• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Feminist. Punkt slut?

slcandoit

”Jag är en övertygad feminist. Punkt slut.”

Denna bestämda deklaration avgav Stefan Löfvén som nytillträdd partiledare (0.55 in i denna film)

Vad lade S-ledaren därvid in i begreppet?

Vad menade han med ”feminist”?

Jag kan naturligtvis skriva till honom och fråga, men skulle då inte få något svar. Tidigare har jag ju skrivit till Stefan Löfvén om hans deltagande i den våldshyllande manifestationen i Kärrtorp i december 2013, men han svarade aldrig.

allafeminister

Stefan Löfvén är inte ensam i sin ”feminism”. Det finns väl ingen partiledare inom 7-klövern som där har en avvikande mening.

I synnerhet inte i dessa dagar, efter att våra massmedia skapat en feministisk våg och baxat in partiet FI i EU-parlamentet.

russo

Får man tro den nu avlidne filmskaparen Aaron Russo var den feministiska rörelsen i USA en skapelse av miljardären Rockefeller.

Syftet skulle var dubbelt:

1. Få ut kvinnor på arbetsmarknaden och därmed öka skattebasen.

2. Minska familjens roll i barnuppfostran.

Kolla 11.40 in i denna film!

skygglapp

Totalt har jag nu hunnit med 6 filmer i ämnet, däribland ”Är Gudrun Schyman feminist?”

Det har också blivit en hel del bloggtexter, som finns samlade här.

Vad kan då finnas att nu tillägga?

Låt mig återge ett antal olika citat.

mf

Marika Formgren:

”…vad är då allt liberalt familjetafsande och genusindoktrinerande om inte ett försök att skapa en ny människa, en uppdaterad version av homo sovjeticus?! De svenska liberalerna, och dit räknar jag numera alla de fyra allianspartierna, för det finns inte mer än spår av konservatism hos något av dem, är uppenbart missnöjda med hur svenska folket väljer att leva familjeliv, uppfostra barn och uttrycka könsroller, annars skulle de inte försöka att förändra oss genom politiska reformer.”

”…medan prästerskap förr brukade ha konservativa värderingar har våra nutida överstepräster antikonservativa värderingar. Vi ska inte hedra familjen och fosterlandet, vi ska tvärtom göra revolt mot kärnfamiljsnormen och monogaminormen, vi ska riva gränserna och upplösa nationalstaten. Vi ska inte ens inbilla oss att vi finns som folk.” 

”Värdegrunden är som sagt antikonservativ, den handlar om att riva gamla auktoriteter och normer. Inget är fast, allt flyter. Könen finns inte, kärnfamiljen är ett lyckohyckel, litteraturens och konstens klassiker är förtryckande och rasistiska, skolan ska inte förmedla kunskap och bildning utan normkritik och intersektionalitet, nationalstaten ska utplånas och etnicitet finns inte. Eller jo, kurder och samer och romer finns, men svenskar får man inte tala om som ett folk svensk är alla som har åkt tunnelbana i Stockholm, som Åsa Romson sade. Har ni förresten noterat att uttrycket ’svenska folket’ nästan helt försvunnit från nyhetsrapporteringen, nu talar man i stället om ’befolkningen’?

Inte så sällan krockar värdegrunden med sig själv. Den kristna tron ses som en del av ett konservativt arv som måste utplånas, så troende kristna är det fritt fram att håna och förlöjliga. Samtidigt är kampen mot den så kallade ’islamofobin’ en viktig del av värdegrundens antirasism, vilket innebär att även berättigad kritik mot islamism fördöms som rasistisk och ett brott mot religionsfriheten. Det är inkonsekvent.

Det är även inkonsekvent när andra och tredje vågens feminister krockar, när andra vågens feminister ropar på kvotering medan tredje vågens feminister omöjliggör all kvotering eftersom de förnekar könens existens och säger att vi alla är ‘hen’.

gahona

Inkonsekvensen märks också i synen på sexualiteten. Å ena sidan står den officiella värdegrunden bakom RFSU:s och radikalfeministernas uppfattning att sex bör vara så gränslöst som möjligt: polygami uppmuntras och ledmotivet är ‘just say yes’ till allt och alla alltid.

Å andra sidan vill en annan falang radikalfeminister förbjuda sexualiserad reklam i den offentliga miljön och träna alla kvinnor i självförsvar eftersom alla män ses som potentiella våldtäktsmän.

Å tredje sidan har de flesta feminister stora problem att högt och tydligt ta avstånd från sådan hederskultur som verkligen innebär ett sexuellt förtryck. Då triumfar antirasismen över feminismen. Det är det som är intersektionalitet, har jag förstått.

Men att värdegrunden är inkonsekvent spelar ingen roll.

haxbrygden

Julia Caesar:

”Gudrun Schyman ljuger. Fi värnar inte om svenska kvinnor. Fi förråder dem. Fi vill precis som vänsterpartiet och miljöpartiet ha öppna gränser. Vem som helst ska kunna flytta till Sverige och bli bidragsförsörjd av svenska skattebetalare. Under rubriken ’Mänsklig säkerhet’ i Fi:s partiprogram står det:

’Feministiskt initiativs vision är en värld utan gränser. Vi vill ge papperslösa och gömda flyktingar uppehållstillstånd.’ Fi vill också avskaffa det fria skolvalet, avskaffa RUT och ROT, avskaffa försvaret, ge ’papperslösa’ (= illegala invandrare) rätt till socialbidrag, stoppa alla utvisningar, införa månggifte, köttfria måndagar och sexualundervisning på dagis, skapa ett tredje juridiskt kön.

Det är bara ett litet urval.

Fi kastar upp svenska kvinnor på mångkulturens offeraltare. Upp med dem bara! Fi vägrar erkänna den konflikt som finns mellan fri invandring och att skydda kvinnor från sexuellt våld. I takt med den utomvästliga invandringen stiger antalet våldtäkter mot svenska kvinnor dramatiskt. Från 1975 till och med förra året har antalet polisanmälda fullbordade våldtäkter i Sverige ökat med fruktansvärda 1 238 procent. Invandrare är överrepresenterade som gärningsmän med 450 procent.”

Utöver detta påminner jag gärna om en del tidigare citat här på bloggen.

tb

Tanja Bergqvist, i sin artikel ”GENUSVANSINNET har intagit Utbildningsväsendet”:

”Vem är generaldirektör för Skolverket idag? Och vem anses lämplig och utses av regeringen som rektor för en svensk högskola? Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet inom naturvetenskaper och matematik, men även vad gäller läsförståelse och stavning går det utför.

Man borde ju undersöka vad detta beror på. Och det har man gjort. Ur ett genusperspektiv! Ty det jag kallar den svenska Genusmaffian har lyckats lura i både politiker och en stor (men avtagande) del av svenska folket att en genusanalys är lösningen på det mesta.

Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet är ‘rekonstruktionen av den hegemoniska maskuliniteten’ och av ‘den manliga identiteten’ en viktig del av lösningen på flera samhällsproblem, inte minst de sjunkande skolresultaten.

För mig inställer sig genast två frågor:

1. Hur kommer det sig att svenska elever för en sådär trettio år sedan, när det var mer tillåtet att konstruera en maskulin identitet och när det inte fanns en genusvetare i sikte, presterade bättre?

2. Hur kommer det sig att det i östasiatiska länder och även i östeuropeiska finns många fler kvinnor som väljer att läsa tekniska ämnen och naturvetenskap och matematik vid universitetet – när det där idag inte finns en genusvetare i sikte?”

spbok

Susanna Popova i sin bok ”Statsfeminism”:

”Postmodernister har ifrågasatt idén om kunskapsteori, om en mening utanför tid och rum. Allt detta finns i feministisk teoribildning. Kritiken mot objektiv och värderingsfri kunskap är ett huvudresultat av feministernas dekonstruktion av kunskapen om människor och kunskapen om män, lyder Wahls beskrivning.

Ser man som forskare inget värde i att försöka sträva efter objektiv och värderingsfri kunskap, utan menar att denna …är uttryck för en förtryckande ideologi, ger det stort svängrum i den egna forskningen.”

”Traditionella vetenskapliga metoder har då inget värde i sig, utan bara om de är effektiva verktyg i den egna ideologiproduktionen. Cirkelresonemang och cirkelbevis accepteras också, förutsatt att de fyller samma funktion. Avsaknad av hypoteser som kan prövas, förklaringsmodeller som redan i sin konstruktion innehåller svaret, oavsett vad empirin säger, och tendensiös tolkning av intervjusvar, likaså.”

bktok

Birgitta Kurtén-Lindberg i sin bok ”Tokfeministerna”:

”… för kvinnorörelsen är det just barnfrågan som har förblivit dess ömma punkt, punkten för dåligt samvete, punkten som måste undertryckas. ”

”Budskapets motsägelsefullhet, å ena sidan barnet i centrum, å andra sidan kvinnors rätt till eget liv har, …Det var, sade de, kvalitet, inte kvantitet som var det viktiga i umgänget med barnen, och en nöjd mor var bättre än en missnöjd.”

”Spädbarnets bästa har kommit att stå på kollisionskurs med moderns emancipation.”

”Det finns en ändamålsenlighet bakom de, inte minst av kvinnokämparna så föraktade, kvinnliga egenskaperna som är värda allt annat än förakt. Bakom flickornas försiktighet, deras benägenhet att ängslas, deras eftertänksamhet, deras plikttrohet (den själsliga klockan) ligger nämligen ytterst en programmering till vård av avkomman. Ett nyfött barn är hjälplöst, dess liv beror av ett helhjärtat engagemang. Dess vårdare måste ha beredskap att underordna sig dess behov, att sätta sig själv i andra hand. Avkomman får helt enkelt inte svikas.”

”För ett nyfött barn är allting nytt. Dess första intryck blir med nödvändighet en kraftig stämpel: så här är det, just så här är det som tillvaron tycks fungera, det är till detta jag har att anpassa mig. En stadigvarande vårdare ger barnet trygghet och tillit, en avbruten relation kan innebära katastrof. Är det alltför många som kommer och går inpräntas i barnet en beredskap till besvikelse. Det lönar sig inte att satsa tillit på människor, ty relationernas varaktighet är kort.”

 

elisebok

Elise Claeson i sin bok ”mamma@home – Det moderlösa samhället”:

”Vi förstår intuitivt varför barn och ungdomar mår så dåligt, men att rätta till det skulle innebära så stora förändringar i vårt samhälle att få ens vågar tänka tanken.”

”Radikalfeminismen lärde oss att kärleken till barn och familj försvagar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Lösningen blev att männen skulle bli mer moderliga. Moderligheten skulle inte längre vara kvinnlig. Sverige blev det moderlösa samhället.”

”Att leva på en lön och sparpengar är vanligt bland barnfamiljer i västvärlden. I Sverige är det en revolutionär och reaktionär dröm.”

”Den arbetsfördelning som urfadern och urmodern hade har format mäns och kvinnors hjärnor och gener. Det var så vi fick de typiskt kvinnliga och manliga egenskaperna; de uppfanns inte av ett illasinnat patriarkat för att förtrycka kvinnor. I själva verket var arbetsfördelningen ett sätt att skydda kvinnor och barn. De fysiskt starkare männen skulle jaga/fiska och försvara klanen/familjen; de fysiskt svagare kvinnorna vårdade de hjälplösa barnen i hemmet.”

admedbok

Annica Dahlström i sin bok ”Könet sitter i hjärnan”:

”Den så kallade feminismen riskerar att allvarligt skada medborgare i Sverige med sin teoribildning och sina hypoteser, vars grundläggande dogm är att alla skillnader mellan kvinnors och män personligheter, intressen och förmågor enbart beror på social påverkan. Genom att med millimeterrättvisa tvinga människor att anpassa sig till konsekvenserna av denna dogm, lägger man en tvångströja på stora befolkningsgrupper.”

”Män är män och skall inte påverkas att bli kvinnliga (om de inte är det från början). Kvinnor är kvinnor och skall inte behöva uppträda som män (om de inte känner för det).”

”Begreppet ‘jämställdhet’ innebär inte att alla är likadana, utan att vi är lika mycket värda, och har samma rättigheter och skyldigheter. Detta har varit så självklart för mig att jag inte hade trott att det skulle behöva betonas. Det var först när jag stötte på patrull beträffande tolkningen som jag insåg att många missuppfattade ‘jämställdhet’ till att alla verkligen är likadana – och om inte så måste vi bli likadana.”

lh

Lena Holfve, om prostitution och våldtäkter:

”Om du reser hit ska du tänka på att nattklubb = bordell och diskotek = dansställe. Här ger man sig inte på att lagstifta i folks trosor och kalsonger, utan det står dig fritt att arbeta som sexarbetare. Gör du det här sker det förmodligen på en av nattklubbarna. Det är inte ens skamligt och ett resultat är kanske att de helt saknar våldtäkter?

Hos oss räcker det med att en heltossig tidning släpper ett rykte – mitt i valrörelsen – om att Littorin ska ha köpt sex så är det godnatt med honom.

Det är en av de saker jag inte kan berätta här. De skulle inte ens förstå att vi lagstiftar om privatsaker, och än mindre fatta att en minister kände sig tvingad att avgå för att han kände, vad jag förstår, att han inte skulle klara av drevet. Hyenaklubben.”

”Har vår syn hjälpt? Vi ligger tvåa i världen avseende antalet våldtäkter, och vi är enda landet som har sexköpslagen. Den är konstig för det är förbjudet att köpa men inte sälja, och det får jag inte ens ihop i huvudet.”

”Jag hade resonerat annorlunda om det hade varit bordeller här och våldtäkter, och inga bordeller i Sverige och heller inga våldtäkter. Nu är det precis tvärtom. Vi släppte dessutom porren fri på 70-talet för att få ner antalet sexbrott vilket lyckades med bravur.”

fantratten

Läs mer

Genusfrågor

Inte bara genus

Jämställdhet och rättvisa

Balkanisering – om diskrimineringskulturen

14 svar

 1. Kan det inte vara så att Stefan Löfvén försöker att gå i Göran Perssons fotspår och vara politisk korrekt i sak …?

 2. Många kloka ord att reflektera över. Citatsamlingen gör det uppenbart att radikalfeminismen är en samhällsskadlig företeelse.

  Marika Formgren framstår alltmer som en av de ledande debattörerna i landet. Klar, tydlig och knivskarp i sin analys. I nr 4/2014 av Axess ger hon alldeles utmärkt beskrivning av situationen i dagens Sverige, som hon menar är ett resultat av de antiauktoritära idéernas genombrott i samband med vänstervågens början i slutet av 60-talet. Hon menar bl.a. att nutidsmänniskan är narcissistisk . Rekommenderas!

  • Nej tack, den tidningen har klart tagit ställning för massinvandring och mångkultur. Varför skulle vi gynna dem?

 3. FI: FIFAN

  Gudrun Schyman inger mig lust att kräkas – även hennes kompis
  Soraya Post.

 4. Skall Sverige framöver styras av kärringar (med peniskomplex) och bögar?

  • Du skriver om peniskomplex men jag som kvinna kan inte förstå vad som menas med detta. Jag är ytterligt tacksam för att slippa ha denna fula utväxt mellan mina ben. Jag är inte lesbisk utan helt normal.

   Eller menas det verkligen att kvinnor skulle vara avundsjuka över att vi inte har detta fula bihang. Kvinnliga bröst är vackra men penisar är fula i mina ögon.Vore tacksam för svar vad som menas med peniskomplex.

  • Det korrekta uttrycket är väl peniskomplex och jag tror det var Freud som myntade det. Går säkert att får fram en mer exakt definition om man googlar det. Men jag tvivlar inte det allra minsta om att en hel del av extremfeminsterna lider av denna åkomma. En indikation är väl det faktum att dom har uppfunnit en sorts tratt som gör att dom kan stå och kissa.

   • Måste ha varit tillfälligt förvirrad. Ordet skall naturligtvis vara penisavund.

   • Det var det dummaste jag läst – att kvinnor skulle vilja ha en tratt för att kunna stå och kissa.
    De flesta väluppfostrade män i min bekantskapskrets sitter och kissar eftersom det tydligen är för svårt att sikta rätt – de kissar bredvid och får skäll av tanten som torkar upp på golvet efter dem.
    Min son har har jag uppfostrat till att sitta och kissa
    men om han fortfarande gör det eftersom han flyttat hemifrån vet jag ej. Troligen gillar han inte heller att torka golvet efter varje toabesök
    Skall fråga honom.

 5. Tack för påminnelsen att det finns kloka och rättrådiga kvinnor också idag. Dessa åtta kontrasterar skarpt mot den inkvoterade manshatande fårskocken som alla bräker i samma tonart.
  I den äldre generationen fanns Inga-Britt Ahlenius, Britt-Marie Mattsson, Ann-Marie Pålsson och Inger-Siv Mattson(alla med dubbelnamn lustigt nog), men sådana kvinnor släpps inte fram idag. Dessa åtta som Milld lyfter fram sitter aldrig i några TV-soffor och de får aldrig kommentera aktuella händelser. Som blasfemiska kättare är de hänvisade till att synas på det regimkritiska nätet.

  Marika Formgren framstår som en svensk Marine Le Pen som skulle kunna samla den veka, vaga, villrådiga och veliga oppositionen mot den blå-röd-gröna geggan som förskingrar släktklenoderna och skänker bort arvegården till kringvandrande tiggare. Hon ser ut att motsvara våra böner om en frälsare. När alla tuppar sprätter på var sin dynghög finns det plats för Marika Formgren att kliva fram och axla manteln och låta ”vår man” bli en kvinna.

 6. Som vi märkt så finns ett antal lagar t.ex. den om att släppa porren fri för att minska antal sexbrott…. Det förstår ju var och en att svensk lagstiftning är fientligt inställd till oss vanliga människor, och kanske är det av naivitet eller kanske ”by design”, eller ”orwellian” som jag hört någon säga.
  Nej strunta i lagstiftningen, vi måste istället inrikta oss på att stämma staten och lagstiftarna för att de snor våra skattepengar, det är stöld och inget annat!
  Tack Jan för att du finns, gillar att du bryr dig om vårt gemensamma land!

 7. Feminismen är till för att försvaga familjen och den självständigt tänkande och oberoende människan. Allt som tar makten från enskilda människor till en centralorganisation stärker marschen mot en världsregering som kontrollerar och bestämmer allt.

  Reinfeldt o Löfven är bara spratteldockor.

  • Kalle – håller fullständigt med dig.
   Frågan är bara vem av de båda herrarna som sprattlar mest.!

 8. […] Jan Milld har skrivit en artikel om feminism där han bland annat släpar in nån text jag har skrivit, och vi har väl talat om […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: