• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Befolkningspartiet

befp

Envar som följt den politiska debatten i Sverige kan vara klar över att det inte längre existerar några svenskar – frånsett de utlänningar som just kommit till Sverige och därigenom kan klassas som nyanlända svenskar”.

Något svenskt folk existerar inte, lika litet som det existerar någon svensk kultur eller någon svensk historia. I Sverige finns inte längre ett folk – bara en befolkning.

Detta gör att åtminstone ett av riksdagens partier nu behöver byta namn. Föråldrat har blivit namnet “Folkpartiet”. 

Det nya partinamnet måste bli Befolkningspartiet.

Det gav mig uppslag till några nya montage.

 tantenbp

Ur boken ”Mörkläggning II”:

”Per Albin började allt flitigare använda beteckningen ’Sveriges folk’ och begreppet ’arbetarklassen’ fick stå tillbaka. Vid öppningen av socialdemokraternas tionde partikongress 1917 sa han: ’Där klassbegreppet verkar avgränsande och isolerande, där öppnar folkbegreppet i stället vägarna till samförstånd och samverkan’.

Här är det också viktigt att förstå att liberalismen går en annan väg. För att spetsa till det förstår inte liberaler vad ett folk är för något. För liberalerna finns inte ett folk utan en befolkning och det spelar inte så stor roll vilka människorna i denna befolkning är.”

”… granska begreppet ’befolkning’. När överheten i tal och tänkande skiftar från ’folket’ till ’befolkningen’, blir medborgaren något helt annat. Från att ha varit samhällets minsta kugge, ett stort antal subjekt som skapar och vidmakthåller en stat, så har medborgaren blivit statens objekt.

Den svenska makt- och medieeliten bytte någon gång under efterkrigstiden grundperspektiv på folket, från en nationalistisk till en legalistisk. Från ett subjekt till ett objekt. Det är inte längre medborgaren som har ansvar för och genom sina handling bygger och konstituerar samhället.

Befolkningsbegreppet innebär att ansvaret inte längre blir personligt. Det blir svenska politiker och myndigheter som bär det fulla ansvaret för vad som händer medborgarna.”

 

varldenjaa

PS

Det är inte alltid som jag gillar ”Demokratbloggen”, men den här gången gillar jag hans formuleringar:

”Det måste ju tydligt synas vem som är störst i svensk politik, så desinformationsminister Ullenhag ställer sig på en låda för att kunna titta ner på Åkesson.

Det här tricket kom inte fram i SVT-intervjun, men jag undrade om det verkligen var så att valpen Ullenhag hade växt så mycket på en kort tid, druckit hormoslyr eller på annat sätt fått en gigantisk kropp. Men den lille osäkre nollan, som ju är van att desinformera, hade inget emot även denna desinformation.

Det är alltså inte sant att valpen är så här lång, men det bekommer honom naturligtvis inte. Tänk ändå så sött att den lille plutten stod på en låda för att kunna låta kaxig.”

Erik Ullenhag är värd allt förakt han kan få.

Alla människor har mao inte samma värde, Ullenhag är ”värd” mer än de flesta…

pallenk

Se/hör även:

Granskning Sverige om ”Folkpartiet”

Montage om Bengt Westerberg

Montage om Erik Ullenhag

Montage om Folkpartiet

5.15 in i denna film

Stora ord från en liten man