• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Explosionen är här!

migexplosion

Lyssna på Göran Rosenberg 6.15 in i denna film.

Vad han där sade – redan på 90-talet – var att någon gräns för invandringen inte får sättas. I rosenbergsk anda har sedan politiken under regeringen Reinfeldt bedrivits.

• När SVT:s Agenda hösten 2012 dristade sig att ställa frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?” steg ett samfällt vrål av avsky ur pk-strupar från Skanstull till Slussen, Hornstull till Danvikstull.

Se denna film (ursäkta om jag där talar litet släpigt, men den var gjord hösten 2012, strax efter en stor skalloperation)

tullvral

• ”Bakläxa” fick även invandringsminister Tobias Billström efter att ha använt ordet ”volymer”, därmed antydande att en gräns någonstans kan finnas för Sveriges kapacitet beträffande bidragsinvandring.

Sedan uttalade Billström något än mer ”graverande”. I en DN-intervju undslapp han sig: ”…att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.”

”Ett högoktanigt rasistiskt uttalande”, deklarerade sedan Malin Ullgren på DN:s kultursida.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tog sin invandringsminister offentligt i örat, varpå denne pudlade och utlovade bättring.

pudel

Nu i eftermiddags hörde jag Tobias Billström i radion. Han pläderade för att kommuner ska ta emot fler ”flyktingar”. Flera gånger använde han ordkombinationen ”SOLIDARISKT ANSVARSTAGANDE”. Underförstått: en kommunlednings primära ansvar är inte gentemot kommunens egna invånare, utan gentemot utlänningar från fjärran länder.

Han efterlyste också mer av ”politisk vilja” att ta emot fler utlänningar. Men om denna vilja saknas, därför att en kommuns invånare och företrädare vill något annat än Billström och regeringen – ska inte den viljan då respekteras? Är inte just det, vad som är demokrati?

hv

Flera gånger påpekade Billström också att det antal som nu var aktuellt skulle – utslaget på alla landets kommuner – betyda bara ”36” personer per kommun.

Vad han då bortser ifrån är två moment:

1. Det finns ett perspektiv bakåt. Många kommuner har redan tagit emot många utlänningar, ofta till ett högt pris både ekonomiskt och socialt.

2. Det finns ett perspektiv framåt. Ju fler Sverige tar emot, desto fler söker sig hit.

Thoralf Alfsson:

”Tänk om alla kunde räkna som migrationsminister Tobias Billström. Så enkelt allt skulle bli.

Om bara alla landets 290 kommuner tog emot 36 asylsökande var så skulle allt vara löst enligt Tobias Billström i eftermiddagens StudioEtt.

Orsaken är att Migrationsverket höjt sin huvudprognos med 10 000 asylsökande och det innebär bara 36 personer/kommun. Jag blir mörkrädd när jag lyssnat på migrationsministern! Migrationsverket har höjt sin prognos från 70 000 till 80 000 asylsökande och Tobias Billström pratar endast om dessa 10 000 som det ökat på ca 4 månader.

De första 70 000 var hade Billström tänkt göra av dem?

Var hade han tänkt göra av de drygt 60 000 anhöriginvandrarna som finns i prognosen?

Eller var skall kvotflyktingarna ta vägen?

Sedan får vi heller inte glömma arbetskraftsinvandringen av lågutbildade.

Summerar man ihop dessa grupper så pratar vi om upp emot 150 000 personer som skall ut i landets 290 kommuner. Jag kan försäkra Tobias Billström att det inte är 36 personer/kommun utan snarare är 150 000/290 = 517 personer/kommun.”

mw

Över till Merith Wager, som än en gång kommit med en mycket bra text. Nu är hon ju litet löjlig med sin copyright, men jag dristar mig ändå att återge några citat:

”Under perioden januari-juni 2014 ökade antalet asylsökande till det lilla landet Sverige (9,5 miljoner invånare) med 70 procent. Alltså sjuttio procent!” 

”Det blir intressant att höra var – om någonstans – gränsen går för den humanitära stormaktens generositet på asylområdet. Den går uppenbarligen inte vid katastrofhöga 90.000 asylsökande (budget: minst 20 miljarder kronor…), så var går den? 200.000 om året? En miljon om året? Vem ska betala? Har statsministern och andra politiker haft någon dialog med folket om var deras gräns går? Eller har gått.”

”Någon/några har hittat på att man inte ska ‘ställa grupper mot varandra’. Det ska man självklart göra och det görs också, hela tiden. Politikerna ställer ständigt äldre mot yngre, invandrade mot svenskar, arbetslösa mot icke arbetslösa etc. Så då kan vi också ställa bostadslösa svenskar mot hitkommande asylsökande. Svenskar som inte kan flytta hemifrån för att det inte finns bostäder medan bostäder ordnas åt helt nykomna som inte betalat en krona i skatt i landet. Fast det ska man inte tala så mycket om för ‘humanitet kan ju inte mätas i pengar’. Att tänka är dock inte förbjudet. Än. Men är det humanitet att låta landets folk – som väl nog folkrättsligt måste anses ha vissa rättigheter av hävd och långvarig tradition i sitt land – stå tillbaka och se för dem helt främmande människor ta över de bostäder som de trodde var till för dem?”

”Vilka är det ni anser att ni är ’humana’ mot, Sveriges regering och riksdag?”

DEN GRUNDLÄGGANDE FRÅGAN, som mer borde ställas, är:

varför kommer så många asylsökande till Sverige?

Arnstberg/Sandelin konstaterade i sin nya bok att andelen bifall ökat år från år:

Print

Här ligger naturligtvis en anledning till att Sverige är så mycket mer populärt än andra länder. Man föredrar Sverige, eftersom chansen att få stanna här är som störst. Man behöver inte ens dokumentera sin identitet.

Och även om man skulle få avslag kan man stanna kvar, och åtnjuta sociala förmåner som överträffar vad landets egna invånare får ta del av. Det är klart att sådant lockar!

migverk2

Den andra delen av frågan gäller antal asylsökande i stort, för Europa som helhet. En bidragande orsak är naturligtvis alla krigen. Är de helt ofrånkomliga, som några slags naturkatastrofer?

Nej, de är skapade av människor eller mäktiga grupperingar av människor. Expansionen av den nu aktuella ISIS i Irak och Syrien är ju till stor del en konsekvens av USA:s krigande och vapenleveranser, direkt eller via lierade.

Sverige borde höja sin röst mot den aggressiva USA-politiken.

Det skulle dock förutsätta en annan utrikesminister!

hok

11 svar

 1. Jag föreslår Jan Milld som utrikesminister. Vi slår då två flugor i en smäll. Dels får vi en fredsinriktad utrikespolitik som främjar våra relationer med andra länder och dels blir vi uteslutna ur EU och återfår vår frihet.

 2. Frågan löd: Hur mycket invandring tål Sverige? Sju av åtta partiledare vägra svara! I stället väljer man att svara på egenkonstruerade frågor och bygga in helt felaktiga antaganden i sina svar och resonemang. Ett sånt löst antagande är att alla som söker asyl i Sverige är verkliga flyktingar och flyr för sina liv. Det strider ju mot all samlad erfarenhet på området. Likväl väljer man av bekvämlighetsskäl att för debatten på det viset. Det är bekvämt, det är missvisande , det är ren desinformation men det får politikern att framstå som en god människa, till skillnad från en debattör som utgår från verkliga förhållanden!
  Att framstå som en god och humanitär person med respekt för ”alla människors lika värde” väger alltså tyngre än det svenska folkets framtid och välfärd! Det blir en andrahandsfråga. Man är säkert också medveten om att man aldrig kommer att behöva stå till svars för sina beslut och underlåtenhetssynder. Därför blir det bekvämare att svara på frågan om Sverige har råd med Hibo än att behöva ta tag i svåra och kontroversiella frågor som avgör nationens framtida öde! Sveket ligger i öppen dager!

 3. Jag brukar roa mig med att räkna lite på uppehållstillstånd. De senaste 30 åren har den ökat varje år ca: 7%. De flesta begriper inte att om vi som idag ger ut 145 000 nya uppehållstillstånd så ökar det till 290 000 på 10 år med 7% ökning varje år. Migrationsverket ljuger ju för svenska folket eftersom det är de själva som står bakom statistiken, ändå prognostiserar de att antalet uppehållstillstånd ska sjunka.

  Jag menar att det är rimligt att anta att det kommer att fortsätta att öka med 7% eftersom antalet som vill söka asyl i Sverige och anhöriga till dem ökar då fler landsmän flyttar hit och då fler länder runt omkring oss stramar upp sina regler. 7% är därför ett rimligt antagande.

  Idag 145 000 per år
  2024 290 000
  2034 580 000
  2044 1160 000

  En del tror att detta är överdrifter men om vi tänker oss att vi idag var vid året 1980 så skulle prognosen ha varit

  1980 12 000 per år
  1990 24 000
  2000 48 000
  2100 96 000

  En serie vi vet stämmer mycket väl med verkligheten men som 1980 måste ha tett sig helt overklig.

  Problemet nu är att antalet 1980 per år fram till 2100 gjorde att det gavs ut 1 260 000 under dessa 30 år. Det är mycket men går att hantera med 9 miljoner invånare med stor möda.

  De kommande 20 åren kommer vi inte kunna hantera det. Som serien ovan visar talar vi om totalt 6 520 miljoner nya uppehållstillstånd fram till 2034 med de senaste 30 årens ökningstakt. Observera att takten är över 7% mätt på de senaste 3 / 5 åren så 7% är absolut ingen överdrift.

  Antag vidare att dessa får ett visst antal barn och vi landar på hissnande nära en fördubbling av svenska folket på 20 år.

  Någonstans på vägen kraschar systemet så klart innan dess men blir det när vi fyllt på med 1 miljon, 2, 3 eller 4 miljoner till? Går det att bo i Sverige då?

  • ”Arbetare, löntagare, i alla länder, förenen eder”.

   Det är vad som idag, och alltsedan 2;a världskrigets slut, i praktiken styr världen.

   Och människor är neoliberaler, liberaler, kristdemokrater, centerpartister, socialdemokrater, vänsterpartister och feminister.
   Tillsammans utgör de ca 85 %. av befolkningen.

   Vilka är då ansvariga för händelseutvecklingen, som uppenbarligen en majoritet på 85% röstar för?

   Invandrare? Flyktingar?

   Knappast.

 4. Göran Rosenberg jobbar med Paideia, liksom FN:s Jan Eliasson. Svaga nationalstater och mycket multi-kultis gynnar judiska minoritetsintressen, som då får ett större spelrum. Av någon anledning driver ledande judiska kulturpersonligheter i Sverige och de som kallar sig för judar i värdens maktelit samma linje härvidlag. Massinvandringen är här oslagbar.

  Dessvärre har jag redan avverkat mitt ”partijobb” med Täbypartiet i 24 år och börjar bli lite till åren kommen. Annars hade jag mer än gärna bildat ett nytt parti med Janne Milld 🙂

  • Just du, Lasse, är nog en person som jag gärna skulle vilja få med vid en kommande ny partibildning. Du och Stefan Lindgren.

   • Tycker Opinionsbildarnas ”värdegrund” är mycket bra. Sedan att som Jan Milld brukar skriva att man får kalla en spade en spade är så viktigt i en demokrati.

    Är det inte sjukt att inom den akademiska världen som tidigare skulle vara en högborg för kritiskt tänkande och granskning man numera är totalt politiskt korrekt. Samma inom journalistiken, politiken, näringslivet.

    Den kontroll en liten klick har över ett helt folk, ja en hel värld, för att varje individ är så rädd att bli utstött är motbjudande. Det är emot alla klassiska frihetliga ideal. Det hotar hela mänskligheten.

    Jag tänker så här just nu. Vad är egentligen SD’s viktigaste uppgift? Är det att vara ett parti som får alla dessa röster så att man får inflytande och tysta ner sin retorik för att nå det målet ELLER är det viktigaste att peka på att kejsaren är naken och genom sin storlek i alla tänkbara sammanhang avslöja alla myter och lögner som finns och som man tvingar på oss genom den politiska korrektheten?

    Min fråga är om inte SD borde ta sin opinionsbildande roll mer på allvar?

 5. Helt riktigt ska vi inte acceptera alla de ”principer” som de politiskt korrekta pådyvlar oss.

  ”Att inte ställa grupp mot grupp” är en sådan.

  ”Att inte generalisera” är en annan sådan.

  Men dessa principer är dock inte så viktiga att de inte går att bortse ifrån när det passar ändamålet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: