträffade efter att NATO börjat sina bombningar.


 

9.wtc

9. USA 2001

Kan två (2) flygplan få tre (3) höga byggnader med stålkonstruktioner att bara implodera, i en hastighet av fritt fall? Det är vad etablissemanget inom media och politik, i USA och i Sverige, begär att vi ska tro angående WTC den 11 september 2001.

Den officiella  konspirationsteorin är orimlig.  

Lyssna på Alan Sabrosky, amerikansk patriot och krigsveteran!

Se även denna film.

Och denna.

Den 11 september – det var också årsdagen av militärkuppen i Chile 1973.


 

10.afghanistan

10. Afghanistan 2001

Som konsekvens av WTC-dåden angrep och ockuperade USA i oktober samma år Afghanistan.

Washington hävdade nämligen att

a) bakom terrordådet i New York stod Osama bin Laden och hans Al Qaida.

b) dessa höll till i grottor i Afghanistan

c) talibanregimen i Kabul vägrade lämna ut bin Laden (talibanerna krävde bevis från USA, för att bin Laden varit inblandad – själv förnekade han ju inblandning).


 

11.irak

11. Irak 2003

Två år senare, våren  2003, sjösattes ”Operation Iraqi Freedom”. Det var USA:s andra krig mot Irak inom loppet av 12 år, nu med sonen George Bush som president.

Bakgrunden var på en gång WTC-dådet och påstående om att Saddam Hussein skulle förfoga över massförstörelsevapen – vilket snart efter invasionen visade sig inte stämma.

I WTC-dådet 2001 förlorade ca 2.700 amerikaner livet.

I Irak 2003-2011 förlorade ca 4.500 amerikaner livet, samt ca en miljon irakier.


 

12.libyen

12. Libyen 2011

Våren 2011 hade regimfientliga demonstrationer i Libyen utvecklats till ett inbördeskrig, där opposition hade ett fäste runt Benghazi i öster. När Al-Gathafis styrkor med flygunderstöd avancerade österut, samtidigt som han deklarerade att ”inte visa barmhärtighet”, framstod det i våra massmedia som att civilbefolkningen i Benghazi var hotad.

I FN drevs den 17 mars igenom en resolution om en flygförbudszon”, för att hindra Al-Gathafi från att ”döda sitt eget folk”, som det anfördes. NATO hade att genomföra beslutet, men begränsade sig inte till att hindra Al Gathafis stridsflyg från att flyga.

NATO inledde dessutom en offensiv med raketer och bomber mot regimvänliga styrkor och fästen. Detta komma att pågå under ett halvt år, fram till slutet av oktober.

Bombningarna upphörde efter att Al-Gathafi hade gripits och torterats ihjäl.

Under Al-Gathafi var dock Libyen – om än inte en demokrati – ett fungerande samhälle, med en utbyggd infrastruktur. Detta har nu ändrats.


 

 12b

13. Norge 2011

Den 22 juli 2011 sköts 69 personer ihjäl på ön Utöya i Norge.

Samma dag skedde ett bombattentat i centrala Oslo, med ytterligare 8 döda.

För alla morden dömdes norrmannen Anders Behring Breivik.

– Vilka var hans motiv?

– Var han ensam ansvarig?

Detta måste få svälla en aning – det får bli en separat bloggtext!


Mideast Syria The Attack

14. Syrien 2013

I augusti 2013 genomfördes en fruktansvärd attack med kemiska stridsmedel – nervgasen sarin –  i Ghoutaområdet utanför Damaskus.  Uppgifter om antalet dödade varierar starkt, beroende på källa: från drygt 300 till drygt 1.700, samt över 3.000 skadade.

Båda sidor anklagar varandra för attacken, men gasattacken genomfördes i en situation då det gick bra för regeringssidan i kriget.

USA stod i begrepp att inleda ett massivt flygangrepp mot Damaskus, då Ryssland lyckades avvärja detta genom att utverka en förbindelse från Damaskusregimen att göra sig av med sin arsenal av kemiska stridsmedel.


 

14.ukraina

15. Ukraina 2014

I slutet av februari 2014 härjade krypskyttar med kikarsikte-försedda gevär från hustak och höjder i Kiev. Nära 100 människor dödades, från båda sidor.

Det konstaterades snart att samma skytt/skyttar skjutit mot både poliser och demonstranter. Skyttarna var uppenbarligen knutna till någon fraktion inom oppositionen och syftet med dödandet var uppenbarligen att kompromettera den sittande presidenten, Victor Janukovytj.

I det skedet, när dessa fakta kom fram, hade skjutandet dock redan haft sin verkan – Janukovyj fanns inte längre kvar i Kiev och statskuppen hade genomförts.


 

cuibono

Läs mer

False flag

Historiekunskap

Makt bortom kontroll

Media-agenda

Krig, sanning och lögn

Massmordet i Norge

Third World Traveler

History of American False Flag Operations

Summary of False Flag Operations and False Flag Terrorism

Peter Harold om Pearl Harbour