• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

EU-valet: finn 4 fel!

staplar

Enligt massmedias rapportering vann fyra vänsterpartier mandat i det svenska EU-valet:

• Socialdemokraterna (6)

• Miljöpartiet (3)

• Vänsterpartiet (1)

• Feministiskt Initiativ (1)

Print

Tillsammans fick de över 50% av rösterna i årets EU-val.

De erövrade 11 av de 20 platser som Sverige har i EU-parlamentet.

Både enligt dessa fyra partiers självbild och enligt den bild som serveras oss i  massmedia finns det fyra moment som de politiskt har gemensamt:

– feminism

– antirasism

– miljövänlighet

– vänsterinriktning

Jag menar att allt detta kan ifrågasättas!

Feminism

Både Stefan Löfvén och Jonas Sjöstedt har ju snabbt deklarerat sig vara ”feminister”, men vad lägga in i det begreppet?

– Måste även kvinnor vara brandmän?

– Är det önskvärt att i varje sammanhang jaga en 50-50-fördelning?

– Kan diskriminerande åtgärder mot män accepteras för att uppnå denna ”rättvisa”?

Ska existensen av olika kön samtidigt förnekas, ska kön ses som bara en ”social konstruktion”?

Jag skulle kanske också kunna kalla mig ”feminist”, eller snarare ”nyfeminist”.  Då vill jag lägga in ungefär den betydelse som min tupp Bertil i praktiken gjort, genom sitt agerande. Nyfeminismen utesluter inte vissa könsroller.

bertil

(Se gärna även ”Rapport från en hönsgård”)

En sann feminist kan inte blunda för den våldtäktsvåg som drabbar Sverige och de faktorer som gör utemiljöer otrygga för kvinnor i vårt land.

Antirasism

Alltsedan jag började engagera mig politiskt på 1960-talet har jag räknat mig själv som antirasist, men då med en klar definition av vad som är ”rasism”: negativ särbehandling av individer enbart utifrån deras hudfärg.

Nu har ju begreppet ”rasism” fått en så vid innebörd, att det kan innefatta allt som någon kan tycka illa om.

Samtidigt har dess innebörd förändrats 180 grader. Det har blivit liktydigt med att ha en viss hudfärg – närmare bestämt vit.  ”Antirasism” har blivit till antivitism.

bv

Min antirasism utesluter inte att kunna säga nej till den probleminvandring som nu pågår till Sverige.

Miljövänlighet

Kan Miljöpartiet betraktas som ett miljöparti? Jag anser inte det.

För att kvalificera som miljöparti måste ett parti bry sig om miljön.

Sverige är redan överbefolkat – fler människor bor i vårt land än vad vi klarar att försörja. Vår egen livsmedelsproduktion räcker inte till.

Ändå vill ”Miljöpartiet” och dess tre allierade ha en fortsatt massiv import av människor till Sverige!

beftaget

Vänsterinriktning

Ett vänsterparti måste stå på småfolkets sida i Sverige. Här har ju skett en mycket märklig metamorfos från framförallt det parti som kallar sig ”Vänsterpartiet”.

För inte länge sedan ville man företräda arbetarklassen i Sverige och kunde därvid hålla sig med en ganska idealiserad bild av den svenske arbetaren.

Nu har samme arbetare placerats vid skampålen, förvandlats till en ”vit, svensk, medelålders, heterosexuell man”.  Fel hela vägen, alltså. Nu vurmar samma parti för framförallt kvinnor, utlänningar och homosexuella. Den tidigare hjälten har förvandlats till en enfaldig rasist.

s1911

Ett vänsterparti ska också, som jag ser det, vara antimilitaristiskt och antiimperialistiskt. Det måste arbeta för fred.

Går vi till NATO-överfallet på Libyen 2011 stod samtliga riksdagspartier utom SD bakom detta överfall. Idag handlar det om Syrien och Ukraina. Har något av dessa föregivna vänsterpartier där en klar och konsekvent linje?

natofix

PS

Sverigedemokraterna nådde över 9% i EU-valet, vilket gav 2 mandat.

Moderaterna nådde inte så väldigt mycket mer – drygt 13% – och blev mindre än Miljöpartiet.

Fredrik Reinfeldt har anledning att se ledsen ut. Jag hittade ett gammalt fotomontage som kan passa in idag:

ledsen

Moderaternas kollaps gav mig även uppslag till ett nytt montage:

bubblan

 

 

Läs mer

Abdikerad vänster

Ombytta roller

Vänstern som försvann (1)

Vänstern som försvann (2)

Reinfeldt och pengarna