• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Partitystnad

Inom stora massmedia råder alltså tystnad kring det geopolitiska skeendet i världen, men där växer nu ändå fram vissa mediaalternativ. Jag tänker främst på tidningen Nya Tider och webbsidor som Fria Tider m.fl.

Men hur är det inom partisektorn?

Finns där något alternativ till 7-klövern?

sdtag

Sverigedemokraterna missade tåget, kan man säga.

Efter EU-valet fanns verkligen vissa möjligheter, för en invandringskritisk partigrupp i EU-parlamentet under ledning av Marine Le Pen och franska Front National. SD valde där att hellre låta sina två EU-parlamentariker stå utanför.

Den argumentering som förekommit i sammanhanget har varit svag – man låter i praktiken massmedia diktera sitt agerande.

Kanske kommer SD i en framtid att hamna i ett läge, där man kan undgå kritik från media – men då har man först gjort sig av med all politik som kan misshaga massmedias ägare.

katten

Patrik Ehn i Nationell Idag 23/14:

”Dansk Folkeparti avvisar samarbete med Front National och har varnat SD för att söka sig till Front Nationals grupp. Det hela påminner rom ramsan ’katten på råttan och råttan på repet’. EU- och invandringskritiska partier vill liksom i ramsan skicka riset på det parti som möjligen kan uppfattas som lite mer radikalt än vad det egna partiet gör i hemlandet. Problemet är att SD beskrivs som ’nynazister’ i Fransk vänstermedia och Front National som ’neofascister’ i svenska liberala tidningar, och om media får som de vill så kommer det aldrig någonsin att kunna bildas en nationalistisk grupp i EU-parlamentet, hur stora valframgångar dessa än får i kommande val.”

Jonas De Geer på Motgift, juni 2014:

”….dessa ’högerextrema’ partier som utger sig för att utmana det genomkorrupta politiska etablissemanget har nu fullt upp med att hantera sin respektive beröringsångest för varandra. SD anser sig för ’fina’  för att vara i samma grupp som det liberaliserade Front National, men får ändå inte vara med ännu ’finare’, liberala UKIP. Samtliga betraktar Gyllene Gryning som paria.

’Tyck om oss – se, vi är inte extremister som de där andra’ kvider dessa ’oppositionspartier’, förgäves slickande den hand som ständigt slår dem.”

noll

Fel blev det redan med proklamerandet och tillämpandet av ”nolltolerans” mot en ej närmare definierad ”rasism”. Genom denna förlorade SD bra krafter samtidigt som ett klimat av rädsla och en kultur av tystnad skapades inom partiet. Behandlingen av Thoralf Alfsson och av SDU talar sitt tydliga språk.

Med nolltoleransen och rasismandet tog SD över mycket av Expos värderingar och världsbild – när man istället borde stå för klarsyn och intellektuell hederlighet.

Beträffande politisk korrekthet har Opinionsbildarna en bra formulering i sin skrift ”Kontrollerad Opposition”:

I PK-världen:

• blandas fakta och värderingar samman. Således kan faktauppgifter – även om sakligt riktiga, även om relevanta – avfärdas därför att man upplever dem som ’obehagliga’.

• skiljs inte på deskriptiva och normativa utsagor. Sålunda blandar man samman hur något faktiskt är med hur man tycker att det borde vara.

• används en uppsättning laddade begrepp med oklar innebörd, begrepp vars betydelse aldrig klargörs. Således är Sverige befolkat av ’rasister’ som inte är ’rumsrena’.

• tillämpas en beröringsångest. Således finns en provkarta på kopplingar till stämplade individer eller organisationer, vilka bör undvikas.

• finns ett helt batteri av negativa epitet för att stämpla ut individer och organisationer som anses hysa icke-önskvärda åsikter eller hållningar. Således är världen svart-vit, befolkad av bara onda eller goda människor.

• ska opposition mötas genom isolering, mobbning och utfrysning. Således ska tolerans uppnås med intolerans.

• tillmäts proklamerade intentioner och goda avsikter med vissa handlingar större betydelse än deras faktiska resultat. Således kan det ske en ansvarsbefrielse.

• förväxlas en verklig situation med en tänkt och önskad. Således ses inte massinvandring som något problem, eftersom den skulle bli lönsam om ’bara’ alla kom i arbete.

• ges vissa grupper ett privilegium av att lätt få känna sig kränkta. Således kan ett ordval betraktas som allvarligare än en ett fysiskt angrepp. Bisak görs ofta till huvudsak, huvudsak till bisak.

• får gamla begrepp nya innebörder. Således vill kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth stoppa presstöd till bl.a. Nya Tider – i demokratins namn.

• används begrepp med oklar och glidande innebörd, som ’allas lika värde’  och ’mänskliga rättigheter’. Således ska alla människor i världen ha rätt att bo i Sverige, med rätt till svenska bidrag.

De politiskt korrekta blandar samman frihetsrättigheter – som kan tillkomma envar – och sociala rättigheter – som någon måste tillhandahålla.

sdatvgr

Politiskt har nu skett en urvattning så till den grad att partiledare Jimmie Åkesson i en Rosenberg-intervju t.o.m. var osäker på om det finns svenskar (7 minuter in på denna film). Detta ligger i linje med Paula Bielers (redaktör för SD-Kuriren) förnekande av att det finns människoraser. Linus Bylund (pressekreterare för SD) var inne på samma spår, när han angrep Mats Dagerlind för dennes uttalande ”Totalt anser jag att ca 95 % av de som bor här ska vara födda här av svenskfödda föräldrar”.

Sverigedemokraterna ansluter sig till godhetsambitioner med anspråk på att kunna tillgodose allas intressen. Detta tunnar ut kraven inom invandringspolitiken.

SONY DSC

Vidare – Jan Tullberg påtalar i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”

Sverigedemokraterna orienterar sig alltmer mot mitten, och upptar där ett politiskt utrymme. I kombination med den mekanism som Tullberg påpekar blir resultatet att SD blockerar, blir till hinder mot en radikalisering och ett uppvaknande.

Ingen ”rumsren” debattör kan ju riskera att ”låta som en sverigedemokrat”, än mindre vara mer radikal än SD.

kalottkapat

Till sist har vi SD-företrädaren Julia Kronlids inhämtande av direktiv från kalott-mannen Yonathan Avner Ben Yisrael i denna SJD-film.

x

Politiskt utför har det gått för Sverigedemokraterna sedan riksdagsinträdet 2010. Detta utförsåk kommer – med all sannolikhet – bara att fortsätta ytterligare. Det är svårt att se hur utvecklingen inom Sverigedemokraterna skulle kunna vändas.

Kanske blir partiet kalott-belönat med bättre behandling i massmedia och kan växa väsentligt. Men vad är vunnet politiskt med detta, om partiet i sak sällar sig till 7-klövern, så att denna blir avlöst av en OKTETT?

oktetten

Frågan blir då: finns något alternativ till denna oktett?

• Är Svenskarnas Parti ett alternativ?

• Skulle SvP kunna utvecklas till att bli ett verkligt alternativ?

Det vill jag diskutera i några kommande bloggtexter!

svapfragor

Läs mer

SD – en återvändsgränd?

Israeldemokraterna

En varningssignal

Kapat parti

SD-kritik

Låsningen – en rykare!

Semitiskt samtal

SD-KRITIK

AGENDAJUDAR

Sverigedemokraternas hyckleri

x

Bildmontagen om SD, pdf-fil

22 svar

 1. Frågan om SvP är intressant då det för mig framstår som det parti som kan göra intryck om man lyckas få någon procent. Det skulle bli ett ramaskri kan man tänka. SD däremot är rent skadligt då SD samlar ihop patrioter och oskadliggör deras kraft. På lång sikt är det förstås svårare att gissa om SvP kan bli ett stort parti eller ej. De är ju rasmedvetna och därför fullständig paria hos media och MP till SD. Jag tror det måste till en kris typ Greklands för att ett parti som SvP skall få luft under vingarna.
  Ser mycket fram emot JM:s analys

 2. Även jag ser fram emot en analys om detta i kommande blogg text.
  Passar på att önska dig en riktigt Glad Midsommar Jan.

 3. Efter snabbtitt på SD/kalottfilmen kan med utgångspunkt från kalottmannens önskemål säga att det fanns en punkt där jag håller med honom.. Det var ang. svenska kyrkan. Nytillträdda ärkebiskopans valspråk ”Allahu akbar” översatt till svenska säger allt man behöver veta om henne och kyrkan. Egentligen borde vi patrioter gå med i kyrkan och ta över den och dess tillgångar. På lång sikt är kanske kristendomen det vi måste ha som grund för att överleva.

  • Kyrkans positiva roll för bevarandet av nationen är intressant. Israels grundare David Ben Gurion var ateist men såg judendomen som den kraft som enade judarna i den politiska sionismen med vilken de utförde den enastående bedriften att upprätta en egen nationalstat på ett annat folks territorium.
   Den svenska kristenheten kan inte tillnärmelsevis jämföras med judendomen i betydelse men är ändå en del av vår svenska kultur och har som sådan en potential för försvaret av nationen.

  • Är själv kristen sen 2012.
   Kanske Janne gör nån artikel om John Torell på http://www.eaec.org och vad som hände honom när han ville varna Sverige för kabbalismen?
   Annars är det bara att läsa på EAEC och speciellt Kjell Sjöbergs Låt Varna Er.

   • Dessa båda pastorer gick i landsflykt pga dödshot mot deras familjer pga att de informerade kristna om förföljelserna mot kristna i öst – utförda av ”fariséer” – svenska folket borde informeras om detta!
    Pastorernas föreläsningar på Youtube är lyssningsvärda!

 4. Det finns inrikespolitiska skäl för SD att inte gå med i Le Pens grupp. Jimmie Åkesson strävar alltid efter att minska ”träffytan” i betydelsen att inte kunna kopplas till något som medierna kan använda för kritik. Åkesson som har ägnat sitt liv åt att inte kallas rasist vill för allt i världen inte svara på frågor om vad Marine Le Pens pappa har sagt om judarnas lidande under 2:a världskriget.
  Viktigare för Sverigedemokraternas isolation i Europa tror jag dock är partiets underkastelse inför den judiska sionismen. SD:s utrikespolitik ligger alltid mer eller mindre i linje med Israels politik och går aldrig emot den. Det gäller särskilt i Mellanöstern. Filmen där Julia Kronlid tar diktamen är ett rent komiskt exempel på detta.
  SD söker samarbete med två partier, brittiska UKIP och Dansk Folkeparti. Jag menar att det är val dikterade av Israel. Båda dessa partier är nämligen sionistiska och pro-Israel. DF kritiserades tidigare av judarna när partiet var mer nationalistiskt men är nu godkänt kosher och judar verkar i partiet: http://ideologiskuren.blogspot.dk/2013/09/dansk-folkeparti-i-israels-tjeneste.html http://blog.balder.org/?p=711
  Likaså är UKIP pålitligt som vän till Israel: http://www.thecommentator.com/article/3122/zionism_in_ukip_the_real_story http://www.bnp.org.uk/news/national/beware-ukip-zionists När Farage avfärdade SD som partner så var det med hans egna ord på grund av dess ungdomsförbund. Han syftar då med all säkerhet på att SDU stödjer tanken på att palestinierna ska ha rätt till en egen stat i Palestina.
  Vad beträffar franska Front National är de inte fientliga till Israel men det räcker inte att förhålla sig neutralt med en självständig politik för att godkännas av sionisterna. De kräver underkastelse.

  • Jern&betong, varför har utvecklingen kunnat gå därhän att sd blivit Riksdagens kanske mest sionistiska parti, tror du?

   • Några av SD:s främsta kritiker av mångkulturen i Sverige är sionister och de tillhör också partiledningen. Kent Ekeroth vars mamma är judinna, är utrikespolitisk talesman och som sådan sätter han Israels intressen före Sveriges.
    SD som alltid anklagats för nazistiskt ursprung har genom att hänvisa till sitt stöd till judar kunnat slå sig fri från dessa anklagelser. Samma sak med den för Åkesson förhatliga talet om SD som rasistiskt.

    Som Sofia skriver fick vi idag förklaringen till varför SDU lämnade samarbetet med andra nationalistiska ungdomsorganisationer i Europa. Det var ett krav från UKIP för att släppa in SD i deras grupp. Frågan är hur länge SD/SDU ska kunna hänga samman.

 5. Nyligen proklamerades att SDU lämnar Europasamarbetet YEAH därför att ”moderpartiet vill ej samarbeta med dem”.
  Det var tydligen ett villkor från UKIP som nu godkänner att SD ingår i deras grupp.
  Om man ser NWO-matrisen, finns den överallt där det finns pengar/makt.

 6. Tror inte på SvP tyvärr, ett parti som inte är traditionellt demokratiskt och där höga företrädare direkt stödjer det ukrainska våldet mot de östra provinserna (och åtminstone en deltager aktivt som prickskytt där).
  ND hade kunnat bli partiet som tog upp fanan efter SD men tyvärr gick det inte direkt åt rätt håll där.
  Vi har Partiet De Fria som verkar sunt, har dock ingen aning om hur ledningen där är, hur seriösa dom är i slutändan.
  I dagsläget ser inte jag något riktigt bra alternativ rent parlamentariskt, tror faktiskt att vi får hoppas på ”räddning” utifrån då seriösa partier växer fram i Europa som Front National, Jobbik etc och förhoppningsvis smittar det också av sig på företrädare för SD att våga lite mera, att inte bara anpassa sig till medierna.

 7. Jag håller med till fullo. SD har blivit lite av Sionistdemokraterna, det är ingen tvekan om det. Alternativ? SvP har många bra punkter. De vågar tala om etnicitet. Att Sverige är svenskarnas land. Att det finns svenskar. Däremot har de den här totalitära linjen med FOLKET över allt. Det blir lite som kommunismen, socialismen, fasismen, ett överordnat folk som står över individen som ska inordna sig i kollektivet.

  Har lite svårt för detta eftersom jag anser att det bästa samhället består av fria individer som fritt byter tjänster och varor med varandra och där staten är mycket liten. Är mer för en nattväktarstat än ett Folkhem eller Nationalsocialism.

  Saknar ett sådant parti i riksdagen. Ett riktigt nytänk och att vi kastar av oss socialismen och kollektivismen som präglat nästan hela 1900-talet.

  Vision på 50 års sikt: Skatt, 25%, på konsumtionen som idag. Inga andra skatter. Ett rättsystem helt på offrets sida. Ett försvar värt namnet och som ansvarar för att ingen olagligt tar sig in i landet. Värdlens bästa skola, sjukvård, omsorg, total yttrandefrihet, folkomröstningar om allt som samlar 100.000 namnunderskrifter, max 50 riksdagsmän, flera råd med vise män och kvinnor som bara har till uppgift att se 100 år framåt i tiden, värdens renaste land, att bli medborgare ska kosta flera miljoner och kunna betalas av över 10 år, aldrig PUT utan först TUT i 10 år, aktiv hjälp att underlätta för barnfamiljer, att få barn upp till 3 barn per familj, en konstitution som uttryckligen säger att Sverige ska bestå av och domineras av vita med ett Europeiskt ursprung, rätt för var och en att bära vapen, förbud mot att bygga nya kyrkor eller moskéer, vårdande av vårt kulturarv, aktivt underlätta forskningen om Sverige och dess framväxt sedan istiden, inga genuskonsulter, endast etniska svenskar ska kunna äga media och vara riksdagsmän eller inneha för landet väsentliga poster, en icke-interventionistisk utrikespolitik, oj det blev mycket….

  Ja, ungefär så kan de se ut om 50 år. Vi måste börja med ett nytt Lucia-beslut.

  • En vacker vision. Libertariansk.

  • En Intressant förhoppning du har Kalle. Tyvärr kommer nog inte jag och de flesta nu levande att uppleva det du hoppas skall bli verkligt. Själv tycker jag att alla kurvor beträffande framtiden pekar åt fel håll.
   Är redan 70 år gammal…

 8. Hitler samarbetade med sionismen. Det finns de som påstår att Nazi kommer från sammanslagningen av National och Zionism vilket blir NaZi.
  Vilket innebär att nationalistiska partier som promotar zionism kan kallas Nazistiska.

  • Tyskan förkortar gärna på detta sätt. Socialist blir Sozi, DDR-polisen blir Stasi, Geheime Staatspolizei blir Gestapo och Sicherheitspolizei blir SiPo. I Bayern har nazi använts för någon som är bakom flötet, men det har inget med nationalsocialism att göra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: