• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SvP och våldet

Tema Svenskarnas Parti (4):

svapfragor

I dagens politiskt korrekta Sverige står ju anklagelser och negativa epitet, avståndstaganden och pudlanden, som spön i backen. Själv vill jag undvika att ge mig in i den ”branschen”. I centrum ska stå sakfrågor och pragmatism. Verkligheten, ändamålsenligheten och de politiska principerna.

När det gäller Svenskarnas Parti har Ukrainakrisen – både för mig och många andra som i övrigt kunnat uppskatta partiets arbete – skapat en ny tveksamhet. Nu står dock klart att SvP ”lägger relationen till Svoboda på is”. Ett viktigt steg i rätt riktning!

Bland de epitet som etablissemanget vill klistra på SvP hör ”högerextrem”, ”fascistisk” och ”nazistisk”. Kan där finnas något av substans beträffande SvP? Som alltid blir det ju omöjligt att bedöma med mindre än att innebörden av begreppen först har klargjorts.

Begreppet ”högerextrem” används nu med sådan frekvens och slapphet att det – om det alls säger något – betyder detsamma som vänsterradikal gjorde för 20-30 år sedan. Dvs en person som vill värna svenska arbetares intressen.

Men begreppen ”fascist” och ”nazist” har ändå för de flesta svenskar en ungefärlig innebörd, av en person som har nära till hot och våld, som inte är främmande för brutalitet och förtryck av andra människor.

Ukraina ger här ett tillfälle till klargöranden från SvP:s sida, värt att ta vara på.  Verkligheten och erfarenheterna där erbjuder något att förhålla sig till.

kievodessa

Fem exempel:

1. Brandbomber mot polis

Kuppen i Kiev i februari innefattade brandbomber mot polisen. Carl Bildt hade inga invändningar mot det sätt, på vilket kuppen genomfördes.

SvP-kommentar?

rada2

2. Uppeldning av meningsmotståndare

I Odessa den 2 maj stängdes meningsmotståndare in i Fackföreningarnas hus och mördades genom att de kvävdes eller eldades upp. Svoboda-profilen Irina Farion, riksdagsledamot, kommenterade: ”Låt de jävlarna stekas!” 

Riksåklagaren i Ukraina, Svobodas Oleg Machnizki, har inte gjort mycket för att få fast de ansvariga för Odessamassakern.

SvP-kommentar?

oo

3. Saboterad valrörelse

Den 25 maj hölls presidentval i Ukraina, men det blev ingen valrörelse där båda sidor kunde göra sig gällande. Kuppkritikern och presidentkandidaten Oleg Tsarev från Dnepropetrovsk blev svårt misshandlad av bl.a. Svobodaanhängare när han lämnade en TV-studio.

SvP-kommentar?

ot

4. Åsiktsterror

Gäng av slagskämpar från Högra sektorn har spridit skräck bland allmänheten i ukrainska städer. Man skanderar ”Leve Ukraina!” och förväntar sig ett bestämt svar från den grupp människor som man har framför sig: ”Leve våra hjältar!” När man inte fått det svaret har följt allmän misshandel.

SvP-kommentar?

hs

5. Terrorbombande

Vad som nu pågår i östra Ukraina, sedan flera veckor, är ett krig mot civilbefolkningen. Med bomber och granater angrips även civila mål. Även tung militär utrustning som stridsflyg och helikoptrar, kanoner och tanks används.

SvP-kommentar?

unofly

Det finns (se 4 ovan) i princip tre sätt att ”övertyga” människor:

A. Den demokratiska metoden

Med fakta och argument. Människor får själva komma fram till en uppfattning.

B. PK-metoden

Med ensidig info-tillgång, ständig upprepning och känslomässiga upplägg. Människor manipuleras och indoktrineras, luras.

C.  Extremistmetoden

Med hot, våld och skrämsel. Människor kuvas och tvingas.

En svensk variant av punkt 4 har AFA-aktivister bjudit på. Det skedde i Tantolunden i Stockholm våren 2013. Man gav sig på en samling barn och misshandlade flera grovt. Orsak: barnen hade, enligt AFA-iterna,  lyssnat på ”vit-makt”-musik.

svapfragor

Ett annat spår för att bedöma SvP:s hållning till politiskt våld är naturligtvis att se till partiets praktik i Sverige.

• Mig veterligen har Svp-are aldrig ägnat sig åt att störa möten för politiska meningsmotståndare.

• När SvP självt haft möten har de konsekvent blivit störda, kraftigt. I huvudsak har detta hanterats genom att låta polisen ansvara för ordningshållandet.

• Vid angrepp på politiska meningsmotståndare utanför mötesarenor – misshandel eller vandalisering av hem – har Svp-are haft rollen som brottsoffer, inte förövare. Enligt polisen har ”95%” av sådant våld utövats av ”vänsterextremister”

Finns det ett enda aktuellt fall, där SvP-are haft rollen som förövare?

Finns det några gripanden, åtal eller domar?

Det skulle jag vilja veta!

bildtvald

Avslutningsvis. Moderaterna håller fortfarande fast vid Svoboda, ger det partiet sitt godkännande. Det är värt att notera!

Om SvP nu anklagas för att vara extremt – vad ska då sägas om (M)?

mordare

 Läs mer

Våldskonstaterande realism

Brev om mötesfrihet och politiskt våld

Journalistisk och våld

Grundkursen om extremism och våld

Våldet segrar

Våldsbejakande extremism