• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Flygförbudszon?

nofly

Det första offret i krig är som bekant sanningen.

Kring Ukraina överträffar svenska massmedia sig själva. Sedan länge har Kievregimen bedrivit ett krig mot befolkningen i östra Ukraina.

Så snart Petro Porosjenko vunnit presidentvalet trappades detta kraftigt upp, med granatattacker mot bostadsområden och skolor. Bara på en dag dödades ett 50-tal rebeller. Inget av detta uppmärksammades i svenska TV-nyheter.

Så här rapporterade däremot RT:

Plötsligt blev idag svenska TV-tittare påminda om att ett krig ändå pågår i östra Ukraina. En Kiev-helikopter hade skjutits ned, och det var ”allvarligt”.

Minns du Libyenkriget 2011?

Som det framställdes var rebeller i Benghazi hotade av Al-Gathafi. För att skydda dem från flygangrepp genomdrevs att FN-beslut om ”flygförbudzon”.

fz1

NATO fick genomföra flygförbudet. Resultatet blev ett 6 månaders bombkrig mot regeringsstyrkorna i Tripolis, vilket slutligen gav rebellerna segern. De kunde ta Al-Gathafi tillfånga och tortera ihjäl honom.

Tänk om Ryssland – grannland till Ukraina och med miljoner ryssar som invånare i östra Ukraina – nu skulle göra något motsvarande! Tänk om ryssarna skulle proklamera en flygförbudszon över delar av Ukraina, bomba sönder de ukrainska stridskrafterna och ta Petro Porosjenko tillfånga?

fz2

Det är knappast ett realistiskt scenario.
Det är heller inget jag skulle förorda.

Däremot skulle ju ryssarna kunna förse rebellerna med ett bra luftvärn, precis som USA under Afghanistankriget 1979-89 försåg rebellerna där och då med Stingermissiler. Det skulle kunna utgöra ett mått av skydd för civilbefolkningen Donetsk mot granatattacker och bomber. Försvarsåtgärder.

stinger

Frågan är väl om inte just det är vad som nu har skett. Den nu nedskjutna Kievhelikoptern är ju inte den första som skjutits ned av rebellerna.

Om Kievregimen vill slippa fler dödade i detta krig finns ett mycket enkelt recept: avblås den militära offensiven!

Inled istället förhandlingar med företrädare för befolkningen i Donetsk.

Gå med på en lösning som ger mer regionalt självbestämmande.

blod

Petro Porosjenko har blod på sina händer.

x

Läs mer

Neil Clark: Just imagine…

Är EU ett fredsprojekt?

eunato

EU har ju presenterats som ett fredsprojekt.  Därmed har  främst syftats på Tyskland och Frankrike, som tidigare så många gånger varit i krig mot varandra – 1870-71, 1914-18, 1940-45.

Det är naturligtvis bra om Europa slipper fler krig mellan dessa två länder, men skulle det inte ha kunnat uppnås även utan EU? Behövs för den skull en union som både ökar i antal medlemsstater, går mot mer överstatlighet och får en svällande byråkrati?

Julia Caesar den 24/5 – 14:

”I den europeiska civilisationens svanesång rymmer texten högstämda tomma ord om mänskliga rättigheter, humanitet och alla människors lika värde. Det började som en dröm. Efter andra världskrigets slut handlade drömmarna om en enda sak: fred. EU:s fäder Jeans Monnet och den franske utrikesministern Robert Schuman skapade 1951 fröet till en europeisk gemenskap som fredsprojekt: Europeiska kol- och stålunionen   Kontroll av förutsättningarna för vapentillverkning – kol och stål – skulle garantera fred och säkerhet i Europa. Åtminstone var det vad grundarna påstod. I själva verket var Monnets och Schumans sikte redan då inställt på att avskaffa Europas nationalstater och införa en överordnad europeisk federation.”

Behövs Sverige som medlem i EU, för att hindra fransmän och tyskar att kriga?

fpprop

Som erfarenhet nu visat har olika EU-länder visserligen inte krigat mot varandra, men många – inklusive Sverige – har varit krigsaktiva i andra världsdelar. Det har gällt  Afghanistan 2001 och Libyen 2011, även rebellerna i Syrien har fått stöd. I Ukraina medverkade man till en statskupp.

EU fick ändå  mottaga Nobels fredspris år 2012.

eufred1

Är EU verkligen ägnat att befrämja fred mellan länder och en fredlig utveckling inom sina medlemsstater? Direkt kan ju konstateras att länderna drabbats av en eskalerande arbetslöshet och växande klassklyftor, ägnat att skärpa motsättningar inom samhällena.

Till detta kommer en hög ambitionsnivå vad gäller lagstiftning mot tanke- och yttrandefrihet.

Både de sociala motsättningarna och inskränkningarna av demokratin har koppling till den massiva probleminvandringen.

eukrig

Julia Caesar:

”Sextiotre år senare kan vi se vad det blev av den vackra drömmen: Europas eliter har med mångkulturen som vapen förklarat krig mot sin egen befolkning. Nationalstaterna ska undermineras och alltmer av makt och beslut överföras till Bryssel. I ett mångkulturellt Europa är det inte kulturen utan den gemensamma bekännelsen till universella mänskliga rättigheter som ska förena medborgarna, har EU tänkt sig. Det visar dels elitens girighet och maktbegär, dels deras totala brist på kontakt med verkligheten. Att tro att man kan lagstifta bort människans natur, sådan den visat sig genom miljoner år, är ofattbart naivt.

Genom att statuera mångkulturalism som överideologi riskerar EU att ödelägga förutsättningarna för fred – tvärtemot de uppgivna avsikterna. Mångkultur föder låg tillit, som skapar en grund för konflikter och fientlighet. EU underskattar gravt sprängkraften i etnicitet, kultur och religion, trots att det är de faktorer som genom hela världshistorien har utlöst krig.

Med propaganda ska vi uppfostras att acceptera att våra nationer undermineras, att människor från jordens mest underutvecklade länder i kraft av ’mänskliga rättigheter’ väller in över Europas gränser och att välfärden och den mångtusenåriga europeiska kulturen snart är ett minne blott.”

eurovingar

JC fortsätter:

”EU är genomkorrumperat. Varje år försvinner minst 120 miljarder euro – nästan lika mycket som hela EU:s årsbudget – i korruption. Bedrägerier göms undan, tystas ner eller sekretessbeläggs. Vittnen berättar om transaktioner som är omöjliga att spåra. Det finns en lång rad exempel på whistleblowers som det har gått illa för.”

Vad jag finner som framförallt gör att EU måste ifrågasättas som ”fredsprojekt” är dock EU-företrädares ansvar för den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Som tidigare rapporterat gick det något av skytteltrafik till Maidantorget i Kiev inför kuppen där.

Kuppen har skärpt motsättningar mellan olika befolkningsgrupper i Ukraina och resulterat i både övergrepp som Odessamassakern och den nu närmast fullskaliga krigföringen i Donetsk.

cbtrummor

Samtidigt läggs all skuld på Ryssland, gentemot vilket EU medverkar i sanktioner och övervägande av ytterligare skärpta sanktioner. Pådrivande i det sammanhanget är Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Den ukrainska utvecklingen ingår i ett geopolitiskt sammanhang, där NATO utvidgats österut, och även Ukraina nu står s.a.s. på menyn.

EU och krigsalliansen NATO arbetar här i symbios.

Resultatet av expansionismen blir inte bara många dödsoffer utan dessutom mer instabilitet. Detta ökar risken för ett nytt världskrig, dvs ett kärnvapenkrig.

umeny

Läs mer

Grand chessboard

I’m confused…